1. Не пише
2. Зачита се като трудовия стаж - ден за ден
Какво по-комптентно подтвърждение от закона:
ЗЗО, чл. 40, ал.1, т.5

Скрит текст :

С една забележка - за 2017 минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 460 лв.
Нали лицето цяла година /12 месеца/ е било самоосигуряващо се и доходите, които и получило, са резултат от целогодишната дейност? Защо да не делите на 12?

Цитиратият от Вас текст се отнася за случая, когато СОЛ се регистрира на 15.07. и остава такова до 31.12. /5месеца и половина/. Тогава дохода се дели на 6, а не на 5,5.
. И сега към въпроса ми: щом нямам необходимия стаж, за да бъда съставител или заверител на ГФО, мога ли да наема друг счетоводител в моята кантора (ЕООД), на трудов договор, който има необходимия стаж, да съставя и подписва ГФО? Другият ми въпрос е дали мога да го съставя  и заверя, под юридическото име на фирмата, след като аз нямам стаж в областта, като физическо лице.  И последно: само за съставяне и заверка на ГФО ли има изисквания или и за други документи?  :smile1: :smile1: :wink1:
Отговорите на всичките Ви въпроси са дадени в Закона за счетоводството.
Ще Ви отговоря така: можете да си регистрирате каквато искате фирма, можете да впишете в предмета на дейност всичко, което не е забранено със закон, можете дори да извършвате счетоводни услуги срещу заплащане, но няма да имате право да съставяте ГФО, докато Вие лично и предприятието Ви не отговаря на изискванията на ЗСч.
Извинете ме!Сега погледнах...и всъщност съм била съдружник във фирмата.Съжалявам,че Ви изгубих времето!!!Има ли разлика относно внасянето на ЗО -аз или фирмата?Много Ви благодаря!
Сега разбрахте, че сте била съдружник?

Относно това, дали има разлика относно внасянето на ЗО: от значение е не дали сте била съдружник или управител, а като каква сте подлежала на осигуряване - като СОЛ или като ДУ.

ПП Като чета старите Ви публикации - предстои Ви раждане. Добре е да изчистите всичко с осигуровките. И не само здравните, но и социалните. Колкото до това, дали фирмата ги дължи или Вие - какво значение има за джоба Ви? Нали сте съдружник.
Освен това - похвално е, че при дъщеря студентка ще си имате и бебче.
Първо в НАП. Обикновено ОКД5 се подава в деловодството, придружена с молба /заявление/ в свободен текст. После проверявате какво е станало. Най-добре е с ел.подпис или ПИК на лицето. След около 2 седмици става. После отивате в НОИ /евентуално/ да Ви издадат осиг.книжка /ако въобще искат да издадат/ и да направят вписване за началото на самоосигуряването /и това не зная дали се прави вече/
Минах по този път, но декларацията беше за прекратяване и за 1999 г., когато СОЛовете бяха към НОИ. Нямам спомен откога са към НАП. Най-добре отидете на място и попитайте. Или си извадеет ПИК и пробайте по електронан път.
Аз подадох по стария вариант. Приети са.
То нова програма на НАП още няма.
Не зная какъв софтуер ползвате, но тъй като осигурителния доход на ЗП е по-малък от този на другите СОЛове, когато подавате Д1 с код 12 ще излезе, че дължите повече осигуровки. Добре е да оправите нещата.
Колкото до ГДД - ЗП, които имат доходи от собствена непреработена продукция, не правят годишно изравняване на осигуровките и не попълват таблици 1 и 2.
Освен да се раздвоил, ратроил и прочие  :wink1:  В ЕООД - то, оттам минаваха осигуровките на самоосигуряващия бая време, сега пречка също няма.

Е, ако само собственикът е ползвал "лично"... Ама когато и работниците му са ползвали "лично" служебните автомобили, тележони или жилища... малко трудно ще влязат в сметка 107,,,,

ПП Не бих спорила с Вас.  Аз съм Никой, говоря само от собствено име, понякога греша, поправям се, поправят ме...  но Вие влизате във форума като счетоводно предприятие и се рекламирате като такова. Добре да давате по-професионални съвети.
Облагаем доход от дейност като самоосигуряващо се лице/ колона 5 от таблица 1 - какво  се включва в този облагаем доход

Олбагаемия доход на лицето /"личен труд" в ООД, печалбата на ЕТ, доход от свободна професия след приспадане на НПР и т.н./
тоест печалба за 2016 - 1000 лв.

Е, печалбата няма място в ГДД по чл.50. Освен ако този СОЛ не е ЕТ...
Едно време се ползваше често една симпатична сч. сметка 107 Сметка на собственика.

"Личното ползване" може да не е само на собственика, нали ;)
Да. Това го разбрах. И какво ще декларира в ГДД?

Може и да има нещо за деклариране:
Облагаем доход за 2016 – 1000 лв.
Остава да изясним този облагаем доход от какво е.....
Защо включват и начисления данък?
ДДС-то пращате в "ДДС за внасяне".  Останалите разходи - в разходи за дейността, като върху сумата начислявате 10% данък ( 123/452)
Имам следния въпрос: лице упражняващо свободна професия и в същото време упражнява дейност - ЕТ /пенсионер/ следва ли да се осигурява и на двете места? Благодаря ви предварително.

Едновременно свободна професия и ЕТ??Възможно ли е?

ЗДДФЛ
Допълнителни разпоредби
§1, т.29. "Лица, упражняващи свободна професия" са:....., за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване
.

Иначе - самоосигуряването е на ФЛ /по ЕГН/ и е само веднъж. При годишното изравняване на осигуровките се вземат доходите и от двете /от всички/ основания.
Аз изпратих мейли до НОИ и НАП, пък да видим какво ще кажат и те.
Малко е тъпо, че ми имат всичките данни и все пак не казват, че са взели повече пари.
Но аз съм решил да пробвам да си ги върна. От HR-а нямам много съпорт за момента. Тях май не ги бърка, че и фирмата ще вземе някой лев, защото няма да плаща нейната част от осигуровките.
Няма да можеш сам да си върнеш надвнесените осигуровки. Това е работа на осигурителя/работодателя, тъй като той е внесал и декларирал осигуровките. В твоя случай работа може да ти свърши всеки един от работодателите от м.09.2016. За предпочитане е това да направи настоящия работодател.

Документът, който ти трябва, няма точно наименование или формуляр. Документ /справка, служебна бележка, удостоверение.../ за осигурителния доход и внесените или дължими осигуровки за м..... Важното е да съдържа периода от... до..., осиг.доход за този период и да е записано, че осигуровките са внесени или дължими от този осигурител.
От НАП едва ли ще ти кажат какво да правиш, но ако имаш отговор - публикувай го тук. Ще е от полза.
От НОИ едва ли ще ти отговорят, защото не е тяхна работа.
Според мен е добре да имате поне един отработен ден като СОЛ, т.е. - да имате някаква дейност заради която да подлежите на самоосигуряване. Ако в деня на регистрацията се "разболеете", реално няма да имате дейност като СОЛ и подаването на декларацията за начало на самоосигуряване ще е неоснователно.
Е, де. Нали вече Ви е платена част от болничния. Сега само разликата :)
Ти лично погледна ли новия образец на ГДД по чл.  50? И видя ли някъде да се попълва името на съставителя на ГДД? Попълват се данни за съставителя на ГФО и то само в случаите, когато се прилага ГФО. И какво притиснително - ЗСч ясно е определил изискванията по съставяне на отчетите. И то не само от тази година. Дори обратното - за ГФО 2016 вече се допуска (при опредвлени условия) отчета да ае подпише от собственика.