Трябва ли към 31.05.2020 да се посочи в Д1 край на осигуряването  да. ОКД5 трябва да се подаде за прекратяване на осигуряването  да
 уведомление за ДУК подава ли се не
 
Мисля си, че ГФО и ГОД са според счетоводното отчитане на разходите и счетоводния финансов резултат. Това, че за данъчни цели се коригира счетоводния финансов резултат, според мен не води до корекция на ГФО и ГОД.
1. Не е задължително ДУ да се вписва в ТР, ако управителя е вписан като какъв по силата на учредителния акт. Стажът се зачита за осигурителен. Финансово е като отчитане не се отличава от ТД. Разликата е само в липсата на работно време..
2. Вариантът СОЛ с личен труд от 3000 лв според мен е най-изгоден. Поне не внася осигуровки за безработица и ТЗПБ. Ако мисли да си плаща всеки месец по 3000, добре е да се осигурява на 3000. Не е задължително. Ако половин година получава за личншя труд 3000, а за останалата нищо, направете си сметка какво ще се случи с год.изравняване и или са се самоосигурява авансово на някаква сума под 3000, или да си плати труда и за пърмите месеци, или да си плаща личен труд над 3000, така че в края на годината да станат 12*3000. Зависи от това, което искате да постигнете.
3. Трудов договор между ЕООД и собственика му е много спорен въпрос. Според повечето мнения е недопустим.
По т. 5: Ограничението за промяната на осигуряването през м. януари е само относно ОЗМ. Спирането на ДОО може да стане по всяко време, стига да има основание.
По т. 2: В КСО е казано, че пенсионерите се осигуряват за пенсия по желание. Т. е. ако иска да се осигурява за пенсия, трябва да подаде отново ОКД5 и да заяви "пенсионер съм и желая да се осигурявам за пенсия или за пенсия +ОЗМ". Ако не желае да се осигурява за пенсия, достатъчно е да отрази това в Д1.
По т. 3 се въздържам от коментар. Нещата са много субективни. Направете си сметка какви осигуровки трябва да внасяте всеки месец, с колко биха повишили пенсията и колко време, живот и здраве, очаквате да се възползвате от това увеличение.
 -12.21 лв. 

това е за един месец. За цялата година -12,21*12. Вярно, не е много, сравнено с осигуровките за довнасяне.
По-логично е, след като всеки месец ще се плаща по 1000 лв за личния труд, да избере осигуряване върху 1000 лв или поне върху нещо между 610 и 1000. Не е задължително, разбира се.
Тогава какво Ви притеснява? Проверете в данъчноосигурителната сметка на лицето как са обвързани плащанията със задълженията .
Ако сте внесли всичко по Д6-13 не би трябвало да има задължения
А с Д6-13 за 2019 г какво е декларирано?
Д1 е за авансовите вноски. Крайното задължение се декларира с Д6-13. Няма обвързване на Д1 и Д6-13 за СОЛ. Направените осиг.вноски през годината се обвързват с Д6-13
До 30.09. имате право да подадете коригираща ГДД
като МРЗ
За периода на платената борса няма осигуровки за ОЗМ
..И поради това няма да имам 24 месеца необходими за изчисление.Или по точно ще ми липсват 4 месеца от необходимите 24

Няма изискване за 24 месеца с осигуровки, със стаж или с каквото да било. Още повече - няма изискване за 24 последователни месеци.
При определяне размера на обезщетението за безработица се взема средния осигурителен доход от последните 24 месеца,  като за периодите от тези месеци, когато сте били без работа или без осигуряване за безработица,  се взема минималната работна заплата за България.
Иначе правилно ли разсъждавам?

прекратявам договора, считано от 26,05,2020 г. примерно и веднага го назначавам, считано от 26,05,2020 г
Назначаването "считано от..." няма смисъл. Ако искате 26.05. да е първият му работен ден по новия ТД, то този договор трябва да е сключен преди това и преди 26.05. да е регистриран в НАП.
Не е невъзможно

Май цялата гимнастика е да не се плащат осигуровки, освен здравни, щом ще пенсионер?
Няма начин да се избегнат осигуровките при ТД. :)  Дори и при пенсионер.
Явно иска да си вземе двете заплати сега. Макар че след някоя друга година има вероятност заплатата му да е по-висока и да вземе по-голямо обезщетение. Но... разни хора, разни идеали
Е, може и Вие да ги платите. Или шефа... но да е от името на работника и не е разход.

Освен ако неплатения не е поради производствена необходимост /вижте как точно е записано в чл.40 на ЗЗО/
Няма такава възможност.
Поне аз не зная да има.
Защо искате да прекратявате договора, щом лицето ще продължи да работи?
Прекратете си договора когато му дойде времето и тогава платете обезщетението.
Аз  чета днес, че от 24.04.2020 г. вече не се дължат такси за Търговския регистър за обявяване на ГФО. Вярно ли е? Или не мога да повярвам, че е вярно.
къде го четете?
най-вероятно ще ме съкратят в края на май месец, поради намален обем на работата.
Това става.

  да ползвам 6 месеца, 60% от възнаграждението си като обещетение
Е, няма да е 60% от последното възнаграждение,  а 60% от средното възнаграждение през последните 24 месеца, като да времето по ГД смятате минималната работна заплата
Времето с ГД е прекъсване, тъй като по ГД няма осигуровки за безработица. Това време не влиза при определянето на 12-те месеца от последните 18, а при определяне размера на обезщетението за периодите с ГД /без трудов договор/ се взема минималната работна заплата за страната.
Тук се цитират ЮЛ с нестопанска цел , ние сме АД със стопанска дейност
Това важи ли за Акционерните Дружества ?

За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността,
Важи за всички. От известно време насам ТР вече е ТРРЮЛНЦ