Проверете в Д1-корекция сте попълнили същите данни в т.12, данните за лицето, месецът...
Вижте чл. 305, ал.3. Евентуално и чл. 113
И двата  варианта са възможни. Бих предпочела първия - променя се всичко с един замах :)

По т. 1 - например по чл.325, ал.1, т.1
По третия въпрос - не трябва

Предстои ми да правя същото и се чудя дали трябва някъде (например протокол от ОС) да се уточни, че лицето продължава да е управител ?!? ... и как да го оформя.
След като питате и за СОЛ, предполагам че лицето е И съдружник във фирмата. Погледнете учредителния акт, който е публикуван в ТР. Пише ли там, че въпросното лице е управител (независимо самостоятелно, заедно, поотделно..)? Ако пише, че какъв е проблема? ОС взема решение да прекрати ДУ и толкоз. Човекът си остава управител по учредителен акт и за дейността си започва да се самоосигурява.

Към Нина87: можете да прекратите ДУ и започнете СОЛ всяко време. След датата на пенсионирането СОЛът може да е "само здравно". Аз бих го направила от началото на месеца след пенсионирането.
Когато ни представят ТЕЛКово решение по ТД, не го носим никъде, нали. Само си го пазим в досието на работника, че та при нужда да оправдае по-голямата отпуска и по-малкия данък. Не мисля, че че при СОЛ - ЕТ е различно. Да го покаже само на счетоводителя си
Полагат Ви се 58 дни - 2*20 за двете години майчинство и 18 за 11-те месеца неплатен.
Можете да го ползвате. Работодателят трябва да разреши
ТД сключен на основание чл.67 ал.1, може да бъде прекратен по чл.71.  - да.
договора трябва да е посочена връзка с чл.70 ал.1 от КТ - задължително. Иначе няма да имате право да приложите чл.71. Освен това трябва да е посочен срока на изпитване и в чия полза е уговорен (т.е. по чия инициатива може да се прекрати по чл 71)
като това не е декларирано в НАП - това НЕ СЕ декларира с уведомлението към НАП
Работника е във фирмата от почти 3 месеца и следва да бъде освободен - ако срокът на изпитване още не е изтекъл,може да ползвате чл.71
Имайте предвид, че ТД със срок на изпитване може да се сключи само веднъж с един работник на една длъжност. Ако този човек някога в миналото е работил при Вас на същата длъжност, сега не може да се възползвате от чл 70, а след това и от чл.71.
Скрит текст :
Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

И това е вярно, но не се отнася за отпуска, отложен заради ползването друг вид отпуск. Погледнете следващите членове от КТ. Аз нямам възможност да ги цитирам.
Имате право (все още докато по европейска инициатива не променят закона) на отпуск да времето на всичките майчинства и болнични. Този натрупан отпуск може да ползвате до две години (ако не бъркам. Ако бъркам, нека ме поправят) след като изтече последното майчинство и трябва да се върнете на работа. Може да ползвате натрупания отпуск веднага след майчинството без отработен ден. Разбира се, ако работодателят разреши.
Заплащането на неползвания отпуск е възможно само при прекратяване на трудовия договор.
Ако фирмата Ви няма дейност,  може да спрете самоосигуряването, да закриете банкована сметка (ако желаете) . Може въобще да нямате фирмена банкова смитка, ако не Ви трябва. Ако сте регистриран по ЗДДС,  дори да нямане дейност, трябва ежемесечно да подаване нулеви декларации, но това е безплатно :) Ще имате и някои задължения по годишната данъчна декларация  и финансовия отчет, но и те са безплатни или за някакви 20/40/ лв. Е, ако сте наели помещение, имате договори да телефон, интернет и т.н. - според конкретния договор.
Според мен ЕТ е по-лош вариант от ЕООД и ООД.  И за осигуровките, и за данъка, и за ДДСто. Особено ако имате по-голяма печалба .
Не зная какво Ви плаши набирателната сметка? Ще вкарате едни пари (колкото ще е капитала на фирмата - минимум 2 лева) за определено време (докато мине регистрацията) и после си ги теглите и внасяте в "касата". Фирмената сметка също не е проблем.
Прави ми впечатление, че изобщо не сте наясно с нещата, с които се захващате. Първо си изяснете дали наистина ще трябва да регистрирате фирма ими ще Ви плащат като на ФЛ по някакъв договор за представителство  (казвате, че ще Ви "превеждат заплата", а не "плащания по договор или по фактура").
Задали сте много въпроси, на които не може да се отговори с две думи. Има много възможности и много "ако". Това си е предмет на няколкочасови разяснения. Допитайте се до някой счетоводител (не адвокат!)
Надявам се да знае всичко това счетоводителя :) каза само,че в подал в НАП че съм наета на работа на 18 октомври, но тогава не в подал дали договора д срочен или безсрочен. И сега миже да го сменим.
Дано Вашият счетоводител наистина знае какво прави :)
Или Вие да не цитирате точно думите му.
Щом държите на отговор, ще Ви кажа, че няма облекчение.
Отговорноста, обаче, си е Ваша
Щом като е "служител", правя извод, че е на ТД. За осигуровките по ТД и валидността и пенсията нямат значение. Поне така си спомням. Не ми се търси в КСО и ЗЗО.
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението

Я, то си пишело в закона ....
Има и друг вариант:
Правите си файловете за месеца без въпросната фактура. Записвате си файла както всеки месец
Изтегляте си програмата на НАП
Настройвате си я за съответната фирма
Влизате в опцията "диск/дискети - четене на данни от файл" и отваряте файла, който сте записали със счетоводната програма. Избирате "добавяне" или "запис" /не помня точно/.
Влизате във "Въвеждане - дневници за продажбите" за месец 201910 и добавяте двата реда /с минуса и вярното/.
След това - "Справки - СД по ДДС" и попълвате клетките около 70. Записвате дневниците във файл. Запомнете къде е записан! Подавате този файл към НАП
Благодаря за отговора, но за чл.328 ли става въпрос?
Извинявам се. Объркала съм 328/1/3 с 325/1/3. И в двата случая срока на изпитване не е от значение.
И двете основания са еднакво благоприятни за бъдеща борса.
Да. Щом е осигурен в ЕС, тук не внася ЗОВ.
А следва ли да подаде и декларация обр.7 , считано от датата на прекъсване на осигуряването?
Ако не е здравноосигурен на друго основание - да