Декларират се за месеците по договорите с Д1, Д6- само за осигурителните вноски за сметка на възложителя. При изплащането им се подава Д6 за личните осигурителни вноски и съответно данък по ЗДДФЛ, ако е удържан авансово.
Наистина ли е така?
Бихте ли цитирали закон или наредба.
Платено е по банков път, декларацията е подадена 7ми месец.
За всяка дума ли трябва да питам отделно:
По банков път - кога?
Декларацията е подадена м.07 - коя декларация? За Д1 и Д6 разбрах, че са подадени м.07. Питах за Д55.
НАП задават въпроси - какви?
Разбрах Вашия въпрос, поне относно ситуацията. Не разбрах какви въпроси са задали от НАП, за да се насоча към конкретен отговор.
Не случайно попитах кога е платено на изпълнителите по ГД. Как е платено - по банков път или в брой. И кога е подадена Д55.
Това, че сте внесли някакви пари по сметките на НАП, нищо не значи. Те са отишли за покриване на други задължения
Съмнения сигурно биха възникнали. Евентуално да задълбочат проверката с цел да установят някаква свързаност на лицата, опит за отклонение от данъчното облагане и/или укриване на ДДС. Ако всичко е по пазарни цени, не би следвало да се тревожите.
А кага е платено по тези ГД? Може би през юни? Помислете дали е възможно да е било така. Д55 подадена ли е и кога?
Иначе санкциите са: глоба за неподадена декларация и лихви за забравата.
Още по-дълъг период - 18 месеца. Това е за обезщетението от НОИ, което се плаща от четвъртия работен ден на болничния нататък.
Първите три дни се плащат от работодателя и са 70% от надницата през месеца, през който е започнал болничния
Вземате го от книжката/информационната брошура на автомобила. Обикновено там е посочен малко по-нисък разход с рекламна цел, но все пак е нещо, написано черно на бяло от производителя/вносителя.
Ако автомобила е втора употреба... намерете някакви данни от производителя. 
Казвате, че след преместване на фургоните, те ще бъдат откачени от захранването. А със самото захранване какво ще стане - ще си го приберете и използвате пак или си остава там, където е и вече не е Ваше?
Не зная за какви фургони иде реч, но при нас ги ползваме на строителни обекти. Захранваме ги от обектово табло с кабели. При приключване на обекта фургоните се преместват, кабелите се свалят, а таблото се демонтира. И кабелите, и таблото отчитаме като разход и обикновено го калкулираме на клиента като временно ел.захранване. Е, някои части от таблото ползваме повторно, но това не пречи да им вземем парите и от следващия клиент ;)
По темата: Кодекс за социално осигуряване, чл. 54а -  54к и на страницата на НОИ http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
Вижте т.10 от разясненията на НОИ.

Теоритично и един ден на новия договор е достатъчен, но наистина е добре да са повечко. Имайте предвид, че при кратки срокове (до месец-два), често правят проверки. Няма нищо незаконно, но всичко трябва да е добре обосновано с документи
А, Вие питате във връзка с някаква справка и някакви "специални" класификации на НСИ.... Няма ли указания към справката? Съобразете се с тях, колкото и нелогични да са.
Преценете:
- това захранване към фургоните ли ще остане (при преместнане на фургона превествате и захранването)
- захранването е свързано с конкретното местоположение на фургона (когато го премеестите го откачате от захранването, а самото захранване се демонтира или ползва за друг фургон)
- след преместване на фургона, той се откачва от захранването и то престава да бъде Ваша собственост.
- фургоните ще се ползват дълго време (10-15 години) на едно място
- друг вариант.
Направо си е "непълно работно време "
Не разбирам за какви корекции става въпрос. Освен добавката към ведомостта за заплати. Д1 и Д6 са си нови и "редовни". Д1 за обезщетението по 222/1 се подава с отделен код
Е, щом старият собственик е на ТД в случая е един "обикновен" работник. Новият собственик си го е "купил" заедно с фирмата. Ако искат да прекратят ТД (не стария собственик като човек!) , постъпват по същия начин както биха прекратили всеки друг ТД, съобразявайки се със защитите на КТ.
Вижте ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3, букви а и б. Там е конкретизирано кога се дължат ЗОВ при работа без трудово правоотношение.
Не прекратявайте човека!!!! Подсъдно е!

Първо: като какъв е работил стария собственик? Какво става с него след продажбата на фирмата - ще продължи ли да работи там и на какво основание?
Ако е бил СОЛ, но вече не е собственик и не може да бъде такъв, длъжен е да подаде ОКД5 за спиране на самообслужването от датата на продажбата. В този случай това, че е в болничен, няма никакво значение.
Освен, ако си мислят, че тези 6 месеца трябва да са в тази фирма и непосредствено преди болничните.
За това питам  :wink1:
Възможно е. Дори и на 8 часа е възможно.
В случая не се води "осигурен на друго основание".
По ГД или се удържат всички осигуровки (за пенсия и здравни) или никакви. Когато има задължение да се удържат осигуровки и лицето е пенсионер, може да избира дали иска за пенсия или не. Когато не се дължат осигуровки - не се дължат и здравни.
А дали има осигуровки или не - зависи от сумата.
Не е по темата, но ми е любопитно: това лице с три месеца осиг.стаж как е вземало обезщетение за безработица? Евентуално има стаж в чужбина? (Е, и той не се включва в заветните 6 месеца)