Това е прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Това, че събитието е станало по време на неплатеуния отпуск с случая няма никакво значение. Единственото, което работодателят Ви дължи при прекратяването на договора е обезщетение за неползваните дни от платения отпуск, ако имате такива.
Е, трябва да Ви плати и заплата за отработените дни, ако вече не е платена.
Тъй като сте в неплатен по Ваше желание, то за този период дължите на работодателя здравни осигуровки по 16,80 на месец. При непълен месец в неплатен  - част от тази сума, пропорционално на работните дни. Разбира се, ако не са удържани предварително.
Данък от заплатите за м.8, но винаги до сега съм декларирала Д1 и Д6 на последния ден от месеца, заедно с изплащането на заплатите.
И чак сега ти върнаха Д6 с код 8? В наредбата ясно е записано:
чл. 3, ал.3 т.4
а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ
Данъкът, удържан от заплатите ПРЕЗ м.07 или данъкът , удържан от заплатите ПРЕЗ м.08?
Защото в първия случай датата трябва да е 31.07, а във втория - Д6 се подава след 01.09.
Да, ако проблема е само датата.

А какво декларираш в тази колона 2 на Д6?
И Д6 и Д1 са редовни. Каква корекция, нали нищо не е прието?
Корекция се подава, когато се променят подадени и приети декларации.
А на основание на кой член от КТ напуснахте?

Освен това ми е интересно на какво основание работодателят Ви пусна в неплатен. Вие не подадохте ли молба за ползване на този отпуск?
След като се признава за трудов стаж...
7808
Бюджет » Re: ВСК
28.08.2014, 20:42
Аз - не. Нямаме ВСК.

По спомен: За да правите удръжки за ВСК първо трябва да има такава, съответния работник да членува в нея и да е дал съгласието си за доброволна удръжка в размер на определена сума.
Ако няма СОЛ, не подава ОКД5. Останалото - според дейността, назначаването на работници и т.н.
Делфин, извинявай  - не прочетох цитираната тема.
След изявлението на питащата :"Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ", реших че поне тя е прочела написаното.
Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ.
Не виждам нищо интересно или особено в темата. Чл. 54а от КСО е красноречив.
Ако има основание за самооситуряване  -няма право на обезщетение за безработица. Ако спре самоосигуряването преди прекратяване на ТД  - това ще даде възможност за ползване на обезщетение. Естествено, ако отговаря на другите изисквания за отпускане на обезщетението.
Само да подчертая - изискването на КСО е "не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4." Те  -не е достатъчно само да подаде деклаpация за спиpане на самоосигуpяването, важното е и  да няма дейност, изикваща самоосигуряване.
Да.
Вижте КСО, чл.54 с буквите
Подадох корекция на уведомлението с правилната дата на срока по ел.път - мина успешно. Благодаря на всички!
Какъв срок при ТД по чл.67/1/1?
Защо правите глупости?
Ами ако човекът се разболее или ползва отпуск, пак ли мислите да променате крайната дата на срока за изпитване?
Отбележете, че е постъпил днес и започнете да броите 6 действително отработени месеца.
На първо време трябва да имате дейност, която да поражда задължение за самоосигуряване. Туку така не става сама да се осигурявате за ОЗМ, ако нямате фирма или свободна професия.
Освен това  - дори и да имате такова основание /дейност/, за да се осигурявате на повече от 420 лв, ще трябва да докажете, че имате нужния доход за това.
Т.е. - ако искате да се самоосигурявате за майчинство върху 500 лв, то трябва да регистрирате фирма /ООД, ЕООД, ЕТ/ или свободна професия, да имате личен доход от тази си дейност в размер на 500 лв месечно, при започване на дейността да сте подала декларация в НАП, ежемесечно да подавате декларация обр.1, периодично да плащате данък върху получените 500 лв, в края на годината  - ГДД и Д6 и т.н.
По-лесно е да се разберете с работодателя да "вдигне" заплатата.
...Таня-ЛС, ако има изпратено уведомление до НАП и то е било прието - възникнало е. Приеми го за възникнало, защото някой ден bubeto_6 ще тръгне да освобождава лицето и съвсем ще се оплеска...  ;)
Как ще е възникнало, като работничката не се е явила на работа?
Дните в неплатен без стаж се повочват отзад в ТК само каго ПЕРИОД от... до... /вкл./, а не като работни или календарни дни
Не само може, но е задължително :)
В страницата на НАП е код 01, от друга страна стои срокът на договора, въобще, не зная какво да кажа

Ами подаваш с този код, който е в системата. Чакаш справката. Ако приеме - ОК. Ако не приеме - подаваш пак с другия код :)
Когато уведомлението бъде прието, добре е на следващия ден да провериш актуалните трудови договори.

И не чакай последния срок!
с код 02, с какъвто е  подаден първоначалния договор