В Д6 влизат всички осигуровки - и личните и от работодателя. Така е било винаги през годините поне при платени заплати.
Да използвам темата да попитам - ако се подаде сега Д6 за период през 2010 г с ДДФЛ за внасяне  с каква дата на плашане да я подам - реалната дата на плащане на заплатите, с която вече има подадена Д6 или с друга дата  -следващия ден, днешна дата..? За този период Д6 е подадена с техническа грешка в ДДФЛ и сега имаме надвнесен необвързан данък.
 И ако се подаде тази Д6 за минал период дали ще има глоба? Има ли значение дали ще се подава с КЕП или на хартия?
Предполагам, че имаш идея за отговор.
Не зная какви са особеностите при ремонт на ДМА в селското стопанство, но мисля че и тук са от значение две основни неща: Чии е склада - собствен или нает? и Какъв е ремонта - текущ или подобрение?
Не че мога да ти отговоря конкретно, но все пак - някои уточнение може да са полезни на колегите, които смятат да отгооврят
Осигуровките, като процент, са еднакви и при първи и при втори и при следващ ДУ и са същите, като при трудов договор.
Осигурителният доход и и при първи и при втори и при следващ ДУ е реално договорината/платена заплата, но не по-малко от МОД за управител на съответната дейност, съгласно ЗБДОО 2013.
Както при един, така и при повече ДУ има ограничение за максимален месечен осигурителен доход.
Относно КТД - предполагам управителят не е на трудов договор, а ДУ е сключен на основание ЗЗД. Какво общо има тогава с КТД?
За обезщетението при пенсиониране - единственият начен да го платите е да бъде договорено в Договора за управление.
За временното прекратяване на ДУ при пенсионирани - не мога да дам съвет. Имаше някои лица, за които не беше нужно да прекратяват осигуряването в момента на пенсиониране, но не помня дали ДУ попадаше в тях. Проверете КСО.
Явно има 9 месеца през последните 15 с трудов договор и ако не е пенсионер и не е осигурена на друго основание, то при прекратяване на ТД с изтичане на срока  има парво на "пълна" борса.
За  5 до 10 г осигурителен стаж обезщетението е 8 месеца в размер на 60% от средния осиг.доход през последните 24 месеца.
Много отдавна няма Национален сметкоплан. Има някои препоръчителни. А такива обяснения за последно имаше някъде към 1998 - 1999 г.
Осмен ако не сте бюджет.
Обикновино страните се договарят и за реда на плащане.
На Ваше място бих издала фактура със съдържание "аванс по доставка", а при окончателното плащане - или КИ за аванса + фактура за 10бр. - .ед.цена - обща сума, или една фактура с текст 1. 10бр. * 50 лв - 500лв, 2. приспада се аванс - 250 лв, стойност 250, ДДС 50, Общо 300.
Зависи от условията на договора/доставката. Зависи и кога ще се плати останалото.
Най-вероятна ще трябва да издадете фъктура.
За да няма объркване - Вие сте изпълнител по сделката  и Вие получавате парите, нали?
А какъв е размера на нетните приходи през 2012? Под 300 000лв, между 300 000 и 3 000 000, над 3 милиона?
Отговорете си на този въпрос и прочетете чл.83 от ЗКПО. Ако трябва - прочетете и нататък.
Задължително е да се подаде.
Ако не се подаде, най-често не се случва нищо, макар че в Закона за статистиката има едни глобиии...
Само в статистиката Декларация за неактивно предприятие
Не съм го правила. Не знам дали излиза вх. номер с ел.подпис.
Но чух, че на хартия ставало.
- ГФО в ТР
- декларация за неактивност в НСИ
- декл. чл.92 обр.1010 в НАП
По отношение на назначаването на работници на трудов договор /пенсионери или непенсионери/ собствеността на дружеството няма никакво отношение.
Общинската собственост може да оказва влияние върху нормирани, лимитирани и т.н. разходи за заплати, щатни разписания, подбор на кадри и т.н., но не и върху осигуряването на работниците по ТД
За ДДФЛ - ако има телк над 50%  -да, ама за осигуровките..........????
Намери си работа или "работа" колкото може по-бързо. И на по-висока заплата.
По време на обезщетението за безработица не си осигурена за общо заболяване и майчинство. Не е добре първият болничен да те завари на борсата.
може ли в неговата фирма да стане на 1 или 2 часа
За можене - може. Щом е на ТД по КТ. Друг въпрос е, при евентуална проверка как ще  обосновете липсата на управление на фирмата през останалите 6-7 часа. Пък недай боже, да имате някой документ с отразен час на съставяне/подписване/пращане извън работното време на управителя...
И говорим за управител на фирма, т.е. този който сключва догооврите, подписва платежни и други документи, а не за управител на заведение, който управлява само подчинените си, нали?

А относно уведомлението по чл.62 - да си видяла някъде в него да се отразява работното време?
Чакай, чакай - нали си СОЛ - какъв работодател те гони? Ако си работил/а някъде на трудов договор, то за този период задължението за подаване на Д1 и за внасяне на осигуровките е задължение на фирмата-работодател. По твоето ЕГН не могат да се появят задължения, свързани с трудов договор.
Не съм чела "онова нещо" от сайта на НАП, но мисля, че щом в справката има задължение, значи то ВЕЧЕ е декларирано и не е нужно ПАК да се декларира. Плащате, чакате няколко дни и проверявате дали е изчистено.