Да .
Пак да попитам: има две фирми, два независими юридически субекта? Макар и с един собственик и може би с един управител. Така ли?
Тогава какво Ви притеснява - всяка си подава отчетите поотделно.
Или питате конкретно за фирмата, която е със сменен собственик и/или управител?  ГФО се приема от актуалния собственик към момента на съставяне на отчета и се обявява от актуалния управител към момента на подаване. Тъй като не вярвам ГФО да е съставен преди 15.01., значи всичко ще се прави от новия собственик.
 Какво става - остава си безработна, но без обезщетение. Не е задължително да се опише от борсата - може да се надява, че  ще и търсят работа, че може да я включат в някакви курсове за квалификация и т. н.
Как ще се осигурява - задължително здравно по 22.40 на месец. За целта трябва да подаде декларация обр. 7 в НАП по адресна регистрация или по електронен път с ПИК от НАП. Срокът е 25-то число на месеца, следващ месеца в който е прекратено обезщетението. До тогава трябва да плати и първата здравна осигуровка
Не можах да разбера какво точно се е случило :(
ЕООД А купува дяловете на Б и В, собственици на ООД БВ и ООД БВ става ЕООД БВ със собственик ЕООД А. И имаме две фирми ЕООД А и ЕООД БВ, така ли?
"Отпускам считано от 06.11.2015" това е отговора. Минали са трите години.
 
благодаря
Бихте ли ми посичили нормативен текс които определя размера на ЗО неплатен отпуск до 3 ден за ЗО болничен ми е ясно.
Не съм споменала нищо за ЗО при неплатен отпуск до или след третия ден :)
Написала съм "ЗО при неплатен отпуск"
Сменете софтуера или настройките му.
ЗО при неплатен отпуск и ЗО при болничен след третия ден НЕ зависят от работното време и размера на заплатата.
Брои се от отпускането на предходното обезщетение. В решението трябва да пише "отпуска се от..."
Доколкото разбрах, вече сте си открили грешката. Първо сте маркирали, че ще прикачвате документи, пък после "защо системата ги търси".
Внимавайте повече :)
Когато сте вземали по 380 лв - за месеците през 2018 г се смятат по 510 лв, а за месеците перз 2019 - по 560 /минималната работна заплата в България за съответния месец/
Докато сте получавали обезщетение за безработица, не сте осигурявана за общо заболяване и майчинство /ОЗМ/ и за това за този период се смята минималната работна заплата за съответните месеци /480, 510 или 560/ Няма значение какво обезщетение за безработица Ви е плащано.

лицето докато е на борсата отново излиза в майчинство  -ето това ме притеснява. Ако денят преди 45-дневния болничен сте на борсата /безработна/, не сте осигурена за ОЗМ и НЯМА да имате прво на платено майчинство.
По първия въпрос:
КСО, чл. 41, ал. 3
За дните, включени в периода, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение

Значи не това, което сте получавали като майчинство, а сумата, разделена на 0,90 /например: ако сте получавали 900 лв, смятате 1000/

По втория и третия въпроси:
КСО, чл. 41, ал.2
За дните, включени в периода се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;

За периода на борсата няма осигуровки за ОЗМ /попада в т.1/  - смятате МРЗ за периода
Втората година попада в т.3 - също МРЗ за периода

За болничните за бременност и раждане - дохода, от който е изчислен този болничен /малко повече, че от това, което дето Ви е плащано/,
За останалото време =минималната работна заплата (510 за 2018 и 560 за 2018), независимо че сте получавали по 380.
Аз мисля, че трябва да се подават без код корекция шестицата.
Да,  Д6 с увеличението е редовна, не е корекция
Само с разликата /увеличението /, не с цялата /вярната/ сума
В Д6 давате само увеличението. Всички променени Д1 с код 'корекция'.
По давате ги едновременно. Системата си сравнява вече подадените Д1 и Д6 с корекциите и увеличението в Д6
Значи няма как да мине за разход :)
Статията може да е така. Може и 205/401 и 401/501.
А колко стрева този автомобил и какъв е прага на ДМА във фирмата Ви?
1. Да
2. Има НПР, но не смятате осигуровки за всеки ГД
3. Не подава Д1 за ГД
4. Дохода по ГД /след НПР/ се включва в годишното изравняване на осигуровките и там се вижда какво има да довнася
5. Да
6. В Д6-13 включва всички осигуровки, които се дължат след годишното изравняване.
7. Ако спре самоосигуряването, то за този период по ГД ще трябва да се удържат и внасят осигуровки /част за сметка на възложителя, част за сметка на лицето/ Едва ли ще се реализира голяма икономия

Добре би било да обсъди тези въпроси със счетоводителя на неговата си фирма.
Болничните се изчисляват като 80% от средния осиг.доход 18 месеца назад, но не повече от средния нетен доход.  Може би тези 2240 лв са именно това ограничение.
Като гледам дневното обезщетение от 99.50 и правя някои приблизителни сметки, излиза, че е изчислено от доход около 2600 /2600*80%=2080:21=99,04/

Колкото до схемата "болничен - отпуск", при този сравнително постоянен доход едва ли ще повлияе на майчинството.
Да допълня: ако сте избрали по-висок доход за авансов вноски (например по 1000 лв месечно) и в края на годината осигурителния Ви доход е например 9600 лв, (12*800), то ще имате над внесени осигуровки, които подлежат на връщане или приспадане. Ако междувременно сте ползвали болничен, изчислен на база 1000-та лева, той ще бъде преизчислен според реалния доход и Вие ще трябва да връщате пари на НОИ.
Остатъкът след прихващането е над 10000 и така или иначе трябва да се плати по банков път. Какво тогава се притеснявате на за Закона за плащанията в брой?

Дали самото прихващане е възможно -  не мисля, че има ограничения. Освен ако страните по договорите нямат нещо против.
И да не забравите, че лихвата е доход на ФЛ и за нея се дължи данък