По втория въпрос - така е правилното.
По първия  - не мога да кажа дали ще стание без предписание. По-скоро не.
А защо сега се усетихте да коригирате? Проверка? Болнични?
Аз не бих правила нищо. Четири дена не са чак толкова много. Пък когато на някого почнат да пречат - да даде предписание. Тогава ще му мисля :)
Кога да спре да се осигурява за ДОО защото ще продължава дейността като ЕТ - няма задължение да спира осигуровките за ДОО. Може да го направи само по желание. Това може да стане най-рано след датата, от която е отпусната пенсията.
как да спре да се осигурява за ДОО - спира и толкоз :)  Започва да подава Д1 само със ЗО.
как ще си възстанови надвнесените вноски за ДОО,ако отпуснатата пенсия е от 01.09 например. - никак. Може да се възползва от тези осигуровки, като подаде заявление за увеличаване на пенсията. Друг въпрос е дали си заслужава.
Или лошо са Ви казали, или лошо сте разбрали...
В ТК се пише от първия работен ден /деня, в който лицето фактически е постъпило на работа/ до първия неработен ден след прекратяване на ТД /датата "считано от", посочена в заповедта/
Друг въпрос е, че лицето не може да постъпи на работа преди да получи заверена справка за регистриран ТД.
Пример: ТД от 01.10. , справка от НАП на 03,10, постъпва на работа на 09,10. В ТК пишете от 09,10
Нямам възможност да проверя чл.40 на ЗЗО, но когато неаплатения е по желание вна работника,  здравните осигуровки са за негова сметка.
При болничните има бруто и нето. От сумата на болничния се удържат лични осигуровки (за пенсия, ОЗМ, ПКБ, ДЗПО  и здравни  - както при заплатата по трудов договор). Върху болничните (три дни от работодател) не се удържа данък върху доходите.
Ако сумата, която остава е под минамалната работна заплата, след приспадане на нормативно признатите разходи - не.
Допълвам: сумарно от двата /всичите/ граждански договори
Не е задължително да прекратите договора. Ако искате - чл. 328, ал. 1, т. 10 /ако не бъркам).
Допълнителните възнаграждения при освобождаване поради пенсиониране - когато ѝ ако се прекрати договора. С последната заплата.
Трите дни от работодател са 70% от среднодневното възнаграждение за месеца на настъпване на неработоспособността. Вие имате ли отработен ден през м.ноември? Ако нямате, би трябвало да вземат заплатата Ви по договор, но не под МРЗ. Като правя пресмятания по посочената сума, нещо не ми се връзва. Или се отнася за по-малко от три работни дни (от коя дата започва болничния?) или има нещо с непълно работно време..
Поискайте си фиша за заплатата, вижте какво пише в него и после ще коментираме
Спорад мен - не, но изчакайте и други отговори
Какво мислите да избекнете чрез ГД, а не с "личен труд"?
На практика няма значение как ще го наречете - и облагането и осигуровките са едни и същи. Става и ГД.

ЗДДФЛ, Допълнителни разпоредби, §1
26. "Трудови правоотношения" са: ...
и) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1;
Сигурно може :) Стига да има кой са работи, защото болният трябва да се лекува.
По време на болничния по ТД, СОЛът си дължи пълните осигуровки.  Освен ако не подаде ОКД5 за спиране и възобновяване на дейност.
1. Дт Разчети със застрахователи/ кт Каса или банка - със сумата на плащането
В края на годината:
2. Дт Разходи за външни услуги / Кт Разчети със застраховател - с частта от застраховката, отнасяща се за 2019
3. Дт Разходи за дейността / Кт Разходи за външни услуги
4. Дт Разходи за бъдещи периоди / Кт Разчети със застрахователи - с частта, отнасяща се за 2020
Догодина:
5. Дт Разходи за външни услуги / Кт Разходи за бъдещи периоди
6.  Дт Разходи за дейността / Кт Разходи за външни услуги

С оглед на малката сума, бих се ограничила само с операции 1, 2 и 3 и ще призная целия разход за 2019 или евентуално 1 и 4 сега,  а 5 и 6 с цялата сума през 2020

Операция 1 се повтаря толкова пъти, колкото вноски правите ( например при назначаване на нов работник).
До каква степен е законно лице по ДУК да не получава възнаграждение, ако извършва дейност?
Не съм видяла никъде такава забрана.
Само дето по чл. 16 от ЗКПО това може да се третира като отклонение от пазарните условия, а според КСО осигуровки се дълат върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител по съответната дейност.
Явно има някаква грешка. Идете на мяста в НАП и проверете. Моге за е техническа грешка, може да сте объркали ЕГНто....
Получава се май, че управителят не управлява.
И аз така то разбрах . Управителят не полага труд (?!?), упълномощил е друго лице да изпълнява управленските функции. - т.е. реално управлява съвсем друго лице, което не е вписано като управител в ТР, не получава възнаграждение за труда си и носи някаква отговорност за действията си (да не повярваш).
Да, ама управителят и дружеството са свързани лица и всяко отклонение от пазарните условия се санкционира от ЗКПО.  Да не коментирам управлението с "генерално" пълномощно. Лично аз, когато ми предстои сключване на договор с контрагент, първо си правя справка в ТР какъв е капитала, какъв е оборота, активите, печалбите и т.н и най-вече кой е собственика и кой управлява. Едва ли бих подписала каквото и да е с лице, което не е вписано като управител в ТР. Значи още на този етап има нещо гнило....
А каква е продажната цена?
Всичките варианти са възможни.
Ако наистина няма дейност и ако сте спрели самоосигуряването, не би трябвало да има проблем.
За Д1 може и да може, но за Д6 за данъка няма да стане.

Какво целите с това ранно подаване? Да си създадете ядове, че ако човекът утре излезе в билничен
Опитайте и за предходните години.

Само да попитам - удържан ли Ви е данък през годините?