Зависи как са се разбрали с настоящия работодател. Ако ТД се прекратява "считано от 30.10", то е редно заповедта да е с по-ранна дата. Ако се прекратява считано от 01.11. /най-вероятно/ или от 02.11, то уведомлението за прекратяване се пована в 7 дневен срок след датата "считано от"
Няма проблем, че в системата за няколко дни ще фигурират два основни договора. Спазването на сроковете за подаване на уведомленията допуска това.
За Ваше успокоение, при сключването на новия ТД поискайте заповедта за прекратяване на стария. Тя трябва да е оформена преди това.
Според мен ще е проблем. Сигурни ли сте, че нотариуса ще изповяда такава сделка, при която някой си продава нещо, което не е негово? Ако пък предишният собственик има достатъчно доказателства, че багера е негов, тогава какво е правил във Вашите активи? И как Вие ще издадете фактура за продажбата, като реално нищо имате нещото, нито го продавате?  Евентуално да го "продадете" с фактура на предишния собственик, пък той да си издаде фактурата според НА.
Все пак проверете, дали при продажбата на багер е задължително да има нотариален договор.
31.01.2016
Срок за какво?

irenabrili    Отговор 1 | 19.10.2015, 11:47

Това не го ли прочете?

ПП Използвам възможността да се извиня за подвеждането в Отговор 3. Става въпрос не за ЗКПО, а за чл. 65, ал.13 от ЗДДФЛ.
Работодател закупува лекарства,които ще се използват от работниците при необходимост.Има ли право на данъчен кредит.

Ако лекарствата са за зареждане на аптечката на фирмата или на обекта /по списък от СТМ/  - няма проблем с ДК.
Ако тези лекарства са за диабета на пазача или контрацептиви за секретарката - няма как да стане :) И разходите ще трябва да отнесете към "представителни" :)
ЗО е върху осиг.доход!
Незнам откъде Ви хрумна този минимум!

Да допълня - след като вече е осигурен по ТД, макар и върху 63 лв, вече не дължи осигуровки по чл.40, ал.5
Все още не дават субсидии за деца :)
DEL

Не прочетох правилно датите :)
Естествено, че ще го осигурявате
Д1 с код 04 за допълнителен ТД
ие сте предоставили заем на фирмата /юридическо лице/, а не да съдружника си. Той лично не Ви дължи нищо. Няма "задлъжнялост" към Вас. Длъжна Ви е фирмата. Ако другият съдружник си продаде дяловете, фирмата продължава да Ви е длъжна, а бившият съдружник просто вече няма нищо общо с тази фирма.
Допуснали сте две грешки:
Първата и по-важната -  дали сте пари без да имате договор за заема. Предполагам вече осъзнавате до какво води този пропуск.
Втората грешка е предоставянето на заем към свързано лице /Вие и фирмата сте свързани лица/ в отклонение от пазарните условия /без лихва/. Този пропуск може да ви доведе единствено до проблеми с данъчните.
Ако сте в добри отношения с ортака - разберете се и оформете нещата писмено. С лихва и срок. Ако не се разбирате - приберете и съхранете всички документи /платежни, банкови извлечения, касови ордери и т.н./ които доказват паричните Ви вноски. И потърсете адвокат.
С друго не мога да помогна.
Никога не съм мислил, че точно Вие ме лъжете , проблема идва от там,че той няма да се бръкне никога,т.е. това е немислимо като вариант.
Защо? Какво му пречи - внася си парите, после си ги тегли и пак са си негови. Е, след малко данъци, разбира се :)
 Пък ако в момента няма налични "джобни" - внася едни 5 хил.лева, после ги тегли, пак ги внася, пак тегли и така докато внесе цялата сума. Чиста работа :)
Нещата са в малко по-друг ред:
Първо е решението за разпределяне на дивидент. След това начисленията. След това декларирането на данъка и внасянето му. Срокът за Д55 и внасянето на данъка е края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивидента.
Относно плащането: теоретично - може да си остане като задължение към собственика. Самото плащане няма отношение съм сроковете за внасяне на данъка и подаването на Д55. На практика няма смисъл да се разпределя дивидент и да се внася данък, след като няма финансова възможност да бъде платен.
Вярно, че според указанието за всеки ден на плащане трябва отделна колона.
Хмм..., струва ми се безмислено....
Защо 17 +1 колони? Една колона за всички осигуровки и една за целия данък
ЗП не се осигурява за безработица. Ако прекрати работа като ЗП няма да има право на обезщетение за безработица. Ако прекрати работа по ТД и продължи да работи като ЗП, отново няма да има право на обезщетение за безработица, защото е осигурен на друго основание /като ЗП/. Ако преди прекратяването на ТД е прекратил дейността си и самоосигуряването като ЗП, то ще има право на обезщетение за безработица.
За болничните - зависи как е избрал да се осигурява като ЗП - само за пенсия /на ниския процент/ или за пенсия, болнични и майчинство /на високия процент/. В първия случай може ползва болничен по трудовия си договор и продължава да внася пълните осигуровки като ЗП. Във втория случай ползва едновременно болничен по ТД и като ЗП. Взема си два екземпляра на болничния и ги отчита и на двете места.
А на ей тва май е казуса, което значи къде може да се осчет. парите според Вас :)

На този въпрос вече имаш отговор:
Отговор 18 | Вчера в 23:18
Най-елементарното е шефът Ви да се бръкне за онези пари, дето са му дадени срещу хвърчащо листче и да ги внесе в банковата сметка на фирмата от името на фирмата купувач. После осчетоводявайте както знаете.

Не зная защо мислиш, че те лъжа....
Актуализирай си софтуера, а не се занимавай с администриране на излишни лични данни.
Ако искаш да си полезен на работниците си - запознай ги с правата им по ДЗПО, но не ги питай за решението им. Още по-малко - в писмен вид.
Като за начало - денят преди болничния работничката няма осигуряване за ОЗМ, следователно няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност /болнични/.
За Д1: след като в рамките на един месец има дни, зачитащи се за стаж и дни в неплатен без стаж, то се подават две Д1 - едната с код 01 /или какъвто е според ТД/ и една с код 28 за дните в неплатен без стаж. В двете декларации внимателно попълвате датите на начало и край осигуряване.
Ъ
Вижте какво ще правите с болничния. Ако искате да помогнете на работничката - прекратете неплатения по-рано и оформете 27.09. като отработен ден. В този случай има право на болничен. За първите три работни дни плащате обезщетение 70% от брутната заплата и озигуровки върху МОД. За останалите работни дни от болничния - само ЗОВ 4,8% от 420 пропорционално на дните.
В този случай в Д1 с код 01 в т.14 о 15 ще имате съответно 0, 27,0,0,0 и 11,0,0,0,0, а в Д1 с код 28 в т14 - 12, 0,0,0,0 и в т. 15 - 26,0,0,0,0.
Ако смятате, че имате право на такова обезщетение, подавате искане към бившия си работодател да бъде изплатено. Пи отказ можете да го съдите. Ако сте прав - ще ви плати и ще покрие разноските по делото. Ако не сте прав - ще си пратите на съда и на адвоката.
По моето некомпетентно мнение, право на 6 заплати ще имате, ако сте  работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж. Т.е. - 10 години след прекъсването. Не смятам, че сте изпълнили условията за това обезщетение. Освен, ако в МОН нямат някакъв колективен трудов договор или специфични вътрешни правила.
Не може да се приспадне несъществуващ аванс а преди време нямаше Закон за кеш-а
Може да не е имало закон за кеш-а, но имаше закон /наредба/, че плащанията се документират с касов бон, освен ако не са по банков път. Та всички плащания с разписка, квитанция от ПКО и други подобни "документи" са просто незакони. Опитайте се да обясните това на шефа си. И изискайте всички документи за плащанията! Нищо че не са при Вас и не са осчетоводени. Все пак трябва да имате яснота по плащанията. Иначе нищо не става!!![/u]
Най-елементарното е шефът Ви да се бръкне за онези пари, дето са му дадени срещу хвърчащо листче и да ги внесе в банковата сметка на фирмата от името на фирмата купувач. После осчетоводявайте както знаете.
Успех!
За периода на болничния се внасят само здравни. 4,8% от 420. Поне до края на 2015. После - според поредните промени :-)
При изчисляване на майчинството, когато е имало болнични, се взема доходът, от който е сметнат самия болничен, т.е. - според доходите 18 месеца преди болничния. Както казах по-горе - за времето на борсата се смята минималната заплата. Колкото повече време сте на борсата или без осигуровки, толкова по-ниски ще са следващите обезщетения за болнични и за майчинство.
Надявам са да разбрахте.