Посъветваха ме да го прекратя по чл.325, но той е в срок за изпитване..така че чл.71 бил идеален вариант, за да не си създаваме неприятности. След това ако иска работодателя да го съди за кражбата.

А в ТД вписан ли е срок на изпитване?
 какъв документ да се прекрати ДУК. - с какъвто е счлючен или по какъв начин в самия ДУ е предвидено прекратяването му.  Задължително в писмена форма. Може да го наречете Анекс, Добавък, допълнително споразумение към Договора за управление. Съдържание: Страните по договора се споразумяха да прекратят действието на ДУ считано от...
Къде трябва да се обяви и в какъв срок? - ако при сключването е вписан в ТР, сега ще трябва да впишете и прекратяването. Иначе - чрез последен ден в осигуряване, посочен в Д1
Делиш сумите, но пропорционално на работните дни
Не бъркайте УчителскиПФ с Универсален ПФ. Като СОЛ правите вноски в УПФ, а не в УчПФ. УПФ е с отделна сметка и параграф.
Значи - не може с едно платежно
След като е подал Окд-то на високия процент, не мисля, че ще му признаят осигуровките на ниския, дори да прави корекции на Д1.
Моят съвет е да си довнесе осигуровките и през януари 2016 да подаде Окд на ниския процент

Аз точно това имах предвид - ако Д1 е подавана на ниския процент, ще трябва да се коригира с високия и да се довнесе разликата
Лихви върху невнесените вноски, корекции на Д1...
Ако се разболее - нямаа му платят балничния...
Щом веднъж е вземала лайчинство, значи има нужните 12 месеца с осиг.стаж. Сега и трябва поне един отработен ден на трудов договор преди 45-дневния болничен.
За размера на осигуровките можете да прочетете в КСО. За Д1 и Д6 - в съответната наредба.
И като разглеждате КСО - обърнете внимание дали в чл.4 няма изискване да се самоосигурявате.
Какво значи да са внесени само ДОО? Нали вноската за безpаботица е част от вноските за ДОО=
Имате ли или нямате 9 месеца с трудов договор през последните 15? Не е задължително да са последователни и не е задължително да са на 8 часа. Е, ако стажът е до 31.12.2014 - не трябва да е под 2 часа. Не е Ваш проблем дали работодателят е внасял осигуровки или не. Важното е да е подавал в срок декларация обр.1.
При определяне на размера на обезщетението за месеците без доход в 24-месечния период се взема минималната работна заплата.
защото няма осигурителни вноски за периода на неплатения отпуск

И какво, като няма осиг.вноски?

КСО
Чл. 9. 
(2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
А чл.272 от КТ?
За да няма спор е по-добре да платят аванс за м.12, а не заплатата за м.12 :)
след 22,12, излизаме в отпуска, която е включена в изчисление на заплатите , но не се знае за непредвидени случай ако се появи болничен лист, затова питам тогава ще се появи надплатено и как се процедира тогава ?

Малко по-горе съм написала.
Ако има проблем между 22 и 31.12 - остава само да направите удръжка от следващата заплата. Дали е редно да удържате - чл. 271 от КТ
Може ли на 22.12 само да се преведат сумите на заплатите по сметки на служителите а ДОД и осигуровките да се внесат през януари или следва да се плащат заплатите и осигуровките и ДОД заедно ?

Може, естествено. Пращането на заплатите не е обвързано с внасянето на осигуровки, а още по-малко на данъка.
Осигуровките се декларират и внасят до 25-то число на месеца, СЛЕДВАЩ месеца, през който е положен труда. Данъкът се декларира и внася до 25-то число на месеца, СЛЕДВАЩ месеца, през който е направено съответното плащане.
Не разбрах това с реалните и фиктивните ордери.
Иначе - става. Стига да имате достатъчно неpазпpеделена печалба от минали години
Не съм чела закона за ограничаване плащанията в брой, и не зная дали вече влезе в сила ограничението от 10000 или  до края на 2015 все още става с 15000
8 месеца болничен без прекъсване? Такива болнични не се ли ограничават до 180 дни?

А по въпроса - периодът на болничния се зачита за трудов и осигурителен стаж, следователно имате право на отпуск за този период. Иначе казано - ще имате право на точно толкова отпуск, колтоко и ако вместо да боледувате сте работили.
подлежи ли на някакво преизчисляване - под.ежи Вижте ч. 54м от КСО.
трябва ли да подаваме някакви документи в тази връзка? - Д1 с верните данни.
ФЛ регистрирано по ЗДДС като ЗП, от 3 години подава нулеви СД по ЗДДС, продава имот. Не желае да начислява ДДС?
1.  Това какво общо има с темата?
2. Ако има възможност за избор - не начислява ДДС. Ако няма възможност за избор - начислява. Зависи какво пише в ЗДДС за имоти като продавания.
На последък бяха объркали заглавията на справките, но с налучкване се откриваше нужната :)
При мен сутринта се виждаха.
1. В Д1 няма отражение. В Д6 за данъка - вписва се реалната сума, подлежаща на внасяне. Т.е. - без тези 20, 40 ,60 ... лв
2. Работодателят си приспада възстановения данък от общия дължим данък за месеца/месеците до изчерпването му. Всичко е по начина, по който и до сега се правеше годишното изравняване на данъка. Само дето може би ще е с по-големи суми.
3. Не. Пази си я в архива за евентуална проверка.