Дори да се споразумеят, това отказване от права няма законова сила.
Ако потърсиш във форума - в друга тема съм анализирала мотивите на НОИ да изискват плащането на това обезщетение.

Вписва се в ТК. Издават се УП 2 и 3. Може отделно, може и в общото, но на отделен ред.
Трябва да си внесе здравните. Подава Д7.
Ако обезщетението е платено, но не декларирано от лицето в НОИ - ще има проблем. Нали работодателят подава Д1. Ако обезщетението не се поиска/плати сега, а след две години, то за периода на обезщетението лоцето ще връща полученото от борсата.
Как да се добави темата в бележника.

От долу има едно голямо зелено "отговор" със стрелка в дясно. Натискаш стрелката и избираш от падащото меню
Не и Ви освобождава.
Освен ако това е единствения доход на лицето и средномесечната сумата, която плащате - НПР е под МРЗ. Или ако лицето е СОЛ.
Щом ГД е за период от 6 месеца - значи 6 броя Д1 и Д6. Ако е нужно да се подават, разбира се :-) . Един брой Д55 и една справка по чл. 73, когато му дойде времето.
При ГД се приема, че работата се върши от датата на сключване до датата на приеманена работата, независимо, че фактически може да е свършена за два дни.
 закупуването на ДМА става с парите, които фирмата е натрупала като печалба, а сумата по сметката си стой все така същата?

Как по-конкретно правите това? Как плащате ДМА с неразпределена печалба?
От няколко дни по форумите се върти подобен въпрос, а аз пак не мога да си го обясня...  Пътят " неразпределена печалба - гласуване на дивидент -  плащане на дивидента от каса или банка - захранване на каса или банка - плащане на ДМА" ми е ясен. Не ми е ясен пътя "неразпределена печалба или резерви - плащане на ДМА или на каквото и да е" без да има промяна в гр. Парични средства.

Въпросът е малко подвеждащ.  Какво значи "лично имущество"? Ако имате 3 апартамента и продадете два от тях за период под 12 месеца, това най-вероятно вече  ще е "дейност по занятие".
Същото се отнася и за случая, когато в 12-месечен период продадете 2 или 3 от "личните" си автомобили.
Възможно, ако е сменена и длъжността. Възможно, ако това "преминаване" е било към 01.01. и са влезли в сила нови МОД.
Иначе - заплатата може да се договори и 230 лв /повече от половината на 360/. Това си е проблем на договаряне. МОД при 4-часов работен ден е 1/2 от МОД по таблицата към ЗБДОО. Осигуровките са върху по-голямото от МОД и брутната заплата.

Какво се признава за трудов стаж - всичко. 1 ден работа на 4 часа  = 1 ден трудов стаж. Справка КТ
Какво се признава за осигурителен стаж - половинатао. 1 ден работа на 4 часа  = 4 часа осигурителен стаж. 2 дни работа на 4 часа - 1 ден осигурителен стаж /8 часа/. Справка КСО.

 :hmmm: Малко стpанни въпpоси от колега....
Да. Ако работникът реши да не итработва предизвестието, пишете и обезщетението.
Обезщетението е само за неотработената част на предизвестието. Предизвестието тече от деня, следващ датата на връчването му на работодателя. Тази дата се удостоверява писмено. Периодът от началото на предизвестието до датата на фактическото прекратяване на ТД е....отработена част от предизвестието.
Този договор на какво основание го сключвате? По КТ /възможно/ или по ЗЗД /обикновено/?
От там и отговорът на горния въпрос.
Уведомление се подава само за ТД, сключени по КТ. Ако Вашият ДУ е по КТ - подавате, ако е по ЗЗД - не подавате. И в двата случая не се подва друга декларация за начало на дейност. Всичко се отразява в Д1.
Каква заповед? Нали ТДе заличен? Лицето въобще не се е явило или по други причини този ТД въобще не е влязъл в действие.
Всеки има право на мнение, нали?
Естествено :-)
Нали тук точно това правим - обсъждаме различните мнения, за да стигнем до истината. Когато и доколкото е възможно, разбира се :-)
Според мен в казуса няма нищо интересно. Водещото е втори /допълнителен/ ТД. Другото са подробности. Уведомлението е за втори ТД, предизвестието - 15 дни.
Събирате всички работни дни за периода. Умножавате по 4 и получавате работните часове. Тези часове делите на 8. Получавате дните, зачетени за стаж + от 0 до 7 часа. Получените дни делите на 21 и получавате месеците + от 0 до 20 дни. Месеците делите на 12 и получавате годините + от 0 до 11 месеца.
И готово!
Не е трудно.
Ако беше отработил предизвестието, щяхте да платите заплата, а не обезщетение.
Обезщетението по 220 не е осигурителен доход, защо да има начало и край на осигуряване? Както казаха по-горе - няма период за който се отнася това обезщетение.
Не се подава Д1 само за него, нито пък се включва в Д1 за месеца на напускане. Отразява се единствено в Д6 за данъка според месеца на плащане и в сл.бележка за облагаемия доход, която издавате на лицето.
Ако подадете, какво бихте вписали в нея?
Таня, или аз не те разбирам, или ти нещо не разбра!
Естествено, че става дума за взаимно съгласие, когато работникът е подал предизвестие.

Не само Таня, но и аз не разбрах. Как хем предизвестие от работника, хем взаимно съгласие?
Имаме предизвестие /воля и право на работника/, прието от работодателя /по задължение, без съгласие/. Дали предизвестието е отработено или не - няма значение. Какво взаимно съгласие виждате?
Вариантите за прекратяване на ТД според съдържанието на заявлението на работника, съм коментирала още вчера Отговор 9 | Вчера в 18:24. Спорът беше само за случая на подадено предизвестие /оформено като такова на основание чл. 326, ал.1/ от страна на работника

Аз напускам спора. Мислех, че ще науча нещо, но стана безпредметно.....
Какво взаимно съгласие? Та кой казва, че работодателя е съгласен? Тогава не е ли по правилно да се запише ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО: По желание на работника, изразено в писмен вид.?

Щом съдружниците така са решили, не виждам проблем.
Колкото до аналитичността - не виждам нито нужда, нито смисъл. Но щом така сте си решили - не е забранено.
Добре де. Кажи тогава какво да пиша за основание в случая на подадено и отработено предизвестие от работника? Като 326/1 не е основание, то 325/1/1 още по-малко може да се ползва в този случай.