По въпроса: 1 ден
Ама защо толкова сложно? Не е ли по-лесно да приемете друг съдружник, който да е И управител (по ДУ или като СОЛ), пък Вие си останете както сте си. За майчинството няма разлика между ДУ и ТД.
Вариант 1 и вариант  4 са невъзможни при ЕООД. Първият, защото собственика не може да сключи трудов договор сам със себе си, четвъртият - всяко плащане на собственика за положения труд, независимо от основанието му /хонорар, граждански дотовор, решение на собственика и т.н./ попада в т.нар. "личен труд" /§1, т.26 и от ДР на ЗДДФЛ/ и не се приспадат НПР.
Аз бих заложила на варианта с личния труд. Възнаграждение от 500 - 560 лв, приспадат се внесените чрез дружството осигуровки на СОла и върху остатъка се начислява данък. 560-~176=384 *10% = 38,4 данък месечно. За годинана разход на фирмата 12*560=6720, за което икономисва 672 лв корпоративен данък, а внася 12*~38,4=461 лв данък върху дохода. Относно осигуровките  - по-малко не може.
Може да си плаща по-високо възнаграждение, но трябва да довнася повече осигуровки /за по-висока пенсия :)/. За сметка на това има по-голям разход и по-малко печалба.

Е, хайде сега - лично оплзване. Този лаптоп не се ли ползва само да дейността? Я си помислете добре? :)
Направете анализ поне на последните 5-6 години и вижте дали може да отпишете нещо по давност.
Аз говоря ако управителя е на трудов договор, който се води свързано лице с фирмата, а не работника и работодателя ако са две различни лица.
:)
Ако управителя е на трудов договор, за него важи всичко, което важи за останалите ТД. А щом има ТД, значи работодател и работник (дори ако длъжността е управител), са различни лица.
Имам фирми, в които драмата или тримата управители са на ТД. Някои от тях на по 4 часа. Това въобще не ме задължава да посоча декемврииските им заплати (платени през януари) в увеличение на финансовия резултат.

Извинявам се, че разводнявам темата, но насочвате питащата в грешна посока.
Според мен продажбата на имот е … дейност
Зависи дали заплатите са към свързани лица, защото ако са такива ще бъдат в увеличение на резултата, но ако не са - няма да окаже влияние. По принцип всички неизплатени доходи на физически свързани лица ще Ви окаже влияние.
Формулировката на закона не е точно такава :)
Щом става въпрос за заплати по трудови договори, не се прави корекция на финансовия резултат.
Нищо, че работник и работодател са... свързани лица :)
Под каква форам ще получава това възнаграждение и какви декларации трябва да се подават през годината? - както до сега - същата форма, същите декларации. Само в Д1 ще има само здравно.
Трябва ли да се подава ОКД 5, която е подадена за прекратяване на дейността при пенсиониране - първо -не е трябвало да подаавте такава при/преди пенсионирането. Щом вече е подадена, би трябвало да подадете за да  посочите по някакъв начин , че ще упражнява дейност
Трябвало е да е спрял дейност (самоосигуряване ) преди прекратяването на трудовия договор, а не след това.
Смятате ле, че е удачен варианта, като целта е да се спестят допълнителни осигуровки и уязвими ли сме при евентуална проверка?
Много важно е дали работниците наистина ще работят 7 часа в едната фирма /от.. до.../ и сами по 1 час в другата /от... до.../. При проверка много държат в ТД да е вписано работното време от.. до... и следят дали работника е на работното място точно през това време. Апи работа по гражик - искат графика за целия месец и следят за спазването му.
Останалото не е проблем.
ЗДДС
чл.96
3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Щях да съм съгласна, ако съм сигурна, че продажбата на апартаментИ не е основна дейност на фирмата.
Ако питащата беше задала по-ясно въпроса си, може би щеше да получи някакъв отговор. Ако пък беше цитирала мотивите на отказа, щеше да е още по-добре.
Защото продажбата е в дъщерното дружество, а не в първата фирма.
И няма начин да  иначе. Нали след апорта апартаментите са собственост на дъщерното дружество.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,24752.msg146758.html#msg146758
Тук вече имате същия отговор
Миналата година имаше едно указание на МФ по този въпрос. Намерете го, прочетете го и не приемайте толкова навътре всички двусмислици в законите.
Абе, не подавайте. Така и така до три-четири години напред няма да го обработят. Пък после ще е минало давност
Щом има грешка в кода /т.12/, първо заличаване, после нова редовна Д1. Всичко това в един файл.
Прекратяване на ТД в срока на изпитване по инициатива на работодателя (чл. 71) Ви върши идеална работа за борсата.
Трудов договор
Граждански договор, ако е възможен
Да стане съдружник
Да си регистрира фирма, че която да върши услуга на другата. По пазарни цени, защото ще са свързани лица