По втория въпрос:
Принципно би трябвало да се регистрира в АЗ. Ще бъде определено обезщетение, но ще бъде отложено плащането за периода след болничния. Погледнете КСО.
На практика наистина е по-добре да не си гърми патроните да не се заробва за още тригодини
Във Вътрешните Ви правила трябва да е записано кои професии ще считате за "сходни".
83412003 Тракторист
8342200* Машинист, *** багер

И двете  попадат в  834 Оператори на подвижни съоръжения
но са в различни групи:
8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство
8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
Според мен има разлика в задълженията и също не бих признала професионалния опит.
Правилно. Не само че имате право, но сте длъжни да я освободите с изтичане на предизвестието. Освен ако това предизвестие не бъде оттеглено по регламентирания в КТ начин.
1. И един ден е достатъчен, но е съмнително и 100% ще направят проверка. Не казвам, че ще откажат. Наистина е добре да е към месец. Членът е 71. Ако е да месец по-добре срочен ТД и прекратяване по чр.325, ал.1, т.3.
2. От датата на отпускането на предходното обезщетение, каквато е даписана в решението на НОИ.  В случая 2015 г.

Всичко това поне аз съм го писала над 10 пъти
Отваряте досиито на работника и календара. Гледате: започнал работа на дата 1, радотил, ползвал платен отпуск, непланен със стаж и т.н. до дата 2, когато е първия ден от неплатения, незачетен за стаж. След това - дата 3 (първия ден на работа след дата 2 или първия ден от новата година при дълъг неплатен) , дата 4 (при следващия първи ден от неплатения без стаж) и т.н. до последната дата 5 (първи неработен ден след прекратяване на ТД)
Определяте стажа от дата 1 до дата 2, от дата 3 до дата 4 и т.н.
Сумирате стажа по периодите. При работа на 4 часа трудовия стаж е същия, като при 8.
В трудовата книжка: в "правоъгълния" печат - зачетен ТС от дата 1 до дата 5 - колкото получавате при сумирането. Не поставяте записа, че ТС е равен на ОС. На последните страници на ТК, където се посочва времето без стаж, посочвате периодите от дата 2 до дата 3, от дата 4 до дата... , колкото такива периоди има. Само като периоди от-до. Без семиране.
Щом Вие искате, трудно ще е с пълното обезщетение.  За целта трябва работодателя да прояви инициатива. Ако той има желание, би трябвало да знае как.
Многократно съм посочвала членове и условия. Потърсите предходни отговори
Казаха Ви: щом извършвате УСЛУГА в ЕС, трябва ПРЕДВАРИТЕЛНО да сте регистрирани по ДДС (чл. 97 , ако не бъркам). Няма значение дали ще извършвате услугата като фирма или ФЛ. В единия случай се регистрира фирмата,  а в другия - ФЛ.
Регистрацията трябва да е направена 7 дни ПРЕДИ извършването на услугата.
По чл.68, ал.1, т.2 е ТД за определена работа. Няма фиксиран срок. Когато свърши работата, тогава прекратявате договора.
Ако някъде сте посочили срок, проблема си е Ваш
Вижте какво съм отговорила под номер 447 и 450 (стр.23 от тази тема)
Не се регистрирайте сега.
Срочен ТД се прекратява (обикновено) по чл.325, ал.1, т.3, 4 или 5. Когато е в срока на изпитване - чл.71.
Надявам се, че последните три години не сте получавали обезщетение за безработица.
Каква декларация? За регистрация на СОЛ, за месечните осигуровки или за годишните?
Всичките ги има на страницата на НАП.
А каква в разликата дали ГД ще е под или над МРЗ, след като майката е осигурена на друго основание (ТД)?
А счетоводителят, който води нещата на сегашния ми работодател твърди, че при този трудов договор няма да имам право на почти никакво обещетение.
Почти никакво, почти някакво, какво значение има за него? Нали не плаща той, а НОИ.
Кажете му: "Добре, за мен и почти никакво е нещо. Ето болничния ми, подайте данните в НОИ" и подчертайте, че вече имате 12 месеца осиг.стаж с ОЗМ.  Ако трябва - представете доказателства (трудова книжка, УП3...).
От НОИ си знаят работата и ще Ви платят по 560 лв (поне до края на 2019, пък после може и повече). Докато сте в майчинство работодателят дължи на бюджета  по 4,8% от 560 лв месечно.
Благодаря много! Не мога да се ориентирам каква е пазарната лихва за 2019 год.
Избирате си няколко банки и питате при какъв процент отпускат кредити
От цитираното по-горе не разбрах кое е мнението на "една счетоводителка" и кое е мнението на счетоводителя на работодателя Ви, защото и двете са грешни. Но това няма значение, защото Марпан Ви е дала точен отговор.
Само ще допълня, че става въпрос за 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство,  а не 12 месеца трудов стаж. При работа на два часа четири отработени месеци са един месец осигурителен стаж. Дано сте работили доста дълго на 2 часа или повече.
Работите от 04.2017 и сте ползвали две години майчинство? А колко месеца (дни)  реално отработите преди майчинството? Защо не се разберете с Вашия шеф за нещо по чл. 71? Е, има и евентуален риск за проверка от НОИ, но и розите имат бодли ;)
По спомени: Сумата за две деца беше повече отколкото два пъти сумата за единствено сете
Три години без 18 дни
Значи нямате право за обжалване.
КСО, чл. 54б (4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
Дали разхода за отрадъка ще бъде признат за данъчни цели и ще има ли корекция на ДДС?
Защо "разход" за отпадък? Нали Вие предават отпадък, Вие издавате фактура и Вие получавате парите? Значи Ви е приход.