Ами на границата сте. Паузата от 4.5. до 1.11. е почти 6 месеца. Трите дни пауза през м.11 може да са фатални.
Опитайте да се регистрирате. Ако стане -стане. Имайте предвид, че след нова година ще се искат 12 от 18.
Ако 24.11. е последния работен ден - ТС 2м. и 20 д. В ТК записваш ТС=ОС
Ако 27,11. е последен работен ден - ТС е същия, но ОС е 2м., 20 д. и 2 ч.
УП3 е задължително във втория случай, но бих издала и в първия.
За безработицата - ще има право. Нали през всичките месеци са внасяни осигуровки за безралотица.

Предполагам, че питаш за основен ТД.
Е, преди да прочета Вашия отговор съм обяснила нещата в горния си пост.
Надявам се да съм дала ясен пример.
Благодаря!
Обърква ме всъщност този текст: ".. при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;" Не разбирам за кой случай се отнася :)
Бихте ли цитирали и началото на текста. Може би там е записано за кои случаи се отнася.

при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

т.е. ако след 25.11. сте начислили или платили възнаграждение, отнасящо се за м.10, то Д1 се подава до края на месеца на начисляването/плащането.


Става въпрос за започнати плащани по запори. Например по досега съм удържала 60лв. , а сега излиза че не трябва да удържам.
Какво значи "започнати плащания"?
Плащането на запора е върху конкретно възнаграждение. Един месец може да е 60 лв, друг - 59,20, трети 80... Просто гледате кога е плащането и какъв е текста на чл. 446, актуален към момента.
Фактът, че сте вкарали някаква сума в програмния продукт, не означава, че не може и не трябва да я променяте при необходимост.

Това не се отнася за запорите за издръжка!
Зависи какво влагате в термина "преизчисляване".
Просто запорите върху възнаграждения, подлежащи на плащане след влизането в сила на новия текст ще се смятат по новия начин. Не би трябвало да се преизчисляват запори върху възнаграждения, платени преди влизането в сила на промяната.
Когато Д1 е само за данъка (при осигурени другаде на макс).
Тогава и удържате само ДДФЛ.  /eвентуално/   :) Като се има предвид календарното време :)
Ами щом "се осигурява на тавана", слага отметка на съответното място в СИС и не удържате осигуровки.
Майчинските зависят от размера на осигурителния доход. Няма съмнение, че при по-висок доход и майчинството ще е по-добре платено. С колко - въпрос на сметки.
Не зная дали сте запозната с негативите при работа на непълно работно време, но ако вече не сте натрупали 12 месеца осигурителен стаж, би трябвало да се замислите. При работа на непълно работно време осигурителния стаж се преизчислява спрямо 8-часов работен ден. Например: ако работите на 4 часа два отработени дни се зачитат за 1 ден осигурителен стаж. Ако започнене работа по втори трудов договор, то един ден работа по единия ТД на 4 часа + 4 часа по втория = 1 ден осиг.стаж
Може би се има предвид новия чл. 446а, ал.3
(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

Не съм юрист и не смея да твърдя, че мисля правилно, но четейки горния текст, стигам до следния извод: когато върху сметките на едно лице е наложен запор и по тази сметка се превежда заплата, то банката удържа и превежда на ЧСИ всичко, което е над МРЗ. Независимо, че преди това работодателят е удържал и съответната част според чл. 446.
Това не поставя ли в неравностойно положение лицата, получаващи заплатата си по банков път спрямо тези, на които се плаща в брой?
А може би не тълкувам правилно....
ще е от значение за авансовите вноски за следващата година
Да попитам ДОД на личен труд по ЕГН или ЕИК се плаща.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21623.msg129282.html#msg12928

 ditzve
Отговор 15 | 19.11.2017, 12:40

ДОД за личния труд на собственика на ЕООД се превежда по ЕИК на дружеството
446 а т.3 в нашия случай означава ли че всичко над мрз ще бъде дадено на чси
Прочетете пак т.3. Удържа се всичко над двукратния размер на МРЗ или над 2,5 МРЗ, ако издържа деца.
Не мисля, че Вашия случай попада в т.3.
Декларация 6 с код 8 не се засича с Д1.
Ако подавате Д1 само за СОЛа с личен труд, би трябвало да сте чекнали, че не се подава Д6
А с какъв код подавате Д6?

за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълва код:
8 - за удържания по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица , .....
Данъка върху доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ попада именно в чл. 42
Бихте ли уточнили:
- Какво означава "е СОЛ в България"?
- Къде живее лицето? Каква част от годината е в България?
- Къде е центъра на жизнените му  интереси?
Не!
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21659.msg129440.html#msg129440
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21612.msg129228.html#msg129228

Е, ако ЕООДто няма дейност, може.

За да няма недоразумения, добре е да зададете въпроса по-ясно и да споделите повече факти.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21671.msg129478/topicseen.html#new

Колеги  ,при подаване на ГДД по електронен път  до 31,03,2017 ще се ползва ли отстъпка от 5 % ? Някъде  четох,че отпада,но сега като чета в страницата на НАП  оставам с впечатление ,че се запазва.
Запазва се като отстъпка, но само до 31.01.
Няма начин. ДУ е преди СОЛ в реда за осигуряване.