Прочетете внимателно чл.3 и чл.4

ал.1 Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима
икономическа дейност
, без значение от целите и резултатите от нея
.

ал. 5 Не са данъчно задължени лица ... /изброени/

Т.е. - всички лица, извършващи независима икономическа дейност, които не са посочени в ал.5 или в чл.4, са данъчно задължени по ЗДДС.

Регистрираните имат права и задължения, произтичащи от закона. Нерегистрираните имат право или задължение за регистрация при определени условия.
Да.
а остатъка - 15200 .. когато има пари , може и с данъка, може и преди данъка... :)
При тази сума плащането трябва да е по банков път
Ако Ви кажа, че се внасят само здравни, ще повярвате ли? Или ще питате в какъв размер?
Не  е ли по-лесно да прочетете какво пише в КСО и ЗЗО кога какви осигуровки се внасят.
Няма такава възможност. Освен при срочен договор и при договор със срок на изпитване в полза на работодателя.

А защо го търсите по телефона? Адрес нямате ли? Препоръчана поща не ползвате ли?
Няма такава възможност. Освен при срочен договори при договор със срок на изпитване в полза на работодателя.

А защо го търсите по телефона? Адрес нямате ли? Препоръчана поща не ползвате ли?
18-те месеца, от които се изчислява обезщетението не е засължително да са със осигуровки. Когато няма осигуровки и/или доход се взема МРЗ.
За да получава обезщетение за майчинство е нужно да има 12 месеца осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ. Може и разпокъсано
Болничните също се зачитат за осиг.стаж
И защо във втората фирма да трябва отново да натрупва 6 месеца стаж, след като вече има 12 месеца?
Никой не казва да го уволнявате, а само да започнете процедура по дисциплинарното уволнение. На първо време - поискайте писмени обяснения за отсъствията.

А какви осигуровки внасяте при Водим го в непреставен болничен който ,го взима като неплатен тр.стаж, след като е възможно да е почнал работа другаде и там за е здравноосигурен? Поне една декларация за здравното осигуряване поискайте....
Дали ще искате молба от работника или не, зависи он вътрешните Ви правила и практики. Добре е по някакъв начин да се документира датата на представяне на документите за трудов стаж и професионален опит. Не е задължително да съставяте ДС, но аз бих направила такова. ДС може да е с датата на представяне на документите или с по-късна и влиза в сила от началото на месеца, през който са представени документите.
Не начислявате/не плащате  "клас" за периода от постъпване на работа до представяне на документите.
Може наистина да е безумие, но не зависи нито от работодателя, нито от счетоводителя ;)
Полагат се, защото времето в болнични се зачита за трудов стаж.
Вие сте посочили сума за доплащане 50 лв. Ирена наистина е нагласила визовете дейности, за да получи тази сума. Не виждам проблем ако действителните числа са по-различни и цялата стойност на услугата не е 550 лв, а 555,24 с ДДС.

И не е задължително да е за измазване на стая и за пренареждане на паркет :)
Добре де, нали имате надвнесено по тези сметки. Значи някога е внасяно. Защо пак  гр. 46/гр.50? Сега не правите нищо. Просто изравнявате разчета с начисленото сега и внесеното някога.
Не сте в нарушение. Стига тези 250 - 260 лв да стигат на лицето да се издържа :)
Като цепите стотинката, защо въобще се занимавате с ДУ? СОЛа Ви стига.
Зависи дали имате нужда от втори човек. Зависи дали имате някакво "спуснато отгоре" щатно разписание
Обърнете внимание на това съобщение!
http://www.nap.bg/news?id=1841
470:21х3=67,14лв

Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, чл.1, ал.3 или 4