Пълномощното за комуникация с институциите не прави дъщерята управител или представител на фирмата.
Ако има някакви ограничения, то те могат да са само в Закона за държавния служител и в конкретния договор/длъжностна характеристика  на дъщерята.
Аз бих приспаднала. Нали и дохода и осигуровките са на ФЛ.
:good:
Да, може да подаде ГОД с ПИК на ФЛ по ЕГН.
Подава ГОД за нефинансови предприятия, несъставящи баланс /както е за ЕТ/.
Последен ден 03.04.2021
Може би?
Ако откаже да разпише, връчете му предизвестие писмено от работодателя. / 30 или 90 дни, колкото е уговорено в трудовият договор /
Може да опишете причините за освобождаването, ако откаже нека да се разпишат двама свидетели, да му се изпрати с обратна разписка на адрес и така връчването ще си е редовно.
В случай, че имате други притеснения, според мен се консултирайте с адвокат.
Хубав ден!

С уговорката, че темата е стара и питащия сигурно вече е намерил отговор на въпросите си:
Башарка, връчването на предизвестие не е проста работа и не винаги може да стане. Описването на причините за освобождаване не е достатъчно. Трябва тези причини да са от кръга на посочените в чл. 328. Възможно е и лицето да има защита....
Заплатата за декември 2020 кога е платена? През 12.2020 или през 01.2021?
За да разберете какъв данък е внесъл работодател има два варианта:
- доверявате се на това, което излиза в системата на НАП следствие на подадената от работодателя справка по чл.73.
- да поискате служебна бележка по чл.45

ПП Извинявам се, че Ви обяснявам елементарни неща - не разбрах, че се занимавате със счетоводство/ТРЗ
Вие си гледате Вашия договор. Полага се.
За коя ГДД става въпрос?
В тази по чл.92 от ЗКПО не е задължителво да се попълва приложение. Съобщението е само напомняне и ГДД се подава въпреки съобщението
Ако е по чл.50 от ЗДДФЛ,  няма смисъл да се позава без приложение  (и тук има отметка за ГОД ;) )
Споко бе. Начислявайте  си ги, щом са минали по банка. Няма значение през коя година ще ги начислите. Аз бих го направила с датата на подаване на ГДД и/или Д6-13.
Предполагам знаете, че осигуровките на собственика не са разход за фирмата. Дали ще ги начислявате като разчет или не, си е ваша работа. Ако ги начислявате, няма никакво значение кога ще ги начислите. 
 т.2 - Разделя се на броя на отработените  дни от месеца по т.1.
:)
Не разсъждавате вярно. След като лицето е СОЛ по КСО (след като въобще е здравноосигурено на друго основание, а не по чл.40 ал.5 от ЗЗО) не дължи осигуровки върху наема.
А дали от облагаемия доход от наем могат да се приспаднат осигуровките,  сойто е внесъл като СОЛ-съдружник, не мога да кажа. Лично аз бих прегледала законите по-подробно и ако няма изрично ограничение, бих ги приспаднала
1. Да. 30.09.
2. Възможно
Коригирайте Д1 за съответните месеци и си довнесете осигуровките.
Подайте и Д6-13 с дължимите осигуровки
Дължимите за годината. Т.е. върху окончателния осиг.доход
Следва ли лицето да изравни здравните си осигуровки за получените доходи от електронна търговия?

След като има доходи от електронна търговия, то лицето попада в категорията "извършващ търговска дейност без да е регистрирано като ЕТ". В такъв случай подлежи на осигураване по чл.4, ал.3, т.2 от КСО и по чл.40, ал.1, т 2 на ЗЗО върху поне 610 лв месечно през 2020. Така че не само че трабва да изравнявате ЗО, но не и според чл. 40, ал.5 на ЗЗО.
Да, вариант 3 противоречи на указанията.
Вариант 2 също противоречи, но поне няма ощетяване на бюджета :)
Мисля, че съвсем подробно написах как трябва да е.

Указания за попълване на Таблица 1
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

Казано си е в прав текст. Дори е болднато.
Опитайте с Вашата схема в таблица 1 и/или 2 на ГДД. При тези цифри пак няма да се получи за довнасяне :)
Ако попълните с данните, които сте дали първоначално, ще видите, че по моята схема ще довнасяте повече. НАП  това  и искат :)

ПП Схемата, която Ви посочих, не съм си я измислила. Точно такива са указанията към Таблици 1 и 2
Как от  2000 , 5000 и 4000 получихте 12000?
Принципно:
2000+5000+4000= 11000
11000 25% от 11000 = 8250
8250/12=687,50
На ред 13 , колона 5 - 8250. За всеки месец в колона 5 - по 687,50
За месец ред в к.4  - по 420
В колони 6 и 7 - както се получи

Това е при условие, че и през 12-те месеца сте били СОЛ, независимо по колко дни, и се се осигурявали на 420 лв