Здравейте , длъжността преди и сега е еднаква , какво следва в случая
Да представите пред сегашния си работодател трудова книжка или друг документ, доказващ стажа Ви по съответната длъжност и да поискате да Ви плаща допълнително възнаграждение.
Първо погледнете какво пише в трудовия Ви договор за основна заплата, признат трудов стаж и размер на допълнителното възнаграждение
МРЗ е основното трудово възнаграждение.

Ще ти повярвам, ако цитираш нормативен акт, в който е записано.

Държавата установява минимални размери на
1. основното ТВ
2. ДТВ

Това също искам да знам къде е написано. В цитирания чл. 244 явно не е .
чл 45 ал 1 и  ал 2 от т 4 от ЗДДФЛ ?
И в двете ;)
И друг път сме спорили по този въпрос. Истината е:
- никъде МРЗ не се свързва с основната заплата, а с месечното възнаграждение. Проверила съм в КТ, наредбата за РЗ, ПМС за МРЗ...
- при проверка от ИТ държат основната заплата са е по-голяма или равна на МРЗ. Като питаш за основание, казват "Така трябва" и толкоз.

В края на краищата всеки решава за себе си.
няма ли да има проблем, че е спряна дейността?
Ако сега, когато нямате дейност, връщате стока, най-вероятно ще възникне въпросът защо и дали не е дейност.
Ако само Ви връщат пари за неизпълнена услуга, за недоставена стока по аванс или само заради някаква отстъпка, според мен не може да се счита за дейност.
Значи:
По т.1 ЕТ, неподлежащи на одит не подават ГФО в ТР. Не е указано дали това е когато имат дейност или и когато нямат, за това аз го разбирам "и в двата случая"
По т. 2 предприятията без дейност подават декларация в ТР. Аз го разбирам "предприятията,които са били длъжни да подават ГФО по ал.1-8 и нямат дейност"
Понеже двете точки са свързани с "И", значи всички предприятия и ЕТ, които попадат в една от двете точки. ЕТ без одит и без дейност - т.1, ЕТ с одит, но без дейност (ако е възможно) - т.2.
Иначе ако следваме логиката, че ЕТ е предприятие, то излиза че  ЕТ е без одит, но с дейност, не подава нищо в ТР по силата на т.1, а когато няма дейност - подава декларация по т.2. Какъв е смисъла? Само потребителите да знаят, дали ЕТ Пешо има или няма дейност?

Това са си мои разсъждения. Не гарантирам, че са правилни. Приемам, че текстът не е изпипан и са нужни някакви разяснения от компетентен орган.
когато се регистрираш в НАП искат ли да видят датата на регистрация на зеленото картонче ?

Не, не искат.
Проверките са после.
За да възникне задължение за осигуряване трябва да е 1. рег. ЗП 2. да упражнява трудова дейност като ЗП.

Двете трябва да са налице заедно.

А какво е нужно за да се регистрира едно лице като ЗП? Упражняването на някаква селскостопанска дейност не е ли едно от условията?
Да подаде СД за м.02. и да си плати ДДС-то.
Ако може да докаже, че се е регистрирал като ЗП без да има дейност - може да изчака.
Процентът ТЗПБ се задава в данните на осигурителя, не става автоматично. Променете си го.
Съжалявам, че сте приели включването ми като ирония. Опитала съм се да Ви обясня какво можете или имате право да направите. От позицията на  опита си исках да помогна на един млад човек да слезе от облаците. Кредитополучатели гарант на такъв - няма съществено значение - все е трябвало да се мисли предварително. Във втория случай дори повече.
Това, че имате проблем ЧСИ или агента по събиране на вземанията, е друг проблем и работодателят Ви няма вина. Той е получил писмо, според което ако не удържа определена сума от заплатата Ви, става съдлъжник.
Казвате, че се съдите от години. Напомням, че тълкувателното решение на съда за несеквестируемия минимум е от лятото на 2015 г. Преди това при доходи по ТД се удържаше и под МРЗ.
Юлия, за да имаш точен отговор:
1. Този ЗП физическо лице ли е или фирма?
2. Ако е фирма - каква (ЕТ, ООД...)?
3. Какво означава З-то в ЗДДФЗ?
Ако сте изготвили ГФО, още имате време за корекция. Ако не сте, какво Ви притеснява?
Учудих се, че съм била против СИРВ, защото не е невъзможно. Видях, че съм писала  Има непълно работно време и график за работа. Ако работи само по това време - ОК. Значи не съм отрекла СИРВ изобщо. На базата на опита си в строителството съм изразила съмнение в коректността при изготвянето и спазването на графика. Ако при Вас е възможно - няма никакъв проблем.
Другите  варианти:
- трудови договори за определена работа всеки път, когато трябва. Може и за един ден, само че не опростен  като в земеделието, а с уведомления, инструктажите на и т.н.
- безсрочен ТД, като по някаква случайност работникът САМ, по СВОЯ ВОЛЯ и ПИСМЕНО пожелава да ползва отпуск (неплатен ;)) точно в дните, когато не Ви трябва.
- да разширите обхвата на ДХ на този работник, като му възложите няколко вида работа за уплътняване на времето
- да разширите ДХ на другите работници, като им разпределяте тази временна работа и не наемате друг човек.
- ако въпросния работник е много ценен и незаменим - убедете го да си регистрира една фирма (ЕООД, ЕТ ...) или свободна професия, да се регистрира като СОЛ и сключете договор по ЗЗД.
Ако преди майчинството сте започнала работа на трудов договор, ще вземате минимум минималната работна заплата.
Ако не сте започнала работа, нямате право на майчинство, а евентуално (според семейния доход)  на социална помощ. Колко е точно, не мога да проверя в момента, но е значително по-малка.
Можете да съдите работодателя си, че Ви е удържал повече.
Можете да съдите себе си, че когато сте вземали кредит, не сте мислили как ще го погасявате.
Можете да съдите банката, че си иска парите обратно.
А можете и да благодарите на работодателя си, че по някакъв начин се е погрижил да се намалят задълженията Ви.

И си помислете дали работодателят Ви си няма други грижи, та да е трябвало да му насамарят и отговорността за събиране на дългове.
Пускате едно кредитно известие със същите данни като във оригинала на фактурата и
 и дневника се описва със минус
Защо кредитно? Нали ще се анулира?
В ЗДДС е описано как се анулира фактура от минал период - с протокол.
Здравейте !
Миналата седмица близка която е СОЛ е искала да заяви за 2018 сумата върху която ще се осигурява (700 лв),.....

Извинявайте, но не разбрах къде (с какъв документ) е искала да заяви сумата, върху която ще се самоосигурява?
И какъв СОЛ е Вашата близка СОЛ по КСО или СОЛ по ЗЗО?
   Тя идеята е налице - трудово правоотношение сам със себе си ще е класика.
Защо сам със себе си? Нали управителят и собственикът в "У" за различни лица?
В подобен случай ТД не е чак такава екзотика 😉