Абе съвсем не съм сигурна дали "начало на дейност" дори за целите на осигуряването осначава "първа приходна фактура/първи касов бон"
Ако на 01.11 сключите някакъв договор, на 03.11 купите материали, на 05.11 назначите двама работника, а на 20.11 издадете фактура за услугата или касов бон за плащането - коя дата ще е начало на дейност? А ако на 25.10. сте сключили договор за наем на помещение или оборудване?
Подавате две Д1.  Сумата на обезщетението се разделя в двата месеца, пропорционални на работните дни и така се вписва в Д1
Вижте с какъв код се подава, когато става въпрос за това обезщетение. Не се прави корекция на подадените Д1
След като е продал дяловете /не акциите/ в ЕООДто, то той вече не е съдружник в него и не може да се самоосигурява. Щом още е бил управител, то е трябвало да се осигурява или по ДУ или по ТД с длъжност управител. Зависи по какъв начин е сключен договора за управление.
Доколкото знам давността на административното наказание е 1 година, но не гарантирам 100%.
Осигуровките, които са направени като СОЛ са недължимо внесени и подлежат на връщане, а подадените Д1 - на заличаване.
А как ще се оправяте с управлението, евентуалните доходи от управление и дължимите осигуровки -не ми се мисли.
при работа на два часа по основен трудов договор ще бъде зачетен един ден трудов стаж за един ден осигурителен стаж при пенсиониране.
Кой е казал подобно нещо? При ТД на два часа един отработен ден се зачита точно за 2 часа трудов стаж и точно за 2 часа осигурителен стаж. Или 4 отработени дни при основен ТД на два часа се зачитат за един ден трудов стаж и един ден осигурителен стаж.
Тъй като има два режима на облагане на доходите на ЗП, че Ви цитирам двете възможности:

ЗДДФЛ:
Чл. 43  (8) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Ето и чл. 29а
Скрит текст :

ЗКПО
Чл. 83. (2)Авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;

Това е втората възможност:
Чл. 43. (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Ето чл. 29 от ЗДДФЛ:
Скрит текст :
А  според Вас?

Границата не беше ли 300 хиляди?
Помислете, какво ще впишете в тези декларации?
Най-вероятно ще стигнете до отговора, че щом няма осигуровки - няма Д1, а щом има данък през първите три тримесечия - има Д55
Не беше трудно, нали?
От мен: едно плащане - една СИС
Щом смятате, че годишният осигурителен доход ще е по-голям от 12*500 - осигурявайте го на по-висока сума. Какво ви спира? Само гледайте да не надвнасяте, че после има да се занимавате с връщане и други простотии.
до 13.11 има време :)
Сега начислете само заплатата и ако има обезщетения по чл. 220 и 224
Иначе изчисляването на обезщетението за непълен месец е пропорционално на работните дни
Нали онзи ден ти отговорих? Защо пак? Народното събрание все още не е гласувало промени в законите :(
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12585.msg75012.html#msg75012

Или просто ти е навик за всяко нещо да питаш по два пъти?
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,10280.msg61175.html#msg61175
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,10279.msg61172.html#msg61172
Благодаря!
А по кой член не трябва да го освобождават ,за да не го пратят на борса за 4 месеца 325и 326 ли?

Толкова ли е трудно да отворите КСО? Чл. 54 а, 54б и нататък
Щом договора е основен, той се вписва в трудовата книжка. Тъй като при 2-часов работен ден осигурителния стаж е равен на трудовия, може да не се издава УП3. От друга страна - има непълно работно време, така че по-добре издайте УП3
Освен него има един граждански договор, един трудов на 4 часа и един за управление
И тези договори са действащи? Е, тогава няма да има право ан обезщетение за безработица. Колкото до записването - винаги може да се запише
Обърнете внимение на чл. 59 от ЗКПО

Скрит текст :

Предполагам, че през 2014 и не ползвате тези активи. Нали?
1. не влизат. Това е обезщетение
2. следва да се преведе
Не виждам пропуск
Аз се задоволявам с фактурата. Особено ако няма някакви допълнителни монтажи, настройки и т.н. или забавяне на въвеждането в експлоатация. Последното не ми се е случвало.
Хм... Точно това ли Ви казаха? А защо не са променили наредбата?

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА
чл.2
(3) Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.