Явно не съм Ви разбрала. Щом се опира само до плащането, не виждам какъв е проблема. Освен няколкото стотинки лихва.
Остава да проверите ведомостта. Ако там е пропуснато - коригирахте, ако може, или добавете нов ред.
Добре де, какво променяте?
Правилното е корекция на Д1 и нова Д6 с увеличението.
Ако сумата е малка, не си играйте - включете я в настоящия месец
Опитвате се чрез корекция да промените т.12?
Може. Ама щом ще прави нещо във фирмата си трябва да се самоосигурява. Поне за времето, през което прави нещото.
И имайте предвид точката за данъчно облагане на личния труд са съдружници и акционери с над 5% участие в капитала. Това, че го наричате "ГД" не променя нещата
А Вие сте...?
през месец октомври - щом ПЛАЩАТЕ през октомври, може и без данък. Каквото реши изпълнителя по ГД
Как и кога  се декларира договора  - самият договор не се декларира никъде
Как и кога  се декларира  данъка - с декларация по чл. 55 до края на месеца, следващ тримесечието на плащане. Ако има удържан данък
какви деклараций се подават - Д55 от възложителя и ГДД от лицето. Освен това - СИС и сл.бележка
Проверете в Д1-корекция сте попълнили същите данни в т.12, данните за лицето, месецът...
Вижте чл. 305, ал.3. Евентуално и чл. 113
И двата  варианта са възможни. Бих предпочела първия - променя се всичко с един замах :)

По т. 1 - например по чл.325, ал.1, т.1
По третия въпрос - не трябва

Предстои ми да правя същото и се чудя дали трябва някъде (например протокол от ОС) да се уточни, че лицето продължава да е управител ?!? ... и как да го оформя.
След като питате и за СОЛ, предполагам че лицето е И съдружник във фирмата. Погледнете учредителния акт, който е публикуван в ТР. Пише ли там, че въпросното лице е управител (независимо самостоятелно, заедно, поотделно..)? Ако пише, че какъв е проблема? ОС взема решение да прекрати ДУ и толкоз. Човекът си остава управител по учредителен акт и за дейността си започва да се самоосигурява.

Към Нина87: можете да прекратите ДУ и започнете СОЛ всяко време. След датата на пенсионирането СОЛът може да е "само здравно". Аз бих го направила от началото на месеца след пенсионирането.
Когато ни представят ТЕЛКово решение по ТД, не го носим никъде, нали. Само си го пазим в досието на работника, че та при нужда да оправдае по-голямата отпуска и по-малкия данък. Не мисля, че че при СОЛ - ЕТ е различно. Да го покаже само на счетоводителя си
Полагат Ви се 58 дни - 2*20 за двете години майчинство и 18 за 11-те месеца неплатен.
Можете да го ползвате. Работодателят трябва да разреши
ТД сключен на основание чл.67 ал.1, може да бъде прекратен по чл.71.  - да.
договора трябва да е посочена връзка с чл.70 ал.1 от КТ - задължително. Иначе няма да имате право да приложите чл.71. Освен това трябва да е посочен срока на изпитване и в чия полза е уговорен (т.е. по чия инициатива може да се прекрати по чл 71)
като това не е декларирано в НАП - това НЕ СЕ декларира с уведомлението към НАП
Работника е във фирмата от почти 3 месеца и следва да бъде освободен - ако срокът на изпитване още не е изтекъл,може да ползвате чл.71
Имайте предвид, че ТД със срок на изпитване може да се сключи само веднъж с един работник на една длъжност. Ако този човек някога в миналото е работил при Вас на същата длъжност, сега не може да се възползвате от чл 70, а след това и от чл.71.
Скрит текст :
Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

И това е вярно, но не се отнася за отпуска, отложен заради ползването друг вид отпуск. Погледнете следващите членове от КТ. Аз нямам възможност да ги цитирам.
Имате право (все още докато по европейска инициатива не променят закона) на отпуск да времето на всичките майчинства и болнични. Този натрупан отпуск може да ползвате до две години (ако не бъркам. Ако бъркам, нека ме поправят) след като изтече последното майчинство и трябва да се върнете на работа. Може да ползвате натрупания отпуск веднага след майчинството без отработен ден. Разбира се, ако работодателят разреши.
Заплащането на неползвания отпуск е възможно само при прекратяване на трудовия договор.
Ако фирмата Ви няма дейност,  може да спрете самоосигуряването, да закриете банкована сметка (ако желаете) . Може въобще да нямате фирмена банкова смитка, ако не Ви трябва. Ако сте регистриран по ЗДДС,  дори да нямане дейност, трябва ежемесечно да подаване нулеви декларации, но това е безплатно :) Ще имате и някои задължения по годишната данъчна декларация  и финансовия отчет, но и те са безплатни или за някакви 20/40/ лв. Е, ако сте наели помещение, имате договори да телефон, интернет и т.н. - според конкретния договор.
Според мен ЕТ е по-лош вариант от ЕООД и ООД.  И за осигуровките, и за данъка, и за ДДСто. Особено ако имате по-голяма печалба .
Не зная какво Ви плаши набирателната сметка? Ще вкарате едни пари (колкото ще е капитала на фирмата - минимум 2 лева) за определено време (докато мине регистрацията) и после си ги теглите и внасяте в "касата". Фирмената сметка също не е проблем.
Прави ми впечатление, че изобщо не сте наясно с нещата, с които се захващате. Първо си изяснете дали наистина ще трябва да регистрирате фирма ими ще Ви плащат като на ФЛ по някакъв договор за представителство  (казвате, че ще Ви "превеждат заплата", а не "плащания по договор или по фактура").
Задали сте много въпроси, на които не може да се отговори с две думи. Има много възможности и много "ако". Това си е предмет на няколкочасови разяснения. Допитайте се до някой счетоводител (не адвокат!)
Надявам се да знае всичко това счетоводителя :) каза само,че в подал в НАП че съм наета на работа на 18 октомври, но тогава не в подал дали договора д срочен или безсрочен. И сега миже да го сменим.
Дано Вашият счетоводител наистина знае какво прави :)
Или Вие да не цитирате точно думите му.
Щом държите на отговор, ще Ви кажа, че няма облекчение.
Отговорноста, обаче, си е Ваша