Повече от 1 година ще е, така е трудно да се каже точно колко време. Зависи от работните дни в месеца.
Колко повече от 1 година?
Ако работи на 8 часа по основен трудов договор,работата по втория ТД няма да донесе никакъв допълнителен осигурителен стаж. Няма начин да наваксате пропуснат в миналото осиг.стаж. Единствената възможност е преди пенсиониране да си купите до пет години стаж чрез внасяне на осѝгуровки.
Не, не означава. При никакви обстоятелства по трудово правоотношение лицето не може да се осигурява върху доход по-малък от минималния. Поне аз така смятам, позовавайки се на нормативната уредба, въпреки че от написаното по този начин човек може да се замисли в подобна насока.
Ще се замисли, ако доходите от двата договора достигнат или надминат максимума. Когато осиг.доход от първия ТД + МОД по втория са под максимума, какво има за мислене?
Да, за 2016г. ми се полагат 20 дена отпуск,от които съм ползвал 5... Значи ако напусна до края на май, ми се изплащат 3? А знаете ли на каква стойност?
Грубо пресметнато - три надници. По-точно ще Ви каже работодателят. Върху обезщетението за неползван отпуск се дължи /удържа се от работодателя/ 10% данък.

Тези 15 дни, за които питате от минали години ли са или просто записахте случайно число?
А Д6 как подадохте - по ЕГН или по ЕИК на ЕТ?
1. Ако сте болна, ако имате проблем с бременността - може. Процедурата - отивате при лекаря и той решава имате ли нужда от болничен или не. Ако Ви даде болничен, вземате го и го носите на работодателя.
2. При тези условия едва ли болничният ще се отрази на майчинството
3. Пише се работЯ, ОсигУрявана, изречението се започва с главна буква и т.н. Добре е да използвате свободното време преди раждане за да усъвършенствате правописа.
Моля.
Да допълня:
като за месеците без осигуряване за ОЗМ /както и въобще без осигуряване/ се взема за база МРЗ.
Съвет как да избегне физическото лице глоба за неподаване на декларация. Как може да докаже, че не са му предоставени документи за изплатените суми.
Как да избегне глобаат - никак. Фирмата-платец ще подаде справка по чл. 73, Нап ще направи засечката и всичко ще лъсне.
Е, ако тези плащания не са на черно. Щото това: "без документи", " не знае колко", " не знае кога"... звучи точно като плащане под масата. Поне една СИС няма ли?
Благодаря Ви за бързия отговор! Той е СОЛ през последните 4 години.
А работодателят дължи ли обезщетение в размер на една работна заплата в случай, че служителят не успее да намери работа до месец след напускането?
Като чета въпроса Ви, оставм с впечатлението, че съпругът Ви ще напусне по собствено желание или по взаимно съгласие. Имайте предвид, че ако няма взаимно съгласие, може да се наложи да отработва предизвестие /ако изпитателния срок е уговорен в полза на работодателя/.
Освен това, ако напусне по собствено желание или по взаимно съгласие, обезщетението за безработица ще е само 4 месеца по 7,20 на ден /около 150 лв месечно/. Разбира се ако въобще има право на такова обезщеетние.
Просто не попълвайте тази таблица. За период на ГД лицето не е било самоосигуряващо се по смисъла на ЗЗО /чл. 40, ал.5, ако не бъркам/.
Хем има самоосигуряване, хем Д7 и то няколко....
Обикновено при самоосигуряване ежемесечно се подава Д1 и годишно Д6, а осигурителните вноски са според декларираното в ОКД5.
Или не задавате въпроса си правилно, или тотално сте объркали конците.
Щом имате по-висок доход, болничните ще се преизчислят и ще Ви се доплати. Кога ще стане това - може би през юни. Или по-късно..., но ще стане :)
Имотите на ЕТ-то ли са били или на ФЛ?
Ако са били на ЕТ - попълва приложението за доходи като ЕТ
СОЛ /ЕТ/ през 2015 има доход и от непреработена земеделска продукция ,но не е регистриран като ЗП .Включва ли се този доход при год.изравняване на осигуровките

Според мен - включва този дход в год.изравняване.

КСО,  чл. 6, ал.9
(9) Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.
От личен опит ти го казвам, направи дните поне 10 работни.
От моя опит - става и с 6 работни дни. Теоритично би трябвало да стане и с един работен ден. Нали вече и тези "до 5 дни или 40 часа" са осигурени за безработица.
Болничните -18 месеца назад, майчинството - 24 месеца назад /ако не съм разменила периодите :(/
За месеците без осигуряване за болнични и майчикство /без работа, борса и т.н./ се взема минималната работна заплата.
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети   0,7?
Да. При "старите" жилища продавачът има право на избор дали сделката да е с ДДС или без ДДС.
Мерси за отговора. И аз изхождам от тази логика, но разбрах, че има някакви специфики конкретно за имотните продажби. Та затова питам тук, ако някой има представа как стои този въпрос, моля да помогне.
Тук не Ви е нужно тълкуване "по принцип", защото може и така и иначе. Обявяването на цената на имота "без ДДС" може да означава две неща -
1. продавачът е избрал сделката да е без ДДС  и ДДС няма да се начислява;
2. обявената цена е без ДДС и при продажбата ще се начислят още 20%.
Най-добре е да направите запитване към продавача каква ще е крайната цена на сделката. В края на краищата плащате на брокер - нека да си заслужи хонорара и да обоснове твърденията си с конкретния отговор на продавача.

ПП Няма да споделям личното си мнение за компетентността на брокерите на недвижими имоти както относно критериите им за качествата на на имотите, които продават, така и към финансовата част на въпроса.
Фирмата е малка не е регистрирана по ДДС и работи изцяло касово . На доставчиците плащаме в брой , заплатите в брой . Банкова сметка евентуално би ми потрябвало само за осигуровки .
Щом плащанията Ви в брой са в съответствие със закона за плащанията в брой  не ви трябва банкова сметка. Банковата сметка е вид удобство, а не задължение.