Неплатената отпуска, незачетена за стаж, ако се попълва на последните страници на трудовата книжка и няма отношение към УП3.
В "правоъгълния" печат - трудовия стаж.
Не пишете, че трудовия стаж не е равен на осигурителния. Пише се когато са равни. Когато не са, не се пише нищо, а се издава УП3
Гледането на дете не е свързано с изискване това да става в България. Гледате си го където искате. Ползвате си всички отпуски, на които имате право и които работодателят Ви разреши, носите му нужните документи и си получавате парите (когато Ви се полатат) по банков път. Единствено не трябва да работите
  Коя банка все още предлага онлайн банкиране само с подпис? Защото тези , които използвам плюс подписа искат и  код от  СМС-а.
Ами давате Вашия телефон за контакт и готово :)
Вярно е, че отпускът се изчислява от последния месец, през който има отработени поне 10 дни. Когато такъв няма, изчислява се от възникването по ТД.
Във Вашия случай, след като е новопостъпил и няма месец с 10 дни, ползвате възнаграждението по договора.
Поискате и сл.бележка/и от предходния/те рабптодател/и за ползвани при тях платен и неплатен отпуск, за да сте сигурни на колко дни има право
Аз бих ползвала 325/1/3, независимо, че е три дни по-късно.
Може и 325/1/1, но да не се окаже, че работника не е съгласен. Или иска да ходи на борсата
За два дни - не е нужно.
Внимавайте, че ако работи 5 дни без да го гоните, договора ще стане безсрочен.
От началото. Точната формулировка е " от датата на отпускане на обезщетението"
Как звучи само: "преди 9 септември" и "след 9 септември"
:)
От м. 08,2016 до сега са минали три години, така че това не е проблем.
За да получавате обезщетение за безработица  трябва да имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица (отработени по трудов договор, вкл. неплатения отпуск, зачетен за стаж). Гражданските договори не влизат в сметката, защото по тях няма осигуровки за безработица.
Ако имате право на обезщетение за безработица, то ще е според стажа и дохода, ако не сте напуснали по свое желание, по взаимно съгласие или поради ви овното Ви поведение.

ПП Обезщетението за безработица не е обезщетение по Кодекса на труда, а по Кодекса за социално осигуряване
Понеже от НОИ искат да им предаставям копие от договора,ако там пише сума 700 лв брутно възнаграждение няма ли да го считат над минималната работна заплата и да ми прекратят обезщетението?
И в НОИ, както навсякъде, сигурно има тъпи служители, ама чак да не правят разлика между брутно възнаграждение по ГД и осигурителен доход по ГД, не и се вярва.
В случая нетната сума, която която ще получите, не е от значение.
2000лв, човека не работи на трудов договор и няма други официални доходи. Колеги го минават и като авторски, затова ме се иска да чуя и друго мнение по въпроса.

Чл. 3. ал.9. графично оформление на печатно издание;
Друго не зная, но "редакция на книга" и "графично оформление" са доста различни неща. Потърсете друга точка
Основанието за самоосигуряване е "лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица" /чл.4, ал.3, т.2/ или "лице, упражняващо търговска дейност без да е ЕТ" . За 2018 не са били длъжни да са СОЛ и не попълват Т1 и Т2 към ГДД 2018.
Ако през 2019 г. продължават да продават, трябва /трябвало е/ да подадат ОКД5 в 7-дневен срок от началото на дейността
Щом няма работа, опитайте с чл. 328, ал.1, т.3 и разрешение от ИТ. Е, няма гаранция, че ще се съгласят, още повече, че вече сте искали разрешение на друго основание, но от опит глава не боли.
И аз съм любопитна какво записване ща има.
Аз ще предложа едно записване с 122:  :wink1:
Изпълнявате строежа с парите, които имате:
401/гр.50 - за плащанията
гр. 20, гр.30, гр.60... / 401;  гр.60 / гр. 61 и т.н. за материалите, услугите и активите
В края на годината излизате на загуба /доколкото изграждането на един актив може да формира финансов резултат/: 123/гр.60, а след годишното приключване покривате загубата с неразпределената печалба от миналите години: 122/123

ПП Дано не съм объркала някъде местата на дебита и кредита  :blush:
Не е нужно да регистрирате фирма. Може и като физическо лице.
Ако продавате като физическо лице, облагането е като при едноличен търговец. Осигуровките - като при самоосигуряващо се лице.
Доли ще избере 1 или 2, зависи от самия собственик. Според мен 1 е по-добрия вариант.
Не съм много наясно с майчинството,  но май до 410-ия ден може да не назначавате нов управител. Е, не ми е ясно кой ще управлява през това време и на какво основание.
Фирмата ще работи ли докато ДУ е в майчинство?
Освен правописната грешка в първото изречение, не виждам нищо интересно или непрофесионално