Да се върне болничния на лекаря и да се анулира.
Всичко друго е само "замазване на положението"
Единствено, че трябва да декларира във ВУЗа, че е здравноосигуригурен на друго основание
Това данъчно облекчение не зависи от данъчните задължения. Поне така си мисля.
Освен това задълженията са Ви за 2019, а не за 2018.
ТрябваШЕ да се плати до 30.04.
Не се изчаква обработката на ГДД.
Платете в първия удобен момент и проверете/проверявайте дали няма да има някакви лихви.
Благодаря!  :smile1: За втората година съм сигурна, че може да работиш дори по трудов договор при друг работодател. За първата се колебаех.
Въпросът Ви беше за самоосигуряване, а не за трудов договор.  Пр ТД няма начин да се осигурявате само за пенсия .
И понеже питате за самоосигуряване в "хипотетична" фирма Б, държа да напомня, че може да се самоосигурявате само във фирма, в която сте собственик или съдружник.
Щом имате 12 месеца, имате право на обезщетение. Поне по тази точка :)
Ал. 4 на чл. 68 регламентира ограниченията за повторно сключване на ТД по чл. 68 ал. 1, т. 1. Прочетете много внимателно ал. 4 и 5 от чл. 68.
Аз отдавна не ползвам ТД по чл. 68/1/1 именно заради трудностите при промяна на срока и повтаряемостта на договорите. Предпочитам чл. 68/1/2 или нещо във връзка с чл. 70.
Със сигурност има възможност за продължаване на срока с няколко дни, но не мога да Ви кажа как точно да го направите за да не нарушавате закона.
Подавам я точно през ЕГН на лицето с КЕП на упълномощено лице, с точно този файл от програмата на НАП.
Всички други декларации на самоосигуряващи досега са приети. Тази, щото сигурно е в последния момент - ядец.
Пак проверете дали декларацията е формирана по ЕГН.
Проверете да не сте подале друга декларация /на друго лице, за друг месец.../
Имате още един час за опити.
Явно сте подали декларацията чрез булстата на фирмата. Д6-13 се подава па ЕГН. Осигурител е Иван Петканов с ЕГН..., а файлът, който се подава в НАП е  NRA ЕГНналицето. Подава се с КЕП или ПИК на ФЛ или на хартиен носитил.
Излежда правилно.
Надявам се, че сте попълнили и последните, сумарни колони
За 9 месеца при 2517,50 осиг.доход и авансови вноски върху 510, как получихте 17820лв?
Тези 30210 брутен доход ли са или след приспадане на НПР?
След м.03 работили ли сте по трудов договор?

Не разполагам с образец на таблицата, но доколкото помня,  осиг.доход по ТД е в една колона /ако не бъркам -втора/, авансовия доход като СОЛ - в друга /колона 4/, реалния доход като СОЛ  в следваща. После има две колони за сумарен доход с посочена формула . И накрая , пак по формули, излиза върху какво се дължи довнасяне.
Щом в Д6 има увеличение - редовна декларация само с увеличението.
За кой месец ще е,  зависи от датата на плащане на възнаграждението и удържането на данъка. В наредбата имаше обяснено как се подават декларациите,  ако има доплащане за предходен период. За съжаление в момента не мога да го цитирам.
И за 1 недостигащ ден няма да Ви отпуснат обезщетение.
Напомням, че не е задължително 12-те месеца да са непрекъснати. Може да има "дупки", но задължително сумарно трябва да са най-малко 12 през последните 18 календарни месеца.
За месеците, че през които няма доход, се взема минималната работна заплата.
Майчинството е минимум минималната работна заплата.
Всичко това е описано в КСО, някъде между чл. 41 и 49. Поне това би трябвало да знаете, че колега.
Щом са спазени следните условия:
- има 12 месеца осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ през целия си досегашен живот ,
- в деня преди излизане в болничен /майчинство е била осигурена за ОЗМ
ще има право на обезщенение за временна нетрудоспособност и майчинство

ПП За болнични нужния стаж е 6 месеца
не влиза и не се смята. В този период не сте имали осигуровки за безработица
Защо корекция, като декларациите не са приети?
Подавате редовни декларации.
Проверете си датите. Ако не ползвате последната версия на програмата, може авоматично да е зададена друга дата