Имам следния въпрос: Може ли да бъде сключен трудов договор, в който е цитиран чл.111, чл.114 във връзка с чл.68 от КТ. Опоменат е денят от седмицата в който трябва да се полага труд и часовете.отпуската е изчислена на 6 дни, а договора е регистриран по чл.111. Ще бъда благодарна да чуя мнението ви.
Защо да не може? Дори може да се включи и "във връзка с чл. 70" :)
Само че към чл. 68 трябва да е посочена алинея и точка.
Пример: Допълнителен /втори/ ТД при работодател, различен от този по основния ТД, за определени дни в месеца и срок от 3 месеца /или до завършване на определена работа, по заместване и т.н./
Тъй като водещото е "допълнителен ТД при друг работодател", то правилно е регистриран с кода за договори по чл. 111
Трябва да подадете декларация обр. 7 и да внесете осигуровките до 25.01.2021.
Добре е вноските да са след подаването на декларацията.
Д7 се подава еднократно. Осигуровките се внасят всеки месец

 не съм самоосигуряващо се лице - от 01.12.2020 вече СТЕ самоосигуряващо се лице по смисъла на Закона за здравното осигуряване. Това е различно от самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Според мен ще загуби сумите, които получава като обезщетение от втория договор
А в този случай трудовият стаж равен ли е на осигурителния при положение, че лицето работи на пълно 8 часа работно време, 5-дневна седмица?
Да
В ГДД от дохода сато свободна професия приспадате 25% НПР. Ако сте СОЛ като свободна професия,  то в това приложение приспадате авансово внесените осигуровки и допълнителните вноски от годишното изрявняване (ако има такива). Получавате данъчната основа от тази си дейност.Ако сте СОЛ на друго основание - правите приспадането в съответното приложение.
Накрая (в началните страници на ГДД) събирате всички данъчни основи от всичките си дейности и начислявате 10% данък. От дължимия данък се приспадат авансово направените вноски и се довнася или изисква остатъка
не се приспадат осигуровки, ако са платени с личната карта на ФЛ
тайничко се надявах някой да каже обратното   :blink:
И не само да каже, ама и да ме убеди  :blink:

Сега ще приспаднем само осигуровките за декември, които ще внесем  от сметката на фирмата. Пък после ще му възстановяват данък
Чл. 42, ал.2 от ЗДДФЛ
Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Какво точно се разбира под : "внесени чрез дружеството"? 1. Че СОЛът се самоосигурява като съдружник в това дружество и Д1 се подава от това дружеството  или 2. Осигурителните вноски са преведени от сметката на дружеството.
Питам по повод следната ситуация: СОЛ-съдружник в ООД е подал ОКД, че се самоосигурява чрез ЕИК на ООДто. ООДто подава ежемесечно Д1 за този СОЛ, а СОЛът си плаща осигуровките сам чрез виртуалния ПОС терминал на НАП и личната си дебитна карта. Когато се плаща възнаграждение за личния труд на този СОЛ има ли основание да се приспаднат осигуровките преди облагането с данък?
И по-конкретно - търся си основание да направя приспадане 
Ако Вие сте физическо лице, а наемателят е фирма,  то правилно са Ви удържали авансов данък.
Това вид данък ли е и кой трябва да го плати - да, данък върху доходите от отдаване под наем на недвижимо имущество. Дължи се от наемодателя. Когато наемателят е фирма, той е задължен да "помогне" на наемодателя, като удържи данъка при плащането на наема и да го внесе в бюджета вместо наемодателя. И това трябва да прави при всяко плащане през всеки месец от януари до септември. През четвъртото тримесечие наемателя може да удържа данъка само ако наемодателят пожелае това.
В края на годината наемодателят подава годишна данъчна декларация, изчислява целия данък, който дължи върху доходите си за годината, приспада това, което е удържано и внесено от наемателя и довнася остатъка, ако има такъв
Да. Явно е нещо с компонентата за подписване. Като натиснах бутона горе и се стартира онова с голямото "S", ми даде Java Run и тръгна
От вчера се опитвам да подам едно уведомление за прекратен ТД. Като вляза в системата и натисна "прикачи и подпиши" не ме допуска да избирам файл. Надписът "прикачи и подпиши" избледнява и дотам. От НАП са написали "Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в  периода от 05 до 10 януари". Днес сме 06.01. Положението пак е същото. Опитах и с подаване на Д1 - и там е така.
При Вас как е? Може би грешката да е само в моя телевизор :(
Все пак обаче не мога да разбера попадайки на няколко публикации, в които сте дали съвет на питащи като мен им предлагате счетоводител. Ако Вие сте такъв направо си предложете услугите щом искате. Звучите малко заядливо и не на място с тия намеци за счетоводител.
Много ди е прав колегата. Дал Ви е много точен отговор. И за счетоводителя,  и в първото изречение.
А Вие какво бихте отговорили на въпроса: "Имам кола, Голф, 2008, дизел. Междувременно карам един фиат. Трябва ли да сменя маслото на голфа?"

ПП И няма нищо лошо, ако някой си предлага услугите. От публикаците му във форума може да придобиете някаква информация за качествата му и да не избирате "на сляпо". Аз също не пропускам да се саморекламирам :)
Всичко зависи от конкретнана ситуация. Вие предоставихте много малко данни и за това Ви отговорих "по принцип". Всеки от запитаните колеги сигурно Ви е отговорил според това, което конкретно сте го попитали.
Вчера се скарах на Николай, че праща хората да си търсят счетоводител, но сега и аз казвам същото: Намерете си счетоводител или поне си направете една сериозна консултация.
Аз много лесно бих Ви отговорила: Да, само здравно до максималния праг; Да, има данък, щом се плаща личен труд; Да, може да има други осигуровки, но те са по желание. Ще ми повярвате ли? Особено ако имам само информацията, която сте споделили в 15:53.
Ще има, естествено. Вижте чл.42, ал.3 от КСО.
Ако искате да направите услуга и имате възможност, изчакайте да оздравее и да си "довърши" работата.
може би се бави заради годишното приключване на НАП
 :good:
ТД по чл.68  ал.1  т.2 няма краен срок като дата, а срокът е до завършване на определената работа. Във Вашия случай имате два варианта:
- изчаквате лицето да оздравее, да си довърши определената работа и тогава прекратявате ТД
- ако работата се върши от повече работници и вече е свършена, може да прекратите ТД на основание чл.325,  ал.1, т.4 (ако не бъркам). В случая болничния не е ограничение.
По другия въпрос: би могло да промените основанието на ТД с ДС, но по-правилното е прекратявяне на стария ТД (по чл.325/1/4,  325/1/1 или друго) и сключване на нов ТД. В такъв случай стария ТД и осигуряванито по него се прекратява сега, а работата и осигуряването по новия ТД започва след изтичане на болничния.
Здравейте!
Да няма да има проблем с обезщетението за безработица след като сумата по ГД е под МРЗ за страната след приспадане на НПР от което следва че няма задължение за осигуряване за ф.Безработица. Миналата година имах такъв случай.

Предполагам, че искахте да напишете:  Да, няма да има проблем с обезщетението за безработица … 
Запетайките са важно нещо :)
Ами консултациите към ФЛ няма ли да са с някакъв договор, пък било той устен? Нали се разбират за темата на консултацията, за срока, за парите.... ГД се сключва не само между фирма и ФЛ, но може да е между две ФЛ.
Наличието на ГД не винаги означава, че ще си загуби борсата. Сама сте цитирали отговора на НОИ. Прочетохте ли го? Особено втората му част.
Той няма да е назначен на граждански договор към фирмата.
То по ГД не се назначава :) "Назначаването" по ГД може да струва между 1500 и 15000 лв :)

А като няма никакъв договор, как и кой следи какви суми получава баща Ви  и за какво?
Явно все пак има някакъв договор. Най-добре е първо да си изясните фактите, а после да питате.
Въпросите са ми :възможно ли е да определи заплата само за труда който полага и тази заплата да не е за МОД на ръководна длъжност а за МОД на специалист.
Ами възможно е. Само че, доколкото знам, по договор за управление се извършва управленска дейност и трудът, който се полага, включва само управлението. Тогава няма как МОД да не е за управител. Пише го и в КСО. Предполагам, че в чл.6.
Работата, която върши като специалист,  не може да се върши по ДУ.

Колегата Николай е дал много точен отговор. Послушайте съвета му!