Текста е актуален. Месечното облекчение за ТЕЛК 50%  и над 50% при ТД е до месеца на валидност. При годишното изравняване  на данъка от работодателя  или чрез ГДД облекчението е за годината на валидност на ТЕЛКа.
Легалната процедура:
1. Не предоставяте идентификационни данни за фирмата си на трети лица
2. След като сте го допуснали, редно е да осчетоводите документа, да го отнесете към "лично потребление", да платите съответния данък по ЗКПО, да съставите ГФО, да подадете ГДД и т.н. ГФО, колко и да е елементарно, трябва да е съставен от лице, което има право да го прави и услугата да е заплатена.

На практика: може и да не осчетоводите тази фактура. Вероятността да Ви "хванат" е под 50:50. Имайте предвид, че при една евентуална проверка само с един клик нападжиите могат да получат списък с всички фактури, издадени към Вашата фирмата от  фирмите, регистрирани по ДДС.
но ще намалеят ли осигуровките за периода на болничен?
не
Е, салдата не се ли нанасят след счетоводните операции?
И началния баланс на нова фирма не е ли само с нули? Или евентуално с пари и капитал?
Преди да платите ЗОВ за безработен, трябва да сте подали декларация обр. 7. Ако вече има такава, при плащане не подавате нищо.
Вие може да платите сумата без лихвите, но системата приема че погасяват най-старите задължения, включително и лихвите към тях.
За запора е по-сложно - там сигурно има и съдебни разноски, че такси...
Доколкото съм наясно с последователността на действията, първо се прави везомосттта, после Д1 и Д6 с данните от ведомостта. Естествено, че е грешно подаването на Д1 и Д6 с различни данни, несъответстващи на ведомостта.
Тъй като Д1 и Д6 явно не са приени, подайте нови, редовни  с правилните данни.  Ако са приети в неправилна конференция от данни - направете корекция
Да прифразирам горното:
При работа на 4 часа се признават 30 работни дни за трудов и осигурителен стаж. Например дните от 01,01, до 12,02,. които да кажем са точно 30 р.д., трудовия стаж е 1 м. и 12 дни, а осигурителния стаж  е 30 р.д. по 4 часа или 15 дни осиг.стаж

Това е извадка от указанията към УП 3:
4. За осигурителен стаж се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените отпуски по Кодекса на труда (КТ) или по други закони; когато лицето е работило при непълно работно време тези отпуски се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на работното време (чл. 38, ал. 3, т. 5 от НПОС).
Щом иска да строи, повече от препоръчително е да сключи договор със строителна фирма.
Дали може да ползва ДДСто зависи дали построено то ще се ползва за дейността или не. От там и много вариации
По какъвто и начин ефективно да внасят осигуровките, фактически са си за сметка на лицето. Дали ще е като конкретно плащане, дали ще е като разчет (задължение) към фирмата, дали това задължение ще прерасне в заем.... Е, ако много дълго дължи пари на фирмата (си), при проверка може да се тълкува като безлихвен заем, което между свързани лица се санкционира по чл.16 от ЗКПО.
Може да си трупа задължения към фирмата до второ пришествие. Стига фирмата да има пари :)
А НАП вярно ли питат за осигуровките? Или Вие си мислите, че ще питат? Защо не питат безработните от къде вземат пари за ЗО?
Не Ви пожелавам наистина от НАП да питат, защото за осигуровките едва ли ще са против, но ще питат какво яде, как си плаща сметките, как покрива жизнения минимум...
Възможности: договор за управление или трудов договор.
Щом не е собственик/съдружник не е възможно да се самоосигурява. И не само че не може да е СОЛ чрез булстата на тази фирма, но дори да е СОЛ в друга фирма, за управлението на тази пак трябва да е по ДУ или ТД.

Не коментирам "безвъзмезден ДУ" или "ДУ без заплащане ", защото според мен едно са пълна глупост  и второ - има отклонение от пазарните принципи при сделки със свързани лица
Автомобилът не се ползва за дейността? Тогава какви разходи отчитате свързани с този автомобил?
Зависи брутното какво съдържа. Изчислението е от осн.заплата + добавките с постоянен характер (клас, вредни, ДМС...) да последния предходен месец, в който има отработени поне 10 дни
705.37/4=176.34
705.37-560=145.37
176.34 > 146,37      -> удържате 146,37
Ами следят редовно какво се вписва в ТР.
След някой ден ще получите и покана от Метро, от телефонни оператори и т. н.
Щом сте работили 12 /пълни/ месеца, единствената възможност за обезщетение е 4 месеца по 9 лв на ден. Няма значение как ще се прекрати договора
Е, това е по-добрия вариант от случая, ако сте работили под 12 месеца и продължите да вземате остатъка от старото обезщетение, което ще е по-малко
Зависи колко точно сте работили. Ако е по-малко от 12 месеца и при зарочване на работа сте уведомили НОИ,  сега ще имате право на остатъка от определеното вече обезщетение. Иска се в 7-дневен срок да се регистрирате в Агенцията по заетостта.
Ако сте работили 12 и повече месеци, сега ще имате право на минимума (4 месеца по 9 лв на работен ден), тъй като от отпускането на предходното обезщетение не са минали 3 години.
Аз подадох ненулево ДДС днес.Прие го без проблем има си входящ номер.
Е, и?
Днес е 03.08. и е съвсем нормално.