А ако тези разходи попадат в т."г" - покупки с цел печалба?

Няма ли вече някакво указание какво точно се подава от фирми с приходи и/или разходи под 500 лв?
За НСИ е ясно - декларацията за неактивност. За НАП -би трябвало да има ГДД, но как се въвежда вх.номер на ГОД от НСИ?
А в ТР? Особено ако има само 450 лв разходи, от които се очакват приходи в бъдеще?
Осигурителният стаж при двичасовия работен ден е по-малко от три месеца. На 8  часа ще има малко повече от 5 месеца. Сумарно ще ги докара до 9. Ако това е единствения ѝ осиг.стаж, първите (около) три месеца от майчинството ще са без обезщетение. После ще ѝ плащат.
а дивидент за 2015 изплатен през 2017  трябва ли да се включи в справката или е изтърван срока
Какво значи "дивидент ЗА 2015 г."?
За справката по чл.73 има значение само датата (годината) на вземане на решението за разпределяне.
За да ползва лицето възможността да се запише в бюро по труда и да си ползва пълния размер на обезщетението оттам, задължително бюрата го изискват+фиша за обезщетението или банково извлечение, от което да е видно, че обезщетението е платено.
Е, не изискват нито фиш, нито банково извлечение :)
Искат (не изискват) запис в трудовата книжка и Д1 + внесени осигуровки  в определения срок
Не след 3, а и след 50 може да плати.
Няма ли давност?
И видя ли, че трябва да е ПЛАТЕНО?
Да, когато е платено. Само че може да бъде поискано и платено след три години, но стажът ще е точно ЗА този месец/и, непосредствено след приключването на ТД.
А от НОИ не задължават, те само подканят работника да си търси правата. Както казва дон Корлеоне: "Една покана, на която не може да откажеш" ;) Или не е желателно да го правиш.
И е редно да връщат - това не е просто някакво обезщетение - върху него се дължат и осигурителни вноски и се признава за осигурителен стаж, така че от НОИ резонно си го търсят. Да не говорим, че изплащането на обезщетението за безработица започва след това...
:good:
Абсолютно съм съгласна с теб, макар че не е в мой интерес като работодател :)
 
Много се надявам само това да е проблема . Имам още едно питане - от НОИ ще върнат ли човека за още една заплата заради оставане без работа един месец ?
Обикновено връщат. Зависи от конкретното РУ. По мои наблюдения - в около 80-90% от случаите връщат.
Всичко вярно само какъв ГД ви гони не разбрах?
Тъй като никъде няма определение за ГД, то обичайно така наричаме една голяма група договори, различни от ТД по КТ.
Решението на ЕСК за определяне на възнаграждение за личния труд, не е ли някакъв договор, макар и едностранен? Какво му пречи да се нарече ГД? Лично аз не виждам смисъл в подобно озаглавяване, но не смятам, че е забранено.
Е, не съм юрист ;)
1. Да
2. Не е нужно нито заглавие, нито друг документ. Достатъчно е в решението по т.1 да са описани дейностите /прегледи, посещения на болни.../ и размера на възнаграждението. Колкото до управлението - не бих го включила.
Осигурете си двама свидетели на връчването. Ако лицето откаже да подпише, подписват свидетелите.
Теоритично -трябва Ви поне 1 ден. На практика - желателно е да са поне 5-6-10 дни
Д6 с код 8 се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца  на удържането на данъка (месеца на плащането).
За плащане на 20.2. Д6 с код 8 се подава от 01.03 до 25.03. В същия срок се подава и за плащането на 23.02. Най-добре е за двете плащания да се подаде една Д6 с код 8 и общата сума на данъка.
При "личен труд" не се подава Д6 с код 5.
Проверете да не сте чекнали ЛНЧ
Не разбирам от тематиката, но тези неща:
Отидох с кола
и
За да бъде присъдено обаче, трябва да се направи искане за това до края на заседанието, в което се дават показанията.
ми се разминават във времето.
Иначе, четейки горното, ако си поискате навреме надница + транспорт+ други разходи, може да Ви платят.
Приети са законодателни промени, които регламентират правото на учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават такова обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си

Ако се вярва на Лекс.бг, не виждам промяна

Закона за насърчаване на заетостта,
 чл.18, ал.2  Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи:
1. безработни;
2. заети;
3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;....

КСО, Чл. 54а. (1)Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;...

Питайте в Агенцията по заетостта.
Здравейте,
Разгледах форума, но никъде не намерих отговор на този казус :
- Имат ли студентите редовно обучение, обучаващи се в български университет, в 5 годишен курс на обучение, право на обезщетение от Бюрото по труда, защото преди години имаше полемики по този въпрос ?
Какво е положението към момента? Могат ли студентите да се регистрират в БТ.
Нямат право на обезщетение. За заисване с цел ъсене на работа - няма ограничение
Здравейте, имам и аз въпрос , защото доста се обърках.
1. ЕООД плаща наем за помещение на ЕТ, но в договора за наем е записано, че наема се заплаща на 31.12. Трябва ли да подава  декларация за авансовите вноски на наема в НАП НА ТРИМЕСЕЧИЕ?
Ако наетото помещение е собственост на ЕТ, въобще не се интересува от Д55.
Ако собственик е ФЛ, което е регистрирано и като ЕТ, би трябвало да подава Д55 когато има удържан данък. При плащане на 31.12. по принцип не се удържа данък, освен ако наемодателя не пожелае писмено.
Щом е платено през януари, данъкът е удържан през януари. В т.9 пишете януари