За другото не зная, но щом плащаш патентен данък, не плащаш корпоративен. Или едното, или другото.
Патентен данък плащат само ФЛ и ЕТ, които не са регистрирани по ДДС.

Не разбирам от туризъм, но туристическа такса и патентен данък не са ли различни и независими неща?
При граждански договор няма осигуровки за фонд Общо заболяване и майчинство. База - 0.
Доколкото разбирам въпроса е не как ще повлияе ГД върху болничния, а как болнчния ще повлияе върху осигуряването по ГД?
Ако осиг.доход на питащата е бил 2600 лв и по време на болничния /приемам цял месец болничен/ получава например 2080 лв, върху каква сума трябва да се внесат осигуровки по ГД, ако дохода след приспадане на НПР е 500 лв?
Здравейте!Имам болничен от 29.05.2017 г.до 02.07.2017 г.Обясните ми колко ще ми плати работодателя за 3 дни и колко ще ми плати НОИ за останалото време.Предварително Ви благодаря.
За да Ви бъде пратено някакво обезщетение, трябва да имате поне 6 месеца /общо/ с осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Работодателят ще плати за 29.05., 30.05. и 31.05. по 70% от надницата, като от тази сума ще удържи и осигуровки. НОИ ще прати за останалите работни дни от болничния на база осигурителния Ви доход 18 месеца назад. За повече инфоpмация - чл. 41 от КСО
ЗдрАВЕЙ!
Ако не ви осигурена на друго основание (друг трудов договор, фирма и т.н.) и не си студентка (предполагам, че не си пенсионер :)), ще имате право на обезщетение за безработица. Заради взаИмното съгласие, обезщетението ще е само 4 месеца по 7,20 на работен ден (около 145 - 160 лв месечно).
Документи:
- от работодателя - заповед за прекратяване на трудовия договор и оформена трудова книжка;
- от Вас - лична карта, дипломи и други документи за образование и квалификация, номер на банкова сметка. Попълвате и разни заявления и декларации, които ще Ви дадат на място.
Срокът за регистрация в Агенцията по заетостта е 7 работни дни след прекратяване на трудовия договор.
Имате право на отпуск за ноември и декември 2016 (през октомври нямате отработени 10 дни) и за цялата 2017
(20:12)*2+20=23 работни дни
Работодателят има право да разреши ползването на всичките дни или на част от тях
Ами подавате всичко, както и когато сте имли дейност. Само дето цифриге ще са различни :)
За ТР не важи "няма дейност"
Фирма без дейност 2016 год. трябва ли да публикува нещо , или да подава някаква декларация в търговския регистър.
Ако фирмата не е ЕТ - трябва.
Правилното би трябвало да бъде:
- авансово внасяне по 16,80
- при подаване на ГДД се попълва Т2 , изравнява се дохода и се довнася ЗО
- авансовите вноски и сумата за довнасяне се приспадат от данъчната основа преди определяне на данъка
- надвнесения данък, ако има такъв, подлежи на възстановяване. Обикновено през четвъртото тримесечие фирмата наемател не прави авансови вноски за данъка

Ако няма подадена Д7, направените вноски е нямало да се обвържат със задължение и щяхте да сте здранонеосигуре
При проверка с ПИК в справкака за задълженията се вижда какво е основанието на всяко плащане. Основанието за здравните вноски е Д7 и пише датата на подаването ѝ.
собственик на еоод иска да назначи дъщря си на работа   /тя е студентка/ 
дирмата е търговия на дребно с кой код да я назнача - управител на магазн

14203003 Управител, търговия на дребно
14203004 Управител, магазин
14203005 Управител, супермаркет
14203006 Управител, универсален магазин
52213002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)

Ако прекъсването е 5 месеца и през тези месеци не сте бил/а регистриран/а на борсата, значи имате ОБЩО 9 месеца с осигуряване за безработица през последните 15 календарни и отговаряте на това условие за отпускане на обезщетение.
Не попълвай т. 27 и 28, а т. 21 и 22.1
Предполагам, че подаваш с код 12, а не с 28
Да, за всяка година се признават по 30 р.д. за трудов и осигурителен стаж. Обикновено това са първите работни дни от годината.
Не зная точто по какъв повод питате, но би трябвало точно да определите дните със стаж, защото:
- при попълване на трудовата книжка трябва да посочите периодите, които не се зачитат за стаж
- при попълване на УП2 за периодите преди 31.12.2010 с неплатен със стаж се признава осигурителен доход пропорционално на МРЗ
- при подаване на Д1 периодите със саж и без стаж се подават с различни кодове /различно през годините/
Никъде не съм видяла изискване да се води подобен дневник.
Ако Ви е по-удобно, водете си. Включете такава информация, която смятате за нужна
"В периода между датата на решението на Общото събрание и датата на вписване на решението за прекратяване правомощията на управителя в търговския регистър, лицето не следва да полага труд." - от писмото

Да, така го разбирам и аз - старият управител не следва да подписва вече нищо.

И какво излиза? Между датата на решението и датата на вписването старият собственик (управител) няма право да управлява, защото вече е продал фирмата, а новият собственик (управител) още не е вписан и също не може да управлява.  :hmmm:
Е, ако човекът е бързал да се регистрира на борсата за тези две седмици, наистина е по-добре с две Д1
Не е въпросът до попълване на т.14 и т.15. При такова прекратяване начинът на попълване е следният: в т.14 първото поле празно, във второто 25, в т. 15 09 в първото поле.
След като договорите са различни, по-логично е да има две Д1, но ако длъжността, работното време и т.н  са еднакви, не е проблем да пуснете само една Д1
Не.
Не е чак толкова категорично Не :)
Не, но ако основният работодател е направил годишно изравняване на доходите
В нито един НА не съм видяла да е написан такъв текст.
Въпрос на практика на конкретния нотариус.
Има и така и иначе.
Ако няма конкретен текст, явно разпределението на таксите е според ЗМДТ.
За месеците с платено майчинство се взема дохода, от който е изчислено майчинството
За месеците, през които сте вземали по 340 лв, се смята минималната работна заплата (420 лв за 2016 и 460 през 2017)
За месеците, през които работите - дохода, върху който Ви осигуряват.
Според проверяващ представител на инспекцията по труда това е нарушение  на чл. 245 ал 1 от КТ  ,съгласно който трябва да се гарантира изплащане на възнаграждение в размер не по-малък от МРЗ за страната

Ама наистина ли сте имали проверка и така са Ви казали? А написали ли са го?
Или просто се безпокоите дали няма да стане?