Здравейте,
Разгледах форума, но никъде не намерих отговор на този казус :
- Имат ли студентите редовно обучение, обучаващи се в български университет, в 5 годишен курс на обучение, право на обезщетение от Бюрото по труда, защото преди години имаше полемики по този въпрос ?
Какво е положението към момента? Могат ли студентите да се регистрират в БТ.
Нямат право на обезщетение. За заисване с цел ъсене на работа - няма ограничение
Здравейте, имам и аз въпрос , защото доста се обърках.
1. ЕООД плаща наем за помещение на ЕТ, но в договора за наем е записано, че наема се заплаща на 31.12. Трябва ли да подава  декларация за авансовите вноски на наема в НАП НА ТРИМЕСЕЧИЕ?
Ако наетото помещение е собственост на ЕТ, въобще не се интересува от Д55.
Ако собственик е ФЛ, което е регистрирано и като ЕТ, би трябвало да подава Д55 когато има удържан данък. При плащане на 31.12. по принцип не се удържа данък, освен ако наемодателя не пожелае писмено.
Щом е платено през януари, данъкът е удържан през януари. В т.9 пишете януари
Писах Ви на лични.
Аз бих задала въпроса по друг начин:
Лице работи на основен ТД на 8 часа (от 8 до 17 с обедната почивка) и на допълнителен ТД на 2 часа (от 18 до 20 ч.). Заплатата по втория ТД е 210 лв, месецът е с 21 р.д. (по 10 лв на ден или по 5 лв на час)
През месеца ползва 5 дни (понеделник, вторник,... петък)) отпуск по втория ТД, като в същото време си работи по основния. (Има си работа петте вечери :))
1. Какво възнаграждение ще получи за този месец по втория ТД?
а) 210 лв, 16*10 за отработеното и 5*10 за отпуска
б) 360 лв, 16*10 за отработеното и 200 за отпуска (5*8=40 часа*5=200)
в) друго
2. Колко часа почива по втория ТД в първия ден от отпуска:
а) 2 часа (от 18 до 20ч.), защото толкова време би трябвало да работи съгласно ТД
б) 8 часа, защото е един ден почивка. Ако смятате това за правилен отговор, как ще се комбинира с работата от 8 до 17 по основния ТД, където не ползва отпуск?
Ако здържите повече или по невнимание натиснете два пъти, отметката изчезва. Когато е отметнато, че няма основание за Д1, редът за тази декларация изчезва. Опитайте пак!
Другият вариант е да не сте попълнили правилен код в Д6. Проверете!
Здравейте, имам следния проблем
Декларирала съм за м Декември с 69.69 лв по малко Декларация 6, подавам я в увеличение и отбелязвам без декларация  1, защото вече е подадена, но в отговор ми дава " отхвърляне поради липса на декларация 1". Как трябва да подам декларацията ? Благодаря !
За да е минала декемврийската Д6 с по-малка сума, значи и в някоя Д1 за м.12 има грешка. Иначе нямаше да мине.
Изключение: ако грешката е в данъка (Д6 с код 8). В този случай не търси връзка с Д1, но трябва да е отметнато при подаването.
Неподаването на ГДД в НАП и ГФО в ТР е въведено за облекчаване на дребните и неработещи фирми. По този начин те спестяват таксата за ТР и възнаграждението на съставител на ГФО. Не виждам причина декларацията за неактивност да се подава в ТР  от съставителя на ГФО, след като ГФО не се подава, а за неработеща фирма съставител може да е собственика.
Подавайки нулев ГФО в ТР, Вие принуждавате собственика плати таквата за ТР и да Ви плати възнаграждение за услугата. Друг въпрос е, ако този неработещ фирмаджия е толкова мързелив, че не му се ходи до ТР и е готов да си плати за удоволствието, то има възможност да си наеме адвокат.
Колеги, нека да не си губим времето, опитвайки се да изтискаме неработещи фирми, а да се съсредоточим върху работещите!
Успешно приключване!
Ще питам програмистите ни, защо реално идва 5 дни, но реално като си пусне 1 ден ПО, то реално не трябва да дойде на работа 4 дни х 2 часа.

Това не може да е истина! Както подразбирам, става въпрос за бюджетна организация и тези измислени отпуски се плащат (и) с мойте данъци. :(
Щом си "е пуснал" един ден отпуск, то отсъства 1 (двучасов!) работен ден и получава обезщетение за 1 (двучасов) работен ден! За цялата година му се полагат минимум 5 такива дни по два часа всеки!
Осигуровките не зависят от загубата на трудоспособност, а от други фактори (друг осиг.доход, пенсия, размер на възнаграждението...).
За данъка бих проверила в ЗДДФЛ кога може да се ползва облекчение. Бих прочела подробно и една СИС...
Ако нямате някакви вътрешни правила, може и без плик.
В комплекта за годишната данъчна декларация за ЕТ има за подаване и декларация 1. Какво се пише в нея годишни данни ли?
Какъв е рози комплект?
Няма годишна Д1. Има годишна Д6.
ПП Предвид на ранния час, може да изчакате и други мнения на по-компетентни колеги. Вземете решение след като видите всички доводи.

ПП 2  По повод отпуска при ТД на 2 часа, съм срещала и твърдение, че  трябва да е 5 работни дни,но да се плаща като при 8-часов работен ден. Т.е. ако за 15 р.д. получава 150 лв (10 лв на ден или 5 лв на час), то за 5 дни отпуск трябва да получи 200 лв (5р.д.*8 ч.=40 ч.,  40ч.*5лв=200лв) или общо за месеца с отпуск да получи 350 лв при 200 за отработен месец с 20 р.д. (?!?!)
КТ определя минимлния платен годишен отпуск. Не пречи в ТД да се уговори по-висок.
От  мен- 5 работни дни ( една работна седмица).
Обяснението: платения отпуск е пропорционално на признатия трудов стаж. За една година работа на 2 часа се зачитат три месеца трудов стаж. За 3 месеца стаж се полгат 5 дни отпуск (при 20 за 12 месеца).
118,35 лвл + 26,03 лв- добавка по чл.22, ал.1 НСОРЗ

Не всеки ТРЗ продукт има заложена добавка, за това я заложете вие
Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Не виждам приложимост на тази алинея, тъй като за МИНАЛ период, включващ месеца, взет за база (м.12.2017) няма промяна на заплатата.

Може да има друга причина за добавка в посочения от Вас или друг  размер. Очаквам да видя основанието.
В сметката за изплатени суми е  удържан авансово само ДОД .

Хм, едва ли е СОЛ по смисъла на КСО.
Ако пък е СОЛ по смисъла на ЗЗО, този хонорар дали е осиг.доход?
..... и какво ще стане с МРЗ за страната?
В примера е над МРЗ :)
Забравяте коригиращия коефициент.
27,41* 19:22=23,67
23,67*5=118.35
Наемат се на работа непълнолетни лица. Работят известно време, след което излизат в неплатен отпуск /без значение е по чия инициатива/, докато отново има нужда от тях. Въпросът е за неплатения отпуск дължат ли здравни осигуровки?
Отваряте ЗЗО, чл.40 и четете. Ако намерите текст: " Задължително осигурени за сметка на бюджета са всички лица до навършване на пълнолетие", можете да не внасяте ЗОВ.

В момента интернетът ми е много слаб и не мога да проверя.