Следва договор със СТМ. Ама за този един месец по-добре палете свещ да не Ви хванат
Е, и ЕТ-тта имат каса, защо да нямат касиер?  За касов апарат не е  задължително :)
 за едно ЕГН за един месец трябва да се подаде само една декларация Обр.1.
Що за глупост? А когато си сменя длъжността? Или работното време от 4 на 8 часа или обратно? Да не говорим, ако са двама работодатели.
Нали имате дата на прекратяване на осигуряване в едната Д1 и начало на осигуряване в другата Д1?

ПП В края на краищата - направете каквото са Ви казали. Обобщете данните в една Д1, ако има възможност
Ако имате място за касиер - назначене я.
В края на краищата - толкова ли е важен 1 месец професионален стаж? Ще си получава "класа" с 1 месец закъснение"
Освен да направите проверка на място...
чл.67, ал.1, т.1 /или 68, ал.1, т.1 или т.2/ във връзка с чл.70, ал.1
Уведомлението е с според основния член
Съкращение - по чл.71, ал.1 ако има срок на испитване в полза на работодателя.
При ТД по чл.  68, ал.1, т.1 или т.2 без срок на изпитване, може да я уволните по чл. 325, ал.1, т 3 или 4
Според мен по-добре подай редовна да периода след 08.05
В края на краищата - вие ли кте купували нещо или просто тези фастури са издадени на Ваше име? Имало ли е сделка въобще?
За работните вни до 15.10 - пророрционална част от 310 лв, за дните след 17-ти - пропорционално от 370
Две Д1
Тогава имаме работа без трудово правоотношение, което е наказуемо от КТ.
Справка - КТ, чл.414, ал.3 във връзка с чл.62, ал.3
Само че какво ще се прави с внесените осигуровки на лицето? Предполагам и Д1 е подавана... А ТД е действителен едва след справката за ПРИЕТО уведомление по чл.62.
Работодателят НЕ може да пусне служителите в неплатен отпуск.
Добре е те сами да "пожелаят"
Няма ограничение в размера на неплатения отпуск.
Първо вижте дали има обезщетение. Обезщетението по този член се плаща най-рано 1 месец след прекратяване на ТД и най-късно до три години след това.
Явно и декларацията може да е едва след като е минал месеца. Никой няма пророчески способности. Дори и да има - не може да се документира.
А прочете ли тази алинея? Пише ли нещо за изпитателен срок?
Какво означава, че трябва тр.договор да се прекрати на основение члена на който е подписан? означава, че безсрочен ТД не може да бъде прекратен по чл.325, ал.1 т.3, 4, 5.
Безсрочен ТД е възможно да бъде прекратен:
От работника - по чл.325, ал.1, т. 1 /взаимно съгласие/ , по чл. 326, ал.1 /с предизвестие/ по чл.327 и т.н.
От работодателя - по чл.325, ал.1, т. 1 /взаимно съгласие/ , по чл. 328 /с предизвестие/ по чл.330, чл. 331 и т.н.
Ако в ТД е определен срок за изпитване, то в рамките на този срок ТД може да се прекрати по чл. 71, ал.1 от страната, в чиято полза е уговорен срока на изпитване.
По договор съм на 385лв основно месечно възнаграждение,а получавам 300лв чисто
А ти колко "чисто" искаш да вземаш? От 384 лв като се направят задължителните по закон удръжки /лични осигуровки и данък/ остават "чисто" 301 лв и стотинки
Ако по ГД ще има осигуровки - да.
Ако сумата ще е малка и ще е без осигуровки - не.
6599
Тъй като нямате 12 месеца стаж с осигуровки за майчинство, нямате право на обезщетение за бременност и раждане. Продължавайте да си вземате болничните за раждането и след това. Времето, прекарано в болнични, въпреки че е без обезщетение, се зачита за стаж. След около 9 месеца ще започнат да ви плащат обезщетение. Ако до тогава все още сте в болнични
А не трябва ли половината от тях да са изгорели?