ЩЕ СЕ ПРОДЪЛЖИ АВТОМАТИЧНО НА БЕЗСРОЧЕН :)
Ако срочния договор е за определено време и не е прекратен в опрезеления от КТ срок, автоматично става безсрочен
Защо да се извава? Нали тази справка е за доходите по извънтрудови правоотношения
Дел
Не видях, че става въпрас за заплатите за м.12
ЗДДФЛ го прочетох, но не разбирам под придобити какво разбират - нето или бруто.
Говори се за доход!! По смисъла на ЗДДФЛ нова е брутния доход, подлежащ на облагане.
Доколкото разбрах - брутната заплата без добавките за трудов стаж и професионален опит
Може. Стига да успеете на 27 или 30 да подадете уведомление
РЕШЕНИЕ № 697
ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.
за разместване на почивни дни през 2014 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р ЕШИ :
1. Обявява 2 май (петък) за почивен ден,
а 10 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 5 май (понеделник) за почивен
ден, а 31 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 31 декември (сряда) за почивен
ден, а 13 декември (събота) за работен ден.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

ДВ 100/2013
Права си. Не ти, а Далила го е казала. Обърках се, понеже си я цитирала, но с друга част от мнението й.
Извинявай.
Именно на 24 страница на ТК, но на печата този период от 24 страница не трябва да фигурира. Както и в УП-3 и УП-2

E да де, не фигурира. Ако ТД е от 01.01.2013 до 30.11.2013 включително и периодът от 01.07. до 30.11. е НО без стаж, то в ТК се вписва: "Трудов стаж за периода от 01.01.2013 до 01.12.2013 - шест месеца", а на стр. 24 Период незачетен за стаж от 01.07. до 30.11.2013

Това обаче не обяснява защо да не подаваме Д1 за периодите от 01.07. до 30.11.2013
Нещо аз ли не съм в час, отклонаваме ли се от темата... ама за времето на неплатен отпуск без стаж СЕ подава Д1 с попълнени т.27 и 28. Вид осигурен 28, макар че и с 01 минава. Нали ЗОВ на лицето все пак трябва да се декларират.
Нещо повече - тези дни някъде по форумите една колежка каза, че са и дали предписание за подаване на Д1 само с нули за лице в неплатен отпуск без стаж, което е осигурено на друго основание.

Не разбрах какво общо има Д1 и прил.15 за болничните?
За дивидента се подава Д55 през м. януари, но не съм убедена, че срокът е до 10-ти
За наемите през 4-то тримесечие се изписаха толкова страници... че и указание на НАП имаше... не може да не е споменато нещо и за етажната собствиност.
Плащането на дивидента - от вземането на решение нататък - когато имате пари, когато се разберете, когато кажат съдружниците....
не е правилно
Имаш един договор едно плащане, а не 3. Какво те притеснява, че счетоводно осигуровките ще се отразят по месеците, за които се отнасят?
Не е нужно плащанията по ГД да са ежемесечни. И напомни на тези шефове колко струва един ГД, които може да се тълкува като прикрит трудов. Покажи им чл. 414 от КТ.
Нещо много сте го загазили :)
Първо - това с шофьора на ГД. Имали сте късмет, че не са Ви проверили от ИТ.
Второ - колко месеца има между 01.10.2013 и 14.10.2013 г., та е нужно да разпределяте осигуровките по месеци?
Трето - хубаво ли проверихте какъв е срокът за подаване на Д1 за ГД, платен през м.12?
Ако работникът е съгласен да подпише това ДС  - може да промените длъжността, да вкарате срок на изпитване и да го уволните по чл. 71/1.
Ако не е съгласен - не можете да промените длъжността, респективно - не можете да вкарате срок на изпитване и да го уволните по чл. 71/1.
За това че отказва да премине на друга длъжност /отказва промяна на безсрочен договор/ не можете за го уволните.
Вариантите - чл. 325/1/1, чл. 328 или чл. 331
Този апартамент по-скоро е обект на търговията /стока/, а не място на извършване на търговска дейност /търговски обект/.

ПП Можете да не ми вярвате - не съм съвсем наясно с нещата.
Работата може да бъде свършена по четири начина: 1. ТД за определена работа или за определен срок, 2. ГД за изработка, 3. Договор между Вашата фирма и фирмата на алпинистите, 4. Без документи.
Щом се занимавате със строителство, сигурно знаете, че ИТ е особено подозрителна към ГД, където има място на работа. Изразът "Работниците не си носят фасадата в къщи за да я боядисват в удобно за тях време" предполагам Ви е познат.
Т.4 няма да коментирам.

А тези господа да си помислят какво искат - да са военни или да работят на частно. Явно с две дини под мишницата няма да стане. Пък сега алпинисти дал бог...
1. Каква е разликата между "Декларация за самоосигуряващо се лице" и "ОКД5"?
2. Щом нямаш работници, но нямаш задължения по ЗЗБУТ - инструктажи за безопасност, СТМ и подобни
3. Щом работиш в заведение за хранене и място, където се събират хора, то предполагам че ти трябват разрешителни от РЗИ и от пожарната
4. Относно Д1 - по лесно ще е , ако имаш договор със счетоводител
Принципът е: Това което е по ЕГН на собственика /осигуровки на СОЛ, данък на собственика и т.н. / да е по адреса на собственика, а това, което е по ЕИК на фирмата /осигуровки и датнъци на работниците, корпоративен данък, ДДС и т.н./ по седалище на фирмата