283лв*8% = 22, 66лв или част от тази сума и разделям на дните, в които лицето е било в неплатен + болничен, тоест 283лв / 15дни (в отпуск и болничен) *8% ЗО :blink: или на цялата 566лв /15 *8%…. ?И ги добавям към осигуровките на отработените дни? Изобщо смятам ли нещо правилно?  :blush:
Да бяхте прочели Закона за здравно осигуряване :( Поне чл.40.
За неплатения, ако не е осигурена на друго основание - 8% от 280 лв, пропорционално на работните дни и при "обикновен" неплатен са за сметка на работника.  За болничния - 4,8% от 560 пропорционално на работните дни. И двете не зависят от МОД за длъжността.
Върху болничния има здравни осигуровки.  Обикновено такива има и за дните в неплатен отпуск
Само да попитам:
Кога е платено по тези фактури?
Нямат ДДС, защото са издадени от нерегистрирана българска фирма, или доставчикът е от ЕС?
Само да поясня, че съдружникът не е съдружник чрез ЕТ-то, а като ФЛ в ООД-то. Той си  развива бизнес отделно от ООД-то като ЕТ. Това променя ли нещата? Платено е чрез фирмената сметка на ЕТ ХХХ.
И аз така разбрах, че съдружник е ФЛ Иван, а не ЕТ "Иван".
От това : "В разписката са записани имената на лицето, което плаща, а не на ЕТ-то", направих извода, че парите идват от ФЛ Иван, а не от ЕТ "Иван". В края на краищата Вие гледате документа и в него не се споменава за ЕТто, нали?
Аз бих си го отнесла на разчет без да забърквам ЕТ. Пък в ЕТ да си отчетат плащане на собственика или както решат. Не, че не може и заем, но за това трябва договор, лихви (нали са свързани лица).... Пък ако върнете парите веднага или бързо - колко стотинки ще е лихвата?
Разчет със съдружника - ФЛ.
И му върнте парите от  касата/сметката на ООД-то.
Дали разхода ще е признат или не, зовиси от услугата, а не от датата на фактурата.
Би трябвало да отразите разхода в годината на получаването и плащането на услугата. Да коригирате фин.отчети и ГДД. И т.н., и т.н.
Въриантът да я отразите в 2019, без да признавате разхода, е малко... замитане под леглото.
В края на краищата зависи и от сумата.
КСО
Чл. 48а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Болничният 45-дни преди термина е за бременност и раждане
Не претендирам, че разбирам от търговско право, нито тази част от денонощието предполага трезви мисли, но:
- каква е стойността на 50% от дяловете на капитала?
- защо парите се превеждат по сметката на дружество, а не на ФЛ, от което купува дяловете? Или освен че плаща лично на ФЛ закупените дялове, внася още 20000 лв във фирмата?
- не Ви ли се струва нелогично някой да преведе 20000 лв, макар и в съсобственото си (вече) дружество хей така без всякакво основание?
- за тази програма, дето "възникнала от мен нищото", какво сте на мислили, че сте се наели да ѝ правите оценка от независим (предполагам)  оценител? ФЛ-автор ще я продава ли на дружеството? Ще я апортира ли? Ще се увеличава ли капитала? Ще формира резерви ли?
Най-добре е първо да се изясни кой какво, как, на кого, за какво и на какво основание дава. После осчетоводяването ще дойде от самосебе си.

Условието да ги отразя без да са дължим към него т.е. няма да ги търси и да не се внасят данъци - вариантите са: апорт, вноска по чл. 134 от ТЗ, заем... . Вярно, при заема парите трябва да се връщат и има лихви и данъци, но връщането може да е след 5, 10, 20... години, а а лихвата е разход на дружеството и тези 10%,които ФЛ дължи като ДДФЛ, фирмата няма да плати като корпоративен данък (не в единия джоб, а в другия)
Влиза в дружеството само купува дяловете на напускащ съдружник? Влиза като нов съдружник?
Тези 20000 като дялова вноска ли са? Или плаща на напускащия съдружник? Или ги внася в дружеството като собствени средства /чл.134 от ТЗ, заем .../?
Съдружникът, който е съставил програмата по какъв начин я е предоставил на дружеството - резултат от текущата дейност? Апорт? Продажба на права?
Въпросите явно са много. За някои не се и срещам.
Интересно. А ако се самоосигурява на 560 лв. всеки месец, а получава през месеците суми по-малко от 560 лв. То ще му върнат осигуровки, а стажа ще му се зачете ли в случая?
Е, не :)
Ако се самоосигурява на минимума /560 лв за тази година/ и получава доход като СОЛ под 560 в месечно, няма надвнесено, защото не може да се осигурява под минимума. Стажът ще бъде заверен на 560.

 Няма ли вариант, при който да има кой да му дава пари за осигуровките?
Лично аз не зная такъв :)
Някой пита ли безработните кой им дава пари, за да си плащат здравните :(
 Въпроса е как се доказва каква част е за фирмата и каква за лично ползване?
Не зная от къде сте, но в София месечната карта за градския транспорт в най-лошия случай е 60 лв, ако се купува инцидентно. При редовно пътуване с карта обикновено се вади поименна, която без каквито и да е привилегии е 50 лв. Е, и 80% да признаете за служебно ползване, разходът ще е около 40 лв месечно или под 50 лв спестен корпоративен данък годишно. Ползвания данъчен кредит ще е  7-8 лв месечно. Да не говорим, че този разход може да бъде оспорен, тъй като управлението е  безвъзмездно. Заслужава ли си г-н Управителя да чака докато му напишат фактурата? Обяснете му, че трудът по описването, осчетоводяването и т.н. на подобна фактура не оправдава икономията
В светлината на идеите на НАП това "последователно" ми се струва, че може да стане и "едновременно". Нали целта е да не се раздробява дейността на малки, нерегистрирани фирми.
Подкрепям това мнение.

Между другото - нямаше ли някъде от преди години някакво подобно ограничение за разделянето на оборота по свързани фирми? Май беше във връзка с патентите....
В случая осигуряването е самоосигуряване като съдружник в търговско дружество. През годината избира върху какъв доход авансово да внася осигуровки  /от 560 до 3000). В края на годината изравнява осигурителния доход според реалния доход, който е получил за дейността си като СОЛ. Възнаграждението за личния труд на съдружниците в собственото им дружество е такъв доход.
Според посочените от Вас цифри, може през годината да се осигурява и на 560, и на 2000, но в края на годината за реален осиг.доход ще се счита 1000 лв и в единия случай  ще трябва да довнася, а в другия ще му връщат осигуровки.  Така че най-добре е авансовите осигуровки да са на 1000 лв .

ПП  Явно подобен проблем сте имали и преди години. Нещата не са се променили.
Може би по-правилно и да изтрия написаното по-горе, но ще Ви го оставя
След като в последните години нямате прекъсване на ОСИГУРИТЕЛНИЯ стаж и НЕ СТЕ пенсионер за стаж и възраст, ще имате право на обезщетение за безработица .
Ако напуснете по свое желание /чл.326/, взаимно съгласие (чл.325, ал.1, т.1) , по чл.³1 или дисциплинарно уволнение, ще имате право само на минимално обезщетение (4 месеца по около 200 лв месечно).
Ако трудовия договор е прекратен от работодателя /извън изброените по-горе членове/, ще имате право на обезщетение за период според осиг.стаж от 2002 г.насам в размер на 60% от средния осигурителен доход от последните 24 месеца преди месеца, през който е прекратен договора.
Последния работен е 29.11
Дали няма да стане, ако напишете в заповедта, че прекратявате ТД "считано от 02.12" и днес до 23:59 подадете уведомлението?
За регистрацията в АЗ срокът е 7 работни дни /ако не бъркам/ и може да се регистрира и в сряда

А срочния договор на какво основание е?
С ДС може на всеки индивидуално да се промени работното време. Щом има "споразумяване" - няма проблем.
Ако ще ползвате чл. 138а - става със заповед и е добре да е за цялото звено
Можете да сте максимално коректни, ако напишете в заповедта:
 - Дата на заповедта - датата на съставяне (напр. днешна, вчерашна...)
- Дата от която се прекратява ТД (датата "считано от") - някоя разумна бъдеща дата, преди която заповедта ще бъде връчена. Напр. 10.10., 15.12. или защо не 19.12..
- Дата на връчване : оставете празно или напишете "с куриер". И в двата случая прикачете обратната разписка.

Уведомлението се подава в 7-дневен срок от датата на прекратяване (датата "считано от")
Никъде няма задължение ДУ за се обявява в ТР! Задължително е да се впише името на управителя. Когато като управител в ТР е вписан някой от съдружниците, той може да управлява и по ДУ, и като СОЛ, дори по ТД. Когато в ТР е обявено, че управлява по ДУ /пък ако е обявено и възнаграждение/, трябва да управлява по ДУ и прекратяването на ДУ предполага /не казвам, че е задължително, ама.../ в ТР да се промени съответния текст.
Когато управител е трето лице, възможността за управление е само по ДУ /бих казала  - и по ТД, но много колеги или юристи биха оспорили/. Няма значение дали ДУ е обявен в ТР иил не. Самото вписване на името на управителя в ТР предполага облигациотто правоотношение. Осигуряването на такъв управител по ДУ според мен е от датата на овластяването му за управител /вписването на името му в ТР/ до края на дейността му - акта на освобождаване. Не зная доколко е издържано, но според мен не е проблем в решението за  прекратяване на ДУ да се впише, че управителят ще изпълнява функциите си до отписването му от ТР. Тогава двете дати /спиране на дейност и отписване/ ще съвпаднат.
Това, че са само два дни и се плащат от работодателя, не означава, че не трябва да се подаде информация за този болничен в НОИ.
За двата работни дни болничен работодателят плаща по 70% от надницата, като от сумата се удържат осигуровки.
За останалите болнични - ако между тях има работни дни, за всеки болничен първите три работни дни се плащат от работодателя по 70% от надницата. Ако между някой от тяп няма прекъсване /болнични - продължение/, работодателят плаща само за първите три работни дни от поредицата болнични. За всички останали работни дни от болничните получаавте обезщетение от НОИ в размер на 80% от среднодневния осигурителен доход 18 месеца назад