една Д1
в т.14 първо поле нищо, във второто 18. В т. 15 в първо поле 11
Ами то сигурно е покрито още през 2012 с въвеждането на единната сметка. Тогава си е било изискуемо.
Пък и давността не се прилага автоматично, а трябва да поискате описване.
Разгледайте добре справката за плащанията и покритите с тях задължения. Може някое плащане да е покрило задължение, което не сте очаквали, че а друго да е останало висящо
ОК, значи за 1-вите 3 дни плащаме на 70% и осигуровките върху 70% възнаграждение.? Благодаря Ви!
Не плащате осигуровки върху трите дни отделно от осигуровките за отработените дни. Плащане осигуровки върху БТВ за месеца!
 :no:
МОД е едно число и толкоз!  Не е заплата!
Изчислявате възнаграждение за отработените дни (вкл. "клас") + 3*70 %  надница (вкл"клас") и получавате БТВ. Осигуровките са върху по-голямото от БТВ и МОД. Не смята отделно МОД за болничния
Да, ако получавате обезщетение, започнете работа по ТД, отпишете се от борсата в 7-дневен срок, работите по-малко от 12 месеца и се регистрирате отново в 7-дневен срок, ще получите остатъка от определеното вече обезщетение.
Това Не зависи от начина на прекратяване на договора, но трябва да е спазена горната процедура.
Чл. 54г от КСО, че ако не бъркам.
Не ме разбрахте. Щом трудът е положен през м.03, то Д1 ще е за м.03, независимо кога е платено. От датата на плащане зависят само:
- датата, посочена в Д6, т.18
- срокът за подаване на Д1 и Д6
- срокът за подаване на Д55
В предизвестието не е писал нищо за допълнителния. Аз бих го освободила по 326, но не знам дали  е правилно. От друга страна в чл.334 предизвестието е 15 дни, а човека си отработи 30.
Ако не е написал нищо за допълнителния ТД, защо го прекратявате? Може да иска да си работи по този ТД /той трябва да стане основен/.
Говорете с човека и с шефа какви са намеренията им. Може да прекратите ТД по взаимно съгласие. Или ще трябва да отработи още 15 дни предизвестие. Или този ТД става основен....
В ТК се попълва само за основния ТД. За допълнителния може да се издаде УП, но не е задължително.
А защо ще се заличава Д1? Нали тя се отнася за периода, през който е положен труда? И срокът за подаване е ДО..., а не ОТ-ДО
Да се върне болничния на лекаря и да се анулира.
Всичко друго е само "замазване на положението"
Единствено, че трябва да декларира във ВУЗа, че е здравноосигуригурен на друго основание
Това данъчно облекчение не зависи от данъчните задължения. Поне така си мисля.
Освен това задълженията са Ви за 2019, а не за 2018.
ТрябваШЕ да се плати до 30.04.
Не се изчаква обработката на ГДД.
Платете в първия удобен момент и проверете/проверявайте дали няма да има някакви лихви.
Благодаря!  :smile1: За втората година съм сигурна, че може да работиш дори по трудов договор при друг работодател. За първата се колебаех.
Въпросът Ви беше за самоосигуряване, а не за трудов договор.  Пр ТД няма начин да се осигурявате само за пенсия .
И понеже питате за самоосигуряване в "хипотетична" фирма Б, държа да напомня, че може да се самоосигурявате само във фирма, в която сте собственик или съдружник.
Щом имате 12 месеца, имате право на обезщетение. Поне по тази точка :)
Ал. 4 на чл. 68 регламентира ограниченията за повторно сключване на ТД по чл. 68 ал. 1, т. 1. Прочетете много внимателно ал. 4 и 5 от чл. 68.
Аз отдавна не ползвам ТД по чл. 68/1/1 именно заради трудностите при промяна на срока и повтаряемостта на договорите. Предпочитам чл. 68/1/2 или нещо във връзка с чл. 70.
Със сигурност има възможност за продължаване на срока с няколко дни, но не мога да Ви кажа как точно да го направите за да не нарушавате закона.
Подавам я точно през ЕГН на лицето с КЕП на упълномощено лице, с точно този файл от програмата на НАП.
Всички други декларации на самоосигуряващи досега са приети. Тази, щото сигурно е в последния момент - ядец.
Пак проверете дали декларацията е формирана по ЕГН.
Проверете да не сте подале друга декларация /на друго лице, за друг месец.../
Имате още един час за опити.