Първо - понятието "опростена фактура" отдавна не съществува. Явно става въпрос за фактура без ДДС.
Второ - преди да издадете фактура трябва да имате предвип поне следните неща:
- по фактурата би трябвало да има и плащане /фиктивно или реално/, което би трябвало да се документира. Плащането може да е по банков път или по касов, ако сумата е под 15000. За плащане по касов път трябва да издадете фискален бон. Имате ли готовност за това?
- получената сума по фактурата е приход за ЕТто и трябва да намери отражение в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ. Ано нямате достатъчно разходи, готова ли сет да платита 15% данък + евентуално довнасяне на осигуровки?
- съобразен ли е предметът на сделката по фактурата с дейността на ЕТто? Имате ли нужните ресурси и/или материали? Имате ли документ за произход за нещото, което продавате, ако фактурата е за стока? Компетентна ли сте за идвършване на описаната във фактурата услуга?
А подчертания текст не означава ли нещо такова?
Според мен като разход за външни услуги /ремонт на ДМА/
Няма подобрение, модернизация, а само възстановяване на предишните параметри
От името на НАП :)

ПП Абе как го правите това без договори? Още ли има такива, дето се навиват да дават документи и пари без договор?
Периодично ми предлагат предоставяне на електронни адреси на потенциални клиенти според областта на дейност.
Това да не е начин за събиране на е-мейли на счетоводители?
нещо немога да гоо разбера.От името на фирмата или счетоводителя?
Ако счетоводителят е в трудови или облигационни правоотношения с фирмата - от името на фирмата, ако счетоводителят работи сам /свободна професия, като ФЛ/ - от негово име.
Вижте все пак закона. Там има отговори на въпросите, които задавате. Ние може да бъркаме ...
всъщност в комисия за защита на личните данни се подава информация от работодателите/фирмите/ когато са нали работници
Не. Подава се при обработка на всякакви лични данни и подържане на регистри с лични данни.  Не само за работниците :)
Всъщност описвате професионалния маршрут само във фирмата, издаваща тази производствена характеристика.
Защо само във фирмата, издаваща ПХ? До сега искаха целия трудов стаж по трудова книжка, а само за последното работно място - справка от СТМ.
По същата логика  -  дай да включваме и времето, през което не е работил...
Поне за 2013 ще правим изравняване :)
Ако не Ви представят сл.бележка от предходен работодател  -изравнявате по това, което имате. Мисля че имаше такъв текст в ЗДДФЛ, но не ми се търси. За Ваше успокоение е добре да поискате някаква декларация от работника, че не е представил бележка от предния рабоотдател.
Относно издадените от Вас бележки - на бланката ива място и за дата на издаване и за дата на получаване. Попълнете си първата дата, дайте изходящ номер и я оставете в досието.  Нека да проверяват :)
1. НАП търси и под вола теле
2. в становищата има различни мнения по въпроса


Да, това са два основни извода да дейността на администрацията. И не само на НАП, но и на НОИ, ДАИ и т.н.
Ще добавя още един извод:

3. законите са написани неясно и завъртяно, така че позволяват нееднозначно тълкуване.

Сега вече имаме готов отговор на всички въпроси от вида: "Какво се прави, ако...?" или "Правилно ли е...?"
Като повторя въпроса на Бобо : при начислено повече (по грешка), а изплатено по-малко (правилното) не остава ли Кт салдо по 421?, отговарям - каквато и да е грешката оправя се чрез сторнинане. После предполагам ще се наложи и корекция на финансовия резултат за 2012...
Може да не се осигурява, но не трябва в търговския регистър да е на реда на управителите. Трябва да е само съдружник.
Що бе, не може ли да си е вписан като управител, но да не управлява? Нижо да не парви. Просто така си е обявен в ТР за времето, когато се наложи... Аз лично бих се хванала за "не върши нищо", а не за "вписан". Въпрос на доводи и аргументи :)
По този повод - защо някои колеги не внасят осигуровки на ДУКовете без възнаграждение? Смятам, че тук трябва да има осигуряване поне на МОДа, ама и те си имат доводи за противното...
1200 на месец. Все пак месеца има 30/31 дни :)
В България.
Значи плащам 60 дни по 40 лв и всичко е ОК. За мен 2400 лв разход, за работника 1200 лв месечно в джоба. Плюс заплатата от 250 лв нето :)
Предполагам :)
Все пак става въпрос за квалифициран работник
Шлосер-електрозаварчик  72122025

Шлосер  72223011

Шлосер-монтьор   72332032
Период на командировката - 60 календарни дни.
Работа на 5-дневна работна седмица /42 работни дни/
Ако дневните пари се платят за 60-те дни, то подлежат ли на данъчно регулиране по ЗДДФЛ и ЗКПО дневните за съботите и неделите?
Мисля, че не, но не съм съвсем сигурна.
И има ли някаква разлика при плащането на дневни, както и при дапъчното третиране на разхода/дохода, ако някой от командированите е с 4-часов работен ден?
Не си спомням дали в самата СИС имаше място за да се отрази факта, че не работи никъде. Ако няма - една декларация в свободен текст върши работа

Д Е К Л А Р А Ц И Я
във връзка с чл.4, ал.3, т.5 от КСО
и във връзка чл.40, ал.1, т. 3 а от ЗЗО

Долуподписаният /ата/ ………………………………………………………………….
Декларирам, че през месец ………………..…..……... 2013 г.
1.   не съм осигурен по трудов договор;
2.   не съм осигурен на никакво друго основание;
3.   не съм пенсионер.


…………………….                                            Декларатор:
1. Може и да не е от първо число.
2. Заплатите - за периода на 8 часа + частта за периода на 4 часа. Не зная как става с Вашата програма. С промяна на ТД, може би... Имайте предвид, че за този период трябва да имате и по две Д1.
3. В ТК - на отделен ред пишете периода с намаленото работно време. Нали и основната заплата е намалена.
4. Болничните - без промяна. Разликата е само в сумите.
5. Ще се отрази само в размера на обезщетението. Нали то се изчислява от заплатите през последните 24 месеца преди уволнението.