Аз бих смятала по-простичко: без да се интересувам колко дни на каква заплата е работил, вземам БРЗ за целия месец (може би 2202) и деля на дните (23)
Ето няколко извадки от СИС:

4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице, като се има предвид посоченото в т. 1 и т. 2 от допълнителните данни)  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто:  да       не     
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата 7920 лв.             

т.е. - не е Ваша работа да следите за предходните доходи и вече удържания данък . Лицето САМО по свои изчисления и на своя отгооврност попълва т.4.                           
Вижте отговори 525, 540, 542
Да попитам още :има ми някакъв образец на декларация ,в която лице,работещо по ГД ,да декларира ,че работи и по ТД и колко пари получава по него?
В СИС няма ли подобен ред за отмятане?
Интерсно ми е да знам, защо да не се ползва РКО за последното тримесечие, нали няма да има данък, които удържа.
Нищо не пречи да издавате РКО.  СИС издавате за всяко плащане, освен, ако лицето е СОЛ. А при плащане на наем от ЮЛ на ФЛ-СОЛ, също се издава СИС. Пише го някъде в ЗДДФЛ,  но не ми се търси къде.
За времето, през което сте работили в страна, с която България има двустранна спогждба, се взема ... минималната работна заплата за страната (България).
По т.1 - заличаване, а не корекция
При всяко плащане издавате СИС. Няма  значение от тримесечието.
При плащане през четвъртото тримесечие, полечателят на дохода има право на избор дали да му се удържи данък или не. Това се посочва в СИС. Според случая подавате или не Д55.
Наемодателят подава ГДД и в двата случая. Независимо дали има данък за внасяне или не.
Защо само с 35 лв. месечно? Каква е формулата, по която се изчислява размера на обезщетението? Не би ли трябвало да е средно аритметичното от 600 и 2000?   :noexpression:
60% от средния осигурителен доход с осигуровки за безработица  от последните 24 месеца преди месеца, в който е прекратен договора. За периодите без осигуровки се взема минималната работна заплата.
Кога е осъществена доставката и как е документирана?

Няма да питам защо пярите са постъпили ПО сметката НА клиента ;)
Освен ако нямате предвид, че продавача е Ваш клиент.
Щом изпълнителят е СОЛ, възложителят по ГД няма задължение за удържане на данък и осигуровки. Следователно няма задължение за подаване на Д1, Д6 и Д55  за този договор . Тримесечието не е от значение
Ами опитайте.
Аз по-скоро бих попитала дали бихте предоставили своята дебитна карта на друго лице за да участва в хазартни игри.
Благодаря. Аз исках и практически опит т.е. ако работодателя целенасочено иска да наложи дисциплинарно уволенине на служител.
Колкото и да е целенасочено, не може без основание, без писмени обяснения и т.н.
Дисциплинарните уволнения са най-често оспорваните в съда и при най-малкото отклонение от процедурата, съдът се произнася в полза на работника.
Вижте Кодекс на труда, чл.190 и 193
Може да погледнете и другите членове от 186 до 195
Какви 6 месеца?
Ако сте в неплатен отпуск са отглеждане на дете до 2 год. възраст, можете да го прекратите и да си ползвате болничния. Ако ползвате "обикновен" неплатен и темето вече не се зачита за стаж, трябва да имате поне един отработен ден преди болничния.
Да.
И трите декларации подавате едновременно.
Ако може ще използвам темата, за да не отварям подобна.
ООД с трима управители и тримата с ДУК. Единия управител обаче от 2017г. не работи, но са пропуснали да го отпишат от ТР. Не му се внасят осигуровки, не му се плаща заплата и той съответно и не работи от 2017. Каква е процедурата в този случай? Дължат ли се осигуровки и данъци?
Ако този неработещ управител е съдружник и ако не сте имали глупостта да обявите по някакъв начин в ТР, че управлява по ДУ, направете едно решение на Общото събрание със задна дата за прекратяване на ДУ или каквото е предвидено в самия договор за прекратяването му. И толкоз.
Здравейте. Точно в момента правя корекция на регистър за две години назад, заради това, че имаме вписан управител в търговския регистър, а е назначен на трудов договор на длъжност управител. Фирмата е ООД и собственик е друга фирма- ЕТ. От НАП направиха проблем, заради вписването в търговския регистър. Излязоха с предписание, че щом лицето е вписано в търговския регистър, не можело да е на трудов договор.Задължително СОЛ или ДУК. В нашия случай СОЛ не е подходящо.

В предписанието посочено ли е законово основание?

ПП Писах преди да прочета отговора на Дицве, но няма да трия. Аз имам същата ситуация с двама управители на ТД, които са собственици и управители по учредителен договор.
Би трябвало да има право на пълна.
Не би трябвало да има проблем с увеличението на заплата. По-високата заплата би допринесла за увеличаване на обезщетението с около 35 лв месечно, а платните в повече осигуровки са няколко пъти повече
Благодаря, но после за четвъртото тримесечие ЮЛ не подава нищо, то тогава ФЛ какво ще подаде?
ГДД