Тъй като не мога вече да се редактирам, моля последното изречение да се чете:
Предлагам да отделите лицата, упражняващи свободна професия /СОЛ/ от лицата , работещи по ГД, нерегистрирани като СОЛ.
До сега не ми се беше налагало да ползвам този калкулатор, но по повод темата: https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22358.msg133100/topicseen.html#new
погледнах за какво се отнася.
Направи ми впечатление, че първата възможност е: Възнаграждения по извънтрудови правоотношения или доходи от упражняване на свободна професия. Според мен тези две основания не бива да се обединяват, защото при извънтрудови правоотношения /най-общо при ГД/ осигуровките са върху възнаграждението минус НПР, а при упражняване на свободна професия лицето трябва да е регистрирано като СОЛ и да се осигурява минимум върху 510 лв /за тази година/.
За да няма недоумения, както в цитираната тема, предлагам да отделите лицата, упражняващи свободна професия от лицата /СОЛ/, работещи по ГД, нерегистрирани като СОЛ.
Въпросът ми е дали трябва да удържаме данък? Според мен - не, но не съм сигурен дали не пропускам нещо?

Пропускате!
ЗДДФЛ, чл.29, чл. 43, чл.55....
Ако като СОЛ е посочил, че се осигурява за ОЗМ, май трябва да подава Д1.
Ако няма дейност като СОЛ - да подаде ОКД5 за спиране на самоосигуряването.
По време на платената борса няма осигуровки за общо заболяване и майчинство. Вие нито можете, нито имате право да довнасяте. Д7 няма нищо общо в случая.
Ако в 24-месечния период за определяне на майчинството влиза период с платена борса, то за този период се взема минималната работна заплата.
Щом толкова държите на ТД, защо не приемете съдружник и фирмата да стане ООД? Ако новият съдружник стане управител по дружествен договор /не е нужен ДУ!/ , тогава може да се регистрира като СОЛ за управлението и за всичко останало, което върши /ако върши/. Той вече може без проблем да сключи ТД с първия съдружник.
Ако този управляващ съдружник е пенсионер, тогава ще му внасяте само здравни осигуровки.
Не е нужно новият съдружник да има много дялове. И 1% му е достатъчен.
Навсякъде пише че не може да се сключи трудово договор с управителя за управление, но ние не сключваме за управление, а за извършване на друга дейност.
Не те разбрали правилно това, което го "пише навсякъде".  Когато фирмата е ЕООД и собственика е и управител, то този собственик в позицията на работник не може да сключи ТД сам със себе в позицията на управител, представляващ работодателя. Това важи за какъвто и да е ТД, не само ТД за длъжност управител.
В интерес на истината, има и малък брой колеги, пък и юристи, които твърдят, че подобен ТД е допустим. Аз лично не приемам доводите им.

В края на краищата всеки решава сам и сам носи отговорността за решенията си.

ПП За мен ДУ без възнаграждение /безвъзмезден ДУ/ е пълна безмислица.
Надявам се не мислите, че лихви се дължат само върху съдебноопределени задължения.
Не. Исках да зная как мога да определя каква лихва ми дължи бившия работодател, като забави изплашането на обезщетението по чл. 222, ал.1 ? От коя дата се брои? С какъв лихвен процент?И най-вече - какво основание да му посоча, че да не може да откаже да ми плати лихвата?
След отговор 37 помислих, че ти знаеш конкретния начин за определяне на лихвата и няма да ме пращаш по дяволите с отговори от сорта:  Основанието- общото гражданско законодателство. и Мораторните лихви са определени
Щом ти е декларирал вече оставането на работата, значи трябва да платите, за да не текат лихви.
А лихвите кой ги изчислява, при какъв процент и на какво основание?
Питам за случая, когато работникът не е потърсил вземането си чрез съда.
За мен "къде го пише" е много забавен въпрос.
За мен пък е съвсем логичен и уместен въпрос. Особено когато, както казвате:
Когато няма правна уредба,....
Дали в такъв случай ще се приложи аналогия с друг закон, дали ще се позовете на определени практики, не е от значение, но да твърдите, че вашето мнение /практика/ е всеобщо правило, ей това не мога да приема.
Работните дни за месеца, за който е обезщетението умножение по дневното ви обезщетение 27,09 лв. Така всеки месец сумата е различна
Това не е вярно!!!
Правилното е:
Работните дни за месеца, за който е обезщетението умножение по дневното ви обезщетение 16,25 лв. Така всеки месец сумата е различна
падежа на всички плащания по ТПО- до края на месеца, следващ месеца на полагане на труда, доколкото не е уговорена по-ранна дата на плащане в ИТД, КТД, ВПОРЗ или друг акт.

Това, че падежът на плащанията по ТПО е до края на месеца, следващ месеца на полагане на труда, къде го пише?
Плаща се при поискване. Може да се поиска веднага след изтичането на месеца, може и след три години. Начисляването на обезщетението и осигуровките, както и подаването на Д1 се свързват с датата на плащане, а не с искането или изтичането на месеца.
В КТ не е посочен срок, за това като представи искане и доказателства, плащате. Е, може да се разберете и за ден- два отсрочка за да изчислите сумата и оформите трудовата книжка.
Може. Желателно е да е на пазарна цена. Е, може и на по-ниска или по-висока, но после трябва да се съобрази с чл.16 от ЗКПО.
Може би не е тук мястото, но искам да попитам възнагражденията за личен труд посочвате ли ги в ГДД по чл. 92 в раздел VI. Понеже пише, че не се посочват възнагражденията от трудови правоотношения, и малко се обърках...

Не се попълват данни за  лица, наети  по трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Става въпрос за цялата т.26, значи и за буква "и" :)
Възможно е.
На кратко - възможностите за осигуряване на управителя  на ЕООД, ако той е И собственик, са:
- ДУ, ако само управлява
- ДУ за управлението + СОЛ за труда му извън управлението (продавач, консултант, монтьор, чистач...)
- СОЛ за всичкия му труд, вкл. и управленски.

И няма значение дали дружеството е новорегистрирано или действащо. Винаги може да взаме решение за преминаване от един вариант към друг.
За възнаграждението - да.
За осигуровките - не.
Ако всеки месец заплатата е еднаква, то 27696:12=2308  брутна месечна заплатата
При такава брутна заплата, МОД под 2308 лв, нетната (чистата) заплата е 1790, 95.

Щом нямате приложение, не маркирате нищо, игнорирате съобщението и продължавате.
Единственото, което можете да направите, е да докажете че тези щори не са продадени, а са налични в склада или офиса Ви. Ако не можете да ги докажете, проееряващия ще приеме, че сте ги продали на пазарна цена. Следва изчисляване на печалба, данък, лихви, глоба за грешна ГДД и т.н.