Благодаря ви за съдействието.
 За да не отварям нова тема, да попитам, може лисамоосигуряващ се управител да сключи договор за личен труд (продавач консултант), тъй като сам си продава в магазина си(бижутерия). И осигуровките му може ли да се внасят на каса в нап като задължено лице е той с ЕГН и данъка(от личния труд), пак на каса само, че задължено лице е фирмата с булстата, за да не захранва всеки месец банковата сметка, туй като приходите са само от касовия апарат.

Може с личен труд. Може и само като СОЛ.
Може на каса.
Най-добре е да си намерите счетоводител.
Не може с чужд ел.подпис.
ДУК не е задължителен. Дори нещо повече - не е добре да се вписва/обявява.
Жената ИМА право на обезщетение за безработица. При определяне на обезщетението за периода на неплатения отпуск се взема МРЗ. Какво се взема за периода на майчинството не помня, но го пише в КСО.

Не ощетявайте жената с прекратяване на ТД по 325/1/1. Щом има възможност за чл. 71/1 - приложете го.
Предполагам има някакъв контрол. Щом при четенето на файла излиза съобщение за грешен ЕИК на ред N..., значи супата чете и дневниците
Пък аз да допълня за случая когато има дейност - съпругът Ви /или който и да е/ не може да управлява и/или представлява фирмата само с нотариално пълномощно. Трябва да има някакъв договор /трудов, ДУК/ със съответно заплащане и осигуровки. Независимо, че е осигурен на друго основание. Тук няма да коментирам комбинациите по отношение на работното време и на максималния осиг.доход. Ващият счетоводител ще Ви обясни.
Нотариалното пулномощно може да свърши работа, ако някой трябва да занесе някакъв документ някъде вместо Вас, да Ви представлява при ревизия, инвентаризация и т.н.,но не и да управлява фирмата Ви.
А имате ли основание да подавате Д6 за този СОЛ? Личен труд или...
Внасянето или невнасянето на осигуровки не е обвързано със задължението за подаване на Д6, както и със сроковете за подаване на Д1 и Д6
Само като обявявате отчета - в ОСК и в приложението.
Ограничението е за една сделка/договор. В случая за едно решение за разпределяне на дивидент. Нищо не Ви пречи Общото събрание на съдружниците да се събира всяка седмица или всеки месец и да си взема решение за разпределяне на 14999 лв дивидент

Съгласно различните указания /няма да коментирам дали съм съгласна с тях или не/, нарушение на закона са случаите:
- решение за разпределяне на дивидент в размер на 16000 лв между двама съдружници и плащането на 2*8000 /или 2*7600/ :)/ в брой
- решение за разпределяне на дивидент от 16000 лв и плащане на едноличния собственик на капитала два пъти по 8000 лв. /или колкото е без данъка/ в брой
- решение за разпределяне на дивидент от 15200 лв и плащането на 14440 лв. /след удържане на данъка/ в брой.
Да, наистина това е редът. Трябва да се върнат недължимо удържаните осигуровки, да се коригира Д1 и т.н.
Въпросът е защо възложителят /или счетоводителя на възложителя/ трябва да прави всичко това, след като изпълнителят не е декларирал че е СОЛ? Няма ли някаква отговорност за невярна декларация? И защо този изпълнител се сеща да оправя нещата едва след като от НАП му са върнали ГДДто ?
Няма ли някаква справедливост? Или обезщетяване на възложителя за проблемите?
83422007 Машинист, пътно-строителни машини
83422008 Оператор, пътно-строителни машини

Това не става ли?
Не. Не е задължително и като СОЛ да е натрупала 12 м. с ОЗМ.  Достатъчно е веднъж в живота си да е достигнала 12 м. с осигуровки с ОЗМ и деня преди болничния да е осигурена за ОЗМ.
пак да питам при 360 лв примерно какво да му удържам
Зависи:
- осигурен ли е на друго основание /под максимума, на максимума.../
- пенсионер ли е /осигурен или не на друго основание, жемае или не осигуряване за пенсия/
- СОЛ ли е

КСО, чл. 4
ЗЗО, чл, 40
Дали дължите осигуровки или не ще стане ясно от годишното изравняване :-)
Подписвате декларация, че сте СОЛ. За получената сума издавате документ с реквизитите на фактура.
Погледнете КСО, ЗДДФЛ и НООСОЛ....

На Ваше място направо бих осъществила услугата чрез ЕООД-то.
..
Аз бих допълнила - само да не сте ЕТ с предмет на дейност счетоводни услуги, че тогава няма да стане с ГД
Определяща в случая е не само сумата, която трябва да е под МРЗ след приспадане на НПР, но и това, лицето да не е осигурено на друго основание през съответния месец.
Да, но в този случай не се внасят никакви осигуровки. Не се внасят и здравни, свързани с гражданския договор :-)  Ако лицето е безработно, то си внася по 16,80 независимо дали има или не ГД.
Убедена съм, че Ирена е наясно с проблема. Репликата е насочена към питащата и трябва да я подсети да отвори ЗЗО.
Ако ГД е с пенсионер, пожелал да не внася осигуровки за пенсия и сумата по ГД - НПР е над 360 лв. или този пенсионер е осигурен на друго основание през месеца.
Може, само ако по първия ТД е осигурен на 2392,50
1. Ако го "назначат" за управител по ДУК или на ТД - осигуровките са върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управители за съответната дейност според ЗБДОО2015.
2. Ако ще управлява като СОЛ - осигурява се минимум въгху 420 лв. Или върху повече, ако през 2013 е бил СОЛ с по-висок доход. Виж ЗБДОО2015.
З. Ако върши и нещо друго във фирмата, освен управлението, задължително се осигурява като СОЛ.
4. Ако не работи нищо и не управлява фирмата, а само взема дивидент - не се осигурявя.

Комбинация 1+4 - осигуровки като ДУК или ТД
Комбинация 2+3+4 - осигуровки като СОЛ
Комбинация 1+3+4 - осигукивки като ДУК или ТД + осигуровки като СОЛ

Дивидентът не е осигурителен доход
защото не му достигат 2 месеца трудов стаж втора категория?

А това защо му трябва? Т.е. - защо точно 2 м. втора категория, а не например 4 м. трета категория или въобще 4 м. осигурителен стаж?