Извинявам се за любопитството, но Вие кой сте в случая- упрасителя, съдружника, счетоводителя? Или някаква комбинация от горните...

ПП   Въпросите Ви провокираха у мен интерес към историята ...
И аз не разбрах как си представяте трансформирне на заем в капитал неподлежащ на регистрация ?
Е, може да може. Не твърдя, че знам всичко. Само питам.
Не разбирам от ДДС, но не разбрах и на кого извършвате услуга - на ФЛ или на ЮЛ в ЕС?
Какво заявление в НАП?
Ако става въпрос за декларация за самоосигуряване на собственик/съдружникщ, изчакайте два - три дни :)
За ел.подпис мисля че може и сега, но никога не съм работила с новорегистрирани фирми, дето искат да започват нещата от вчера.
А каква е разликата от варианта "увеличаване на капитала с допълнителна вноска на собственика "? Освен че при регистрацията ва увеличението на капитала парите няма да минат през набирателна сметка.
Ако смятате, че управлението на автомобил е управленска дейност, може. Според мен е друг вид дейност и трябва да се осигурява за нея според основанието на което я извършва  (най-правилно ро ТД).

Коментарите  са за случая, когато управлението на автомобила е свързано с дейността на фирмата. Когато ползването е за лични нужди или за командировка, нещата се третират по съответния закон.
Относно съдружника: щом кара служебния автомобил, значи упражнява някасва дейност. Щом упражнява дейност  трябва да се (само)осигурява.
Като няма промяна в Д6, не я подавате. При подаването на Д1 отмятате, че не подавате Д6
В дневниците се отразява както е записано във фактурата.
Потърсете контакт с издателя на фактурата, поговорете, изяснете обстоятелствата и вземете решение. Ако има грешка - анулиране, ДИ...
Щом фирмата е по ДДС и не е начислела такъв във фактурата, трябва да е посочено основанието за неначисляване.

Нашата СТМ ми издава фактури с ДДС. Значи едната от двете служби греши...
Не е възможно. И проблемът не е в товя, че Вие нямате заповед, а в това, че работодателя или не е издал такава или не е подал уведомление за прекратяването на договора.  И в двата случая сте с действащ трудов договор, следователно не сте безработен.
Ако работодателят е преустановил дейност  или е неоткриваем, договора може да бъде прекратен от Инспекцията по труда.
На ваше място бих подала ОкД5 за прекъсване на дейността на хартия по пощата с обратна разписка.
Не ми се струва, че това е добра идея.
Не зная дали с ПИК може да се подаде ОКД5 за начало на дейност със задна дата (от преди 2000 г)  Никога не ми се е налагало да го правя.
В края на краищата няма ДОО, няма да се заверява осиг. книжка, няма да се доказва стаж.... защо да разбърквате л...ната. Спрете Д1 и толкоз.
21.03.
Датата, от която е стпуснато обезщетението.
С корекция няма да стане.
Подавате заличаване. След като се обработи проверявате дали са заличени и трите  (по-вероятно) или само едната. Ако всичко е заличено, подавате редовна. Ако е заличена само едната, повтаряте операцията.
Щом изпълнителят е СОЛ (независимо дали има ДУ, ТД или друго основание за осигуряване) и получава доход по ГД от фирма, в която не е собственик или съдружник, не се издава СИС, не се удържат осигуровки и данък. За получената сума изпълнителят издава документ с реквизитите на фактура, сам си подава Д55 (ако е нужно), сам си внася осигуровки и данъци.
Ако ГД е с фирма, в която изпълнителят е собственик или съдружник, дохода се третира като "личен труд".
Ако възложителят е фирма, в която изпълнителят не е собственик или съдружник, не виждам нарушение.
Абе ако този ДУК е такъв, каквито обикновено са ДУКовете,  едва ли се зачита за трудов стаж. По простата прчина, че се сключва по Законаза задълженията и договорите, а не като трудов договор по КТ.
По-важното е, че стажът по ДУК се зачита за осигурителен стаж. Осигуровките се внасят аналогично както при ТД. Отражението върху бъдещи и настоящи пенсии, болнични и т.н. е аналогично на ТД.
В програмата на НАП за Д6 с код 8 като се посочи м.04 в т.9.1. автоматично в т.18 излиза 30.04. и клетката не е активна.

Само да напомня, че м.04 в т.9.1. означава "всичко платено през м.04, от което е удържан данък". Няма значение дали това са заплати за м.03 /обикновено/, за м.04 или за м.11 миналата година, дали са за един или за няколко месеца.
Единствения достъп до трудовия и осигурителен стаж на работника е чрез трудовата книжка. Информацията там е недостатъчна, имайки предвид, че е в нея не се включва стажа като се СОЛ, казармата, окупения стаж и т.н. Други документи може да получите само по волята на работника.
При достатъчно малко ЕГН винаги трябва да си имате едно наум.
Щом вече има 6 м. стаж, че значи има.
Не си спомням формуляра, но би трябвало да посочите, че лицето не е осигурено за съответния риск.