- Брутното обезщетение за м. 10 изчислявам: брутен размер на цялото обезщетение / всичко работни дни за периода на обезщетението 22*15 работни дни за м. 10
- Брутното обезщетение за м. 11 изчислявам:  брутен размер на цялото обезщетение  / всичко работни дни за периода на обезщетението 22*7 работни дни за м. 11

Брутен размер на цялото обезщетение -  брутното месечно възнаграждение, определено по чл.228
Според мен би трябвало за се вземе заплатата за м.09, но не съм мното сигурна. За м.10 няма отработени 10 дни.
До 410-ия ден обезщетението е от НОИ във вече изчисления размер. Майката сама си внася ЗОВ  като безработна
както и удръжки- ЗО, ДОО...?
Ема, погледнах въпросите Ви във форума и вече съжалявам, че си губих времето да отговарям :( От 3016 г насам всичките Ви питания са за граждански договори . Не ги ли научихте най-сетне? Не разбрахте ли къде да четете?
Ако нямате счетоводител, мога да Ви предложа услугите си. Ако сте счетоводител, но имате проблем само с ГД, готова съм да Ви консултирам извън форума. Срещу скромно възнаграждение по ГД.
Може. Със съответната корекция на финансовия резултат за данъчни цели. Справка - ЗКПО
 От НООСОЛ...
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 Кодекса за социално осигуряване при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението

Вижте и чл.4, ал.11 от КСО, чл.43, ал.5 и 45, ал.6 от ЗДДФЛ
Подържам гореизказаното си мнение: щом като е СОЛ по смисъла на КСО, то е длъжен 1. Да деклалира това обстоятелство пред възложителя по ГД; 2. За получената сума  да издаде документ за с реквизитите, посочени в ЗСч. 3. Включва сумата в ГДД и в таблици 1 и 2 към ГДД.
Възложителят 1. Не попълва и не издава СИС; 2. Не удържа нито данък нито осигуровки. 3. Подава справка по чл.73 от ЗДДФЛ
Предполагам, искате да кажете че има фактури за придо идването на стоките :) , а все още няма разход. Признаването на разхода е свързано с други неща (напр. с продажба, влагане...), а не с осигуряването на собственика.
Съвсем друг въпрос е дали покупката на стоки е дейност или не. В повечето случаи се смята. Е, ако е една покупка, може да си затворите очите. Но ако е пазарувал десетина пъти...
От примера нищо не разбрах, но сте прав/а, че трябва лицето да декларира, защото не е ясно до момента.
Да ти обясня какво съм казала: във връзка с осигуровките сравнението на дохода по ГД с МРЗ е на месечна, а не на годишна база. Във връзка с данъчното облекчение наистина базата е годишна, но все пак сме четвърто тримесечие
Нищо не дължи.

Толкова категорично? При така зададен въпрос?
Ами ако лицето е работило 5 месеца,  а дохода (намален с 25%) е 7500, т.е. с малко под 7800 - МРЗ за годината (12*650)?
Най-вероятно никакви.

малък от МРЗ за годината?
Каквото и да значи това :)
Доста спорно, защото ако не спазва режима, НОИ могат да откажат плащане, а накрая счетоводителят ще е виновен, че не е предупредил.

И за какво да го предупреждава счетоводителя?
Става въпрос за СОЛ без ОЗМ, колега. Явно не сте имали такива клиенти.
Делфин и Копи3 са абсолютно прави.
 тия неща ги съчиняват хора без грам практически опит и без да имат идея, че някои от съчиненията не стават
Ааа, много са си наясно какво съчиняват :)
Внасяш задължително едни пари в бюджета,  пък после който се сети си ги връща, който не.... Та бюджета  все е на кяр :)
Въпроса е всички периоди по месеци да се опишат на страницата, за стаж които не се признава? А в началото си пиша периода и само дните, които са реално стаж и че трудовия не е равен на осигурителния стаж? Правилно ли разсъждавам ??
Точно така е, всичко е съобразено.
Отзад на ТК пишете периодите, не зачетени за стаж. От дата (първи ден без стаж) до дата (последен ден без стаж) без да сумирате.
Изчислявате общия трудов стаж като сумирате всички периоди, зачетени за стаж. В "правоъгълния" печат пишете "ТС от 1.04.2019 до 04.01.2021 е .... колкото сте изчислили"
Ако е бил на пълно работно време, то пишете, че ОД=ТС
Все се чудя дали не беше по-добре да направят облекчението за деца помесечно. Напр. приспадаме до 18.75 от месечния данък на всеки родител с едно дете до 18 г. само срещу декларация, че има дете. Пък в края на годината може да се изравнява, но няма да са по 400-900 лв на човек.
Щом продължава дейността, за която е регистриран като СОЛ, не подадете  ОКД5. Д1 като СОЛ се подава, ако е СОЛ с ОЗМ (проверете дали няма промяна в наредбата)
Всички обезщетения са изплатени по 26 лв. Не, няма как да не е подаден, аз ги виждам с ПИК.

И чак сега питате?
Между другото: след като знаете, че осигуровките не са платени, знаете ли дали Д1 са подавани редовно?

Ако ПИКа, с който проверявате, е издаден от НАП, направете справка за осиг.доход назад в месеците преди болничния
А за м.8 и м.9 какви суми получихте?
Обезщетението за 1 работен ден трябва да е еднакво през целия период на болничния

Ако болничните са наколко и последния е за част от м.10, има вероятност да не е подаден в НОИ и за част от дните да няма обезщетение.
Ами вземате всички фактури, отделяте платените по банков път (след справка с банковите извлечения), отделяте неплатените (справка - собственика или където можете да я направите) и остават платените в брой. Тях ги вадите от месечния отчет и останалото е "продажби към населението" (както го нарекохте)
Поне аз така бих направила
Как процедирате при такива фирми?
Има много фактури на брой за малки стойности.
По същия начин, както и при малко фактури за големи стойности.

Оператора, който издава фактури грешно е издал една фактура в брой вместо по банка, в последствие когато парите идват в банка се установява, че е била по банка..
Ако не е издаден касов бон, не виждам проблем.

ПП Отдавна не работя с касов апарат и изразът "издал една фактура в брой" го приемам като "на фактурата е записано, че плащането ще е в брой"
Ако в полето "сключване на ТД" сте попълнили 29.10.2021, би трябвало всичко да е наред.
Датата 01.11. не би трябвало да фигурира в уведомлението.