Не съм внасяла осигуровки на СОЛ "на каса" чрез дружеството и не зная как точно става.
Ако в платежното нареждане за плащане на осигуровките в брой е попълнено "задължено лице: ФЛ с ЕГН; наредител: Фирмата с ЕИК" може и да се признае, че осигуровките са внесени "чрез дружеството".
Дали такова попълване на вносната бележка при вноски "на каса" се приема от банката, не зная
Вие сте превели едни пари и са Ви върнали тези пари. Няма сделка - няма фактура. Няма фактура - какво кредитно.
Проформата не е счетоводен документ, а само вид оферта. Вие сте платили още преди да сте решили дали приемате офертата или не. Припряна работа :(
Поне аз така виждам нещата.
Щом не могат да се приспадат от данъка, това означава, че се дължат 10% в случая на минимума 780лв?
Не съвсем. Данъкът е 10% от размера на възнаграждението. Ако са решили да се плаща  по 780 - върху 780. Никъде не е дефиниран минимум на възнаграждението за личния студ на собственик/съдружник.

Осчетоводяването е следното:
602/499 - 780лв.
499/46 - осигуровки  ????
499/454 - данък
499/50 изплатен личен труд
не мога да махна осигуровките, понеже сумата няма да се получи
От къде не можете да махнете осигуровките? Защо въобще ги слагате някъде?
И коя сума няма да се получи? Получава си се точно каквото трябва
602/499 - 780лв.
499/454 - 78 лв данък
499/50  - 702 лв изплатен личен труд
Щом ги внася от лична сметка, какво дължи на дружеството, че да го възстановява в касата?
Друг въпрос е, че ако получава възнаграждение за личния си труд, то внесените през личната сметка осигуровки не могат да се приспадат преди облагането с данък

ПП Делфин пак е по-бърза :)
e, не
уведомление 17.11 - дата договор -17.11
започване считано от 20.11
И това не е съвсем така :)
В договора може и да се посочи "начало на изпълнение 20.11.", може и да не се посочи. Започванего е от първия ден, когато се яви на работа.  Не пожелавам нищо лошо на работника, ама (човещинка е) - какво става със "считано от 20.11", ако тогава вземе, че се разболее?
Разбирам че дори и да кажем 500 лв продажби да имаш на месец въпреки че е под Мин заплата  трябва да се платят и осигуровки и данък.
При това осигуровките се дължат най-малко върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (в момента 780 лв), а ако на годишна база печалбата от продажбите е по-висока, довнасяте осигуровки върху реалната печалба.

ПП   При доход 200-300 лв месечно и осигуровки по 210-215 лв. доста бих си помислила дали да продължавам така....
Ако лицето се пенсионира след 01.02 може ли да се подаде декларация за смяна на осигуряването след това или трябва да се изчака януари месец 2024 година?
Зависи какво имате предвид под "смяна на осигуряването". Ако иска да прамени от осигуряване с ОЗМ в осигуряване без ОЗМ или обратно - да, ще трябва да изчака януари 2024. Ако иска да се възползва от възможността да не се осигурява за пенсия - не, не е нужно да чака.
Попълвате си в едната и се правите, че не знаете за втората.
Болничните се подават само по електронен път, така че няма значение от къде подавате
От кога сметка Каса кореспондира със сметка Разчети със собствениците без да има реално плащане (погасяване на задължения)?
Ами знам какво пише - съкращението е само с предварително разрешение от Инспекция по труда. Може вие да си го прочетете.
В защита на г-н Трифонов:
Погледнете и ал.2 на същия член!
(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.
Не влиза в противоречие. "Трудово правоотношение" е само за целите на ЗДДФЛ при определяне на данъка. За целите на осигуряването си е СОЛ със всичките права, които му дава КСО като пенсионер

ПП Както сте тръгнали ще почнете да му внасяте и осигуровки за ТЗПБ и за безработица :)
Не, не значи.
Това, което цитирате, се отнася за друго. Вие извършвате търговска дейност, а не полагате труд без трудово правоотношение. Посочила съм точката, в която попадате
Трябва. И не само пенсионни, но и здравни (не като безработен, а двойно по-високи)
Справка: КСО, чл.4, ал. 3, т. 2
Освен това Ви трябва регистрация като самоосигуряващо се лице, подаване на декларации Д1 и т.н.
Това нещо може ли да се ползва отделно от машината? Може ли да се махне във всеки един момент и да се монтира другаде?
Не е ли подобрение или модернизация и  да трябва да се повиши стойността на машината?

ПП  За същата машина ли става въпрос? https://kik-info.com/forum/index.php?topic=32650.msg188049#msg188049
До 14-ти може да пускате колкото искате декларации по ДДС. Всяка следваща заличава предходната. Актуална остава последната подадена
че се случва да се пусне заповед за обезщетение от НОИ, а със същата дата бива отменено, до изплащане на обезщетението от работодателя

Да, така е и въобще не е чудно. Обезщетението се отпуска от датата на прекратяване на ТД, после се спира за периода, през който се дължи обезщетение за оставане без работа, и после се възобновява (започва плащането за определения период). Месеца с обезщетение от работодателя не намалява периода на обезщетението за безработица,  а само го "отмества" във времето.

Да напомня: върху обезщетението за оставане без работа се дължат осигуровки за пенсия, а лицето само ди внася здравните
Дължите обезщетение по чл.222, ал.1 за оставане без работа до 1 месец /или повече, ако е договорено/.
Има право на "пълна борса" - според стажа и дохода. Разбира се ако има право на обезщетение и ако през последните 3 години не е бил на платена борса
Регистрацията в Бюрото по труда е до 7 дни след прекратяване на ТД, а в НОИ - до три месеца. Самото плащане на обезщетението от НОИ започва след като изтече първия месец от прекратяване на ТД
Никъде няма изискване заплатата /часова,  дневна, месечна/ да се съобразява с някакво нето.
Дневната е месечната,  разделена на работните дни в месеца. Може би трябва да се съобразите с минималната часова ставка. Но и това за брутото.
Ако не Ви се занимава с възстановяване,  задръжте тези фактури за по-добри времена - не ги включвайте в дневника за покупките в месеца на издаване, а в следващ период, когато имате приходни фактури или се съберат побече, на да минете с един масраф (до 12 месеца от издаването на фактурите)