Е, чакайте де :)
Вероятно ще е така, ама да го публикуват, че тогава
  Като СОЛ с личен труд, няма да му признаят командировките.
Наистина ли?
Прекратяване - само когато е окончателно (закриване на фирмата, напускане на съдружника...)
Прекъсване - когато съществува възможност за възобновяване на дейност. Колкото минимална или хипотетична да е тази възможност
Щом е платено с фирмени пари и има фактури - осчетоводяваш.
Командировъчните над съответния размер се облагат с данък (виж ЗДДФЛ). За личното ползване - виж ЗКПО и ЗДДС
Ако горивото е за личен автомобил, ползван при командировка и съответства на разходните норми, може да го отчетете като разход.
Въпрос на сметки.
За времето на неплатен отпуск се взема минималната работна заплата за страната. Колкото повече месеци отглеждане на дете до 2 години и неплатен отпуск влизат в 24 месечния период за изчисляване на обезщетението, толкова това обезщетение ще е по-ниско.

"искаме да си имаме второ детенце", "имаме и доста репродуктивни неудачи", "годинките напредват"
Мисля, че тези неща са по-важни от размера на обезщетението
Ако продължава да работи във фирмата си, независимо дали получава възнаграждение за личния труд или не,  започва да се осигурява на 200 лв. при същите проценти.
Общия осиг.доход не трябва да надвишава 3400 (за сега), като първо е ТД, а за СОЛ - каквото остане.
Попълва Д1 по същия начин, но с осиг. доход 200 лв.
Болничният (преди 45-дневния) е върху дохода 18 месеца назад
Болничният за бременност и раждане (майчинството от 45 дни преди термина до 410 дни) е върху дохода 24 месеца назад.
Когато в периодите за изчисление има друг болничен - взема се дохода, от който е изчислен този болничен
Щом в периодите на изчисление влиза гледането на дете до 2 години, няма как обезщетението да е максимално.
Д1 може да се наложи да са 2, ако осигурителния доход по договора, след НПР е по-голям от сума равна на  3400-780.
Хайде да са 3400-710 =2690 и да си стиснем ръцете :)
 обезщетението за отглеждане на дете не е осигурителен доход

Цитат
Имам бегъл спомен от кореспонденция с НОИ, че според тях договора не може да бъде повече от МРЗ...Дали е така
 
В случая майката е "осигурена на друго основание" и дали ГД е под или нам МРЗ няма значение.
Когато осиг.доход по ГД за месец е над 2690 лв трябва да се отчетат и здравните вноски по ТД
Да но нямам др. такъв месец освен септември
От септември до сега няма месец, през който да е ходил 10 или повече дни на работа? В такъв случай не си ли е изчерпал отпуските?

ПП. Работа 20 р.д. * 2 часа на ден са... 20 отработени дни.
Не - всеки работен ден през месеца по 2 ч ... 5рд
Чл.177 изисква работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни от базовия месец, а не да има трудов стаж 10 р.д.
Защо чак септемврийската заплата? От тогава насам няма ли месец с отработени над 10 р.д? Включително и тези с по 2 часа на ден.
Да допълня - горенаписаните облекчения са когато облекчението се ползва месечно.
При годишното облекчение явно е в сила §2 от ПЗР на ЗДБ 2022  /ДВ бр.52/2022/

§ 2. (1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, която се приспада от
годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 6 000 лв.;
2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 12 000 лв.;
3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 18 000 лв.
(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 12 000 лв

А какво ще бъде облекчението след приемане на "истинския" държавен бюджет за 2023, не зная
1. за едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв.;
2. за две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1000 лв.;
3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1500 лв.;
4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1000 лв.

Макар че във всички коментари са записани цифрите 600 / 1200 / 1800 /1200, това, което съм цитирала е от ДВ. Може после да има и изменения...

Закон за за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г  /ДВ 104 от 30.12.2022/

Скрит текст :
Тогава въобще нужно ли да го подавам в нап , не може ли само на лицето да се даде?
За можене - сигурно може.
Нали е правилно - не е. Превръщането на ТД на едно основание в ТД на друго основание, ако не е с междинно прекратяване, трябва да е поне с ДС. А за такова ДС се подава уведомление
Първо опитайте на телефона на НАП - може и да Ви посъветват нещо.
След това на място. Доколкото си спомням - молба в деловодството с обяснение на проблема.

ПП Пробвахте ли да подадете ОКД5 по БУЛСТАТ?
Към датата на връчване на предизвестието не е имал ТЕЛК - няма защита по чл.333. Прекратявате договора с изтичане на предизвестието
Не съм казала, че няма смисъл :)

Цитат
 ако е върху 1000лв. дали ще е доста в повече? - е, чак доста, но сигурно ще има нещо отгоре. Само че и осигуряването (месечно или при годишното изравняване) трябва да е на 1000 или повече.