Ако през 9 месец е удържан данък за предходните 6 месеца

Ако това означава: "През 9 месец е ПЛАТЕНО възнаграждението И удържан данък за предходните 6 месеца", да, Д6 с код 8 с една колона и всичко за м.09.

Ако означава: "През 9 месец е удържан данък за предходните 6 месеца, за които вече е платено възнаграждение преди м.09", имате проблем.
И защо не сте прекратили договора с изтичане на предходното предизвестие? Какво като е бил в болничен? Нито е бил защитен, нито болничния е удължил срокс нс предизвестието.
Сега ново предизвестие. Първо погледнете в чл.333 дали прекратяването по 328/1/10б не е защитено. Мисля че не беше, но нямам възможност да проверя.

А старото предизвестие го скъсайте, за да не Ви се смеят.
Вече на втора фирма за няколко месеца от НОИ правят  обстойни проверки поради този член. Проверката ако е само документиална -  добре. Посещение на място , обяснения от останалите работници - кога, как , колко, какво работят и т.н. и  за съкратения работник. Обяснения от управители, счетоводители, проверки на другите работници точно какво работят, отговоря ли работата на длъжностната, доказване намален обем на работата  и т.н.

Точно за този член не зная, но  масово проверяват прекратяванията по чл.71.
Явно искат да пестят.
Обезщетението си е 12 месеца  и започва  след единия месец от работодателя. Независимо дали е платено.
Обикновено от НОИ пращат човека да си потърси обезщетението от работодателя.  Работникът може да си поиска парите до 3 години след прекратяване на ТД.
Може ли по-конкретно.  Отдел, гише, представлявте ли някакво искане? По ел.път?
Аз опитах да се добера до такава информация, но категорично ми заявиха, че това са лични данни и се предоставят само на лицето или на негов пълномощник с нотариално пълномощно.
Райна, как и къде правите проверка за наличие на ТД при друг работодател?
Не. Щом подлежите на осигуряване на друго основание нямате право на обезщетение за безработица.
Върху по-високата от данъчната и отчетната
При така поставения въпрос има много "ако" и "зависи".
За точен отговор вижте:
КТ чл.220, 222, 224
КСО чл.54а, 54б, 54в
Върху обезщетението за безработица  няма осигуровки за ОЗМ, така че при определяне  размера на майчинството или болничния за този период  (ако влиза в базата), ще се смята МРЗ. Платената борса не се счита за осиг.стаж за майчинство.
При платенато борса има  само здравни осигуровки (не губите здравноосигурителните си права) и осигуровки за пенсия (признава се за стаж при пенсиониране).
Не ми се вярва да го проверяват. Не, че не могат да го направят в който и да е момент

Не виждам нищо незаконно, от което да се плашите. Но все пак човекът си решава. Вие действате според решението
Отворих го разбира се, но исках да го обсъдя с колеги. Това лошо ли е ?
Просто си интересувам ако човекът си спази 7 дневния срок дали все още има право да си довърши борсата.
Ако:
- при започване на работа е уведомил НОИ в 7 дневен срок
- работил е по-малко от 12 месеца
- регистрирал се е в Агенцията по заетостта в 7 дневен срок от прекратяване на договора
- все още отговаря на останалите изисквания за отпускане на обезщетение
ДА, ще си ползва остатъка. Няма значение как е прекратен последния договор.
Благодаря, ще се радвам и на други примери от опита на колеги.
Моята колежка визираше мъжът на нейна приятелка, при него са му отказали повторна регистрация на борсата, въпреки че е бил в срок на първоначалното разпореждане. За мен това е странно и се чудя защо се е случило.
Може и да са му отказали. Зависи колко време е работил. Зависи дали е спазил предвидената в закона процедура.

Хайде отворете го това КСО. Написано си е кога, какво, как.
Д1 с код корекция. За всеки месец по отделно, за който има промени.
Д6 - само с увеличението на данъка.

Лично за не бих коригирала нищо и не бих плащала личен труд за предходните месеци. Бих платила няколко по-високи суми за 09, 10, 11 и 12, а осигуровките - с годишното изравняване. Е, ще се появи някакъв данък за възстановяване, но не мисля, че ще е проблем.
КСО, чл.54г, ако не бъркам
ПП  КСОто не хапе :)
Ако при стажа има всички нужни  печати и ако ясно и четливо е посочено основанието за прекратяване на ТД, може и да нямате проблеми.
Занесете документите в Агенцията по заетостта в 7 дневния срок. Ако ги приемат -добре. Ако не ги приемат, ще Ви дадат срок за отстраняване на пропуските. Поискайте да направят това писмено. Занесете писмото на бившия си шеф и го пратете да си направи печат с бърза поръчка.
Нищо не пречи още сега да си търсите печатите, като го позаплашите с ИТ.

ПП  Нямам спомен къде е записано, че всяка фирма трябва да има печат. Освен изискването за печати в трудовата книжка.
А защо мислите, че не трябва да подаде?
Предполагам, че субсидията не е получена днес
На останалите месеци нямате право, защото сте работили повече от 12 месеца.
Ще имате право на ново обезщетение - 4 месеца по 9 лв за работен ден (около 200 лв месечно). Ако след нова година променят минимума - може и малко повече. Няма значение по какъв начин ще се прекрати трудовия договор. Това е в сила 3 години от датата на отпускане на последното обезщетение