Аз бих му издала на два реда - от 07 до 14 и от 15 до 21 и да не си блъскам главата с подробности :)

Погледнете последните /актуални/ указания към УП3 от страницата на НОИ. Там беше записано как се посочва осиг.стаж. Доколкото помня - в работни дни, но не съм съвсем сигурна.
Здравейте,
Лице започва работа на 07.01.2019 г. и напуска на 21.01.2019 г. при 8- часово работно време. На 14.01.2019 и 15.01.2019 г. не се явява на работа. В УП 3 се вписват 12 дни (=14 календарни дни - 2 дни самоотлъчка) или 8 дни (=10 работни дни - 2 дни самоотлъчка)?
Благодаря Ви предварително за отговора!

А защо искате да издавате УП3? В трудовата книжка пишете трудов стаж 12 дни, забележка "осигурителния стаж е равен на трудовия" и на последните страници посочвате дните незачетени за стаж (от...до..., без общ брой дни)
Може еднократно Д1.
По принцип се внасят всеки месец,  но никой няма да Ви откаже да внесете сумата накуп
Ако сключване ТД, лицето почва работата, свършва я и прекратявате този ТД, след няколко дни - нов ТД, нова определена работа, ново прекратяване...  Всичко си е ОК.
КСО
Чл. 54а.  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ако не попадате в подчертания текст на т.3, няма проблем
Не, няма да направят проблем, ако имате отработени общо 12 месеца от последните 18.
Командировките във връзка с изпълнението на задълженията му по ДУ ли са /дейности, свързани с управлението/? Или с друга дейност, която върши в това ООД /лекарска дейност/?

Няма да питам защо му хакнахте този ДУ, нито дали получава възнаграждение за дейността по лекуването на пациенти...
Зависи.
Ако имота е на ЕООДто и се отдава от ЕООДто, това си е... дейност на фирмата и осигуряването на собственика е като СОЛ, по ДУ или и двете.
Ако имота е на физическото лице и се отдава от ФЛ, пак зависи. Ако ФЛ се осигурява на друго основание /трудов договор, СОЛ, ДУ..... / не се осигурява допълнително върху дохода от наем и не включва този доход в годишното изравняване на осигуровките, ако прави такова. Ако ФЛ е без работно и само си внася ЗОВ, то при подаване на ГДД прави изравняване на здравните осигуровки като включва дохода от наем в осигурителния доход.
Здравейте!  Дали ще е на 580 или 560 лева, след приспадане на личните осигуровки лицето ще попадне в чл.446(1) т.2 от ГПК, а именно-от 300 до 600 лв.месечно-една трета част, ако е без деца.
Четете стара версия на ГПК.
И при 560, че и при 580, след приспадане на личните осигуровки нетната заплата ще е под МРЗ и ще е несеквестирема.

Към питащата: запорът е върху доходите по трудов договор, е които Ве плащате на лицето. Дали има пенсия, дали има друг ТД в друга фирма, дали има някакви други доходи, че не е Ваша работа. ЧСИто ако иска да си налага запори на другите доходи.
Ако наистина работи по толкова, защо не.
Това, че е пенсионер, няма значение в случая.
За първите три дни, които са за сметка на работодателя, всички осигуровки. За дните от НОИ - 4,8% от 560 лв, пропорционално на дните
Здравейте, ще напускам разбота по взаимно съгласие, понеже не желаят да ме съкратят, възможно ли е след това да ме назначи адвокат на срочен договор, да ме съкрати след известен период по чл. 71, ал.1 и така да получа пълното обещетение?

Адвокат не е фирма/юридическо лице и не знам дали има такава опция?

Адвокатът би трябвало да знае :)

Иначе: трудовият договор с адвокат /физическо лице, самоосигуряващо се лице/ не се различава от ТД, сключен с юридическо лице /фирма/.

И предупредете адвоката и счетоводителя му, /ако вече не знаят, разбира се/ че има голяма вероятност да им направят проверка преди да Ви отпуснат обезщетението за безработица.
А управителите на дружества съгласно чл.4, т.10? Всички ли подават?

Напомням за този въпрос.

Текстът е:
10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

По най-елементарните правила на българския език "управляващите дружества" означава "дружества, които управляват", а не "управители на дружества". Мисля, че точката се отнася за дружества, които управляват  алтернативни инвестиционни фондове и за ФЛ, които управляват такива фондове.
Така ли е?
За периода 30.11.2018 -01.01.2019 - 0 г, 05 дни, 4 часа издаваш УП3 за осигурителен стаж и не вписваш в трудовата книжка
Какво не вписва в ТК? Само това, че ОС=ТС или целия период?
В ТК се записва:
- първи ред - от 30.11.2018 до 01.01.2019, като в грфата за заплатата пишете "2 часа" , основание  за прекратяване вероятно чл. 119
- втори ред - от  01.01.2019 до 08.02.2019, основание за прекратяване
- в "правоъгълния печат - от  30.11.2018 до 08.02.2019 ТС 1 месец и 12 дни
- не слагате надпис ОС=ТС

А цялата сума от 560 ли се признава за разход или сумата без осигуровките?
За разход се признава възнаграждението /дали е 560, повече или по-малко - няма значение/. Приспадането на осигуровките е само с цел определяне на данъка и нищо повече.
Дали собственик на ЕООД може да му се заплаща личен труд в дружеството.
Може. Взема си решение, определя си възнаграждение, плаща си
Аз пък си харесвам варианта: Възнаграждение за личен труд 175 лв /грубо/ - осигуровки грубо 175 лв (с ОЗМ) и ДОД 0,00 лв
:)