Според стажа.
Освен ако не сте ползвали обезщетение за безработица през последните три години.
МОЛЯ.
И да добавя още един въпрос - казаха ми че между старата и новата работа в която ще ме съкратят фиктивно, не трябва да има разлика от над 3 работни дни. Това вярно ли е?
По принцип не е вярно.
Вярно е само в случай, че вече имате периоди без осигуровки 5 месеца и 27 дни през последните 18 месеца.
Да, има промени в закона от 01.01.2018.
При напускане по взаимно съгласие ще получавате 4 месеца по около 200 лв месечно. При " подходящо" прекратяване ще вземате минимум 4 месеца по 280-300 лв (а може и повече)  месечно.
Преценете, пресметнете, помислете и решете.
Ако питате за най-добрия вариант - да работите на добра заплата
Трите години трябва да са изтекли от отпускането (началото) на предхпдната бпрса до датата на прекратяване на настоящия (ппследния) трудов договор.
Ползването на отпуска преди прекратяване на ТД - добре (ако е възможно), но изчакването на трите месеца за регистрация в НОИ не Ви помага.
От първия
минималното обезщетение понеже не са минали три години от последната борса
1. Вече не са 9 от 15, а 12 от 18, но Вие явно ги имате. Освен ако по треме на ТД не сте ползвали неплатен над 30 работни дни.
2. Прекъсването само по себе си не е проблем, стига да е изпълнено условието по т.1
3. Взема се осигурителния доход, върху които се внесени или дължими осигуровки за безработица. Смята се средния доход 24 месеца назад, като за периодите без осигуровки за безработица се взема минималната работна заплата.

Дано последните три години не сте ползвали такова обезщетение и дано сте приключили със СОЛството.
1. Всеки член, алинея, точка извън посочените в чл.54б на КСО
2. Минимум един ден.
Трябва ли работодателят да иска връщане на някакви пари   - не трябва. Няма право.
или може да остави нещата така ? - няма друг изход
Може и толкоз! Даже може да има и един допълнителен за 4 часа, ако подпише нужната декларация.
Даже И едно СОЛство,  плюс още няколко ДУ и няколко ГД. Пък може и да е пенсионер.
Може.
Стига да може да се справя.
Теоритично - поне един ден. На практика - поме 5-6.
Няма изискване ,а два месеца.
Здравейте, освен фактът че трябва да си съркратен по член 71. за получаване на 60% от брутното възнаграждение за последните 24 месеца, има ли нещо друго което трябва да се има предвид?

Например има ли особености при договора за наемане или вида фирма, която те наема?
Благодаря

Вида на договора и вида на фирмата нямат значение. Има значение дали през последните 3 години сте получавали обезщетение за безработица, дали сте пенсионер, дали полагате труд, подлежащ на задължително осигуряване но КСО /ЕТ, фирма.../
Изчисляваш стажа до последния ден НО, зачетен за стаж и сумираш със стажа от първия работен ден след неплатения нататък.
Начислява се и се плаща САМО ако работникът си го поиска и представи доказателства, че този един месец е бил без работа или на по-нископлатена такава.
Учудва ме това, което са Ви казали от НОИ. Обикновено те пращат човека да си търси обезщетението...
Срокът, през който работникът може да си потърси обезщетението е три години.
Възможно е. Никъде няма изискване за минимална сума на възнаграждението за личен труд. Няма и ограничение за максимума.
А обезщетението по чл.222, ал.1 чистата сума на основната заплата ли трябва да е? Т.е. в моя случай - 528лв? Мерси!
От обезщетението по чл.222, ал.1 се удържат осигуровки и данък. Чистото, което може да очаквате, е малко повече от "стандартната" Ви чиста заплата.
Кое изтича на 30.06.? Срока на изпитване или срока на договора? Ако е първото и човека Ви е харесал, оставете го да си работи до края на срока на договора. Ако е второто, какво значение има срока на изпитване?

ПП Прочетете целия член 68!
Да. Почти. Преди се изискваха 9 от последните 15, сега трябват 12 от последните 18. И в двата случая месеците са сумарно, може с прекъсвания.