Много благодаря.  Отговорите съвпадат с очакванията ми :)
С табличката мисля, че ще се справя.

ЗС - пчелар получава финансова помощ по Националната програма за пчеларство. Сумата е в процент от направените разходи за покупка на лекарства и инвентар. До края на годината се очаква да има приходи от продажба на мед /непреработена селскостопанска продукция/. Даръчното облагане е с 60% НПР.
1. Получената финансова помощ подлежи ли на данъчно облагане? Прегледах ЗДДФЛ, но на първо четене не открих отговор.
2. Ако ще се облага, ще трябва да се подаде Д55 за третото тримесечие. Ако до тогава  още няма приходи от продажба, мофе ли да се приспаднат 60% НПР?
3. Плащането е през м. 08, подаването на Д55 /ако се подава/ е за трето тримесечие.  Кои осигуровки могат да се приспаднат - само за м. 08, за м. 7 - м.9 иил за м. 01. - м.09.?
4. следствие на въпрос 3: Ако след приспадането доходът е нулев - нали не се подава Д55. Трябва ли по някакъв начин да се документира приспадането - напр. някаква табличка, която да се съхранява за бъдещи проверки?
Приход на фирмата както всеки друг приход. Влиза в облагаемата печалба и се облага по общия ред.
Както вече написах по-горе общоприетото значение на думичката самоосигуряващо се лице е че лицето само се осигурява - всичко останало няма голямо значение.

Самоосигуряването на едно лице може да бъде на различни основания. В зависимост от различните основания, законът определя различен начин на внасяне и отчитане на осигуровките. Нормалното икономическо мислене изисква да се разграничават отделните случаи.
 Никой не забранява на един СОЛ-съдружник, получаващ възнаграждение за личния си труд в дружеството, сам да си внася осигуровките. Така обаче няма да може да се възползва от правото да намалява данъчната си основа всеки месец, и ще може да направи това чак с ГДД.
От друга страна - след като Д1 се подава от дружеството, чрез което съдружник се самоосигурява, то логично е това дружество да контролира и вноските.

ПП  От скоро сте в този форум. Навярно отскоро сте и в занаята. А може би сте прохождащ бизнесмен? Както и да е. Добре е да оглеждате нещата от всички страни, а не да се хващате за отделната дума и тълкуването ѝ извън контекста на закона.
Успех в начинанието! Успех и в четенето на нормативите!
Погледни пак вида дейност и кода за съответната година.
Виж дали попълваш всички проценти за осигуровките. Включително ТЗПБ. През 2005 имаше ли ГВРС?
Малко е объркано това с кодовете. Да предположим, че работното място според ТД е във Варна и Бургас. Уведомлението трябва да е с нули. До тук добре. Ако обаче отиде за две вечери в София? Аз бих го оформила като командировка, но дали ще ми признаят разхода?
За подаване на ОКД 5 с ниския процент със задна дата - не зная, но за подавани на ОКД5 с високия процент сега с дата 01.01.2017 - няма да стане.
Да подадени са , сега сигурно трябва да се прави корекция за всичките тези години, защото при заверката на книжката ще ми направят проблем.
Разбрахме, че са подадени, но как? С какъв процент?
Аз бих започнала с третия въпрос. И на първо време бих погледнала чл.97а от ЗДДС.
Щом имате ПИК - 'Предоставяне на данъчна и осигурителна информация', 'Справка за плащанията и поставените с тях задължения', избирате вида на задължението и 'покажи'
Явно е начин на общината да събира стари задължения.
Т. 2.3. ".... срок на изпитване до 6 месеца" - с това "до" хем има срок на изпитване хем не се знае колко точно е.
Така е, като не се внимава какво се пише или каква бланка се ползва :)

То не само това кусура:)
- работно време 20 часа седмично. Кога, как, по колко, график, СИРВ...???
- ТД сключен на 14.07., в сила от 14.07., работникът постъпил на 14.07.  :blink: Или са големи бързаци или големи бунаци :)
Направи ми впечатление основанието за сключване на договора: "Чл. 70, ал.1 и във връзка с чл. 67..." Като изключим факта, че правилното би било "чл. 67... във връзка с чл. 70", никъде не видях в чия полза е уговорен този срок на изпитване. Може би вмъкването ма чл. 70 е техническа грешка от използването на готова бланка, но това е много добър коз в ръцете на работника. Още повече, че щом в договора изрично не е упоменато в чия полза се уговаря срока на предизвестието, то се приема че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. /КТ, чл. 70, ал.2/. Това означава, че работникът може да напусне без предизвестие на основание на чл. 71, ал.1 в рамките на срока на предизвестието. Малко ме притеснява, че не е посочен срок на изпитване, но текстът "За неуредените в настоящия ТД условия се прилагат разпоредбите на КТ..." може да се ползва като основание /макар и малко спорно/ срокът да се приеме 6 месеца.
Към питащия:
1. Щом искате да напуснете, подайте си една молба /или заявление/ за напускане по взаимно съгласие на основание на чл. 325, ал.1, т.1 от КТ. Добавете и текст: "Ако не бъда освободен по взаимно съгласие, считано от ...дата... прекратявам договора на основание чл. 71, ал.1 от КТ."
2. Както виждам, имате хубава професия и това е първата Ви работа.  Не е добре трудовия Ви стаж да започва с прекратяване на договор на основание чл. 71, ал.1, защото /почти/  всеки бъдещ работодател ще реши, че не Вие сте напуснал, а работодателя ви е изгонил поради несправяне с работата. Иди и обяснявай, че нямаш сестра.
3. И да отидете на друго място, едва ли ще работите по-малко, за това се опитайте да говорите с шефа за по-добро заплащане според отработеното време.
И учете /или крадете :)/ занаята!
Успех!
Не разбирам.Предвидено е от закона да може да се работи повече, какъв е проблемът според Вас?
Проблемът е в чл.152 и най-вече в чл.153 от КТ. Не Ви е осигурена двудневна междуседмична почивка.
1. За болничните - задължително два.
2. За липсата на междуседмична почивка -  някой е за глобяване.
Опитай с Мозила.
Давате му служебни бележки за 3 год. и ако искате му изготвяте ГДД .
Подава ги в НАП и му възстановяват данъка.
След три години? А няма ли да има глоби за закъснението?
И как така цели три години работникът не се сети да си търси правата?
А как стои въпроса с удължения отпуск? Или и него сега ще го ползва?
А според мен зависи как точно е формулиран ТД. Съгласете се, че "за една година от постъпването", "за една година от сключването", "до 01.08.2018", "до 31.07.2018 включително" звучат съвсем различно. За да се избегне двусмислие, е желателно да има уточняващ критерии.
Чисто граматически в записа "ТД се сключва за срок от една година." срокът се обвързва със сключването (подписването).
Няма изискване при ТД за една година трудовия стаж също да е една година. Ами ако човекът ползва неплатен отпуск? Или има самоотлъчки?

ПП  Щом този ТД е свързан с някаква програма, добре е да се съобразите с изискванията на тази програма.
Щом е на трудов договор, независимо основен или допълнителен, независимо пенсионер или не - всички осигуровки.