Сега се чудя и има ли изобщо право на платен отпуск веднага след неплатен без стаж??? Нали е с прекъснато осигуряване? Или няма значение дали е на работа или в платен отпуск в деня след приключване на неплатения, защото и в двата случая му се възстановят осигурителните права?
Има право.Прекъсването на осигуряването няма значение в случая
Само да уточня - собственикът е пенсионер и се осигурява само за здравно осигуряване. Предполагам при сключване на договор за личен труд не е нужно да променя вида на осигуряването си и да се осигурява и за ДОО?
Не е нужно

1. Не е решение на ОС, протоколирано, защото ОС ЕООД няма. Просто решение на ЕСК, с което определя размер на сумата и това е всичко.
Така е. Макар и да е чисто формално, но си прав
1. Да
2. Може и договор, но решението е достатъчно. Не трябва ДХ - това не е ТД.
3. Не съм убедена, че внесени през личната сметка осигуровки отговарят на условието "внесени чрез дружеството". Какво Ви пречи да ги внасяте от сметката на дружеството и да ги приспадате от дължимата сума за възнаграждение?
4. да. Д6 за данъка - заедно с този на работниците. СОЛът подава лично само Д6-13
5. Да. Естествено, че дохода от личния труд се включва в год.изравняване
6. да
КСО  Чл. 48а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
Чл. 50. (1) Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането.
и т.н.
Т.е. за да имате право на обезщетение за бременност и раждане трябва да сте осигурена за ОЗМ към момента на настъпване на осигурителния риск.

Вижте още и правата, които имате при различните случаи на осигуряване. За да имате право на обезщетение за бременност и раждане, трябва да попадате в чл. 11 или чл. 13а. Докато получавате обезщетение за безработица сте осигурена само за пенсия и попадане в хипотезата на чл. 13.
Ако когато трябва да излезете по майчинство сте на борсата  няма да имате право да ползвате обезщетение за бременност и раждане, защото на борсата не сте осигурена за общо заболяване и майчинство. Дори и при "платената" борса.
За да имате право на обезщетение за бременност и раждане трябва в денят преди да излезете в 45-дневния болничен да сте осигурена за общо заболяване и майчинство - трудов договор, договор за управление или самоосигуряващо се лице на "високия" процент. Самоосигуряващо се лице може да бъдете ако регистрирате фирма, ЕТ или като свободна професия,  земеделски производител, занаятчия...
При работа на 4 часа един отработен ден е равен на един ден трудов стаж, т.е. не "приравнявате" трудовия стаж към 8 часа. ТС си е 1 г. и 5 м. /ако сте смятали вярно/. Според мен е  1 г. 4 м и 16 дни, ако от 01,01,2022 до 16,05,2022 е в неплатен със стаж.
Записът, че осигурителния стаж не е равен на трудовия, по принцип не се прави. Пише се когато са равни.
Другото е така
1. зависи
2.да
3. да
4. и 5. Потърсете консултация
Българинът представлява ЕООД-то и е на трудов договор в него.
Какво значи "представлява"?
Като какъв е назначен на ТД?
Каква дейност в действителност върши във фирмата?
Вписан ли е като управител в ТР?
И защо ще го подписвате, след като до края на 2022 няма да работите? Майчинството до 410-ия ден ще си го получавате в определения вече размер дори ако се прекратят и двата договора. При Вас поне единият ще остане.
ааа, коригирахте датите :)

При тази комбинация от дати между двата болнични няма работен ден,така, че имате три дни само по първия. Вторият е изцяло от НОИ.
Във Ваш интерес и в интерес на работника е да установите дали е имал или не 6 м.осиг. стаж с ОЗМ.
Питам за болничните ,защото като сума излизат повече от това ,което съществено е заработил.  Късмет :) И за двата болнични по 3 дни.  Предполагам, че има 6 месеца стаж
А има вероятност и обезщетение за неползван отпуск да дължите
А защо се следи трудовия стаж и се попълват трудови книжки ?
По инерция :)
Най-вече заради добавката за трудов стаж и професионален опит. Како и за доказване на наличие или неналичие на друг трудов договор при сключването на нов / малко съмнително доказателство, ама.../
Има ли вариант за нещо тип да си замразя фирмата - има. Спирате дейност, спирате самоосигуряването и т.н.
Има ли вариант ... да я отпиша по ДДС  - ако отговаряте на условията за дерегистрация по желание - да, можете да я дерегистрирате. След съответните проверки. А може в периода без дейност да си пускате "нулеви" декларации.
Има ли вариант ... да се запиша на борсата - ако сте се осигурявал за безработица през 12 месеца от последните 18 , фирмата ви е спряла дейност и не подлежите на самоосигуряване -да. Напомням, че самоосигуряващите се лице НЕ правят вноски за безработица. При осигуряване по ДУК има осигуровки за безработица.
Чинно съм си плащал всички данъци на мен и на служителите ми вече над 5 години - това предполага, че имате счетоводител. Консултирайте се с него.
1. да
2. в т.15.1 не се посочва нищо, ако осигуряването ще продължава и следващия месец. В т.16 се попълва и първата подточка. В т.21 - избран осиг.доход между минимума и максимума. Нищо не пречи да посочите 650 лв, независимо, че е работено само 9 дни.
За авансовия данък - внася се на база реалния доход за тримесечието, а не на осигурителния, деклариран в Д1.
Какви стъпки е нужно да направя към днешна дата? - консултация със счетоводител
Хм, не бих казала, че дохода е получен от ФЛ към датата на начисляване. За данъка и справка 73 - да, подават се според начисляването. Това се свързва с факта, че данъкът се удържа при източника. Но самото ФЛ получава дохода когато ... го получи. Ако на това ФЛ му направят проверка за произход на пари, едва ли ще признаят като получен начисления, обложен с данък но неизплатен дивидент.
Явно е така , щом няма разлика в обезщетението за м. Март и м. Април

Няма как да е иначе :)
Болничният се изчислява от осигурителния доход 18 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността. Няма начин увеличението на МРЗ от 01.04. да повлияе на болничен, започнал през м.03.
Само при болничния за бременност и майчинство има ограничение да не е под МРЗ. При "обикновен" болничен няма такова изискване
за м. април 2022 - лицето до 17 април се е водело продавач-консултант, но от 18 април е управител на магазин. Сега се опитвам да подам коригиращи данни с две декларации обр. 1, заради промяната в длъжността.
Първо заличете старата Д1. Заричаващата + двете нови в един файл.