А ако сумата след приспадане на НПР е над МРЗ ще се спре  обезщетението,  правилно ли съм разбрала?

няма значение каква е сумата - и 1 лев да е, пак ще има осигуровки и както ще тълкуват ГД под МРЗ, така ще тълкуват и такъв над МРЗ

Друг въпрос е, че по ГД няма осигуровки за ОЗМ и (може би) за това отговорът в линка на delphine е:
Ако Вие, като осигурено за общо заболяване и майчинство лице, през времето на отпуск за бременност и раждане получавате парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО, полагането на труд без трудово правоотношение (граждански договор), не е пречка за получаване на паричното обезщетение.

ПП Пак повтарям - не съм много наясно с материята. Само си разсъждавам.
Може, но след като се намали сумата с НПР трябва да получите сума ПОД минималната РЗ за страната.
Ако се спази това условие няма да се спре.
Успех и късмет!

Какво значение има сумата по ГД, след като майката е осигурена на друго основание?

ПП  Много съм далеч от майчинство и майки и отговора ми може да не е коректен.
Възможно е да бъде назначен ако решите, че договора за управление трябва да е сключен по КТ. В този случай ще трябва да се съобразите и с други изисквания на КТ - определено работно време, максимална продължителност на работната седмица, минимални почивки....
Възможно е да решите, да не назначавате управителя, а да сключите с него договор за управление по ЗЗД. Това е по-"чист" вариант.
Има и други решения. Зависи какво целите (икономия, майчинство, пенсия, кредит, самочувствие...)
Би трябвало в договора да са вписани и двамата (всички)  собственика. Доходът се разпределя между собствените според идеалните части, че независимо, че парите може да са платени само на единия. Данъка -  според дохода, че т. е. от всички. И всички подават ГДД.
За четвъртото тримесечие не се дължи авансов данък върху доходите на от наем. Не се подава и Д55
Винаги може да внесе колкото пари иска. Когато им дойде времето, системата ще си ги прихване.
Въпросът е какъв е смисъла са го прави .
Не може.

И отидете до НОИ да не Ви спрат и това минимално обезщетение заради трудовия договор. Срокът е 7 дни
В изпитателния срок нямате защита.
Щом сте получавали обезщетение през последните 3 години,  то ако сега имате право на обезщетение,  то ще е минималното. Не зависи как ще е прекратен договора.
За да имате право на обезщетение трябва да имате 12 месеца с осигуровки за безработица (трудов договор) от последните 18. Докато сте били на борсата (платена или неплатена) нямате такива осигуровки и периода  не "се брои"
В чл.54б от КСО  се опредея размера на обезщетенето, като в тозичлен има различни алинеи и различни случаи.
Въросът Ви е зададен некоректно. Не можах да разбера по кой член е прекратен последния Ви трудов договор - по чл.71 ал.1 или по 331. И ако говорите за два договора, дали сте се регирирали на борсата след прекратяване на първия.

Ако е това, което си мисля  - обезщетението ще е 60% от средния доход от последните 24 месеца
Пише се, че договора е прекратен в срока на изпитване по инициатива на работодателя. Защото ако е по инициатива на работника борсата е минимална.
На третия въпрос - не трябва да се регистрирате между двата договора. Колкото по-малка е паузата между тях, толкова по-малко ще се отрази на размера на обезщетението.
На другите въпроси бих отговорила с "може", но още не съм прочела дали има някакви промени в КСО по темата.
Напомням, че миналата година много проверяваха такива прекратявания и очевидна цел.
Ами да избледняват. Който е разрешил ползванено на такива КА, той да му мисли :(
Проблем е, че вече все повече магазини издават фактури с термопечат, които избледняват (бензиностанции, технополис, практикер....) Писнало ми е да ги копирам и да харча хартия :(
Благодаря за бързия отговор!
Бръз, но неверен.
Първо: според посочените дати не сте получили цялото отпуснато обезщенение и сте работили по-малко от 12 месеца.  Ако в 7 дневен срок от започване на работа сте уведомили НОИ и сега се регистрирате в АЗ до 7 дни от прекратяване на договора, ще имате право на остатъка от обезщетението.
Второ: за право на ново обезщетение се изискват 12 месеца с осигуровки за безработица  от последните 18.  Не 9
а ако отработеното време е по малко от 4 часа дневно няма зачетен трудов стаж и съответно няма причина в ТК да се прави вписване.

Вие прочетохте ли горния отговор?
И колато отработеното време по ТД е под 4 часа дневно, пак се зачита за трудов стаж и пак се вписва в ТК. Нещо повече - в такива случаи осиг.стаж е равен на зачетения трудов и това се вписва в ТК.
напускаш по взаимно съгласие.След това обаче мога ли/трябва ли да се запиша на борсата
Можете да се регистрирате като безработна. Обезщетението, което ще получавате е 4 месеца по около 200 лева (заради взаимното съгласие)
Не сте длъжна да се регистрирате на борсата и ако посоченото обезщетение не Ви е крайно необходимо, по-добре не го правете. Имайте предвид, че че ако веднъж сте получили обезщетение, то 3 години след това ще имате право само на минимума, независимо от начина на прекратяване на договора.
Не
Освен ако не иска да ползва някакво облекчение или има над внесен данък
Здравейте!
Наистина сте се захванали с нещо, дето не разбирате.
Първо за ДДС-то: начислява се при продажбата върху всичко, начислено преди това. Трябва обаче да се отчете, че за някои разходи се ползва данъчен кредит, а за други не и съотношението между двете групи не е фиксирано число.
За данък печалба е още по-сложно да се направи обща формула. Този данък се пресмята от данъчния финансов резултат (приходи минус разходи плюс увеличения за данъчни цели минус данъчни облекения и намаления) Предвиждането за този данък в цената на продукцията може са е само на база предходен опит, очаквания или оценки.

Желая Ви весели празници!
ЗДДФЛ, че чл. 11, ал. 1
В годишната данъчна основа влиза всичко, което е ПЛАТЕНО ПРЕЗ календарната година.
Ега ти адвокатите, ега ти питането, ега ти отговора от/кого от/ ИТ :(
След като продава в магазин, значи има работно място и няма как да не се тълкува като скрит трудов договор. Колкото и тъп, сговорчив или корумпиран на да е проверяващия от ИТ едва ли би лишил бюджета (вкл. личния си приход като процент) от една прилична сума, която която съм посочила по-горе или да лиши джоба си от "малка почерпка"

Иначе може да представлява майка си, че баща си... пред НАП,  НОИ и други институции. Доколко това може же да е без заплащане няма да коментирам. Когато изпълнява дейности, които могат да се асоциират с управление на фирмата, нещата могат и да изискват и договор за управление.
само за Януари, когато е бил СОЛ