Ирена, и ти си права "принципно" :) Сега семейния кодекс дава възможност И за друго разпределяне на имуществото, придобито през брака, освен познатата семейна имуществена общност /предбрачен договор и т.н. - неща с които не съм наясно/. Скоро продавах имот, придобит по време на брака и искаха декларация относно начина ан разпределяне на семейното имущество.
При сключване на договор за наем на семейно жилище е добре да си направите труда да установите кой точно е собственика и договора да е с ВСИЧКИ собственици. Ако е нужно - поискайте и други документи, освен нотариалния акт.

И още нещо от опит: Преди години правихме ремонт на апартамент като подписахме договор със съпруга. Всичко вървеше добре до последното плащане. Тогава се появи съпругата и каза: "Какво сте направили с апартамента Ми? Аз не исках да се променя еди какво си..." И почнаах едни разправии... бедна ви фантазия...
в трудовата книжка ще напиша, че трудовият стаж не е равен на осигурителния

Такъв текст не се вписва. Пише се само когато ОС=ТС. Когато не са равни, не се пише нищо
е като е в изпитателен срок запазват ли се същите права и задължения
В рамките на изпитателния срок само страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. За другата страна изпитването има значение до толкова, доколкото във всеки един момент може да се окаже без договор.
Т.е. - ако желае да напусне по свое желание, работникът трябва да спази предизвестието независимо дали е в срок на изпитване или не.
А защо не опитате по взаимно съгласие?
С случая изпитателтния срок не е от значение. Важно е какъв е срока на предизвестието
Естественно в полза на работодателя,удръжка-една работна заплата?


Чак да е естествено...
Работникът ли иска да напуска? Какъв е размера на предисвестието по трудовия договор? Може да не мине само с една заплата :)
И заплатата не може да се удържа - плаща се обезщетение за неспазено предизвестие. Нещата са различни :)
Сиска, ако мислиш да се занимаваш със счетоводство, добре е да се запознаеш с някои основни данъчни и осигурителни закони. КСО е между тях.

Дали може лице, работещо в ЕС да сключи ГД в България зависи само от изискванията на двата договора - този в ЕС и този в България.
Може и да пречи. Зависи от дейността  - някои дружества забраняват на управителите си да упражняват конкурентна дейност. Зависи и от изискванията на ТД - например държавен служител не може да има собствен бизнес.
Преценете според ситуацията.
Иначе - от гледна точка на счетоводство и осигуряване - едното не пречи на другото
За пенсия не можете да се осигурявате със задна дата. Освен за годините, през които сте бил/а редовен студент във ВУЗ. И то при определени условия.
От сега нататък може да се осигуряваш за пенсия само ако те наемат някъде на трудов договор или договор за управление, ако си регистрираш фирма, свободна професия или занаятчийска дейност, ако си регистриран земеделски производител или получаваш доходи по граждански договор над минималната заплата.
Кога ще се пенсионираш зависи от възрастта. Поне на този етап :)
Колкото за здравните осигуровки - те са задължителни. Работиш, не работиш... И за да имаш непрекъснати здравноосигурителни права, трябва да имаш осигуровки за 36 месеца назад.
На заварените работници не се промени класа според промяната, т.е. те останаха в заварено положение.

Заварено положение докато продължават да работят в същото предприятие. Ако напуснат и започнат на друго място - там вече няма заварено положение.
Ако днес назнача работник -стругар, работил от 2000 до 2010 като счетоводител, въобще няма да призная стажа нито от 2000до 07.2007, нито от 07.2007 до 2010

Колкото до коментара /без да чета статията, а само цитата/ - мисля че е неправилен.
Не се знае кое е по-добре :))
Все пак за да има някакво основание за самоосигуряването Ви , е нужно жирмата да има някаква дейност. По добре не отказвайте веднага, а се запознайте по-добре с нещата. Консултирайте се и със счетоводител. Предполагам че срещу малко възнаграждение ще Ви обясни всичко с цифри.

ПП Надявам се да се самоосигурявате на 420 лв, защото ако сте избрала по-висок праг и нямате достатъчно доход не е добре...
Първо - понятието "опростена фактура" отдавна не съществува. Явно става въпрос за фактура без ДДС.
Второ - преди да издадете фактура трябва да имате предвип поне следните неща:
- по фактурата би трябвало да има и плащане /фиктивно или реално/, което би трябвало да се документира. Плащането може да е по банков път или по касов, ако сумата е под 15000. За плащане по касов път трябва да издадете фискален бон. Имате ли готовност за това?
- получената сума по фактурата е приход за ЕТто и трябва да намери отражение в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ. Ано нямате достатъчно разходи, готова ли сет да платита 15% данък + евентуално довнасяне на осигуровки?
- съобразен ли е предметът на сделката по фактурата с дейността на ЕТто? Имате ли нужните ресурси и/или материали? Имате ли документ за произход за нещото, което продавате, ако фактурата е за стока? Компетентна ли сте за идвършване на описаната във фактурата услуга?
А подчертания текст не означава ли нещо такова?
Според мен като разход за външни услуги /ремонт на ДМА/
Няма подобрение, модернизация, а само възстановяване на предишните параметри
От името на НАП :)

ПП Абе как го правите това без договори? Още ли има такива, дето се навиват да дават документи и пари без договор?
нещо немога да гоо разбера.От името на фирмата или счетоводителя?
Ако счетоводителят е в трудови или облигационни правоотношения с фирмата - от името на фирмата, ако счетоводителят работи сам /свободна професия, като ФЛ/ - от негово име.
Вижте все пак закона. Там има отговори на въпросите, които задавате. Ние може да бъркаме ...
всъщност в комисия за защита на личните данни се подава информация от работодателите/фирмите/ когато са нали работници
Не. Подава се при обработка на всякакви лични данни и подържане на регистри с лични данни.  Не само за работниците :)
Всъщност описвате професионалния маршрут само във фирмата, издаваща тази производствена характеристика.
Защо само във фирмата, издаваща ПХ? До сега искаха целия трудов стаж по трудова книжка, а само за последното работно място - справка от СТМ.
По същата логика  -  дай да включваме и времето, през което не е работил...
Поне за 2013 ще правим изравняване :)
Ако не Ви представят сл.бележка от предходен работодател  -изравнявате по това, което имате. Мисля че имаше такъв текст в ЗДДФЛ, но не ми се търси. За Ваше успокоение е добре да поискате някаква декларация от работника, че не е представил бележка от предния рабоотдател.
Относно издадените от Вас бележки - на бланката ива място и за дата на издаване и за дата на получаване. Попълнете си първата дата, дайте изходящ номер и я оставете в досието.  Нека да проверяват :)
1. НАП търси и под вола теле
2. в становищата има различни мнения по въпроса


Да, това са два основни извода да дейността на администрацията. И не само на НАП, но и на НОИ, ДАИ и т.н.
Ще добавя още един извод:

3. законите са написани неясно и завъртяно, така че позволяват нееднозначно тълкуване.

Сега вече имаме готов отговор на всички въпроси от вида: "Какво се прави, ако...?" или "Правилно ли е...?"