В КСО, чл.54б, ал.3 не е посочен чл.327, ал.1, т.2

Скрит текст :

Прекратяването на ТД по чл.327, въпреки че е по инициатива на работника, е свързан с обективни предпоставки от виновното или некоректно поведение на работодателя. За това и при прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение по чл. 221, ал.1
Освен заповед, трябва
И ДС. Задължително.

Не, не трябва. И не е задължително.
Значи НЕ се осигурява в ЕС?
Тогава в България си внася здравните като безработен /по 24,40 на месец/ докато започне работа в ЕС. От този момент вече ще е осигурен там и тук спира здравните.
Добре е при първия удобен момент да представи писмо от тамошната здравноосигурителна каса, че е здравноосигурен като работещ по ТД, да занесе писмото в НАП заедно с превод на български за да спрат да му текат задълженията за ЗОВ. Когато писмото е по утвърден образец не се иска превод.
Според мен сте прави. 
Не съм сигурна, че в случая има значение какво иска някой работник. Освен ако желае да премине на непълно работно време по самоинициатива /с ДС/ или за по-дълъг период.
ЗП преминава към ЕТ
Какво точно означава това?
Нали пишете, че дейността на ЕТ е различна от тази на ЗП. Значи физическото лице упражнява дейност на две основания - като ЗП и като ЕТ. Така ли?
Когато ЗП назначава работник, то уведомлението за сключен ТД, Д1, Д6 и т.н. се подават чрез ЕИК на ЗП /обикновено ЕИК на ЗП съвпада с ЕГН/.
Когато ЕТ назначава работник, то уведомлението за сключен ТД, Д1, Д6 и т.н. се подават чрез ЕИК на ЕТ.
А работи ли в България? Къде живее?
Дел.
Не видях, че питате за ГДД 2018
Най-вероятно ще имате плащане в началото на към 5 април
Аз бих сложила датата, от която е влязло в сила. Дори са е предходна.
Retina, какво не разбрахте от горните отговори?


50 лв
В чл.177 никъде не се споменава за работно време.
Щом в ТД е предвиден срок на изпитване и щом този срок не е изтекъл, защо не.
50 лв
В чл.177 никъде не се споменава за работно време.
Къде е документирано, че работите от март до октомври, а от ноември до февруари не работите? Я се замислете дали през зимата не правите подготовка за пролетно-лятната дейност? Пример: пчелар работи активно от март до октомври. Но през зимата си подготвя рамки, основи, захранки и т.н. Това не е ли дейност?
Защо да не се осигурява през цялата година?

Дано ме разбрахте.
Не мога да разбера защо Вие /възрожителя_/ подавате ГДД, а не студента /изпълнинел/?
Иначе: след като не е СОЛ по смисъла на КСО или СОЛ по смисъла на ЗЗО /чл.40, ал.5/, не попълва таблици 1 и 2
веднъж излязла в болничен, бременната трябва да не го прекъсва, поради намаляване сумата за майчинство?!

Това не е вярно. Или поне не винаги е вярно.  Вижте отговор 14.

Ако сегашната Ви заплата е по-висока от миналогодишната, то един продължителен болничен би намалил майчинството.
Относно запорите : Не се налагат запори върху трудови възнаграждения и пенсии. Тоест не се налагат нови запори или това въжи и за вече наложени запори , до отняна на извънредното положение?

За задължението за определяне на авансовите вноски няма значение дали сте на печалба или загуба. От значение са нетните приходи от продажби. Според това дължите или не авансови вноски и попълвате или не приложението в ГДД
Според мен си е доставка. В случая на услугата "ползване на наето помещение"
Можете.
Само да не забравите да коригирате печалбата за данъчни цели
Аз не зная за такова еднократно обезщетение. Не съм го срещала в закона
Ама и не съм била на борсата....
и при липса на пик или ел.подпис как да бъдат подадени в нап?!

На място. На хартиен носител + придружително писмо.
Плюс чакане на опашка на голямо разстояние от предходния