Не зная какъв е смисълът на тази точка от заповедта, освен ако нямате някакъв контролилан достъп до обектите. Можете да напишете "напусна предприятието на 29.12. в 17:25 часа"
Обикновено в заповедите са достатъчни три дати - дата на заповедта, дата считано от коато заповедта влиза в сила и дата на връчване на работника.
Ако не се навие на чл.321/1/1, то трябва предизвестие по чл. 326 във връзка с чл.328/1/3
При срочен ТД предизвестието е 3 меесца, но не повече от срока на договора. Обезщетенията са по чл. 224, по всяка вероятност - по чл.222/1 и евентуално по 220.
Тъй като до м.02.2014 има по-малко от 3 месеца, по-добре изчакайте срока на договора. Тогава ще минете само с чл.224, ако отпуска не е ползван.
Искрено се надявам акупунктура и игло-терапия да е все пак медицинска процедура, а не към "Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти".
Прочети ЗМДТ и виж попада ли дейността ти сред изброените.
Скрит текст :
Ако и заплатата Ви е 460, то нетото е  360,60.
А колко е заплатата Ви не мога да кажа. Вижте трудовия си договор. Заплатата може да е и 310 лв, независимо че осигуровките са върху 460.
Праговете се променят всяка година, но не драстично.
Най-точна информация можете да получите от работодателя си или от счетоводителя му.
Стига да считате, че нещата няма да се променят - подавайте уведомление.
Но не оставяйте заповедта без подпис.
От борсата - никакви. Обезщетението не е облагаем доход по ЗДДФЛ. Освен това - изравняването е само за доходите по трудови правоотношения. Най-много да искате една декларация в свободен текст, че през пениода от... до... не е получавало доходи от ТД.
Относно този месец без здравно - кой е дължал ЗОВ - лицето като безработно  или работодателя? В първия случай мисля, че декларация 7 е достатъчна, а във втория  -Д1
Работникът е подал заявление за напускане на 30.11. Няма как заповедта да е връчена на 29.11.
Ама в събота работят ли? Тогава да са оформили нещата още на 30-ти.
Безумие, от колеги разбрах, че същият кръг от фирми подал жалбата към ВАС и в последствие отменила Наредбата Н 18, подготвя нова... но въпрос на време ...
Въпрос на време до какво? До включването на текста в трети закон? Или направо в някой кодекс? И пак - срокове за привеждане на апаратите в съответствие със закона, проверки, глоби, отменяне... нова разпоредба и пак отначало... Добре че поне не залагат нови изисквания към връзката с НАП, че иначе трябва и нови устройства да се купуват.... Но и това последното е въпрос на време. И на лоби....

Дано бъркам!
А може ли ТД да се счита прекратин на основание чл. 325/1/1, ако заповедта не е връчена на лицето? Щом ще напуска считано от 01.12., то заповедта би трябвало да е най-късно от 29.11 - преди два дни.
Освен това - имате още време за регистрацията в НАП.
С уговорката че не съм напълно в час по темата, но тъй от известно време следя дискусията, не можах да разбера защо беще нужна цялата тази истерия? Първо - промяна на Наредба Н 18 и задължителна връзка на автоматите за самообслужване с НАП, после отмяна на поправката, сега ново изменение на ЗДДС... А какво правим, ако отменят и тази поправка? И защо един текст, обявен вече за незаконосъобразин, влиза отново в законите? Дали текста, написан в един закон го прави "по-законен", отколкото същия, написан в наредба?...

ПП Сигурно в двата текста има някаква разлика. Не съм чела нито Н18, нито промяната на ЗДДС. Сигурно в двата текста има някаква разлика, но задълженията и разходите на собствениците на апаратите на самообслужване си остават същите.
реших и да го декларирам тази година - да нямам задължения към края на годината
С подаването на декларацията преди 31.01.2014 ще се освободите самоож ангажимента за подаването, а задължението ще остане да си "виси" до 31.01.2014
Извинавам се за тъпия въпрос, но какво означава Мърчандайзер?
Прочетете ЗДДФЛ, чл. 38, чл.55, чл.56 и налко по-нататък за сроковете.
Въпросът ми е точно за ал. 6, не намирам нищо повече от това, което е написано в закона! Служителите работят на ТД и се осигуряват на пълната работна заплата, може би трябва да отбележа, че предприятието е общинско! Трябва ли да подавам такава справка за нашето предприятие ??
В ал.6 от чл.73 не се говори за "справка", а за "предоставяне на информация".
Съжалявам, не отворих закона. Тези периодични справки не са ли данните за данъка в Д1 и Д6?


Чл. 73 (6) (Предишна ал. 4 изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; предишна ал. 5, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Работодателите периодично предоставят информация за изплатените доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. Министърът на финансите издава наредба за съдържанието, начина и реда за предоставяне и съхраняване на данните.
 Комбинацията от дати е съвсем реална.
В уведомлението се посочва датата на договора, а работникът постъпва по-късно. Това е съвсем нормално  -нали преди да постъпи трябва за има справка за приетото уведомление. Няма ограничение в срока, в който работникът трябва да се яви на работа. Може да се уговори в самия ТД или само да се посочи, че датата на постъпване се документира. Задължително е да има документ - протокол или ред в самия ТД, където да пище датата на постъпване с подписи на работника и работодателя.
Датата за начало на осигуряване в Д1, както и датата за начало на договора в трудовата книжка е фактическата дата на постъпване.
Защо търсиш ивформащия във форумите, а не прочетеш чл.73 от ЗДДФЛ и свързаните с него членове?
Виж и ДВ бр.93 - има нов колко да е нов... образец на справката по чл.73
ОСВЕН работата по двата трудови договора можете да работите като СОЛ, по договор/и за управление, по граждански договор/и, като регистриран земеделски производител...
Времето, през което полагате труд без трудово правоотношение, не се ограничава.