Да. С код 8
Ако са мъжки и млади - помагам
Много са ми мътни тези съдружници. Имам въпроси, но искам точен отговор, а не да чета разни закони, наредби и да си нагласям отговора.
Най-точен отговор - вземаш сапун, по възмижнист антибактериален,  топла вода - около 37-39 градуса и една четка и излъскваш тези съдружници докато се изяснят.
Зависи за какви длъжности са ТД и какво ще вършат съдружниците извън тези ТД.
Ако ТД са за управители и вършат само това - няма нужда от самоосигуряване. Само да вметна - При ТД за управител можете да съставите една по-широкообхванта длъжностна характеристика, която да включва и извършване на медицински услуги, почистване на кабинета, деловодство и т.н.
Ако ТД са за други длъжности - лекар, мед.сестра ..., то поне този съдружник който реално управлява трябва И да се  самоосигурява. Другият не трябва да подписва нищо.
Защо да не е възможно? Договора е срочен, знае се кога приключва. Разрешена е отпуска - и за нея се знае колко дни е и кога приключва. Давате заповедта за отпуск и  заповедта за прекратяване на ТД в един ден. Внимавайте - в заповедтта да пише "считано от ... /неделя/"
Тогава - в четвъртък, сряда или преди отпуската...
Трябва да е с дата петък или преди това и да е връчена най-късно в петък
Осигуровки се начисляват върху брутната заплата, но не па-малко от МОД за длъжността при съответния предмет на дейност на работодателя.
Ние нито знаем за каква заплата сте се спазарили или ще се спазарите, нито знаем предмета на дейност на работодателя.
Освен това - заплатата може да е по-ниска от дохода, върху който се дължат осигуровки.
Във всяка една фирма трябва да има човек, който да познава законите или пона - най-нужните от тях. Този човек обикновено е юристконсула, а понякога - счетоводителя.
Зависи как е формулиран ГД. Ако е един ГД със срок от 01.01 до 31.03 - по-добре едно плащане след представяне на ГФО.
Фнимавайте с формулировката та предмета на ГД, за да не с еокаже прикрит ТД.
А най-добре е този счетоводител, който ви върши работа да е регистриран като свободна професия, ЕТ или /Е/ООД.

ПП Похвална ивициатива на НАП.
Счетоводителят ли пита или възложителя? Или счетоводителя на възложителя?
Малко странни въпроси... ама за 10 лв на месец -толкова се предлага...
Д1 и Д6 се подават СПОРЕД датата на плащане на възнаграждението. Д1 се подават ЗА месеците, през които е положен труда.
При всички случаи по-добре е да започнеш работа по трудов договор преди болничните
Всякак става ;)
Аз бих посочила в заповедта една дата на влизане в сила поне няколко дни след датата на заповедта. Бих пуснала предизвестие и заповед едновременно
Това си е моя преценка.
Що да не може. Има си управител да ги назначи. Стига да са назначени на длъжност, която наистина изпълняват. И изпълняват само това, което е по ТД ;)
А ТД може да е и на непълно работно време, може да ползват и неплатен отпуск....
От друга страна - ако това са първите Ви работници по ТД -възниква задължение за договор със СТМ и т.н
датата на акт 16

Или датата на Удостоверението за въвеждане в експлоатация за строежи от четвърта и пета категория.
понеже съм се регистрирала в Агенцията по вписванията като физическо лице, за да ми издадат БУЛСТАТ, си помислих, че вече се водя СОЛ
Закъсала си го. Значи имаш регистрация като свободна професия /лице, самостоятелно извършващо дейност/ и имаш доходи от тази си дейност. Трябвало е в 7-дневен от започване на дейността да подадеш декларация в НАП за анчало на самоосигуряване и да започнеш да си внасяш по 33,60 здравни осигуровки на месец /минимум/. Независимо, че си пенсионер.
Като подписваше ГД, не подписваше ли и декларация, че си СОЛ? Не се ли замисли тогава?
Хайде бързо при някой колега, който да ти помогне да замажеш нещата с най-малко глоби.
Сл. бележка по 45, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ се издава независимо дали лицето ще подава ГДД или не. В сроковете за издаване на сл.бележка не сте в състояние да определите дали ЩЕ има други облагаеми доходи през годината, дали ЩЕ има друг работодател и т.н.
По определени програми още в насоките за кандидатстване по проекта има ограничения координаторите или други членове на ръководния екип по проекта да бъдат на трудови, а не на граждански договори, добре е и това да проверите.

Не зная как ги пишат тези програми  и как си представят ЕТ или собственика на ЕООД да работи на ТД в собствената си фирма...

Колкото до въпроса - смятам че щом лицето е собственик на ЕООД, значи на повече от 5% от капитала, то всяко възнаграждение за "личен" труд трябва да се третира то §1, т. 26 и.
Залагам на т.1

Харесвате си точка от чл.328...........


И четете внимателно чл. 333