Може. Ако преди това е платен аванс. Ако стоката е някакъв бонус.

Е, при аванс стоката фигурира във фактурата с някаква стойност, а цялата фактура е нулева
декларация за неактивност и го подава в НСИ

Образец 1010а е за търговските дружества, данъчнозадължени по ЗКПО. ЕТ се облага по ЗДДФЛ.
Хммм, тази алинея е много специфична. Налични ли са условия за прилагането ѝ? Дано знаете какво правите.
По другите въпроси:
Срокът за регистрация в Агенцията по заетостта е 7 работни дни от прекратяване на договора. Срокът за регистрация в НОИ е 3 месеца от прекратяване на ТД. Справка КСО, чл. 54а, 54б
По време на "платената борса" няма осигуровки за общо заболяване и майчинство, така че нямате право на обезщенетие при болничен. Ще Ви бъде платен болничен само до 30 дни след прекратяване на ТД. Справка КСО, чл. 42
1. Плащането на личния труд не е задължително. Може да получава само дивиденти.  При проверка може да има проблем само ако демонстрира висок жизнен стандарт, а няма достатъчно доходи.
2. Няма минимум
3. Може да си плаща когато реши. Не коригира Д1, а се отразява за конкретния месец. При определяне на авансовия данък приспада осигуровките само за конкретния месец. После в ГДД излиза на възстановяване.
4. В едните месеци има доход и осигуровки, в другите само осигуровки. Накрая всичко се сумира.
Ако ЕТ работи и реализира печалба то тогава тази печалба е и доход на СОЛ и той внася осигуровки и данъци върху нея. Ако авансовите вноски са направени пред ЕООД то тогава цялата печалба /доход в ЕТ подлежи на облагане. Направете си сметка къде ви е по изгодно и какви са Ви целите.

Точно в това отношение няма никаква разлика къде ще се самоосигурява. Самоосигуряването е по ЕГН. В края на годината се прави изравняване на осиг.доход от цялата дейност /ЕТ + личния труд в ЕООД/, а осиг.вноски се приспадат от общия облагаем доход /независимо в кое приложение на ГДД/.
Ако се търсят икономии на данъци и осигуровки - по-добре дейността на ЕТ да се "изтегли" към ЕООДто.
В т. 16 трябва да е 0400
Първото поле вече липсва.
Отпускът по втория ТД вас не ви интресува, даже въобще може да не ви интересува дали учителят работи на друго място по време на отпуска при вас.

Е, няма начин да не ги интересува :) Най-малкото учителят трябва да декларира, че е осигурен на друго основание, за да не му внасят ЗОВ за неплатения. Освен ако в бюджета не се внасят тези 3ОВ....
И в dir.bg също навлизат тези вруиси. При abv.bg в някои сличаи се задейства антивирусната на сайта и дава съобщение за възможен вирус, докато при dir.bg няма такова съобщение.
За gail.com нямам представа. Там е само личния ми имейл и не е обявен публично.
Нищо не правиш.
След няколко дни провери дали въпросния болничен фигурира в "Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО по Булстат".
Е, зависи от длъжността на лицето. Ако е куриер, снабдител или нещо друго, свързано с постоянно пътуване - защо да не е разход и с право на ДК?
1. Че какво пречи ГД да е за съдийство на определена среща?
2. Защо гледате само периода от 01.07.2016 до 14.09.2016? Гледайте и  за 01.03.2016 -30.06.2016 . Двата периода нямат разлика относно осигуряването по ГД. Е, гледайте и сумите.
3. Не мога да разбера Вас какво Ви интересува дали ГД са законно сключени или не, дали осигуровките са законно удържани или не, дали е удържан данък или не? Попълвате ГДД според представените документи и толкоз!
4. Ще Ви дам малко помощ, ей така доброволно, без да Ви казвам къде е регламентирано - за периода от 01.07.2016 до 14.09.2016 трябва да попълните таблица 2 и да направите изравняване на здравноосигурителните вноски.
5. Накрая най-неприятното за Вас  - ЧЕТЕТЕ ЗАКОНИТЕ и ги спазвайте!!!!

Аз спирам комуникацията с Вас.

Успех!
Ако отговаряш на останалите условия и ако през последните 3 години не си била на борсата - чл. 71
Ако  през последните 3 години  си била на борсата - няма значение как ще бъде прекратен договора - ще вземаш само минимума
Ако не отговаряш на останалите условия /да имаш 9 месеца с трудов договор през последните 15, да не си пенсионер, за не си учащ се, да не си осигурена на друго основание/ - въобще нямаш право на обезщетение за безработица.
А да сте получавали писмо "Благодарим за навременното плащане. Можете да изтеглите фактурата  от тук". Като натиснеш на тук те праща в zip -файл, в който има нещо с разширение Application.
Писмото е от  abv.bg  с българско име. Не си спомням да имаме такъв доставчик и не посмях да го отворя ...
Прихващате първите два месеца. После, ако остане нещо, минавате на реално възстановяване
 ( едва ли е свободна професия)

Това е първото нещо, което трябваше да си изясниш. Но не във форума, а в разговор със самото лице.

но ми интересно, защо на доста малко от сметките за изплатени суми или служебните бележки има удържани осигуровки ..
А погледнахте ли сумите по тези СИС и попитахте ли лицето през тези периоди дали е било осигурено на друго основание?

До каква степен е редно това и не ли е задължително да се прави.

Може и да е редовно и да е задължително да НЕ се прави. Виж КСО, чл. 4, ал.3, т.5 и т.6, ако питаш за осигуровките или ЗДДФЛ чл. 65, ал. 13, ако питаш за авансовия данък след м.септември.

Тези действия не са  в никаква полза на  лицето.
А според теб каква вреда му причиняват?
Ами платените осигуровки? Редно ли е да се приспаднат като разход?

Осигуровките също не са разход!
Ако ЕТ-то има и друга дейност, може да си приспадне осигуровките от облагаемия доход преди облагането с данък в Приложение 2.
При патента това няма как да стане. Патентът е фиксирано число, което зависи от дейността, общината и други фактори, но не и от дохода.
Патента е данък, равносилен на корпоратилния данък и данъка върху доходите. Няма начин да го отчиташ като разход и да си намаляваш облагаемя доход!

полага изцяло личен труд за извършване на дейността си, като за това не му се изплаща възнаграждение от ЕТ - до сега не съм чула на ЕТ да се плаща за личния труд от ЕТ-то. За труда си получава всичката печалба, който му е останала след плащането на данъка.
Както виждам (и не само в тази тема), имате собствено тълкуване на законите. Ще Ви отговоря така: Можете да прилагате каквото искате, но когато в НАП започнат да обработват декларацията, ще си търсят това, което се изисква по закон, а именно служебните бележки. И не мислете, че никой не гледа - всичко се гледа и се засича с информацията от справките по чл.73.

Колкото до издаването на служебни бележки на момента - това не е каприз. Много други хора желаят да спазват нормите, колкото и нелогични да изглеждат.

ПП Да Ви напомня - вече има добри телефонни връзки и надеждни пощенски и куриерски услуги.
Щом сте с ТЕЛК много трудно ще принудите работодателя да Ви освободи  по чл. 328/1/3. Първо - защото е свързано с последващи обезщетения, второ -  трябва да поиска разрешение от ИТ.
Фактът, че е започнало дисциплинарно производство, ме навежда на мисълта, че не Вие определяте правилата. Вие не сте съгласна с обвиненията, но работодателят има право  "да събере и оцени посочените доказателства". За съжаление спорът най често се решава в съда.
Колкото до другите начини на прекратяване на ТД с цел по-висока борса - всичките са със съгласието и съдействието на работодателя, каквото при Вас явно няма.
Ето и вариантите:  Най-лесното е преминаване на друга длъжност със срок на изпитване и прекратяване по чл. 71. Другото е преминаване на срочен ТД за определена работа и прекратяване със завършването на работата. Вариантът по чл. 331 с обезщетение от 4 заплати, не си заслужава да коментирам.
При заплата до 600 лв се удържа 1/3,  при заплата от 600 до 1200 се удържа 1/4.
Това се отнася за случая, когато имате деца, които издържате.

1/4 от 600 в е 150 лв, но толко няма да могат да удържат.

Да, всичко до 460 не могат да го запорират