Проверете си датите. Ако не ползвате последната версия на програмата, може авоматично да е зададена друга дата
Няма минимален срок. Теоретично става и след 1 ден. Добре е да са поне 5-10 дни.
Напомням: от НОИ станаха много чувствителни към подобни вратички и в повечето случаи правят проверка на работодателя. Трява вички документи по договора и прекратяването да са изрядни.
" 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, ..."

Хиксче, аз мисля, че това са случаите, когато СОЛ въобще не подлежи на осигуряване чрез фирмата, а не, както в случая - неподаването на Д1 се налага по съвсем други причини. Тези причини са , че е осигурен на максимума и се осигурява на ниския процент , а не че за неговото осигуряване  не следва да се подава Д1.
Лицето си е СОЛ, подлежи на осигуряване чрез фирмата и подаване на Д1 чрез това дружество, но не се прави поради наличие на гореизброените обстоятелства.
Позовавам се на един пример, който не е точно по питането, но могат да се направят някои изводи: има едно указание на НАП (не мога да го намеря)  за случаите, когато за СОЛ е подадена Д1 с код 22 и през годината започва да се плаща "личен труд". Указанието е да се подава Д1 с код 90 само с частта за данъците. Става въпрос за една и съща фирма.
Според мен правилно е подадена Д1 с код 90. Вижте наредба Н8, чл. 3, ал. 10 и точния текст за код 90 в указанията.
И защо държите да се регистрирате на борсата? Какъв е смисъла?
Ако сте пенсионер за прослужено време и възраст, нямате право на обезщетение за безработица. Това е записано в Кодекса за социално осигуряване, чл.54а. Презумпцията е, че вече получавате едно обезщетение  /пенсия/ от социалните фондове.
Ако сте пенсионер по болест, но нямате стаж и гозини за "нормална" пенсия, ще имате право на обезщетение за безработица.
Наистина, ако работите по ТД, се внасят осигуровки за безработица. Това е защото по принцип ТД е за хора в активна възраст. Напълно разбирам, че при тези размери на пенсите, човек е принуден да търси други доходи,  но законът Ви лишава от накои права
При положение, че майката не се е върнала на работа, възнаграждението й е 460 лв., а не 560 лв.
Да, така е. Възнаграждението е 460 лв, но както правилно е отбелязала Цветелина, базата не може да е под МРЗ /в случая 560/

... дали е коректно изчисляването на обезщетението, какво имате впредвид?
Имам предвид, че би трябвало да се преизчисли какво би получавал работника при 560 лв заплата за отработената част от последния месец, после да се раздели на отработените дни и някакви подобни щуротии. На практика (560:22*20):20 си е все същото като 560:22, нали :)
мога ли да прекратя трудовия договор на майка в отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст веднага след изтичане на отпуска без да се връща на работа - Зависи от основанието. При някои основания може без проблем, при други - с разрешение от ИТ /чл.333/
как ще се определи обезщетението   - 560/22* 42 р.дни не е съвсем коректно, но ще свърши работа :)
И последно при подаване на декл.1 в НАП трябва ли да се тикне
- Няма основание за подаване на Декларация обр. № 6 - не се прилага чл. 2, ал. 4 от наредба Н-8

Мерси.
Щом няма промени в Д6 и не подавате Д6, очевидно трябва да отметнете пред този текст :)
Къде в КСО пише, че не се плаща на 70% за първите 3 дни?
Никъде няма такъв запис :) Просто КСО, чл.40, ал.5 се отнася за осигурители и осигурени, и не се споменава нищо за СОЛ.
Погледнете и  НООСЛБГРЧМЛ, чл.3, ал.3

възнаграждението, ако се плаща изцяло, когато е бил в болнични, при подаване на ГДД по чл.50, ще се наложи да се довнасят осигуровки - може да се наложи, може и да не се наложи. Зависи от много неща. Пък и до края на годината има време :)
Все пак Вие не можете да си решавате как да постъпите, че да Ви е удобно. Има си решения/протоколи/договори, където е регламентирано възнаграждението за личния труд на конкретния съдружник в конкретната фирма и трябва да се съобразите с този документ.

ПП То ако личния труд е 560 лв и му платите 70% за първите 3 дни, пак ще трябва да довнася осигуровки :)
Сумата за личния труд няма (много) общо с осигуровките.
Дали ще се плаща възнаграждение докато е болен или не зависи от конкретния документ, с който е определен размера на възнаграждението и условията за плащане. Ако искат и 70% могат да плащат,но КСО не ги задължава.
Осигуровките са друго. Докато е в болничен -камо здравно за всичките дни,  когато е здрав - пълни осигуровки
За какво конкретно е спора?
Сроковете за подаване на Д1, Д6 и Д55 са ясни. Има ги в наредба Н8 и ЗДДФЛ.
Това, че осигуровките се сължат за периода, през който е положен труда, също не мисля че е спорно. Пе повня някъде да има точно такъв запис, но в КСО всички осигуровки са "когато се полага труд.."
За периода на полагане на труда по ГД не помня някъде да има дефиниция, но тъй като по ГД няма работно време се счита, че работата по изпълнението започва с продисването на договора и продължава до приемането й. Може да пише нещо и в ЗЗД, но не ми се търси.
Периода на извършване на работа по ГД обикновено е от датата на сключване на ГД до датата на протокола за приемане на работата.
Останалото е така. Или понена първо четене не виждам грешка
Не ми се проверяват сметките, но изглеждат логични. С изключение на осигуровките за трите дни от работодателя. Тъй като заплатата е малка, с тези 70% ще падне под МОД. Принципът е: 1.Събирате възнаграждението за отработените дни и трите дни от работодател. Получавате сума А. 2.Тази сума сравняват с МОД за 9 дни (по Вашия случай 6+3). Ако МОД е в повече, начислявате осигуровки върху МОД за сметка на работодателя и на работника. 3. От сума А вадите осигуровките за сметка на работника. Вадите и трите дни от работодателя. Върху остатъка (ако е положителна величина) начислявате данък.
При попълването на Д1, като осиг. доход се посочва по-голямото от сума А и МОД за 9-те дни.

ПП Предполагам, че става въпрос за м. 07.2018г :)
1. Непосочването на конкретната точка е грешка. Не е ясно основанието за предизвестието. Работникът може да го оспори. Подписал се е, че е получил предизвестието, а не че е съгласен с него.
2. Докато е в отпуск - в отпуск. След това, ако не дойде на работа, го водите самоотлъчка. Като изтече предизвестието - прекратявате договора. Добре е няколко дни преди това да извикате човека и да му оформите документите.
3. Нямате право да искате обезщетение за неспазено предизвестие, защото работникът не е заявил, че няма да го спази. Ако прекратите договора преди края на предизвестието, Вие дължите обезщетение.
Ако е СОЛ с ОЗМ - вид осигурен 12. Иначе - 90

Наредба Н8, чл. 3
Скрит текст :

Указания към Д1
Скрит текст :
Както се вижда от посочените данни вноските върху осигурителния доход над 510 лв са недължимо внесени и подлежат на възстановяване или прихващане. Осиг.доход за годината е 12*510. Осигуровките върху тази сума се посочват в Д6-13.
Разликата между 550 и 510 не се посочва никъде. Освен в някакво писмо до НАП, ако искате реално възстановяване.
Това за приложение 1 не мога да коментирам. Пък и не разбрах какво точно питате или се опитвате да направите.
Не зная как стоят нещата в Англия и Германия, но в България се изискват 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица.
Естествено че може. Д6 за осигуровките и Д6 за данъка са две НЕЗАЗИСИМИ декларации. За това са и с различни кодове.
Здравейте, да попълваме ГДД с КЕП в реално време и да ,всичко си излиза коректно. Въпроса ми беше дали може ЕТ / ФЛ/да ползва частична стойност - примерно 3000   от макс  възможната 7920 лв,
ако ,ДА така ще си покрие авансовия данък и няма да има надвнесен!
Данъчното облекчение е право, а не задължение. Не виждам защо да не може да ползвате по-малко облекчение. Щом искате да спонсорирате държавата, никой няма да Ви откаже.