Когато осигуровките на собственика -СОЛ се плащат от сметката на фирмата,  не може наредител да е друг, освен фирмата. В случая се посочва името на СОЛа и ЕГНто му като задължено лице.
Няма проблем СОЛа да си плаща осигуровките от своята сметка или в брой на касата в банката.
Според наредбата де.
Простете,но съм чела актуалния вариант, защото от години не приемам плащания в брой. Вие погледнахте ли я?
В ТК се вписва само основния ТД. Независимо дали е на 8 или 4 часа. За дорълнителния се издава УП.
Не махнаха ли това задължение?
Информацията не е достатъчна за точен отговор.
физ. лице, осиг. на максималния осиг. доход - осигурено на друго място ли?
изплатен гражд. договор за м.12.2020г. - през кой месец е направено плащането?
нает МПС /тов. автом./ за м.10,11 и 12.2020г - кога е платен наема?
т.е да намаля с размера на осигуровките, внесени за 12 -те месеца, за да получа данъчната оснвова за облагане по ЗДФЛ?
Ако ГД обхваща цялата година - да. За целта трябва да коригирате Д1 за предходните месеци.
Ако ГД обхваща само м.12 - приспадате само осигуровките за м.12. При подаване на ГДД, ако няма други доходи, ще има надвнесен данък, който може да бъде възстановен или пирспаднат
Мерси и аз така го разбрах, но просто ми се стори странно, защото при нула излиза все едно данъка е надвнесен.
И какъв данък е надвнесен, като лицето не е получавало възнаграждение за личен труд? Какъв данък, като няма доход?

Недялко, нещата може да станат с питане по форумите, но може и да не станат- Не, че някой умишлено ще Ви подведе. Просто никой тук не е наясно с всички подробности около Вашата дейност. Най-разумното нещо, което може да направите, е да се свържете със счетоводител. Още повече, че годишния финансов отчет на дружеството ще трябва да се състави и подпише от счетоводител с нужния стаж и образование.
Да.
Задължително трябва да подадете ОКД за начало на дейност и избран начин на осигуряване /с или без ОЗМ/, независимо че няма да правите реални вноски
Лично аз уведомявам всичките ЧСИта
Възстановявате пълната сума. После си я приспадате от дължимия данък за всички заплати през януари или следващите месеци до изчерпване
Ако е Д6 с код 5 за м.12.2020 - 31.01.2021.
Ако е с код 8 - 31.12.2020.
За другите кодове - според случая.
Много точно е обяснено в Наредба Н-13  в указанието към Д6
Декларация 6 за м.януари при положение ,че заплатите са изплатени през м.януари кога трябва да бъде подадена.
От 1-во до 25-то число на месеца, следващ този, през който е направено  плащането и е удържан данъка
Пише го в Наредба Н-13
Дохода, от който е изчислен болничния.
Пише го в КСО, чл.54б или 54в /не мога да проверя в момента/
2015
Наемодателят не е регистриран по ЗДДС
Тогава на какво основание ще начислява ДДС?
Да, благодаря Ви, данъкът до 28.02.21г мисля, че трябва да се внесе?
Не пречи да го внесете и до 28.02., но срокът е до 30.04, както е написала marpan_64 и както е регламентирано в ЗДДФЛ.
Така е.
Уредено си е в КТ
надвнесен годишен данък-14,64 лв - да, така е.
Това означава, че трябва да пускат декларация  за регистрация на сол / пускат, спират и т н / + всеки месец д1 И тъй като едва ли ще могат да се оправят сами + счетоводител Правилно ли разбирам?
Поне така пише в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица