По-добре и по-правилно е да прекратите рочния ТД и да сключите новия.
Ако знаете точната дата на връщане на титуляра, няколко дни преди това подпишете новия ТД и подайте уведомление в НАП, за да може веднага след прекратяване на заместването да почне работа по новия ТД без прекъсване.
Има.Ако си подаде молба и работодателят разреши
Закрилата е към момента на връчване на предизвестието. Тогава искате декларация.
Основанието на договора е чл. 67 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 70. А прилагаме чл. 71, тъй като прекратяването предхожда изтичането с няколко дни.
Чл.67, ал.1, т.2?
Обезщетенията - при прекратяване на ТД. Когато и да е това.
Ако е срочен и срока изтича (срока на ТД, а не срока на изпитване, освен ако двата не изтичат едновременно) защо прилагате чл.71, а не 325, ал.1, т.3?
Ако ТД е за определен срок (чл.68, ал.1, т.1), договорът се прекратява с изтичането на срока, независимо дали работника е в болнични или отпуск. Още повече, че ако е в болничен няма да може да отработи 5 дни след срока и да се възползва от чл.69 за превръщането на срочния ТД в безсрочен.
Погледнете пак основанието на ТД.
1. Можете да връчите заповедта пред свидетели. Пък ако ще да подписва.
2. Обяснете на работника, че всички отсъствия (отпуски, болнични и т.н.) удържат срока на изпитване.
3. Обяснете му, че в срока на изпитване  няма никаква защита при прекратяване по чл.71. Работодателят може да направи това И по време на болничния.
4. Какво значи "фактическото изтичане на договора"? Кое изтича - срока на изпитване или срока на ТД (срочен ТД)?
1.Да
2. Да. Ако възнаграждението за отработени дни + това, за трите дни е по-малко от МОД за отработени+3 дни, осигуровките са върху МОД за дните.
3. Не. 4,8% върху МОД за СОЛ (510 лв), пропорционално на дните
4.Да, в Д6 се сумират. В Д1 са на отделен ред.
5. При определяне на данъка имайте предвид, че трите дни от работодател са необлагаеми.
Важно ми е за платена борса,нали една година непрекъснат трудов стаж трябва да имам
И защо трябва да  непрекъснат? Изискването е да имате 12 месеца през последните 18 с осигуровки за безработица. Тези 12 месеца са сумарно. Може и разпокъсано.
И да не я поискате сега, ще я поискате ако Ви се изисква от следващия работодател. Ако през тази година сте ползвали неплатен отпуск и при следващ работодател решите да ползвате такъв при следващ работодател, той би трябвало да иска сл.бележка, защото трябва да следи кога неплатения превишава 30 работни дни.
Какво означава "да се назнача"? Сам/а ли ще се назначавате?
Какво разбирате под "дата на назначаване" - сключването на трудовия договор или започването на работа? Ако искате да нямате прекъсване (какъвто и да е смисъла на това), трябва да започнете работа на 26.07., което изисква договора да е сключен и регистриран в НАП поне предния ден.
Искат в ТД да е вписано работното време от...до.... Или да пише "по график" и да има такъв график. Или да е на СИРВ и пак да има график.
Искат да е на работа в работното време по ТД или по график и да не е там в извън работното (за него) време.
Останалото - както при ТД на 8 часа.
Е, при определяне на МОД, при попълване на Д1, при изчисляване на осиг.стаж има малки разлики от 8- часовия работен ден, но това са подробности.
За осигуровките не се подава Д6.
Д1 е в "стандартния" срок и не зависи от плащането.
Това, за начисленото и платено след срока за Д1, се отнася за допълнителни плащания, които се начисляват в някакъв следващ месец след полагане на труда.
Има значение за Д6. Нали данъкът се декларира от 1-ви до 25-ти на  месеца, следващ месеца на плащане.
Да, ако по изчисления се получава под минимума, ще се плаща по 9 лв на работен ден.
Само да напомня, че обезщетението се определя от средния осигурителен доход 24 месеца назад, а не само от последната заплата.
От НОИ са се обадили във фирмата, която ме съкрати, и са поискали договор, заповед и фиш за заплата  :blink: Поискали са и управителят да се яви лично(или упълномощено лице) за подпис на някакви документи (без уточнение какви)... Защо се прави това?
НОИ си прави проверка  дали договора  и уволнението  не са фиктивни с цел максимална борса. Особено ако работа е продължила няколко дни.
Ако  работодателят е направил всичко  както трябва, няма да има проблем.
Подпис на работодателя и дата върху Вашия екземпляр са достатъчни.
Дните са календарни. Първият ден е 28.06. и т.н. до 30. На 31-ия не сте на работа.
Колкото и да отнема попълванито на трудовата книжка, не е мотив за забавяне. За по-сигурно говорете с шефа един-два дни предварително.
Заплатата - по график.
Първият път сте имали право само на 3 м. или са били повече и сте ги прекъснали, започвайки работа?
Ако са били повече можете да си ги ДОизползвате.
Ако ли пък не, няма да получите обезщетение.
Трябва да изминат 3 г. от предишното, за да получите право на ново обезщетение.

E, не могат да бъдат само три месеца :) Най-малко 4 трябва да са били :)
Ако в 7-дневен срок от започване на работа сте уведомили НОИ и обезщетението е спряно, сега, при напускане на работа, трябва да се регистрирате в агенцията по заетостта в 7-дневен срок и ще получите остатъка от определеното вече обезщетение. Изисква се работата да не е продължила повече от 12 месеца. Начина на прекратяване на договора няма значение.

Трябва да изминат 3 г. от предишното, за да получите право на ново обезщетение - това не е вярно. Изискването е да имате 12 месеца с осигуровки за безработица/ трудов договор/ през последните 18. Друг въпрос е, че преди да изтекат трите години обезщетението може да бъде само минимално.
Неплатения е по КТ, а СОЛът не е на трудов договор. Значи НЕ може неплатен отпуск. И платен не може :)