Възнаграждението е толкота, колкото се договорите. Може и 50 ст. ДУ не е по КТ и МРЗ не е ограничение.
Е, при 50 ст възнаграждение трудно ще удържите личните осигуровки върху МОД за управители. Ще се получи така, че вместо да взема заплата, ще има да дава пари на фирмата.
Дано ме разбрахте.
Аз примерно им бях дала указания, ако клиента ще плаща при следваща доставка или в момента не разполага да оставят стоката със стоковите и транспортните документи и да върнат фактурата с фискалния бон в офиса, при следващата доставка си я получаваха. Разбира се, че рядко имаше ф-ри в брой над 100лв. Повечето клиенти предварително уточняваха плащането, но се е случвало да оставят и стоката и ф-рата и фискалния бон и да не е платена стоката.

gergenetsite, защо не престанете да представяте своите фантазии като нормативни изисквания? Написаното от Вас е над 90% глупост!
Едно плащане по фактура е или в брой, или по банков път или част в брой, част по банка. Когато има плащане в брой, било то цялостно, частично или авансово, се издава касов бон. Друг касов документ не е нужен.

За пореден път обръщам внимание на модераторите към неадекватното поведение на потребител gergenetsite във форума!
Здравейте!
С Код по НКПД 11207023 е назначен Управител на трудов договр в ЕООД. Това ли е правилния код?
Според мен не е правилния код.
Потърсете нещо, започващо с 12, 13, 14... според дейността на фирматя.
Разбирам, че питате от страната на работника. В този случай:
1. Няма бланка. Основание чл.326, ал.1. Не е нужен вх.номер, а само дата на връчване и подпис на работодателя върху Вашия екземпляр
2. Ако предизвестието е 3 месеца, датите са така. В трудовата книжка се вписва датата, считано от която ТД е прекратен.  Логично е да е 01.11. По време на предизвестието може да се работи, да се ползва болничен или отпуск с разрешение на работодателя.  Ако желаете да не спазите предизвестието,  може да напуснете по-рано, но дължите обезщетение на работодателя в размер на възнаграждението за оставащата част от периода.
3. Може, ако работодателят разреши.
4. и 5. База за обезщетението ще е месецът, през който са отработени поне 10 работни дни. Ако август, септември и октомври имате по 9 раб.дни, а през м.юли сте отработили 10, 11 или повече, база ще е юли. Ако през м.10 имате 10 р.д., база ще е м.10

ПП Вие сте били счутоводител? Извинете, че Ви обясних елементарни неща :(
Щом бабата не работи на трудов договор или не е СОЛ на високия процент,  не може да й прехвърмите майчинството.
Според мен прекратете ТД непосредствено преди започване на новата работа (с предизвестие или по взаимно съгласие). Ако е с предизвестие,  пресметнете кога да го подадете, че ТД да бъде прекратен в края на август.
Е, щом е в една фирма /че и при ДУ и при СОЛ нама работодател :)/, ще Ви е по-лесно.
Имайте предвид, че ако следствие на болничния осиг.доход по ДУ спадне под максимума, то ще дължи осигуровки и като СОЛ
Ако като СОЛ е избрал да се осигурява за ОЗМ - два болнични.
Съгласна съм с това, че когато в 24 месечния период, от който се изчислява майчинството, има период с болничен, се взема дохода ОТ КОЙТО е изчислен болничния. Има обаче едно "но" - дневния размер на майчинството е ограничен до среднодневния дневен нетен доход от последните 24 месеца.
И едно успокоение: майчинството не може да е под МРЗ.
Акоэимате желание, вичко това може да прочетете в КСО, чл. 41 - 49 и в страницата на НОИ
https://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13
Допустимо ли е с втория съдружник да се сключи ДУК без възнаграждение и съответно без да се внасят осигуровки? - теоретично е допустимо, но трябва да се съобразите и с чл.16 от ЗКПО. "Безвъзмездните" ДУ са една доста тънка нишка, която често се къса.
За съжаление няма друг вписан управител. Фирмата няма подизпълнители, човекът сам си върши работата
След като гордия собственик на капитала не прави нищо във фирмата Си и е предоставил всичко на лицето Х. /и управлението, и работата/, защо не му продаде един дял от капитала и да си спретнат едно ООД? По-чисто от това няма.

За съжаление няма друг вписан управител Всъщност кой е управител по силата на учредителния акт? Собственика на капитала или лицето Х.?
Здравейте,

А според вас ок ли е в ЕООД, чийто управител е различен от собственика да бъде назначен на трудов договор на длъжност Мениджър проекти с заплата и осигуровки на 1008лв. В длъжностнната характеристика е написано като задължение освен стандартните за тази професия и да управлява дружеството.
Според мен не е ОК..

Само за справка: тъй като Мениджър проекти е втора квалификационна група, какъв е минималния осигурителен праг за първа квалификационна група според дейността на фирмата Ви?
Здравеѝте !
ако фирмата не развива временно деѝност , но не е спряна ,мога ли да си внасям осигуровки като собственик .
Какво значи "не развива дейност"? Ами "развивайте" (пуснете една- две фактури през годината за по 100-200 лв на близки и познати) и се самоосигурявайте.
Здравеѝте !
Имам две години и половина платени осигуровки като собственик на ЕООД .
Да. Е, ако внасянето на осигуровките е законообосновано (има някаква дейност във фирмата).
А в таблица 2 пише ли нещо за проценти?

Вижте указанията към таблицата
С уговорката, че мойте СОЛове са без ОЗМ, та може и да бъркам:
В Д1 посочвате дните в болничен на съответния ред в т.16
За дните в болничен попълвате т.17 съответната част от 610, в т.18 - 4,8%.
За дните извън болничния, попълване съответната част от 610 лв в т. 21 и процентите за осигуряване
Ако смятате, че с "усвояването" на кредита:
- извършвали сделки по  чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не сте   осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство продажба;
- не сте осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,

то спокойно подайте декларациите, които се подават от фирма без дейност.
В Декларация обр.1 сега е с код 12. След сключване на Трудов договор ще бъде и с код 01.

И ще спрете самоосигуряването? А кой ще върши всички останали дейности освен чисто трудовите задължения на фармацевта /напр. управление/? В отговора си на 22.06.2020, 19:56 delphine Ви е обяснила, че би трябвало да си остане и самоосигуряването.
Има много  спорове по въпроса дали собственик на ЕООД може да назначи сам себе си на трудов договор. Повечето отговори са, че не може.

Аз нищо не коментирам и не споря с никого. Само посочвам фактите.
М.май изобщо не Ви интересува.
За м. 6 заплатата е 610+131,76=741,76
За 1 работен ден се полагат 741,76/22=33,716
Лицето има /очаква се да има/ 12 отработени дни и 10 р.д. болничен, три от които за сметка на работодателя.
За трите дни се полагат 33,72*3*70%=70,80
За отработените дни 12*33,72=404,60
Общо: 475,40
Осигуровки /ДОО, здравни и т.н./ се дължат върху тези 475,40, ако МОД за длъжността е под 697,25 лв. Ако МОД е над 697,25, осигуровки се дължат върху МОД:22*15. Осигуровките се делят между работник и работодател по обичайната схема.
За седемте дни болничен от НОИ се дължат здравни  от работодателя в размер на 4,8%върху 610:22*7=194,09

За заплатата:
От 475,40 се приспадат личните осигуровки, изважда се обезщетението за трите дни и върху остатъка се начислява 10% данък.
Нетната сума е 475,40 - лични осигуровки- данък.
Едноличен собственик на ЕООД се осигурява върху доход 610лева като самоосигуряващо лице.Може ли да се увеличи осигурителния доход и подава ли се допълнителна информация в НАП.?
За може е - може.
В НАП се подава информация само с поредната Д1.
Друг въпрос е дали ще има полза от това увеличение, ако няма увеличение на реалния осигурителен доход. Обърнете внимание на чл. 54м от КСО.