Щом не сте имала достатъчно стаж, значи не сте имала право на обезщетение за тези болнични. Т.е. - и сега няма да ги платят.
И при ТД Д1 с код "К" се подава пълната /вярната/ сума + Д6 само с увеличението. СУПата си прави засечки на това, което е коригирано, с колко е коригирано и колко има за доплащане в Д6
С втора сл.бележка сигурно може, въпреки че аз бих помолила  за унищожаване на старата и попълване на нова.
Колкото до Д1 и Д6 - Д1 с корекция и верни данни /сумарните/, Д6 - нова само с увеличението.
Казали му от НАП обаче, че той си дължи здравните осигуровки, тъй като работодателят не е представял декларации 1 и 6

Точно това ли са му казали? Или така Ви казва? Или така е разбрал?
И кой от НАП го е казал? Обяснили ли са му на какво основание сам ще си внася ЗОВ?

Абе нещо не е точно така
Можете да го направите сега. Важното е да има застраховка преди проверката :) Пък старата ... сигурно е изтекла ;)
Няма глоба за закъсняло сключване. Поне такава не се налага от застрахователя. Възможната глоба е само при проверка от ИТ и то, ако нямате активна застраховка.
Нищо не може да направи. Щом работникът не е съгласен, не може да се направи такава промяна. Не е нужно да обяснява или да доказва защо не желае да работи на 8 часа.
Е, работодателят може да се навие да вдигне заплатата с повече от 1/3...
Можете да напуснете:
- по взаимно съгласие, ако работодателят е съгласен
- по чл.71, ако срокът на изпитване е уговорен в полза на работника или в полза и на двете страни
- с предизвестие по чл.326.

Начина на прекратяване на сегашния ТД не влияе върху получаването на остатъка от обезщетението.
Сега се консултирах в НОИ - Пловдив.Нямало да се спре обезщетението, без значение дали е на високия или на ниския процент.

Аз бих се доверила на marpan_64, а не на НОИ Пловдив
Искам да Ви попитам, възможно ли е таблицата да се коригира с -50%, ако от 8ч договорът е за 4ч?
От посочените в таблицата три варианта нито един  не е по КТ и при нито един няма работно време.
Отговор на конкретния въпрос: не, не може.
След като регистрацията е от 01.11., какви дневници и каква справка за м. 10?
Всичко, което е купено преди 01.11. и е наличен актив към тази дата, включвате в описа на наличните активи и ползване ДК според закона.
Eто няколко цитата от КСО:
Чл. 54г. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.
(2)  Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.


Та обжалвайте само ако те спазили срока за уведомяване.
Не само че не се изисква "главен", но може и оперативен да няма. Може да си назначите касиер, фактурист, склададжия, общ работник и т.н. и да включите в ДХ месечна обработка на счет.документи, съставяне на справка по ДДС .... И веднъж годишно - съставяне на ГФО, за което му давате 50 лв бонус.
Ако ще е икономия - икономия да е.
https://dnes.dir.bg/politika/700-000-lv-bonusi-si-razdadoha-v-targovskiya-registar

Като съвестен данакоплатец и търговец, чакащ обработка на ГФО за три години назад, аз питам: ЗАЩО???
въпреки, че няма упоменат срок на изпитване,
Я пак погледнете за такъв срок. КТ дава право изпитването да е ДО 6 месеца, но не поставя долна граница. Ако срокът наистина не е упоменат, на работодателя ще е трудно да докаже, че не е 2 месеца например и може и да го осъдите за прилагането на чл.71.
МОДа се определя според първата цифра на кода на длъжността и кода на дейността на фирмата. Ако в таблицата според двата кода пише МОД 600 лв, то при 8 часов работен ден и петдневна работна седмица можете да назначите човека на 510 лв, но да го осигурявате на 600. Т.е. заплатата не може да е под МРЗ, а осигуровките под прага.
Ако е на непълно работно време - пропорционално.

Дано съм го обяснила разбираемо.
Какъв срок на изпитване е посочен в договора?
Едва ли е един месец.

Г-н Маринов, съберете действително отработените периоди (без болничните, отпуските и другите отсъствия), сравнете със срока на изпитване, посочен в договора. Ако този срок не е надвишен, работодателят има пълното право да прекрати договора по чл.71, ал.1 без обяснение, без обезщетения и без защита. Единственото, което дължи, е обезщетение за неизползван отпуск.
Като допълнение: този начин на прекратяване на ТД дава право на "пълна" борса. Ако са спазени останалите изисквания, разбира се.
Здравейте! СОЛ, пенсионер, който се осигурява само за здравно върху 510 лв., ако си изплати възнаграждение за личен труд в размер на 5000 лв. дължи ли осигуровки и върху сумата, изплатена за личен труд или това го прави когато си подаде декларацията по чл.50.  Тъй като личния труд се приравнява на трудов договор, трябва ли да се осигурява и за ДОО.
С ГДД и таблица 2.
Приравнява се към ТД само за данъка. Няма ДОО, след като като  СОЛ не се осигурява за това.