Този ДУК по КТ ли е?
И какво пише в самия договор за този процент?
Не се прави статия за тази разлика между счетоводна и данъчна амортизация.
Данъка върху тази разлика можете да осчетоводите като отложен данък.
Ще има дейност,но ще се извършва от други хора.
А кой ще е управител? Ако сте Вие, то подлежите на осигуряване или по ДУ, или като СОЛ. Това вече е проблем. Дали има възможност да запазите майчинството, ако като СОЛ не се осигурявате за ОЗМ - нека Ви обяснят по-запознатите
През последната година има 1 или 2 месеца с по 19 работни дни /под 40 работни часа месечно/. Само за тях и то до края на 2014 няма осигуровки за безработица. Така че ако нямате неплатен без стаж, ще съберете 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15.
Обезщетението 4 месеца по 7.20 на работен ден е минимумът. По-малко не може. При напускане повече също не може.
Когато прекратяването на ТД е по твое желание, по взаимно съгласие и следствие виновното ти поведение, борсата е минимална /4 месеца по 7,20 на ден/
Когато прекратяването е по искане на работодателя /намаляване на работата, съкращаване на щат, неплащане на заплати.../ или е след изтичане на срочен договор, обезщетението е от 4 до 12 месеца /според общия трудов стаж/ в размер на 60% от средната заплата през последните 24 месеца
Ако това ЕООД няма да има дейност и Вие не се осигурявате чрез него - няма да спре майчинството.
Не зная защо ще бързате с регистрацията, но това си е Ваш проблем.
Ако сега не сте самоосигуряващо се лице/имате подадена ОКД5 за спиране на самоосигуряването/, не сте пенсионер и имате 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 календарни, ще имате право на обезщетение. Във вашия случай /напускане по взаимно съгласие/ обезщетението е само 4 месеца по 7,20 на работен ден. Около 145 - 165 лв. месечно. Няма да питам дали през последните 3 години сте получавала обезщетение за безработица, защото в случая не е от значение.
Само едно пояснение - осигуровки за безработица има през всеки месец, през който сте работила по трудов договор повече от 40 часа месечно и не сте била в неплатен отпуск, незачетен за стаж. Т.е. няма да се броят месеците с 19 работни дни по 2 часа на ден.
Когато имаш две дейности - избираш тази с повечето персонал.
Не се обявява в ТР.
Подава се Д55 и се внася данък.
20000 само по банков път
След като сте осигурена на сума над 2600.00 лв. за момента няма да се осигурявате през ЕООД-то.
Хубаво е да си потърсите счетоводител.

Това обаче не Ви освобождава от подаване на декларация за самоосигурявяне при започване на дейност. Ако решите да сте СОЛ, разбира се.
Има и ежемесечни декларации. Най-добре послушайте съвета на Марпан
Хайде успокой се де :-)
Виж формулата, по която се пресмята този данък. Това е пропорционална част от общия данък според съоношението между брутния доход и класа. И никой не те кара да го внасяш :-)
Само дето ако не попълниш правилно бележката, човекът няма да може да се възползва от връщането на данъка и може да те съди за пропуснати ползи поради издаване на документ с невярно съдържание.
Задължително попълвате всички точки в сл.бележка. Вкл. и нули, където е необходимо.
Отделянето на данъка върху "класа" е само за нуждите на процедурата за възстановявяне на данъка.
И защо да внасяте отново, нали сте си внесли целия дължим данък?
Не разбрах този СОЛ какъв доход има през 2013 г.
Колеги моля дайте бланка, ако имате  която СОЛ трябва да издаде за получения доход Благодаря предвартелно

Вземи една фактура и я препиши.
Отгоре може да сложиш какъвто искаш надпис: приемо-предавателен протокол, разписка, квитанция, ... а защо не и "фактура"
Не бъркайте трудов с осигурителен стаж!
Всеки отработен ден на 4 и повече часа се смята за един ден трудов стаж, така че ако хората са работили на 4 и 6 часа, не правите никакво приравняване. Всички отработени дни се броят за трудов стаж по същия начин, ако бяха работили и на 8 часа.
За "клас" се брои трудовия стаж. От там нататък - кои длъжности и кои периоди ще признаете за професионален опит, зависи от Вътрешните Ви правила.
Все пак трябва да се признае, че този проект е значително по-добър от предходния :)
Дано докато влезе в пленарна зала да стане още по-добър.
Мразя тези ГД по проекти. Мразя и ГД в бюджетните предприятия. Как може да има ГД с работно време, работно място и месечна заплата? И защо ИТ още търпи това?

От мен искат да имам ТД с техник, който за един ден ми оправя ел.инсталацията, защото имал работно място, а в някои институции служителките на гише са на ГД :(
1. Срокът на изпитване не прави договора срочен. ТД не се сключва на основание чл.70, а на чл. ХХ, във връзка с чл. 70. Вижте какъв е чл.ХХ във Вашия случай.
2. Вижте КТ чл. 67, 68, 69... за  реда на преминаване от безсрочен ТД в срочен и за възможността за сключване на последователни срочни договори.