Май така се оказва. Осигуровки на максимума и данък върху целия доход (евентуално след приспадане на осиг.вноски).
Само да напомня, че и "само дивидент" при работещ собственик, няма да мине без никакви осигуровки.
Да е готова имате в предвид, да си носа копие от прекратяването на договора ли ?
При регистрацията в агенцията по заетостта се носят:
- заповед за прекратяване на последния трудов договор
- оформена трудова книжка /книжки/
- последния трудов договор - при нужда
- документ за самоличност
- документи за образование и квалификация
- банкова сметка /това май се изисква от НОИ/

Ако нещо не е представено, дават срок да се представи.
Ъкхъм... аз доколкото съм си приказвал с НОИ, те изобщо не следели за този маркер в електронния регистър... Даже една дама ме пита "Ние чухме, ама къде точно е това нещо?"...
По този повод:
Прекратих един ТД през последните дни на м.май. Чл. 325/1/3. Още не съм подала Д1. Човекът си е подал документите в БТ и НОИ и вече /!?!/ има отпуснато обезщетение.
Та към момента май нещата са както казваш.
Дори не е нужно текста "Осигурителния стаж е равен на зачетения трудов стаж" да е на печат. Може да е написан на ръка. Важното е да има подпис и печат /обикновено кръгъл/ на фирмата.
Когато прекратяването на ТД по чл.71 е по инициатива на работника, борсата е минимална. Когато е по инициатива на работодателя - "пълна". И това е откакто помня.
В уведомлението за прекратяване на ТД никъде не се посочва основанието. В трудовата книжка се пише само члена, а в заповедта се вписва по чия инициативата е. За това от бюрото по труда търсят и заповедта.
От тази година в декларация 1 при прекратяване на ТД се вписва един код, който показва дали се ограничавате до минимума или не. Кодът се вписва на база на заповедта и ако има разлика, трябва да се коригира.
Благодаря много! А става дума за общината по район, нали, не за централната в Пловдив например?
За София е по райони. Предполагам, че и за Пловдив е така.
За настоящ адрес се издава документ от общината по местонахождението на адреса. Представя се договор за наем, документ за собственост (на  място ще Ви кажат какво точно искат) и се попълва декларация по образец. Има и някаква дребна такса. В нашата община става за 10-15 минути.
Смяната на постоянния адрес е свързана със смяна на личната карта. При смяна на постоянния адрес от МВР искат документ от общината, че сте регистриран на този адрес. Иначе останалото е почти същото.
Уведомление за определяне  дл по защина на данните- ВСИЧКИ ли фирми трябва да подават?
Не
Можете, но трябва да платите таксата за обявяването.
А получава ли  лицето пенсия по инвалидност ? Ако има вече пенсия може ли да получавава и обезщетение по безработица
Ако пенсията не е поради прослужено време и възраст, а инвалидна, има право на обезщетение за безработица.
Брои се само осигурителния стаж от 01.01.2002година насам (КСО , чл.54в) за който има осигуровки за безработица. При осигуряване като СОЛ няма осигуровки за безработица. Щом сте ползвала майчинство като СОЛ, няма основание този стаж да се отчита при определяне периода на платената борса.
Има такива, дето успяват.
Да Ви дам още едно пояснение: ако преди да изтече срока на обезщетението започнете работа по трудов договор и работите по-малко от 12 месеца, след това имате право да се върне на борсата и да ползвате останалия срок.
Времето с майчинство и неплатения отпуск за гледане на дете се зачитат за осигурителен стаж както за пенсия, така и за безработица.
Когато в 24-месечния период, от който се определя обезщетението за безработица, влизат месеци с болнични и платено майчинство, за тях се взема дохода, от който са изчислени. За периодите с неплатен отпуск, вкл. за гледане на дете, се взема минималната работна заплата за съответния период.
Относно правото на обезщетение за безработица - при така описаните факти имате право на "пълна борса".
Относно прекратяването от НОИ - има такава вероятност, но не помня след кой отказ беше (първи, втори или трети).
ще имате право на 10 месеца борса, приемайки, че притежавате осигурителен стаж между 11г. 1д  и 15 години. 

Да напомня, че този стаж трябва да е от 01.01.2002 г. насам
тъй като собствениците не искат да продължат дейността си,му предлагат да я изкупи.
Аз разбирам, че Вашият шеф като ФЛ ще си купи още една фирма. Ще изкупи дяловете на настоящите (за сега собственици) и ще стане собственик на капитала на тази фирма. Колко ще плати за дяловете (номинал, повече или по-малко) - въпрос на договаряне. Оттам нататък старата фирма продължава по старому само дето аналитично капитала няма да е на Иван, а на Стоян.
за този период няма други осигуровки и не работи никъде - ако под "този период" разбирате 01.01.2018 - 28.02.2018, то:
лицето дължи здравни осигуровки като безработен. Внася си ги лицето.
Ако в периода 08.02.2018 - 28.02.2018 има друг осигурителен доход /има доход през месец февруари/, за февруарската част се дължат осигуровки и от лицето и от възложителя.

За данъка не питате, значи си знаете.
С уговорката, че не зная какви права има ТЕЛК по издаване на болнични, но по принцип:
- датата на издаване на болничния може да е след датата на настъпване на нетрудоспособността
- болничния се предава в НОИ до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е представен на работодателя. За този срок няма значение кога е издаден болничния, от кога е настъпила нетрудоспособността и до кога продължава.
- ако датата на издаване или представяне пред работодателя е след 25-ти на месеца, следващ месеца на настъпване на нетрудоспособността, ще имате проблем с попълването на Д1, но и това може да се коригира. Или да се предвиди.
Не само че имат право, но са длъжни да прекратят договора със заместника при връщането на титуляра.
Това за другата фирма - да го мисли след 410-ия ден.
Благодаря за успокоението!
От половин час се чуствам като престъпник  :( 
Преведох си стотинката, че и осигуровките за м.05; оплаках Ви се и още не може да ми олекне :(
Миналия месец нещо се замотах и не внесох осигуровките на СОЛ до 25.04., а на 27.04./неделя/. Проверих си лихвите и внесох и стотинките. Тъй като сумите са постъпили по сметката на НАП в понеделник, явно имам лихва и за още един ден и ми е останало непокрито задължение от 0,01 лв. /една стотинка!/. Реших да не го плащам веднага, а направо със следващата вноска. Да, ама не. Днес виждам, че имам  имейл от НАП от 05.06.: "УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,     Уведомяваме Ви, че според данните на НАП имате следните неплатени публични задължения с изтекъл срок за доброволно плащане:...". Реших, че може би имам някакъв пропуск. Проверих с ПИК - всичко си е така. Просрочила съм плащане в размер на една стотинка с цели 10 дни!!!
До сега ми се беше случвало да получавам писма, но за по-големи суми и просрочия. Ама това е върхът! Не зная дали автоматично се генерират съобщенията или има някакъв критерии за същественост, ама това е върхът!