Щом ще управлява  по Договор за управление и ако не върши друга работа в дружеството, не подава декларация за самоосигуряване  в ООД-то. Като управител си се осигурява по ДУ и няма значение, че е персионер.
Благодаря Ви за отговорите! А след като новият управител е пенсионер и се самоосигурява в собствено ЕООД, необходимо ли е да се подава декларация за осигуряване  в ООД-то?
Зависи.
Новият управител съдружник ли е в това ООД?
По силата на какво управлява (учредителен акт,  ДУ, ТД...) ?
Според мен лицето е осигурено на друго основание и се дължат осигуровки върхутози ГД.
Да, ще бъде.
Базата - доходът, от който е било изчислено обезщетението за временната неработоспособност.
По темата: Кодекс за социално осигуряване, чл. 54а -  54к и на страницата на НОИ http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
Лихвите се плащат по същите сметки и със ссъщия код като основното завължение. Може да се плати в едно платежно заедно със следващо задължение по същия данък /обща сума/
Ако се регистрира свободна професия с идеята "просто да има, че като потрябва да е под ръка" нали не е задължително веднага да започне самоосигуряване?
И ако по тази свободна професия дейността е "тука има, тука няма", то може и самоосигуряването да се прекъсва и възобновява?
Според мен е така, но ми казаха, че ако свободната професия спре дейност, макар и временно, трябвало да се отпише от регистър БУЛТАТ.
Подобно твърдение чух и за ЗП, макар, че виждам много ЗП с временно прекъсната дейност. Е, временно, временно ... работят 2 месеца в годината и вземат субсидди...
Благодаря.
А да попитам когато имаш не внесени здравни осигуровки  от 2017 като безработен   колко време назад /години/трябва да внесеш  тези осигуровки. Какъв е давностния  срок.
Ако искаш да си въстановиш здравноосигурителните права - трябва да се изчисти всичко неплатено за 5 години назад. Включително и лихвите.
Ако не бързаш, почваш да се осигуряваш и когато се сдобиеш с 33 последователни месеца с осигуровки, ставаш с непрекуснати здравноосигурителни права.
Имай предвид, че ако сам/а се осигуряваш, трябва да декларираш за кои месеци ще плащаш, за да не се покрият първо старите задължения.

Давността е 5 години, но не се прилага автоматично
Не става.
Е, става, но най-малко след 3 години
За платени отпуск има възнаграждение, че нали? Осиг. доход е възнаграждението, но не по малко от МОД за длъжността пропорционално на работните дни (т. 21)
В т. 17 пропорционалната част на осиг. доход, върху които се дължат ЗО.
Каква е разликата между Х и У освен броя на акциите?

Всъщност за акции ли става въпрос или за дялове?
Точно това обяснявате и не представяте оборотна ведомост.
Като ЗП-физическо лице, което се облага по чл.29 с  НПР, не сте длъжен да водите счетоводство
Прочетете отново чл.54а от КСО. Наблегнете на частта: "за стаж се зачитат и следните периоди, през които не са внасяни вноски за безработица:"
Надница 2000/20=100
Брутна заплата 100*18дни+2 дни*70%*100=1940
Осигуровки за Ваша сметка 267,33
Доход който се облага с данък 1800-267,33=1532,67
Данък 153,27
Общо удръжки 267,33+153,27=420,60
За получаване 1519,40
E, ако отдава жилището си сисемно с обяви по интернет, сигурно попада между тези "упражняващи търговка дейност без регистрация като търговци". Това е при имоти на морето, по курортите, при отдаване на много наематели за кратки периоди и т.н.
Но ако отдава на едно семейство или една фирма в по-дългосрочен план, едва ли попада в тази категория.

Не. Осиг.стаж не може да е повече от един месец  за един календарен месец.
Благодаря за коментара, но ги имам тези 12 месеца от 18 ( стаж в България) даже са повече.
Пак в цитираната тема, отговор 435 казвате:
излезна разпореждане, което гласи :СПИРАМ производството по отпускане на парично обезщетение за безработица, образувано по заявление. МОТИВИ: Производството за отпускане на паричното обезщетение за безработица се спира до издаване на формуляр СЕД U 002 от компетентната институция на ГЕРМАНИЯ, данните от който са необходими за преценка правото на лицето на парично обезщетение за безработица

Явно този стаж има някакво значение за правото Ви на обезщетение.

Тук НЕ МОЖЕ да получите конкретен отговор, защото никой не разполага с конкретните Ви данни. Питайте в НОИ!!!
Явно влияе върху срока, определящ правото на получаване на обезщетение /прословутите 12 от последните 18 месеца/
Защо не попитате в НОИ за какв.став.въпр.?


https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22311.msg147622.html#msg147622
отговор 435
Подадох документи в НОИ за отпускане на обезщетение за безработица, но имам стаж в Германия през последните 24 месеца от датата на подаването!
Явно  този стаж в Германия влияе И върху размера на обезщетението.
При ГД от 1000 лв за един месец няма да имате право на обезщетение за безработица, защото по този ГД подлежите на осигуряване.

С ПИК на лицето влизате в справката за историята на самоосигуряването. Вижте какъв е статуса на СОЛ в различните дружества. Най-вероятно в старото /ЕООД/ е останало че упражнява дейност, а чрез новото /ООД/ще се осигурява. Ако това не е проблем /още повече, че няма да прави реални вноски/, оставете нещата така. Ако не - подайте ОКД5 че ще се осигурява чрез ЕООД