След като има подадена Д7, то в справките от НАП има и задължението и осиг.доход
Ако питате за Т2 - пишете каквото искате. Двете стотинки не са голяма разлика :)
Лично аз бих заложила на вариант 2
По ал.5 се осигуряваш, ако нямаш за месеца нищо друго като осигуряване, а то е имало.

Чета и препрочитам въпросната ал 5 и никъде не виждам да се споменава "през месеца", "за месеца" или нещо подобно.
Ето, прочетете я и Вие, г-н Трифонов:
(5) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:....
Чисто математически: ако средномесечния доход някой месец не е над максимума, не би трябвало да има разлика дали общия годишен доход ще се дели на 3 или 12.

ПП Нали не пропускате да намалите брутния доход с НПР преди да го пъхнете в Т1 и Т2.
Е, нали  вторият управител ще е вписан в ТР? Поне така разбрах от първоначалното питане. Друг въпрос е дали този втори управител е добре да управлява по ТД или е по-добре да е на ДУ. Ако е на ТД, длъжността може да е единствено "управител" или "управител, транспорт" и малко трудно ще се възприеме да е на по-малко от 8 часа.  С ДУ е по-чисто и по правдоподобно.

Работникът чак сега се осъзнал. Явно остатъка от заплатата му е стигал.  Не е нарушил осезаемо семейния бюджет. Пък и да го е нарушил - минало е, преживял го е. Така и така е погасил част от своето (не чуждо!) задължение.
Вместо да си губи времето в разправи, по-добре да подпише едно заявление до работодателя (със задна дата), че желае за месеците... да му бъде удържана сума в размер на ..., която да бъде преведена на ЧСИ..
Е, ако има разбирателство между страните,разбира се
в крайна сметка подава ГОД в статистиката
 Да
Лицето упражнява търговска дейност без да е регистрирано като ЕТ.
Какво пречи на този собственик да подпише един протокол за приемане на отчета, щом иска да му се оправят бакиите? Или Вие още не сте го съставили?
Според мен щом има друг управител, вписан в ТР, работещ по ТД на длъжност управител (на друга длъжност не може да управлява по ТД!), може този управител да сключи ТД със собственика за каквато и да е длъжност.
Собственикът се осигурява по ДУ или като СОЛ само ако действително управлява или работи нещо друго освен това по ТД. Не е задължително да се отписва като управител в ТР
Данъка си го включвате в общия месечен данък. Заедно с този на работниците. Д1 с код 12 подавате в един файл заедно с Д1 на работниците.
Е, може и отделно както сте написали.
 Д6 с код за начисляване 05.
Това защо? За СОЛ не се подава месечна Д6 с осигуровки. Когато има личен труд - само Д6 с код 8 за данъка (според месеца на плащане)
И Д1 и Д6 по ЕИК на дружеството. Осигуровките, ако се внасят по банковата сметка на дружеството - вносител дружеството, задължено лице ФЛ с ЕГН.
Това е правилният начин. Документът обикновено е Приемо-предавателен протокол

Днес... продавачът ... /лични данни/ предаде на купувачът....  /лични данни/ принтер марка, брой... Купувачът прие вещта и заплати на продавача сумата..... Предал /подпис/, приел /подпис/
Защо не помислите за анулиране на едната фактура /чл. 116/ с издаване на протокол и нова фактура от днешна дата?
01.05.2003 г. е дата на раждане на жената, а термина е 26.05.2023 г.
Отправих официално запитване до НОИ и ми изчислиха, че една година осигурителен стаж навършва на 22.05.2023 г. с право на обезщетение от НОИ от 23.05.2023 г. Не мога да си обясня как го изчислиха. Но със сигурност прибавят и извънредния стаж.
Ако не включваме извънредния труд, 12 м. стаж се придобиват на 23.05. и обезщетението започва от 25.05. /24.05 е неработен/. Най-вероятно с тези 9 ч. извънреден труд срокът се "издърпва" един ден напред.

А това: "Още около малко по-малко от 04 м ще са нужни, считано от 01.05" t.trifonov66, Вчера в 22:06 е много далеч от истината
А защо да не подадете Д6 с данъка върху доход, платен през март? Не виждам основание да не го правите
Има го, подавана е Д1 всеки месец с осигуровки върху цялата сума на възнаграждернието.

Е, в Д1 може да го има, но в ГДД има ли го? Там инфото е от справката по чл.73

И какво значи "осигуровки върху цялата сума" - 600, 710, 1500, 3500....?
На лице се дължи обезщетение от една брутна заплата, за оставане без работа.
Освободено е от 10 число на месеца ....
За периода на обезщетението(с код 27) осигурителния доход ще му е 3400лв.
Аз ли не видях, или не е пояснено.....
Този осиг.доход от 3400 лв за целия период на обезщетението ли е или само за месеца, през който е прекратен ТД?
А какъв е размера на самото обезщетение и по колко работни дни от двата (вероятно) месеца обхвяща?

ПП Тъй като темата вече е стара, предполагам, че питащия/ата отдавна е намерил/а решение. Аз само любопитствам