Да попитам колко време след като пратите подписан мейл и получите входящ номер надвнесената сума по единната сметка се прехвърля по сметката, която сте указали?
Аз имам входящ номер от 12.03, но до сега няма промяна в сметките  :blink:
А 25-ти наближава...:blink:
да
А друг доход има ли?
Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия
Предприятията, несъставящи баланс са едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв., могат да се състоят само от отчет за приходите и разходите.
Обновлението е петото, версията - шеста. Първоначалната + 5 обновления.
:)
Работодателят може да откаже ползването без да дава обяснения. Във Вашия случай по-правилно е да откаже, но не е забранено и да се съгласи. Особено ако има желание да плаща на работника без да изисква работа, никой не може да го спре.
След като работникът е ползвал повече отпуск от полагащото му се според трудовия стаж, то ще му издадете сл.бележка за размера на ползвания отпуск. Така при следващия работодател ще има право на по-малко дни.
Ако не сте видели:
Обновена е версията на програмения продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6.

Новото във версия 6.06 е:
1. Направени са промени във валидационните таблици.
ако си СОЛ, какъв ГД можеш да имаш, който да не изисква да си изравняваш доходите? И аз не виждам какъв. Освен нещо, свързано с авторски права...

Не мога да разбера какво Ви притеснява изравняването на осиг.доход? В случая по-важното е, че при ГД няма осигуровки за ОЗМ.

ПП Само да подчертая - не съм съвсем наясно с майчинството и работата през този период.
От нашата СТМ ми казаха, че Наредбата е променена и периодичните инструктажи вече се правят 1 път в годината, а не както беше досега 3 пъти. Признавам си, не съм чела самата Наредба...
Това зависи от дейността на фирмата. Ако не сте длъжни да провеждате ежедневни инструктажи, то периодичните са през 1 година. За останалите са през 3 месеца..
Наредбата е променена преди 3-4 години.
колона 2, т. 9 месец февруари
т,18 28.02.2014 но плащам данъка за
за януари

При такъв запис се разбира, че плащате данъка върху заплатите, които са ПЛАТЕНИ ПРЕЗ м. февруари. Данъкът е ЗА февруари, независимо кои заплати сте платили през месеца. Може да са и от м.10.2012.

И не е нужно да пускате повече теми!
ГДД не трябва да се подава в ГР от никоя фирма.
Колкото до ГФО - как смятате, че можете да го подадете, след като фирмата не е /пре/регистрирана?
Ще подадете ГФО за 2013 в ТР заедно с ГФО за предходните години след като пререгистрирате фирмата. Или заедно с пререгистрацията.
Вие болния ли сте или счетоводителя?
Ако сте болния - зависи дали този болничен е започнал в началото на месеца или преди това, т.е. дали първите 3 работни дни от болничния са в рамките на този месец или не. Зависи и за какво е болничния  - общо заболяване, бременност, раждане...
При болничен, започнал от 01.03.2014 до 31.03.2014, нетното възнаграждение за м. 03. е около 91 - 92 лв
Колко ще получите от НОИ не мога да сметна. Поне по тези данни.
Не можах да разбера въпроса, но ще напомня някои неща:
1. Върху обезщетението за временна нетрудоспособност не се начислява/удържа данък
2. Осигуровките върху частта от обезщетението, което се плаща от работодателя, са както при работните дни.
3. Здравните осигуровки върху дните на болничния, обезщетявани от НОИ, са 4,8% върху 420 лв, пропорционално на работните дни и не се влияят от продължителността на болничния.
4. Осигуровките при болничните не са променени в сравнение с 2013 г.
При регистрация на трудов договор в НАП се носят попълнено уведомление и придружително писмо по образец. Не помня до колко уведомления можеше да се носят на хартиен носител и над колко - задължително на магнитен.
Декларациите за осигуровки са по-късно - до 25-то число на месеца, следващ този, през който е положен труда.
Добре е да се обърнете към счетоводител и/или специалист по ТРЗ.
И да не забравите договор със Служба по трудова медицина.
 Евентуалният вариант, който според мен е възможен е да спре самоосигуряването си и да бъде с ДУ в ЕООД и тогава, да подава лична годишна декларация (за ЕТ), но не в категорията СОЛ, т е. да не се попълва таблицата и да не доплаща... 

ова граничи с невъзможното. В ЕООД-то може да не е СОЛ, но щом ЕТ-то има дейност, пък било и само отдаването на имущество под наем, няма как ФЛ- собственик да не се регистрира като СОЛ.
Трабва да се вземе печалбата на ЕТ и да се направи изравняване на осиг.доход.
Понятието "личен труд в ЕТ" не съществува. Приема се, че цялата печалба на ЕТ-то е доход на собственика му.
Друго щеше да бъде, ако дохода от наем беше на ЕООД-то или на самото ФЛ.
Едва ли тези изпити ще заместят изискването за стаж. Най-вероятно ще се изисква някакъв стаж за допускане до изпитите.

Бих искала да попитам Катя дали вече има някаква представа за очаквания обхват на "новата" гилдия?
1. Дали се предвижда да има широк достъп до изпитите или ще бъдат ограничени от високи встъпителни изисквания и високи такси? Дали целта е да се отдели един малоброен елит или да се даде възможност на всеки досегашен съставител на ГФО да се яви на изпит, за го издържи и да бъде регистриран?
2. Тъй като досегашните изисквания на ЗСч допускаха съставители да са и хора с друго висше образование, различно от счетоводство, при очакваното сертифициране не се ли очаква някакво "признаване" на изпитите от университетите на завършилите СК? Смятам, че това е допустимо при "широкия" достъп до сертифицирането.
3. Предвижда ли се облекчен режим за съставители на ГФО на малки и микро предприятия?
Все пак трябва да сме наясно какво се очаква....

Аз лично бих се съгласила на някакви изпити, но само ако са широко достъпни и не целят отделянето на един ограничен и затворен кръг от счетоводителска аристокрация. Последното тълкувам като предпоставка за корупция и извращения.
За незачитане резултатите от университетското образование и за дискриминацията няма да коментирам.
След като наемателя е физическо лице, то няма как да Ви издавас/ка за изпл.суми. Колкото до разписка - може би наемодателя е трябвало да му даде такава при плащането на наема.
Ком ГДД не прилага никакви бележки.

ПП Не е нужно да пускате повече от една теми. Особено след като вече имате отговор на другото място.
Защо? Осиг.доход получава ли го?
Пишете само това, което е получил за личния труд и то в месеца, през който е платено.
Работник е в неплатен от 01.01.2014. До 12.02. се зачитат за стаж, от 13.02. нататък - не се зачитат.
Как се подава Д1 - един брой с код за вид осигурен 1, дните, зачетени за стаж, дата на последен ден със стаж и в т.27 и 28 - ЗОВ за целия месец
или
Две Д1 - едната с вид осигурен 1, дните, зачетени за стаж, дата на последен ден със стаж, в т.27 и 28 сумата за част от месеца и втора с вид осигурен 28, дата на начало на осигуряване, маркирано "Само здравно" и сумата за частта от месеца.
До сега съм подавала по две Д1, но вече не съм сигурна.
Трябва! Или е трябвало. Зависи кога сте минали 50000.
Освен това -като фактурирате услуга на чуждестранен клиент, не подлежите ли на предварителна регистрация по ЗДДС?