За мен "къде го пише" е много забавен въпрос.
За мен пък е съвсем логичен и уместен въпрос. Особено когато, както казвате:
Когато няма правна уредба,....
Дали в такъв случай ще се приложи аналогия с друг закон, дали ще се позовете на определени практики, не е от значение, но да твърдите, че вашето мнение /практика/ е всеобщо правило, ей това не мога да приема.
Работните дни за месеца, за който е обезщетението умножение по дневното ви обезщетение 27,09 лв. Така всеки месец сумата е различна
Това не е вярно!!!
Правилното е:
Работните дни за месеца, за който е обезщетението умножение по дневното ви обезщетение 16,25 лв. Така всеки месец сумата е различна
падежа на всички плащания по ТПО- до края на месеца, следващ месеца на полагане на труда, доколкото не е уговорена по-ранна дата на плащане в ИТД, КТД, ВПОРЗ или друг акт.

Това, че падежът на плащанията по ТПО е до края на месеца, следващ месеца на полагане на труда, къде го пише?
Плаща се при поискване. Може да се поиска веднага след изтичането на месеца, може и след три години. Начисляването на обезщетението и осигуровките, както и подаването на Д1 се свързват с датата на плащане, а не с искането или изтичането на месеца.
В КТ не е посочен срок, за това като представи искане и доказателства, плащате. Е, може да се разберете и за ден- два отсрочка за да изчислите сумата и оформите трудовата книжка.
Може. Желателно е да е на пазарна цена. Е, може и на по-ниска или по-висока, но после трябва да се съобрази с чл.16 от ЗКПО.
Може би не е тук мястото, но искам да попитам възнагражденията за личен труд посочвате ли ги в ГДД по чл. 92 в раздел VI. Понеже пише, че не се посочват възнагражденията от трудови правоотношения, и малко се обърках...

Не се попълват данни за  лица, наети  по трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Става въпрос за цялата т.26, значи и за буква "и" :)
Възможно е.
На кратко - възможностите за осигуряване на управителя  на ЕООД, ако той е И собственик, са:
- ДУ, ако само управлява
- ДУ за управлението + СОЛ за труда му извън управлението (продавач, консултант, монтьор, чистач...)
- СОЛ за всичкия му труд, вкл. и управленски.

И няма значение дали дружеството е новорегистрирано или действащо. Винаги може да взаме решение за преминаване от един вариант към друг.
За възнаграждението - да.
За осигуровките - не.
Ако всеки месец заплатата е еднаква, то 27696:12=2308  брутна месечна заплатата
При такава брутна заплата, МОД под 2308 лв, нетната (чистата) заплата е 1790, 95.

Щом нямате приложение, не маркирате нищо, игнорирате съобщението и продължавате.
Единственото, което можете да направите, е да докажете че тези щори не са продадени, а са налични в склада или офиса Ви. Ако не можете да ги докажете, проееряващия ще приеме, че сте ги продали на пазарна цена. Следва изчисляване на печалба, данък, лихви, глоба за грешна ГДД и т.н.
Не знам дали няма да е голям проблем, че работата необходима за реализиране на приходите се заплаща през ДУк
Ако "работата необходима за реализиране на приходите" означава работата на собственика във фирмата, различна от управлението, то при проверка ще имате проблем задето не се е осигурявал И за тази си дейност. Казах Ви: Няма законов начин да върши каквато и да било дейност, различна от управление, без да се самоосигурява.
Щом държите хем да има ДУ, хем да извършва услуги на клиенти със собствен труд, трябва да изберете един от двата варианта:
- ДУ с осигуряване върху възнаграждението, но минимум на МОД за управител +СОЛ с осигуряване минимум върху 510
-ДУ със възнаграждение 2600 в и СОЛ без вноски

Щом гоните кредити, попитайте в съответната банка какво е отношението им към СОЛ с договор /решение/ за заплащане на личния труд и тогава вземете решение.
При ДУ няма длъжностна характеристика!!!! Ако държите на управление чрез ДУ, то за другата дейност трябва да се осигурява като СОЛ.
Не виждам защо не искате и управлението да е чрез СОЛ? Заплащането на личен труд не е задължително. Може да живее само от дивиденти или от други доходи, ако има.
Ако заплатата е висока и заплата + пенсия са над 2600 може да има надвнесени здравни осигуровки. Ако заплатата е по-малка, няма проблем.
Ако не иска да декларира точния размер, да напише, че заплата + пенсия не надвишава 2600 (ако това е вярно) или да посочи Не искам да декларирам...
Здравейте , длъжността преди и сега е еднаква , какво следва в случая
Да представите пред сегашния си работодател трудова книжка или друг документ, доказващ стажа Ви по съответната длъжност и да поискате да Ви плаща допълнително възнаграждение.
Първо погледнете какво пише в трудовия Ви договор за основна заплата, признат трудов стаж и размер на допълнителното възнаграждение
МРЗ е основното трудово възнаграждение.

Ще ти повярвам, ако цитираш нормативен акт, в който е записано.

Държавата установява минимални размери на
1. основното ТВ
2. ДТВ

Това също искам да знам къде е написано. В цитирания чл. 244 явно не е .
чл 45 ал 1 и  ал 2 от т 4 от ЗДДФЛ ?
И в двете ;)
И друг път сме спорили по този въпрос. Истината е:
- никъде МРЗ не се свързва с основната заплата, а с месечното възнаграждение. Проверила съм в КТ, наредбата за РЗ, ПМС за МРЗ...
- при проверка от ИТ държат основната заплата са е по-голяма или равна на МРЗ. Като питаш за основание, казват "Така трябва" и толкоз.

В края на краищата всеки решава за себе си.
няма ли да има проблем, че е спряна дейността?
Ако сега, когато нямате дейност, връщате стока, най-вероятно ще възникне въпросът защо и дали не е дейност.
Ако само Ви връщат пари за неизпълнена услуга, за недоставена стока по аванс или само заради някаква отстъпка, според мен не може да се счита за дейност.
Значи:
По т.1 ЕТ, неподлежащи на одит не подават ГФО в ТР. Не е указано дали това е когато имат дейност или и когато нямат, за това аз го разбирам "и в двата случая"
По т. 2 предприятията без дейност подават декларация в ТР. Аз го разбирам "предприятията,които са били длъжни да подават ГФО по ал.1-8 и нямат дейност"
Понеже двете точки са свързани с "И", значи всички предприятия и ЕТ, които попадат в една от двете точки. ЕТ без одит и без дейност - т.1, ЕТ с одит, но без дейност (ако е възможно) - т.2.
Иначе ако следваме логиката, че ЕТ е предприятие, то излиза че  ЕТ е без одит, но с дейност, не подава нищо в ТР по силата на т.1, а когато няма дейност - подава декларация по т.2. Какъв е смисъла? Само потребителите да знаят, дали ЕТ Пешо има или няма дейност?

Това са си мои разсъждения. Не гарантирам, че са правилни. Приемам, че текстът не е изпипан и са нужни някакви разяснения от компетентен орган.