Ето един съвет като за Вас:
Ползвате по три подсметки към 611 "разходи за осн.дейност" и 703 "приходи от услуги" и всеки приход и разход отчитате според дейността. Накрая - всичко в 123.
Естествено, ако желаете да отделите дейностите.

А проектантската дейност не е ли към ландшафтната архитектура? Или е в друга сфера?
Ако пътят от входа на сградата до работното Ви място е повече от 5 минути, има логика да Ви санкционират. Ако работното време започва в 8,00, това значи, че в 8,00 трябва да сте на работното си място и да започвате работа. Преди това трябва да сте се придвижили от входа до раб.място, да сте се преоблекли в работно облекло, да сте се подготвили за работа и т.н., нещо, което рядко отнема под 10 мин.
Когато се подава Д6 с код 8, няма задължение да се подава едновременно с Д1. Може Д1+Д6 или поотделно двете.
Щом плащането е в миналия месец, не би трябвало да имате проблем с Д6.  Проверете отново какъв период е посочен и каква е датата на последния ред
д6 не трябва да има. Просто отметнете, че не трябва да има

Толкова категорично че не трябва? А Д6 с код 8? Ние не знам кога е платено
Д6 с какъв код подавате? За кой месец? Кога е плащането?
Ако гумите са зимни/летни и се демонтират и монтират два пъти годишно, всяка година ли ще им увеличавате стойността?
Въпреки някои изисквания на СС, аз си отчитам услуга и смятам, че така по-точно се отразява стопанската операция.

ПП  Това е лично мнение и лична практика. Не го натрапвам и не твърдя, че е най-правилното.
Има значение дали този европалет ще го връщате на доставчика или не. Ако го връщате - отчетете го на някакъв разчет. Иначе - както е цитирала Колибри.
Правилното е корекция на уведомлението, но предполагам, че сроковете са минали.
Другото /ДС или нов ТД/ е замазване на ситуацията. И двете са с еднакъв ефект. Лично аз бих избрала нов ТД.
Не сме удържали данък.
Тогава какво ще включите в Д55?

Сумите са платени по издадена фактура от нотариуса и договор за правна защита от адвоката
Вида и съдържанието на договорите и фактурите нямат отношение към Д55
Ако сте им удържали данък, подавате Д55

ПП Тези адвокат и нотариус не са ли СОЛ?
Според мен му искай декларация, че е СОЛ.   Във връзка с чл.45, ал.6 и 43, ал.5 от ЗДДФЛ.
Дали е на патент или не, няма значение
Да ползвам темата и да попитам:
ЗП, ФЛ, животновъд, не обработва земя, не е регистриран по ЗДДС, облага се с 60% НПР, разполага със земеделска земя, която отдава под аренда и получава рента (жито, царевица, олио, пари - общо за около 1000-1500 лв). Земята е собственост на ФЛ, придобита по наследство.
Трябва ли да издава документ (фактура) за получената рента и трябва ли да декларира този доход в ГДД?

Според чл.13, ал.1, т.24 доходът от рента е необлагаем. Ама знам ли....
Колибри, въпреки че цитирах твоя отговор, коментарът ми беше насочен основно към Влада-влад.
Извинявай, ако съм те засегнала.
Да и на двата въпроса.
Всъщност по първия въпрос е "не" - осигуровките на СОЛ не са разход. Друг въпрос е, че тези осигуровки се приспадат от данъчната основа преди определянето на данъка.
Влада-влад, колеги сме. Нека наричаме нещата с точните им имена. И е хубаво да четете повече. Всичкото, което съм написала, го има точно и ясно в ЗДДФЛ.
Щом се облага по "общия" ред, разходите нямат значение. ДДС-то още по-малко.
Сметката е проста:
(Приходите от тримесечието - НПР - осигуровките на ЗП за тримесечието)*10%= дължим авансов данък
Дължи.
Разбира се, ако има приходи :)
Ако освобождаването е по вваимно съгласие, освободете го от 4-ти. Е, не е съвсем изрядно искане, заповед и "считано от" да са на една дата, но не е голяма грешка.
Ако искате "пълна изрядност" - заповед от 04.10., връчена на 04.10., "считано от" 05.10. и 04.10. -самоотлъчка или ползван отпуск (ако има право и ако има заявление за ползване).

Ако ще напуска по чл.326 и не си отработи предизвестието - да си плати обезщетение.

Това, че няма отработен ден след болничния, не е проблем.  Реално има право да подаде искане за напускане и докато е болен.
Подава ОКД5 с начало на осигуряване от там, където ще почне да се осигурява. Ако на другото място е имал подадена ОКД5, то тя автоматично се коригира, кано остава частта "упражнявам дейност в..." и отпада частта за осигуряването.
Д1 се подава от ЕИК, по който е осигуряването. По другия се подава, ако осигуряването е с ОЗМ (вижте кодовете). Д6 на СОЛ е годишна по ЕГН. Ако има "личен труд", Д6 за данъка се подава където е полаган труда.
Самоосигуряването е на едно място. Годишното изравняване на осигуровките е за всички доходи от всички дейности.

Четете КСО, Наредбата за ООСОЛ... Наредба Н-13
Датата на дневното извлечение, в което е отразен превода :)

От съществено значение ли е, дали ще осчетоводите превода в петък вечер или в понеделник? Пък този, дето получава парите, му е все едно кога сте ги наредили - важно е кога ги е получил :)