1. Няма изискване за минимум 2 месеца на новото място. Теоритично може и 1 ден. На практика - добре е да е поне 5-6 дни.
2. Трите години се броят от отпускането на предходната борса. При така описаното - минали са. Търсете да Ви назначат! Още повече, че от 29.03. сте изтървали 7-дневния срок за регистрация. И добре че не сте се регистрирали ;)
3. Стажът с първи работен ден 30.03.2015 и последен работен ден 29.03.2018 е три години. В трудовата книжка това трябва да е записано "от 30.03.2015 -до 30.03.2018".
Още два дарианта за грешка:
- не изпращате нужния файл. Той трябва да има такова име: p9ExportВАШЕТОЕИК_2018-12-4--час-минути -секунди.
- програмата, с която работите е стара версия. Ако не сте я ползвали от година и половина - две, изтеглете си новата версия.
Моята програма вписва 255, правилно или не.
Не зная дали е правилно, нито мога да се обоснова защо.
Факт 1: има крайна дата /прекъсване на осигуряване/, значи осигуровките са за част от месеца. Защо да са върху 255? Аналогия - ако има 10 отработени дни и 10 дни с НО със стаж, тогава върху какъв размер ще са ЗО за НО? Какво да впишем в т. 27 - 250, 175,50 или нищо /осигурен през месеца на друго основание/?
Факт 2: целия месец е в неплатен, значи ЗОВ трябва да са върху 255
Факт 3: Програмата на НАП приема и двата варианта. Приема и варианта на Д1 с код 28, без начало и без край на осигуряване /т.е. - пълен месец/ и сума в т. 27 - 100 лв.
Извод: Програмата на НАП не може да бъде критерий в случая.

ПП Аз лично правя Д1 с програмата на НАП и подавам по две Д1 с разпределена сума в т.27, пропорционално на дните. Не зная дали е вярно, но ми се струва най-логично.
Много ми се иска да достигнем до еднозначен,логичен и законоов издържан отговор на въпроса.
Въведи "Е" на латиница
Вероятно и точно така трябва да бъде .
Според указанията за попълване на Д1 :
"- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски "

Според мен това хич не обяснява нещата. Просто от една дата нататък /посочена в т. 15/ за лицето се внасят САМО здравноосигурителни вноски - значи трябва Д1 с код 28. Ако следваме горното ми питане - би трябвало /поне така мисля/ две Д1  -една с код 1, край на осигуряване и сума в т. 27 - 127,50 и втора с код 28, начало на осигуряване, маркирано "само здравно" и сума в т. 27 - 127,50.
Поне програмата на НАП дава право за такива Д1.

Аз търся логика /евентуално/, че за НО със стаж ВЕЧЕ има ЗОВ и за останалата част от месеца вече е "здравноосигурен на друго основание"  :hmmm:
А когато има например 10 р.д НО със стаж и 10 р.д. без стаж /от 20 р.д. в месеца/, каква сума вписва програмата Ви в т.27 на Д1? 255 или 127,5?
Така е, не сте казала, нито съм вложил в изказването си подобен смисъл. Написах го, за да облекчим питащия  - просто да си пусне един със задна дата...

Само дето един договор със задна дата води и до осигуровки и други задължения със задна дата.
При управител - трето лице трудно може да се приложи правилото "няма дейност - няма осигуряване". По-логичното е "има договор - има осигуряване". А би трябвало да има договор от момента, в който е вписан като управител.

Не смея да давам съвет за безвъзмезден ДУ, първо, защото е с трето лица; второ, защото управителя и управляваната от него фирма са свързани лица и трето, защото според мен  понятието "безвъзмезден ДУ"е пълна безмислица.
За щастие, този договор не се регистрира или вписва, така че просто си го пОснете със задна дата...
Никъде не съм казала, че се вписва или регистрира самия договор, но след като едно трето лице е управител (името на управителя се вписва в ТР!), то това може да е само на базата на някакъв договор.
След като управителят е различен от собственика, то този управител трябва да има ДУ (евентуааално ТД с длъжност управител) още при или непосредствено след вписването в ТР.
Принципно да.
Изключения: ако единия ТД забранява работа по втори или ако някой от ТД н дае позволява упражняване на самостоятелна търговска дейност.
благодаря ви,

а съпрузите по начина който съм описала по горе ли подават декл?
Не съм чела скоро ЗДДФЛ, но при продажба на имот нямаше ли 10% НПР?
Ако не е работила 12 месеца - има право на остатъка от обезщетението.
Ако работи повече от 12 месеца - има право на ново обезщетение (минимално!!)
В двата случая начина на прекратяване на ТД няма значение.
И така докато не минат три години от отпускане на последната борса.
Прочетете и останалите алинеи на чл.9а. Обърнете внимание на ал.6.
Здравейте, аз работя в тази сфера от 2015 год. (още преди окончателното приемане на Регламента и влизането му в сила). Всички семинари, организирани от нас (6 до момента- 5 в България и един в чужбина) са напълно безплатни за участниците.
Бихте ли дали линк или някаква друга информация за Вашите семинари, защото за последния, за който получих реклама по имейла, искаха 1500 лв
Здравейте,искам да попитам с ПИК мога ли да подам декларация 6 на самоосигуряващо се лице,за 2017 година,
С ПИК на физическото лице - да.
 
Рядко от подобни книги може да се научи нещо повече. Обикновено преразказват нормативите, без да има практически допълнения, упътвания, документи. Затова и редовно ги отсвирвам Резон, Сиела и т.п. От форумите като този има много повече полза.
:good:
Мисля ,че най - малко 6 работни дни са ви нужни
Защо? Бихте ли посочили основание?
Аз твърдя, че и 1 (един) ден би трябвало да е достатъчен.
При 8-часов работен ден осигурителния стаж е равен на трудовия и този калкулатор не Ви е нужен
Да СТЕ работили повече от 12 месеца. Клавиатурен пропуск, но да обърнем внимание все пак.
Не, не е нито клавиатурен пропуск, нито грешка. В питането става въпрос за временно прекъсване на вече отпуснато обезщетение поради започване работа на ТД. Ако работата по този ТД е по-малко от 12  месеца, има право да получи остатъка от обезщетението. Ако работи повече от 12 месеца, губи остатъка, но има право на ново обезщетение - на минималното (поради факта, че няма 3 години от предходното обезщетение)
След като фирмата съществува като правен субект, можете да започнете дейност и в зависимост от характера на дейността ще се снабдите с необходимите разрешения. Добре е да се консултирате с адвокат и счетоводител.
Имайте предвид, че повечето срокове изтичат .... утре.