Период на командировката - 60 календарни дни.
Работа на 5-дневна работна седмица /42 работни дни/
Ако дневните пари се платят за 60-те дни, то подлежат ли на данъчно регулиране по ЗДДФЛ и ЗКПО дневните за съботите и неделите?
Мисля, че не, но не съм съвсем сигурна.
И има ли някаква разлика при плащането на дневни, както и при дапъчното третиране на разхода/дохода, ако някой от командированите е с 4-часов работен ден?
Не си спомням дали в самата СИС имаше място за да се отрази факта, че не работи никъде. Ако няма - една декларация в свободен текст върши работа

Д Е К Л А Р А Ц И Я
във връзка с чл.4, ал.3, т.5 от КСО
и във връзка чл.40, ал.1, т. 3 а от ЗЗО

Долуподписаният /ата/ ………………………………………………………………….
Декларирам, че през месец ………………..…..……... 2013 г.
1.   не съм осигурен по трудов договор;
2.   не съм осигурен на никакво друго основание;
3.   не съм пенсионер.


…………………….                                            Декларатор:
1. Може и да не е от първо число.
2. Заплатите - за периода на 8 часа + частта за периода на 4 часа. Не зная как става с Вашата програма. С промяна на ТД, може би... Имайте предвид, че за този период трябва да имате и по две Д1.
3. В ТК - на отделен ред пишете периода с намаленото работно време. Нали и основната заплата е намалена.
4. Болничните - без промяна. Разликата е само в сумите.
5. Ще се отрази само в размера на обезщетението. Нали то се изчислява от заплатите през последните 24 месеца преди уволнението.
Не мога за схвана логиката на тези закони: Имаш 1 камион и го ползваш 5 пъти в месеца за собствени нужди. За целта трябва да имаш на трудов договор ръководител транспорт, механик, лице или фирма за предпътен медицински преглед... и шофьор, разбира се :)
Много народ, много нещо... И разни лицензи, курсове, обучения... бумащина колкото искаш... Все основания за глоби и.. рушвети.
А работа няма... 
Добре че не ми е стигнало до главата :)
Дори повече - ако решението на ТЕЛК е с дата през годината и до този момент основателно сте удържали ДДФЛ, то с годишното изравняване трябва да преизчислите данъчното задължение съобразно необлагаемия минимум на лицата с над 50% инвалидност за цялата година.
Само когато пенсията е под МРЗ не се удържа запора Явно и мнението на ЧСИ е такова. И на повечето юристи.
Друг въпрос е, че формулировката на чл.446, ал.1 е доста завъртяна и неясна.
Подобна формулировка /като структура на изречението/ има и в ЗДДФЛ
Чл. 13. Не са облагаеми:
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

Тук обаче никой не твърди, че ограничението за 5-годишно ползване се отнася само за селскостопанските и горски имоти  :hmmm:
Нямам думи... :no:
Не е задължително при напускане на съдружника /дали е управител или не  -няма значение/ да се разпределя дивидент. Въпрос на решение.
След като този съдружник напусне фирмата, вече няма право на дивидент от нея. Каквото взел - взел.
Цитираното в горния пост се отнася до труд.правоотношения по друг член от КТ - напр. чл.114. Така че, да, дължат се пълни осигуровки за трите дни.
Не съм убедена.
От опит - работник, назначен по чл.67 във връзка с чл.70 и уволнен по чл.71 след 4 дни, бе върнат от Агенцията по заетостта/НОИ, защото през този период не се дължали осигуровки за безработица.
Като чета разясненията, оставам с впечатление, че критерият "масово уволнение" не се отчита при предприятия с до 20 работника. Така ли е?
 :hi:
Да,дължат се
Абе не съм много сигурна ...
Все пак 3 дни по 8 часа са под 5 дни в месеца или до 40 часа месечно.
От страницата на НАП, електронни услуги, Е-услуги достъпни с КЕП,  Предоставяне на данъчна и осигурителна информация, Справка за актуалното състояние на ТД
Да добавя - трябва Ви разрешен пълен достъп
1. Не зная. Вижте си наредбата
2. По постоянен адрес.
3. Ако няма други работници, освен собственика, не е нужна СТМ.
4. Ако няма други работници, освен собственика - не
Най-общо казано изискванията са: 1. автомобила да е собственост на фирмата и 2. да се ползва за дейността ан фирмата.
За повече подробности -  ЗКПО.
razbuh se otsmqh
Нещо не те разбирам. Дали е от латиницата или от правописа... Или искаш да кажеш, че бъркам?
Да. Удържат се. Както и за 30-те дни със стаж :)
е, тогава си плаче за самоотлъчка. По тази точка не съм съвсем компетентна.
Що те си оправите взаимоотношенията по по-цивилизован начин?
В такива случаи оправдавам колегите, дето при подписване на ТД искан и подписана молба по чл.325, ал.1, т.1
Ами въпроса е да се избегнат осигуровки.

Няма такъв вариант. Освен да не работи
Или всеки ден да пали свещ да не го хванат...
А паричките за ЗОВ дава ли?
1. При самоотлъчка внасят ли се ЗОВ от работодателя и на какво основание?
2. На какво основание Вие решавате как да го водите? Извинявам се за израза. Все пак става въпрос за човек, а не за магаре. Ако си има молба и разрешение за дълъг неплатен, как ще бъде самоотлъчка? Ако няма молба и заповед  -за какъв отпуск въобще говорим?
Ако собственика не полага никакъв, ама съвсем никакъв личен труд в своето ЕООД, включително и не управлява /имо си управител по ДУ или по ТД, работници , счетоводител и т.н./ - не е нужно да се самоосигурява.

ПП Ама за какво му е това ЕООД, дето някой друг ще му контролила парите...