Най-вероятно ще имате плащане в началото на към 5 април
Аз бих сложила датата, от която е влязло в сила. Дори са е предходна.
Retina, какво не разбрахте от горните отговори?


50 лв
В чл.177 никъде не се споменава за работно време.
Щом в ТД е предвиден срок на изпитване и щом този срок не е изтекъл, защо не.
50 лв
В чл.177 никъде не се споменава за работно време.
Къде е документирано, че работите от март до октомври, а от ноември до февруари не работите? Я се замислете дали през зимата не правите подготовка за пролетно-лятната дейност? Пример: пчелар работи активно от март до октомври. Но през зимата си подготвя рамки, основи, захранки и т.н. Това не е ли дейност?
Защо да не се осигурява през цялата година?

Дано ме разбрахте.
Не мога да разбера защо Вие /възрожителя_/ подавате ГДД, а не студента /изпълнинел/?
Иначе: след като не е СОЛ по смисъла на КСО или СОЛ по смисъла на ЗЗО /чл.40, ал.5/, не попълва таблици 1 и 2
веднъж излязла в болничен, бременната трябва да не го прекъсва, поради намаляване сумата за майчинство?!

Това не е вярно. Или поне не винаги е вярно.  Вижте отговор 14.

Ако сегашната Ви заплата е по-висока от миналогодишната, то един продължителен болничен би намалил майчинството.
Относно запорите : Не се налагат запори върху трудови възнаграждения и пенсии. Тоест не се налагат нови запори или това въжи и за вече наложени запори , до отняна на извънредното положение?

За задължението за определяне на авансовите вноски няма значение дали сте на печалба или загуба. От значение са нетните приходи от продажби. Според това дължите или не авансови вноски и попълвате или не приложението в ГДД
Според мен си е доставка. В случая на услугата "ползване на наето помещение"
Можете.
Само да не забравите да коригирате печалбата за данъчни цели
Аз не зная за такова еднократно обезщетение. Не съм го срещала в закона
Ама и не съм била на борсата....
и при липса на пик или ел.подпис как да бъдат подадени в нап?!

На място. На хартиен носител + придружително писмо.
Плюс чакане на опашка на голямо разстояние от предходния
В същото време ми казва, че има и доходи от граждански договори, които при зареждане на данните не ми се визуализират.
Затрудни ме :)
Искайте документи.
Да представи сл.бележка. Има време.
"Казва" не е "доказва"
Появява се това, което е декларирано от някого. Може да са пенсии.
Щом попълвате ГДД на ФЛ и имате тези данни, значи имате и ПИКа на това лице. Пловерете в "Предоставяне на данъчноосигуритлна информация" донните за осиг.доход


А какъв е Вашия въпрос?

Този, който цитирате, си има отговор и пояснения в темата.
Намерих един файл. Не е много удобен, но...
Има ли някой приложение 2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж в ексел или друг удобен за попълване формат
Вижте темата, която съм цитирала.  irenados е споделила опита.