Истината е: Ос.доход за ЗО при НО - 280 лв.
за цял месец НО - в графа - лична вноска ЗО за непл.отпуск - 22,40 лв /8% от 280/

И толкоз.

Вярно е, че работодателят ги внася  ефективно, но преди това или после си ги взема от работника
Ако няма някакви административни ограничения за съвместяване на двете дейности - защото не?
Ако новата дейност не е вписана в предмета на дейност на фирмата, да я впише. Най-вероятно в обявения предмет на дейност има "и други"
Ако има средства, познания, "бизнес план" - защо да не започне нова дейност?
Какво трябва да направи - предполагам малко инвестиции, подбор на персонал, някои регистрации и/или лицензи, ако са нужни и т.н. Чисто счетоводно: започва  да ползва новина код на дейността и свързаните с него МОД и процент ТЗПБ.
Защо да не попълвате  кл.16  и 16,1 ?
Нали знаеш, че можеш и още - стига да се побереш в онези 25 % ?
Е, не съм чак такава скъпчийка :)
Щом счетоводитилиТЕ така са Ви казали, сигурно имат основание. Би трябвало да поискате някои разяснения преди да приключите взаимоотношенията си с тях.
Иначе: не ми се вярва в КСО да не пише нищо по въпроса.

Бих Ви консултирала срещу 10% от посочения месечен доход. Ако проявявате интерес и сте от София,  пишете ми на лични, за да уговорим среща.
Ако във второто, третото му и т.н. дружества му плащаме личен труд 560 лв минус 10 % данък, то ......
И в края на годината дали не трябва да му доначислим осигуровки според дохода от личен труд във всичките му дружества, след като е самоосигуряващо се лице ?
Не, Вие /какъвто и да сте в случая/ не трябва да доначислявате нищо. Самият СОЛ си прави годишно изравняване и САМ си довнася осигуровки. Никой не му ги начислява, осчетоводява и т. н. Лицето САМО си подава Д6-13
Възможно ли е - защо не
как би изглеждало чистото му възнаграждение ? - Може би 560 лв минус данък 56 лв. Зависи колко ще му се плаща за личния труд
С уговорката, че не разбрах какво точно питате:

Ако пенсионер  е с ГД под МРЗ и няма друг осиг.доход (ТД, и т.т.) няма никакви осигуровки.
Ако същия пенсионер получава доход по ГД над МРЗ (след НПР), може да избира дали да се осигурява за пенсия или не, но здравното е задължително.
Към питащия: добре е да уточните за каква средномесечна сума по ГД става въпрос.
Към Лила - погледнете и следващите членове на КСО. Напр. чл.54г

Иначе: Да, при отпадане основанието за осигуряване и възобновяване на обезщетението има един 7-дневен срок. Регистрацията е в АЗ.
Не, не се вземат предвид. При ГД няма осигуровки за болнични и майчинство
Точно така ,но едва ли ще има задължение за подаване на Д1, тъй като няма да има никакви осигурителни вноски, вкл. и ЗО.

Че е така, както казва ely_g (и Пъпешчето и други включили се), така е. Само дето Вашия отговор  N 45 е в противоречие с отговора Ви N43 и всички предходни отговори.

Питащия вече  има нужния отговор (въпреки Вашите включвания) и смятам темата за приключена
Дано някое безработно лице с подобен казус не чете какво сте написала, защото ще ву излезе солено.

Датата на плащане по ГД е от значение само за сроковете на подаване на различните декларации. Относно осигуряването е от значение месеца на полагане на труда.  Именно задължението за осигуряване е важно за спиране на обезщетението за безработица.
Прочетете пак КСО!
Попитах:
1. има ли някъде черно на бяло изискване за ежемесечно "показване" на СИС в НОИ?
2. Кой и на какво основание може да задържи възложител да плаща всеки месец при ГД със срок 3 месеца и възнаграждение от 1500 лв?
3. Кой може да задържи въпросния възложител да плаща точно в месеца, пвез който е положен труда по ГД?

Отговори от типа : "Така трябва"  и "Така се прави"  не ме задоволяват.
В конкретния случай дали месечната сума е под или над МРЗ се следи от възложителя. Ако е под - няма осигуровки, няма Д1. Ако е над - има осигуровки, има Д1 и НОИ /чрез НАП/ е информиран.

Лила, бих Ви попитала какво се прави,  какво и кога се показва в НОИ, ако безработно лице сключи ГД на 01.07 със срок до 31.08, сума 2000, приемане на работата на 31.08 и плащане на 01.10? При положение, че срокът за на обезщетението на безработни е до 20.09.
Не питам за Д1, Д55 и справката по чл 73, които се подават от възложителя, нито за ГДД на изпълнителя. Питам за това, което което се показва в НОИ от безработния.
Явно антивирусната Ви следи новините :) При тези кибератаки към НАП, явно всяса няхна програма е троянец :)

ПП  От години ползвам програмите на НАП за ДДС и Д1. В една от три актуализации се включва антивирусната. Сега не съм правила опит за актуализация
С Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ или след 31.12. Декларация по чл.73.
Само че в тези декларации, както и в справката по чл.73, не се вижда за какъв период се отнася дохода (месец или три).  И всеки месец да се плаща по ГД, и накуп за 3 месеца са се плаща, Д55 е за тримесечие. Освен това в нея няма данни на кого точно е платено.

Е, ако има някакво вътрешно нареждане на НОИ, което да съм пропуснала,  ще се радвам да го цитирате.
.... защото ако отиде при тях наведнъж,  например  за три месеца, вече подлежи на осигуряване ....

А как и какво ще "отиде" при тях, ако ГД е за 3 месеца с брутна сума 1500 лв ? Дори да се плати наведнъж?
Да в НОИ на гише обещетения си занесете Гражданския договор и Служебната бележка от месечното изплащане и/или Сметката за изплатени суми.
Извинявам се за нелепия въпрос,  но това защо се прави? На основание на какво? Нали сумата по ГД е под МРЗ, няма осигуровки, няма Д1...
Благодаря,но търсех лично мнение!Говорих и с ЧСИ-то и то ми каза 1/3 от горницата,а не цялата сума!
Хубав ден!
Поискайте да Ви даде този съвет писмено. Да не стане после че сте внесли по-малко
Можете да се регистрирате и преди да изтекат трите години, но ще получавате минимално обезщетение и после нови 3 години...
След 19.10.2019 имате шанс за повече. Смята се от датата, от която е отпусннато предходното обезщетение
През втората година - 380 лв, ако не го променят след 01.01.2020.
Стажът по време на майчинс;твото е като при 8-часов работен ден - двете години са си две години трудов и осигурителен стаж.