Само попитах. Не съм наясно със СОЛовете с ОЗМ

Иначе - някъде няма ли и 5% ДЗПО?
Попълнена е преди. Благодаря за насоката!
Процент за ТЗПБ се задава в данните за осигурителя. Не излиза автоматично при попълване на т.12.2
 Какво означава това, че НОИ ще плаща само до 410 дни? Да разбирам ли,че няма да имам право на обезщетение за отглеждане на дете до навършване на две години?
Да, това значи. Отнся се за счучая, ако трудовия договор бъде прекратен докато сте в майчинство /преди 410-ия ден/

Вижте хубаво какъв е договора. Договор със срок на изпитване не значи непременно срочен договор. Имайте предвид, че в срока на изпитване не сте защитена от уволнение.  От друта страна - болничните удължават стока на изпитване.
Не съм много запозната с тези програми, но обикновено са със срочни договори. Ако са за по-кратък срок (преди 45 дневния болничен), почвайте за да си докарате някакъв доход. Пък после се "уредете" при някой познат. Ако срокът се застъпва с майчинството, не е добре - договорът се прекратява с изтичане на срока, независимо че сте в майчинство. В този случай от НОИ ще Ви плащат до 410-ия ден. После... пак при познати.
А попълнихте ли данните за осигурител при стартиране на програмата?
Брутното възнаграждение през 2014 е формирано от 460 осн.заплата + % ТПО.
Това не променя отговора на marpan_64

Т.е. брутно възнаграждение 473,80лв,а осигуровки върху 508лв ?
Прринципно е вярно. Трябва да отчетете броя на работните дни
А какво е начислявано в ДАП? Какъв е максимума на ГАН според чл. 55 от ЗКПО за този актив?
Принципно - счетоводната печалба влияе на счетоводния финансов резултат, а за занъчни цели се признава амортизацията по ДАП? Не знаете ли тези неща?
Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.

ЗКПО, чл. 55
2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:....

Никой не пречи и в ДАП да изберат по-нисък размер на ГАН :) И тогава ще има да променят финансови резултати, данъчни декларации.... Абе не ми се мисли....
Ако се подаде в НАП че е станало грешка при предишен счетоводител и е начислил аморт. за 5 год вместо за 20 години срок на годност какво трябва да се направи
Не се занимавайте с простотии. Оставете нещата както са.
Иначе като се почнат едни корекции....
Тони, разбираш ли какво питаш? Заемът разход ли е, та да се приспада от печалбата ? Или е приход, та да я увеличава?

Всъщност счетоводител ли си?
Щом сте мнаели, че срокът на ползване е по-дълъг, защо не вте го взели предвид при определяне на годишната амортизационна норма?

Няма начин отново да начислявате амортизации, освен ако не правите подобрения и модернизации и по този начин увеличите стойността на актива.
Нищо не Ви пречи да си го държите и ползвате с нулева балансова стойност.
Защо не погледнахте в КТ какво пише в чл.67, ал. 1? Все си мисля, че там са безсрочните ТД.
Колкото до вписването на срока за изпитване с крайна дата, това е лишено от всякаква логика. Ето този болничен, например, ще удължи изпитването.
Може и да има. Ако отговаря на останалите условия....
Не сте задължена.
Можете да се издържате само от дивидентите.
В конкретния случай питащия (питащата) кого представлява - наемателя или наемодателя?
Е, щом подават ГДД по чл. 50, сигурно представлява наемодателя :)
Какво разбирате под "да го освободя"?
Да си ходи в къщи още по обяд - това си е Ваш проблем
Да пуснете заповед за прекратяване на договора от днешна дата, считано от 31.01 - желателно е, ако не сте го направили по-рано
Да подадете уведомление в НАП? - то трябва да е с дата 31.01. и днес системата няма да го приеме
Ето въпросното указание. Вижте първия пример в т. V
Благодаря bobo, а може ли така частично - част да се отработи, а останалата част да се доплати.
Може. Обезщетява се неотработената част от предизвестието.

КТ
чл. 220
(2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
СОЛ- собственик на ЕООД , отдава личен имот под наем на фирма , пред която не декларира, че е СОЛ , Удържан му е данък и е издадена СИС.  За получения доход *-- попълваме ГДД  по чл 50 , но проблем ли е недекларирането на обстоятелството

До колкото имам спомен от едно указание на НАП, СИС се издава дори и в случая, когато наемодателя е СОЛ. И е логично - от една страна дохода от наем не е осигурителен доход и при плащането няма значение по какъв начин се осигурява наемодателя; от друга страна - относно доходите от наем в ЗДДФЛ се прави разлика дали наемодателя е ФЛ иил ЮЛ, а не дали е СОЛ или не, регистриран по ДДС или не.

Ще се опитам да намеря указанието