Щом това е първата Д1, проверете дали има процент за ТЗПБ.

Проверете и МОДа за длъжността
По принцип се полага, но за 1 месец неползвания отпуск е 0,417 дни или като се закръгли - 0 дни.

За да не питате как съм смятала:
при работа на 2 часа се полагат (20:8)*2=5 работни дни
за 1 месец работа - (5:12)*1=0,41666

Това е при положение, че се смята при база 20 дни ПГО.
В закона /КСО, че. 54б, 54в и т.н./ пише какъв доход се взема за времето, когато през което сте работили в чужбина. По спомен - минималната заплата за страната /нашата страна/.
Щом не сте имала достатъчно стаж, значи не сте имала право на обезщетение за тези болнични. Т.е. - и сега няма да ги платят.
И при ТД Д1 с код "К" се подава пълната /вярната/ сума + Д6 само с увеличението. СУПата си прави засечки на това, което е коригирано, с колко е коригирано и колко има за доплащане в Д6
С втора сл.бележка сигурно може, въпреки че аз бих помолила  за унищожаване на старата и попълване на нова.
Колкото до Д1 и Д6 - Д1 с корекция и верни данни /сумарните/, Д6 - нова само с увеличението.
Казали му от НАП обаче, че той си дължи здравните осигуровки, тъй като работодателят не е представял декларации 1 и 6

Точно това ли са му казали? Или така Ви казва? Или така е разбрал?
И кой от НАП го е казал? Обяснили ли са му на какво основание сам ще си внася ЗОВ?

Абе нещо не е точно така
Можете да го направите сега. Важното е да има застраховка преди проверката :) Пък старата ... сигурно е изтекла ;)
Няма глоба за закъсняло сключване. Поне такава не се налага от застрахователя. Възможната глоба е само при проверка от ИТ и то, ако нямате активна застраховка.
Нищо не може да направи. Щом работникът не е съгласен, не може да се направи такава промяна. Не е нужно да обяснява или да доказва защо не желае да работи на 8 часа.
Е, работодателят може да се навие да вдигне заплатата с повече от 1/3...
Можете да напуснете:
- по взаимно съгласие, ако работодателят е съгласен
- по чл.71, ако срокът на изпитване е уговорен в полза на работника или в полза и на двете страни
- с предизвестие по чл.326.

Начина на прекратяване на сегашния ТД не влияе върху получаването на остатъка от обезщетението.
Сега се консултирах в НОИ - Пловдив.Нямало да се спре обезщетението, без значение дали е на високия или на ниския процент.

Аз бих се доверила на marpan_64, а не на НОИ Пловдив
Искам да Ви попитам, възможно ли е таблицата да се коригира с -50%, ако от 8ч договорът е за 4ч?
От посочените в таблицата три варианта нито един  не е по КТ и при нито един няма работно време.
Отговор на конкретния въпрос: не, не може.
След като регистрацията е от 01.11., какви дневници и каква справка за м. 10?
Всичко, което е купено преди 01.11. и е наличен актив към тази дата, включвате в описа на наличните активи и ползване ДК според закона.
Eто няколко цитата от КСО:
Чл. 54г. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.
(2)  Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.


Та обжалвайте само ако те спазили срока за уведомяване.
Не само че не се изисква "главен", но може и оперативен да няма. Може да си назначите касиер, фактурист, склададжия, общ работник и т.н. и да включите в ДХ месечна обработка на счет.документи, съставяне на справка по ДДС .... И веднъж годишно - съставяне на ГФО, за което му давате 50 лв бонус.
Ако ще е икономия - икономия да е.
https://dnes.dir.bg/politika/700-000-lv-bonusi-si-razdadoha-v-targovskiya-registar

Като съвестен данакоплатец и търговец, чакащ обработка на ГФО за три години назад, аз питам: ЗАЩО???
въпреки, че няма упоменат срок на изпитване,
Я пак погледнете за такъв срок. КТ дава право изпитването да е ДО 6 месеца, но не поставя долна граница. Ако срокът наистина не е упоменат, на работодателя ще е трудно да докаже, че не е 2 месеца например и може и да го осъдите за прилагането на чл.71.