Здравейте. Собственик на  ЕООД иска да си изплаща възнаграждение за личен труд. Въпросът ми е има ли ограничение в размера на изплащаното възнаграждение за личен труд? Идеята на човека е по този начин да си разпредели неразпределената досега печалба, вместо да плаща 5% данък дивидент.
Защо решихте, че плащането като възнаграждение за личен труд ще е по-евтино от плащането на дивидент?
А имате ли писмо от ЧСИ?
Ааа появи се въпрос...
Виж стандарта за счетоводните грешки
За ИЕ:
Tools - internet options - security - custom level - намираш include local directory path when uploading files to a server - отметка на enable
ОФОРМЯМЕ  ЗАПОВЕДИ  ЗА  КОМАНДИРОВКИ  ИМА ЛИ ПРОБЛЕМ
Според мен има проблем. Нали по заместване ще работи по ТД в другата фирма /до колкото знам това е начина/. И местоработата ще е в заведението. За каква командировка става въпрос?
Естествено
Е, само ДДФЛ :)
Все пак тази регулация на транспорнтите услуги се отнася за автомобили с общо тегло над 3,5 тона, нали?
Имайте предвид, че в края на годината ще прави изравняване на осигуровките и ако няма доход 11*420+1*2200 ще има недължимо внесени осигуровки с цялата процедура по връщането/приспааднето.
Ако ЕТ е упражнявал дейност през годината , обявил е това с подаване на ОКД5 дължи осигурителните вноски независимо от финансовия резултат от дейността си и независимо от това може или не да плати същите.
Не съм съгласна.Осигуровките на ЕТ ЗАВИСЯТ от финансовия резултат. Особено ако е над 420лв месечно :)
Когато финансовият резултат е равен или под 420 лв месечно, в т.ч. - и ако е "на минус", осигуровките се дължат върху 420 лв.

И един въпрос към Мариана Янова  - този "ЕТ -  единствен служител във фирмата" чийслужител е? Защото осигуровките на служителите се определят по друг начин...
Този въпрос не го ли задавахте вече в този или в други форуми?
Не получихте ли отговор?
А защо сестра Ви не попита обслужващия я счетоводител?
1. Ако беше трудов договор се подава декларация във ВУЗ, но за граждански не се подава нищо.
2. Да, ако се удържа само данък, ако има осигуровки трябва да подадете и Д1
1 Ако има ЗОВ по ГД, ще трябва да го декларира
2. Зависи за кое тримесечие :)
Само едно не разбрах - днес е публикувано изменение на ЗДДФЛ и в него няма промяна относно данъка върху МРЗ. Все още умуват... и се канят да го приемат...
И това ли правителство ще е като старото - промени на законите, нови промени, отменяне на промените преди да са влезли в сила или дори след това... Това ли е сигурността за бизнеса?
 
 
 ПРОСТО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СМЕТКА СЕ ПОЛЗВА КАТО ПОЩЕНСКА КУТИЯ


Това ми хареса :) Ама да не стане като с оная кутия на Хр. Бисеров?

Ваше задължение е да водите счетоводството, а не да възпитавате възложителя.

Много по-добре  и по -лесно стават нещата, ако успеем да налеем нещичко в главата на собствениците.

А по темата приемам отговора за разчети със собственика и опасността от начисляване на данък дивидент + лихви при данъчна проверка.
При наличие на запор едва ли някоя банка ще отпусне кредит.
Не мисля че може да прехвърлите запора върху заплатата на баща си. Ако баща Ви иска да помогне - да внася доброволно /сам или да Ви дава Вие да внасяте/ пари по сметката за по-бързо погасяване на задължението.
А, то въпросът бил за осигуровки...
Осигуровките се внасят според датата на плащане, а Д1 се подава според периода на полагане на труда.
Върху тези 50 лв има ли осигуровки?
Доколкото знам - за да работи като застрахователен агент, трябва да е регистрирал свободна професия. Осигуровките продължават да са за свободната професия. Трудовия договор си е отделно.
Осигупоските за св. професия се дължат от датата , подочена в ОКД5 за начало на дейност до датата, посочена за прекъсване на дейност. Ако не ви мързи - през периодите без дейност можете да се разхождате до НАП и да си подавате декларации...
В края на годината се прави изравняване на осиг.доход.
При нужда се плаща на счетоводител.
А кой трябва да ги внася?
Ако е възложителят /най-вероятно/ - по неговия ЕИК
Да, освобождавате го считано от 31.12.
Заповедта трябва да е връчена поне в последния работен ден преди 31-ви.  Уведомлението - в седемдневен срок след 31.12.
Бих искала да се защитя, но не можах да намеря Указанието, методологията, или както там се казваше документът, който посочваше основните изисквания за съставяна на индивидуален сметкоплан. За това ще карам по спомен - при отчитане на разходите за дейността задължително се минава през разходи по икономически елементи. Разходите за бъдещи периоди се посочват в сметки от отделна група /напр. 65/ от раздел 6 Сметки за разходи. Рпи отчитането на разходите за бъдещи периоди не се минава през гр.60.
Е, не съм сигурна дали е точно така, но предполагам разбрахте какво имам предвид