За съжаление трудно бихте могли да го освободите без да имате контакт с него.
Единствената възможност е, ако ТД е със срок на изпитване и този срок не е изтекъл.
Остава Ви само да го водите самоотлъчка до второ пришествие. Като му прекъснат здравноосигурителните права, сам ще Ви потърси.
КСО
Чл. 5 (7) Осигурителят е длъжен:
...
2. по искане на осигурено лице или негов представител да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.;

Тоест, нама нужда и задължение, особено пък щом вече е пенсионерка.

Не съм толкова убедена, че няма нужда и задължение :) Осигурителят не е длъжен да издава безплатно документа, но не смятам, че въобще не е нужно да го издава.

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ
Чл. 40. (4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) За времето след 31 декември 2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия или на служебния стаж, в трудовата или в служебната книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж." Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено посоченото вписване, осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя

ПП Не твърдя, че съм абсолютно права. Може би работата ми е малко, та си издавам УП-та при всеки ТД, при който има разлика между трудовия и осигурителен стаж. Не, че има полза от този труд, но ....
Не видях, че става въпрос за СОЛ.   ::) Съжалявам за подвеждането.
Иначе: за Д1 срокът е "до". Няма "от".
Може да се подаде за декември през декември.
Не.
1. Може да подадете Д1 през м.12, но тя няма да бъде приета, ако едновременно с нея не подадете Д6 с код 5.
2. Относно  Д6 с код 8 за възнагражденията, платени през м.12 /независимо заплати за кой месец са/: прочетете какво точно пише в наредба Н-13. В отменената Н-8 изрично беше посочено,  че такава Д6 се подава от първи до 25-ти на следващия месец.
Щом подавате Д6 само за данъка, отметнете, че не подавате Д1
За плащане -може. Парите ще си стоят в  сметката Ви до обвързването със задължението. Не съм убедена, че може да подадете декларацията преди 01.01.2021
Аз подадох с код корекция само за това лице, от НАП казаха, че така е правилно, не със заличаване

Е да, де :)
Не само че можете да подадете корекция на Д1 за едно лице, но и няма причина да подавате Д1 за всички останали лица, при които нищо не се променя.
Подавате си само тази Д1 с код 'корекция' и попълнени всички данни - и коригираните, и тези, които преди това са били верни. При подаването отмятате, че не подавате Д6
Какво да питате? Едва ли ще Ви кажат нещо по-различно.

Вижте тук.
https://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13
Обърните внимание на последното изречевие на т.5.
Ако срокът на срочния ТД е изтекъл, работодателят няма друг изход освен да прекрати договора. При срочен ТД нямате защита. Майчинството Ви ще бъде изплатено от НОИ да 410-ия ден в размера, който вече е определен.
И един ден в годитата да е имал действащ ТЕЛК с 50% и над 50% загуба на трудоспособност, за годината има право на пълния размер на данъчното облекчение.
Въпросът ми е дали не сме допуснали грешка тъй като договора е сключен за 2 месеца,но всъщност работата е свършена още през м.11. и ние изплащаме еднократно сумата по гражданския договор
Не виждам никаква грешка. Работил е един месец, свършил е работата, Вие сте я приели с протокол от съответната дата, платили сте и кой от къде е.
Без тях, естествено. Нали вписвате зачетения трудов стаж.
Дните неплатен без стаж се вписват на последните страници на ТК като период от-до
Значи майката ще получи фактурата. Така ли? И във фактурата ще пише, че Вие подавате Д1 вместо нея? Ако е така, по моето скромно мнение, не може да де твърди, че майката упражнява дейност.
Ако майката сама си подава Д1 и си носи болничните в НОИ, това дейност ли е?
Аз не можах да разбера защо hrisy79 не иска да даде КБ, ако плащането е под 10000 лв, че трябва да се правят тези врътки?


Защото няма касов апарат и не е нужно да има.
Не е задължен да отчита плащанията в брой с КА.
Все пак ще  отида да ги внеса в банката  и ще ги изтегля.

Ако са под 10000 лв, няма смисъл.
Ако са над 10000 лв, пак ще сте в нарушение, а от банката ще искат доказване на произход.

В края на краищата решението и отговорността са си Ваши.
 няма основание за издаване на фактура.
Тогава няма основание и за КИ. Анулирате. И си приберете оригинала, ако сте го дали някому
 
Само сумата да не е 10 000 и над 10 000.00 лв
:good:
Няма значение, че във фактурата е посочено по банков път. Приемате сумата в брой и издавате документ, какъвто обикновено издавате при плащане в брой (напр. касова бележка от кочан)