Е, надявам се да я съкратят след 01.04.2013 /или 3 г. след датата на отпускане на онова обезщетение през 2010т/
За няколко дни има ли смисъл да й правят мръсно?
 В Д6 влизат всички осигуровки - и личните и от работодателя. Така е било винаги през годините поне при платени заплати.
Да използвам темата да попитам - ако се подаде сега Д6 за период през 2010 г с ДДФЛ за внасяне  с каква дата на плашане да я подам - реалната дата на плащане на заплатите, с която вече има подадена Д6 или с друга дата  -следващия ден, днешна дата..? За този период Д6 е подадена с техническа грешка в ДДФЛ и сега имаме надвнесен необвързан данък.
 И ако се подаде тази Д6 за минал период дали ще има глоба? Има ли значение дали ще се подава с КЕП или на хартия?
Предполагам, че имаш идея за отговор.
Не зная какви са особеностите при ремонт на ДМА в селското стопанство, но мисля че и тук са от значение две основни неща: Чии е склада - собствен или нает? и Какъв е ремонта - текущ или подобрение?
Не че мога да ти отговоря конкретно, но все пак - някои уточнение може да са полезни на колегите, които смятат да отгооврят
Осигуровките, като процент, са еднакви и при първи и при втори и при следващ ДУ и са същите, като при трудов договор.
Осигурителният доход и и при първи и при втори и при следващ ДУ е реално договорината/платена заплата, но не по-малко от МОД за управител на съответната дейност, съгласно ЗБДОО 2013.
Както при един, така и при повече ДУ има ограничение за максимален месечен осигурителен доход.
Относно КТД - предполагам управителят не е на трудов договор, а ДУ е сключен на основание ЗЗД. Какво общо има тогава с КТД?
За обезщетението при пенсиониране - единственият начен да го платите е да бъде договорено в Договора за управление.
За временното прекратяване на ДУ при пенсионирани - не мога да дам съвет. Имаше някои лица, за които не беше нужно да прекратяват осигуряването в момента на пенсиониране, но не помня дали ДУ попадаше в тях. Проверете КСО.
Явно има 9 месеца през последните 15 с трудов договор и ако не е пенсионер и не е осигурена на друго основание, то при прекратяване на ТД с изтичане на срока  има парво на "пълна" борса.
За  5 до 10 г осигурителен стаж обезщетението е 8 месеца в размер на 60% от средния осиг.доход през последните 24 месеца.
Много отдавна няма Национален сметкоплан. Има някои препоръчителни. А такива обяснения за последно имаше някъде към 1998 - 1999 г.
Осмен ако не сте бюджет.
На основание Вътрешните правила за организация на работната заплата във фирмата.
При определяне стажа, признат за професионален опит, за който се начислява допълнително възнаграждение, т.нар. "клас", се взема предвид само времето, през което сте работил/а на същата или сходна длъжност.
3
евентуално. Зависи дали тези три години се зачитат за стаж и професионален опит от настоящия Ви работодател.
Ако не се зачитат - попълвате толкова години, колкото са зачетени за трудов стаж и проф.опит
Обикновино страните се договарят и за реда на плащане.
На Ваше място бих издала фактура със съдържание "аванс по доставка", а при окончателното плащане - или КИ за аванса + фактура за 10бр. - .ед.цена - обща сума, или една фактура с текст 1. 10бр. * 50 лв - 500лв, 2. приспада се аванс - 250 лв, стойност 250, ДДС 50, Общо 300.
Зависи от условията на договора/доставката. Зависи и кога ще се плати останалото.
Най-вероятна ще трябва да издадете фъктура.
За да няма объркване - Вие сте изпълнител по сделката  и Вие получавате парите, нали?
А какъв е размера на нетните приходи през 2012? Под 300 000лв, между 300 000 и 3 000 000, над 3 милиона?
Отговорете си на този въпрос и прочетете чл.83 от ЗКПО. Ако трябва - прочетете и нататък.
Задължително е да се подаде.
Ако не се подаде, най-често не се случва нищо, макар че в Закона за статистиката има едни глобиии...
Само в статистиката Декларация за неактивно предприятие
Не съм го правила. Не знам дали излиза вх. номер с ел.подпис.
Но чух, че на хартия ставало.
- ГФО в ТР
- декларация за неактивност в НСИ
- декл. чл.92 обр.1010 в НАП
По отношение на назначаването на работници на трудов договор /пенсионери или непенсионери/ собствеността на дружеството няма никакво отношение.
Общинската собственост може да оказва влияние върху нормирани, лимитирани и т.н. разходи за заплати, щатни разписания, подбор на кадри и т.н., но не и върху осигуряването на работниците по ТД
За ДДФЛ - ако има телк над 50%  -да, ама за осигуровките..........????