Прекратявайте по взаимно съгласие докато още е съгласен!!! За Вас по-добро от това няма.
Обезщетение само за непллзван отпуск, ако има такъв.
Към Новак:
Този нов съдружник (или нов собственик?) в ЕООДто веднага след решението ли е започнал работа във фирмата или ще изчака вписването в ТР? Или ще почне да упражнява дейност месец по-късно?
Няма отговор "по принцип".
До 7 дни от започването на дейност
Няма санкция. Минала е давността.
След като в ЗБДОО 2018 няма скала-табличка, значи всички авансово върху минимум 510 до максимум 2600, пък накрая - според дохода.
На двамата поотделно. СИС също на двамата
Бруто.
Удръжките са после.
Срокът на изпитване не пречи на ползването на болничен и майчинство.
ТД по чл.68/1/1 е срочен с определен (фиксиран) срок и при изтичане на този срок договора ще бъде прекратен. Независимо дали в този момент сте в болнични или майчинство.
Да сега при прекратяване на ТД по време на майчинството, обезщетението се плащаше до  410-ия ден. Не зная дали е променено или не.
1. Да
2. Да
3. Да - вариант 2, като преди промяната на длъжността ползвате неплатения отпуск.
Да, имате право за плащането в брой. Изключението е само за доходи от труд по КТ. Прочетох закона и указанията на МФ.
А в трудовия Ви договор какво пише?
Или сега ще го сключвате? Във втория случай - изберете си каквото Ви хареса, а останалото включете в ДХ като допълнителни задължения. Добре е да избетете длъжността с по-висока квалификационна група (МОД).
Дали можете или не можете, зависи от решението на собственика. Не е забранено.
Колкото до плащането в брой - личния труд не се ли тълкува както заплатата по ТД ? В смисъл, че не се ограничава от закона за плащанията в брой?
И тогава не влизаха в осиг.доход. Върху тях няма(ше) осигуровки и данък. Плащаха се от работодателя по ведомост, но работодателят си ги вземаше от НОИ.
Добавките за деца не се включват в УП2. Те не са осиг.доход.
Удръжки по запор се правят всеки месец поотделно в зависимост от основанието и нетния доход.
Ако за м.01. няма основание или дохода е под МРЗ, нямате право да удържате. Освен по писмена молба на работника /но тогава не е запор/
Същото, каквото съставяше и подаваше ЕТ без дейност за 2016 г.