последното тримесечие се взема решение  за изплащане на дивидет ,удържа се данъка,изплаща се дивидента декември 2017 , януар 2018 се подава декларация чл 55 но дължимия данък не е внесен изцяло през януари 2018 ,какво се случва в този случай
Дължите лихва върху неплатенат част.
 Да , работата изисква примерно да има приемственост . Служителката която ще излиза в отпуск по майченство ,трябва поне един месец да обучава този ,който ще я замества.Какъв друг договор би могъл да се сключи до излизането на титуляра в отпуск по майченство?
Срочен за определено време, например. Чл.68/1/1.
Може.  Осигуряването е върху избран доход между минимума е максимума.

Ако при годишното изравняване има такъв или по-висок доход - добре. Ако дохода му се окаже по-нисък, ще има недължимо внесени осигуровки /които ще може да си възстанови или приспада от следващ вноски/, осиг.стаж ще се зачете при реалния доход /но не по-малко от 510 лв/, а ако има обезщетения /болнични, майчинство.../ платени на база 2600 лв, те ще бъдат преизчислени, а разликата подлежи на връщане.
Какво значение има дали е ООД или ЕООД?
Какво значение има дали собственика е СОЛ или не?
Не е ли по-важно основанието на дохода и данъка?
А когато пешението е взето през 2015 подадена е декл чл.55  удържан е даника и е изплатен НО не е подадена справка чл. 73

самия дивиедент е изплатн през 2017 г .
сега тази година ли се подава или срока е изтърван
Намерете един ЗДДФЛ версия 2015 и прочетете чл.73. Мисля, че и тогава беше същото както и сега.
Трябва. Прочетете чл.73 от ЗДДФЛ!

Напомням, че подаването на Д55 и справката по чл. 73 са свързани с датата на вземане на решение за разпределяне на дивидент, а не с датата на плащане.
По време на първите 3 дни от болничен на осигурено лице, който са за сметка на работодателят начисляват се осигуровки в размер от 100 процента от МОД за длъжността на лицето - осигуровките са върху размера на обезщетението, плащано от работодателя, но не по-малко от МОД за тези дни
за дните след третия ден се начисляват ЗОВ от 4,8 процента от 460 минимална заплата - 4,8% от минималния осиг.доход за самоосигуряващи се лица. Това, че този доход и МРЗ за 2017/пък и за 2018/ са еднакви, е случайност.
Разбрах , че ДОД не се начислява върху болничен. - да
Когато се подава болничен по ел.път всички дни ли се подават -всички. Доколкото имам спомен - програмата на НОИ сама си попълва дните. Вие само задавате началната и крайна дата на болничния, както са написани от лекаря.
Да.
И справка по чл.73.
В Д1 с код 27 също се попълват   т.31 и 31а и не се попълва т.34 /няма осигуровки за ОЗМ/.
къде се посочва че на лицето и получило нетното - ами във ведомостта за заплати, в сл.бележка за облагаемия доход и удържания данък....
Ако питате за обезщетението по чл. 222, ал.1, то за целта си има отделен код в т.12 на Д1.
Ако питате за обезщетението по чл. 224, както предполагам, сумата и данъка се посочват в т.31 и 31а, но не и в т.34 /това обезщетение не се отчита при определяне размера на болничните/.
Има едно "зависи".
Ако този ЗП кандидатства или получава пари по някоя програма, може да не може да работи по ТД на 8 часа. Пример: Програма Млад фермер или мярка 6.1 (ако не бъркам).
Иначе: ако едното не пречи на другото може освен ЗП да има и няколко ТД с обща продължителност 12 часа + няколко ДУ + няколко ГД.
Може да се подаде онлайн с ПИК на физическото лице.
Ако обясните какво точно искате да постигнете, може би ще имате отговор.
По мое мнение не може да се управлява само с пълномощно. Управителят може да упълномощи някого да го представлява при една или друга сделка, пред една или друга институция, но не смятам, че може да упълномощи някого /било то и неуправляващия си съдружник/ да го назначи /него, управляващия по устав съдружник/ на трудов договор. Ако и другият съдружник е управител по устав или дружествен договор - може да стане.
Не ми се търси в законите, но си мисля, че името на управителя е едно от задължителните за публикуване обстоятелства.
Декларация в НСИ- моля за уточнение

http://www.nsi.bg/bg/content/15784/basic-page/годишна-отчетност-за-дейността-на-предприятията-2017

http://www.nsi.bg/node/15818/
През 2018 год ще се пусне декларация по чл 55 за  дължимия данък.
Д55 през 2018 ако решението за разпределяне на дивидента е взето през четвъртото тримесечие. Ако е по-рано - закъснели сте.
Освен публикуване в Търг. регистър други декларации ще има ли?
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ /тази година срокът е променен!!!/
Декларация в НСИ
В Е-услуги на НАП пише "Декларация по чл.92 от ЗКПО и чл.92 от ЗКПО без дейност за доходите на юридически лица".Е за това питам.
А погледнахте ли какво може да се подава с бутон "попълване"? Вижте и указанията/пак там/. Ако сте гледали семинара преди нова годита, сигурно сте обърнали внимание на обяснението, че някои фирми без дейност също трябва да подават ГДД по чл. 92 /обр. 1010/, когато трябва да декларират някое друго обстоятелство извън приходи-разходи-печалба.
Такава декларация вече няма!
И за да не питате "А какво се подава" :
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21929.0.html

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21611.0.html
Скрит текст :
Здравейте имам следния случай.Миналата година на 31.10.17година бях освободена от работа по чл.325.ал.1 бях регистрирана на борсата и съответно подадох и заявление и за обезщетение в НОИ.На 27.11.2017 започнах нова работа от която бях освободена 07.12.2017по чл.71.Отново се регистрирах в бюрата по труда но не съм подала заявление в НОИ до днешна дата.Въпроса ми е дали ще имам право на обезщетение от НОИ или е обвързано с някакъв срок.
Първо са сроковете:
1. Регистрация в Агенцията по заетостта - до 7 работни дни от прекратяването на договора.
2. Регистрация в НОИ - до 3 месеца след прекратяване на договора.
3. При започване на работа след отпускане на обезщетение - деклариране в НОИ до 7 работни дни от започването на работа.
4. При прекратяване на трудов договор, сключен след отпускане на обезщетение - регистрация в в Агенцията по заетостта  до 7 работни дни от прекратяването на договора. Ще имате право на остатъка от вече  отпуснатото обезщетение. Независимо от основанието за прекратяване. Това ако въпросния договор е продължил до 9 месеца.
5. Ако по време на обезщетението започнете работа по ТД, работите повече от 9 месеца  и отговаряте на условията за отпускане на обезщетение - имате право на ново. Сроковете - т.1, т.2...
6. Ако има условия за отпускане на обезщетение, но от отпускането на предходното не са минали 3 години, новото обезщетение ще е минималното (4 месеца по около 190 лв).

Пишете, че първия ТД е прекратен на основание чл.325, ал.1, но не посочвате точката. Например т.1 е неблагоприятна, т.3, 4, 5 са "добри"
Освен това - нямате решение за отпускане на обезщетение. Това не означава, че ако сега отидете в НОИ (не са минали трите месеца)  няма да отпуснат обезщетението според основанието и датата на прекратяване на първия договор. Не съм сигурна, но предполагам, че ще е така.
Ако при започване на работа по новия договор не сте уведомили НОИ, обезщетението (ако такова се отпусне), ще е само за периода между двата договора. Дали сега, след втория ТД ще отпуснат ново обезщетение или не - не мога да кажа. Ако отпуснат - има голяма вероятност да е минималното (виж т.6)
A ако има вариант да ме съкрати от работа, тогава на каква борса ще имам право?
При подадено предизвестие от Ваша страна, едва ли ще се навият на съкращение. Повечето начини за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя са свързани или с типа договор (срочен, по заместване, със срок на изпитване...), или с определени условия (закриване на щат, намаляване обема на работа ...), и/или с допълнителни разходи за обезщетения и осигуровки.
При прекратяване на ТД по "подходящ" начин, обезщетението е 60% от средния осигурителен доход през последните 24 месеца за период от 4 до 12 месеца според осиг.стаж с осигуровки за безработица от 2002 г. насам.
Само един месец прекъсване през последните 18 месеца?
Ако е така, ще и имате право на 4 месеца обезщетение по 9 лв на работен ден (180-200 лв месечно). Срокът и размера са заради това : " пуснала съм си предизвестието за напускане на работа"