Може да изплащате "личен труд" по всяко време, стига да има решение за това. Може собственика въобще да не получава възнаграждение за личен труд.
Друг въпрос е самоосигуряването - щом дружеството има дейност и собственика работи в това дружество, независимо дали му се плаща личния труд или не, задължително трябва да се самоосигурява.
По въпроса - няма да сте в нарушение, ако самоосигуряването е започнало с началото на дейността.
Щом ТД на титуляра не е прекратен, то мястото се "пази" без ограничение във времето. Вие не сте "отстранен" от работа, а съвсем законно трудовият  Ви договор е прекратен на основание чл.325, ал.1, т.5 със завръщане на замествания работник.
Може, но тогава в сметката е имало "голяма" наличност.
Да отнеса въпроса за голяма наличност на пари въобще - в касата и по сметки.
Може да нямат печалба за разпределяне :)
Сега може и да нямат, но след една ревизия може да се окаже, че тези недокументирани разходи са довели до недокументирани приходи ;)

И един въпрос към по-знаещите - от къде може да се появи голямата касова наличност освен от приходи от клиенти, значително надвишаващи разходите /тогава има и печалба/, вноски от собствениците /те могат да се върнат/, получени заеми или финансирания /тук голямата каса не е проблем/? Изключвам кореспонденцията с внесения капитал, щото в този случай наличността едва ли е голяма.
Сигурно може, но ако платите дивидент ще Ви излезе с 5% по-евтино.
Задържението към собственика не влияе на финансовия резултат!!!
Можете да увеличите печалбата с повече приходи или намаляване на разходите
Щом собственикът иска - какъв е проблема? Вземате всичките решения на собственика или на съответния орган на сдружението, който има право да взема такива решения и покривате загубите според начина, описан в тези решения.
Не зная как е при ЮЛНЦ, но при стопанските предприятия покриването на загубата от минали години с печалбата от минали години става след решение на Общото събрание и на едноличния собственик на капигала. Не е работа на счетоводителя да приспада загубата.
Ситуацията със салда едновременно и по 122 и по 121 не е ненормална.
Аз разбирам нещата така: Наемодателят трябва да построи офис върху негов имот, той да остане негова собственост и да го отдава под наем.
Наемателя има интерес да ползва този офис и дава някакви пари за по-бързото изграждане. После наемодателя му връща парите чрез наема.
Има два варианта за тълкуване и отразяване на стопанската операция:
1. Наемателя предплаща авансово 12,18,24 или колкото се разберете месечни наеми /приходи за бъдещи периоди/. Наемодателят си ползвате парите и всеки месец прави прихващане. Не съм наясно как стои въпроса с ДДС
2. Наемателя дава заем на  наемодателя. Всеки месец наемодателя прави погасителни вноски по заема, а наемателя си плаща наема
след като е преминал инструктажът на работното място, обучението и изпитът  и на лицето му е разрешено да работи

Основанието е точно това времето се признава за стаж
Как да си търсите правото -  подате молба за отпуск и искате да получите отказ, съдържащ израза "няма право, защото не е работила" в писмена форма. С този документ отивате в ИТ. Е, първо  предупредете работодателя за намеренията си...
Разбира се горното е крайност и ще ви навлече неприятности, за това опитайте с добро.
Не виждам защо да не може
Ако в месеца имате отработени дни и два пъти по 5 - в неплатен отпуск без стаж се подават две Д1 - едната с ВО 01 и отработените вни, като попълвате съответните клетки /2-3 броя, колкото дойдат/ за прекъсване и за начало на осигураването и втора с ВО 28 и попълнени клетки за прекъсване и за начало на осигураването
Да попитам колко време след като пратите подписан мейл и получите входящ номер надвнесената сума по единната сметка се прехвърля по сметката, която сте указали?
Аз имам входящ номер от 12.03, но до сега няма промяна в сметките  :blink:
А 25-ти наближава...:blink:
да
А друг доход има ли?
Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия
Предприятията, несъставящи баланс са едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв., могат да се състоят само от отчет за приходите и разходите.
Обновлението е петото, версията - шеста. Първоначалната + 5 обновления.
:)
Работодателят може да откаже ползването без да дава обяснения. Във Вашия случай по-правилно е да откаже, но не е забранено и да се съгласи. Особено ако има желание да плаща на работника без да изисква работа, никой не може да го спре.
След като работникът е ползвал повече отпуск от полагащото му се според трудовия стаж, то ще му издадете сл.бележка за размера на ползвания отпуск. Така при следващия работодател ще има право на по-малко дни.
Ако не сте видели:
Обновена е версията на програмения продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6.

Новото във версия 6.06 е:
1. Направени са промени във валидационните таблици.