Щом напуска по собствено желание, няма такава възможност.
Тя напуска? С предизвестие от нейна страна?
Ако е така: ще има право само на минимална борса 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно). И това, ако има 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.

От работодателя само обезщетение за неползван отпуск, ако има такъв
Търсих, но не намерих -на какво основание продавачът е длъжен да отпише имот?
И аз не намирам такова основание. Купувачът е задължен в двумесечен срок от покупката да я декларира в дан.служба.
Има общини, които по силата на вътрешни правила изискват деклариране И от продавача. За сега такова изискване съм срещала за МПС.
Е, "подписвала договор" звучи по-добре, макар че "работодатели" и ГД са несъвместими.
Като бъдещ бизнесмен запомнете: при ГД няма работодател, няма назначаване, няма работно място и работно време! Има възложител, изпълнител, сключване или подписване на договор, краен резултат и срок. Една неволна езикова грешка може да Ви доведе до сериозни проблеми.
За езиковите и административни изисквания не мога да коментирам, но като счетоводител ще кажа, че това "смятам да назнача преподаватели на граждански договори" го свързвам с глоба от 1500 до 15000 за всеки отделен случай.
И това в дневника на продажбите ли?
Aко продавате на Метро - да.
По-добре и по-правилно е да прекратите рочния ТД и да сключите новия.
Ако знаете точната дата на връщане на титуляра, няколко дни преди това подпишете новия ТД и подайте уведомление в НАП, за да може веднага след прекратяване на заместването да почне работа по новия ТД без прекъсване.
Има.Ако си подаде молба и работодателят разреши
Закрилата е към момента на връчване на предизвестието. Тогава искате декларация.
Основанието на договора е чл. 67 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 70. А прилагаме чл. 71, тъй като прекратяването предхожда изтичането с няколко дни.
Чл.67, ал.1, т.2?
Обезщетенията - при прекратяване на ТД. Когато и да е това.
Ако е срочен и срока изтича (срока на ТД, а не срока на изпитване, освен ако двата не изтичат едновременно) защо прилагате чл.71, а не 325, ал.1, т.3?
Ако ТД е за определен срок (чл.68, ал.1, т.1), договорът се прекратява с изтичането на срока, независимо дали работника е в болнични или отпуск. Още повече, че ако е в болничен няма да може да отработи 5 дни след срока и да се възползва от чл.69 за превръщането на срочния ТД в безсрочен.
Погледнете пак основанието на ТД.
1. Можете да връчите заповедта пред свидетели. Пък ако ще да подписва.
2. Обяснете на работника, че всички отсъствия (отпуски, болнични и т.н.) удържат срока на изпитване.
3. Обяснете му, че в срока на изпитване  няма никаква защита при прекратяване по чл.71. Работодателят може да направи това И по време на болничния.
4. Какво значи "фактическото изтичане на договора"? Кое изтича - срока на изпитване или срока на ТД (срочен ТД)?
1.Да
2. Да. Ако възнаграждението за отработени дни + това, за трите дни е по-малко от МОД за отработени+3 дни, осигуровките са върху МОД за дните.
3. Не. 4,8% върху МОД за СОЛ (510 лв), пропорционално на дните
4.Да, в Д6 се сумират. В Д1 са на отделен ред.
5. При определяне на данъка имайте предвид, че трите дни от работодател са необлагаеми.
Важно ми е за платена борса,нали една година непрекъснат трудов стаж трябва да имам
И защо трябва да  непрекъснат? Изискването е да имате 12 месеца през последните 18 с осигуровки за безработица. Тези 12 месеца са сумарно. Може и разпокъсано.
И да не я поискате сега, ще я поискате ако Ви се изисква от следващия работодател. Ако през тази година сте ползвали неплатен отпуск и при следващ работодател решите да ползвате такъв при следващ работодател, той би трябвало да иска сл.бележка, защото трябва да следи кога неплатения превишава 30 работни дни.
Какво означава "да се назнача"? Сам/а ли ще се назначавате?
Какво разбирате под "дата на назначаване" - сключването на трудовия договор или започването на работа? Ако искате да нямате прекъсване (какъвто и да е смисъла на това), трябва да започнете работа на 26.07., което изисква договора да е сключен и регистриран в НАП поне предния ден.
Искат в ТД да е вписано работното време от...до.... Или да пише "по график" и да има такъв график. Или да е на СИРВ и пак да има график.
Искат да е на работа в работното време по ТД или по график и да не е там в извън работното (за него) време.
Останалото - както при ТД на 8 часа.
Е, при определяне на МОД, при попълване на Д1, при изчисляване на осиг.стаж има малки разлики от 8- часовия работен ден, но това са подробности.
За осигуровките не се подава Д6.
Д1 е в "стандартния" срок и не зависи от плащането.
Това, за начисленото и платено след срока за Д1, се отнася за допълнителни плащания, които се начисляват в някакъв следващ месец след полагане на труда.