2.И физическото лице няма да реализира печалба, съответно няма задължение за данък по ЗДДФЛ и съответно не дължи осигуровки?
Очебидно стоките, които ФЛ  "продава" на ЕООД не са лични вещи и продажбата ми прилича на "стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец" /ЗДДФЛ, чл. 26, ал.7/ Ако има документ за придобиване на стоките за определена цена и продаде на същата цена, то може и да няма печалба, но по чл. 4, ал.3, т.2 от КСО дължи осигуровки
Опитайте, проверете  и споделете резултата
Заплатата за месеца с използван болничен е редуцирана със съответните дни. Във фиша е отбелязана сумата. За следващия месец е нормална, тоест, тези два дни не са включени
Обърнете се за справка към работодателя си или към обслужващия го счетоводител. Тук не сме гадатели
Ако предоставите всички данни, посочени във фиша, може и да получите някакъв отговор
За тази година трябва ли да се попълва ГДД , като ЕТ е замразено и няма други доходи ? - не
Д6 не коригирате - увеличението се подава като редовни данни
Щом е в увеличение - да. Проблемът обаче е в справката по чл.73/6. Нея вече не може да коригирате.
Аз не бих правила корекция та Д6 (и на 73/6). Човекът да си довнесе данък с ГДД.
Може. С обезщетение.
КТ, чл. 220, ал.2
Скрит текст :
Не става въпрос дали ще ми натежи, а за това, че тези правила се определят за конкретно предприятие "Вътрешни правила на еди си кое предприятие". Ако например нямам намерение да се полага нощен труд, защо да го упоменавам, или нещо друго е малко вероятно да се случи? Ако се прави "по принцип", значи трябва да се опишат всички членове от Кодекса и Наредбата.
Това, което е малко вероятно, може само да е маркирано. Напр. "За нощния труд и труда в почивни и празнични дни се полага допълнително възнаграждение в размер на минималните ставки или 120%... от минималните ставки, посочени в КТ, наредба еди коя си..."
Това, което е важно за предприятието разписвате надълго и на широко. Напр. случаите, в които се признава ТСПО - освен определенията от наредбата задължително описвате какво точно признавате за "същата или сходна длъжност" /дори прилагате списък за сходните на длъжностите във Вашето предприятие/, посочвате дали признавате стажа на друга длъжност във същото предприятие /май е задължително/, дели ще признавате общия стаж и т.н. При наличие на работници от други вероизповедания - посочете правото им на отпуск за техните празници. И т.н.
Индивидуализирането на правилата не означава да изключите неща, които макар и малко са вероятни. Можете за пропуснете само тези, които не са свързани с дейността Ви - както казах за научните степени, евентуално за СИРВ, за работа на смени и т.н.
В края на краищата Вътрешните правила за РЗ все пак могат да се променят при нужда, нали
Толкова ли много ще Ви натежи да го запишете? Особено по цитираните т. 3 и 4. Смятате ли, че не е възможно утре да наемете лице, което е работило на същата длъжност в ЕС или е било ЕТ със същия предмет на дейност
Е, може да си спестите допълнителните възнаграждения за научна степен, ако не смятате да наемате доктори на науките
Смятате ли, че е проблем, че нямам други документи, удостоверяващи покупката?
Ама съвсем никакъв ли документ нямате за покупката? Дори един РКО, на който да е записано на кого за какво и колко сте платили? Да не питам за Приемо-предавателен протокол.
Да изключим че платените суми на ФЛ извън ТД трябва да бъдат посочени в справката по чл. 73, какво ще правите,  ако тези части са крадени и ги намерят у Вас?
Разбира се, че съм разбрала, че питането е за една и съща длъжност :)
Разбрах, че за една и съща длъжност различните работници имат различен кръг на трудови задължения.
Според мен щом имат различни задължения, трябва да имат и някаква минимална разлика в наименованието на длъжността. Дори само като допълнение към дефинираната в НКПД длъжност. Дори и да са с един и същи код.
Мисля си, че ДХ е за длъжността, а не за отделния работник. Макар че и това всъщност не е недопустимо, но прилича на дискриминация
На отделен ред, 1 месец, вместо длъжност - "Обезщетение по чл.222, ал.1"
Сигурно чисто технически би могло, но според мене по-коректно би било в договора да се посочи точно какво и кога ще бъде извършвано.
Като задълженията ще са различни, добре е да има и две отделни длъжности. Пък ако ще да е само допълнение към посочената в НКПД професия. Например единия "Общ работник строителство", другият "Общ работник към търговска сграда". Пък ако им сложите и различни кодове - още по-добре.
Освен това във допълнителния ТД, който най-вероятно ще е с непълно работно време, трябва да е посочено точно от колко до колко часа ще работи на второто работно място. Например от 8 до 17 работи навън, а от 17 до 21 - в залата. И недай си боже от ИТ да го заварят в залата към 15 часа....
Ако не целите удължаване на работното време, защо въобще искате да си усложнявате живота с допълнителен ТД? Подпишете едно ДС за промяна обхвата на задълженията, връчете нова ДХ с по-широк кръг задължения и толкоз. Логично е да му увеличите и заплатата.
Неплатен без стаж и веднага след него болничен???

Има право на платен отпуск
да. Нали е самоосигуряващо се лице
Коя година е било от 1-ви март, та се притеснявате? Някъде от 10-ти - 15-ти...
От НАП още не са се похвалили, че е пусната
 Дали в чл.50 е трябвало да пиша целия данък като платен, без сума за довнасяне?
Най-вероятно да.
Правилното е било да не подавате Д55 за четвъртото тримесечие, но.... стореното - сторено
Само че трябва да внесете авансовИ сумИ по няколко различни сметки - за данъци, за ДОО, за ДЗПО, за НЗОК....
Никой няма да Ви спре :)
В електронните услуги на НАП има справка за направените плащания и погасените с тях задължения.