Не разбрах кое лице какво е и кое от тях упражнява личен труд. Не мога да свържа собственика е назначил друго лице по ДУК и в същото време лицето упражнява и личен труд в ЕООДто
Проблемът ми е, че предизвестието изтича в почивен ден/събота/ - и какъв е проблема? На предизвестието пишете, че ТД ще бъде прекратен считано от ... /събота/. Така съставяте и заповедта. Колкото формален и информативен характер да има тази заповед, желателно е /не задължително/ датата на връчване и подписване  да е преди деня "считано от". Според някои колеги, когато определен срок изтича в неработен ден прекратяват ТД считано от понеделник. Аз съм съгласна с тезата, че щом има срок ТД се прекратява с изтичането на срока, независимо дали е в събота, неделя или понеделник. Човекът не губи нищо.
Първо очаквам че в деня на връчване на предизвестието ще излезе в болнични - да излиза. Нали в деня на връчването е на работа. Носи си болничните, вие ги подавате до датата на изтичане на предизвестието и толкоз. Изтича предизвестието - прекратявате договора. Няма защите. Проверете дали не трябва да ги подавате и още 30 дни след прекратяване на ТД
може да откаже да го подпише. Как се процедира в такава ситуация. - връчвате го пред свидетели и те се подписват.
За трите дни от работодателя обезщетението се смята 70% върху  средното възнаграждение за един отработен ден в месеца на настъпване на неработоспособността. От това обезщетение се удържат осигуровки за сметка на работника,  но не се удържа данък.
За дните от НОИ - 80% върху среднодневния доход за последните 18 месеца преди месеца на настъпване на нетрудоспособността., но не повече от средния нетен (чист) доход. Вземат се всички доходи, върху които са Ви осигурявали по трудов договор.
Променете нещо в закръгляванията и в ОПРто. Или някъде другаде в баланса (например в задължения или вземания)
Ако в Д6 стойностите са в посока увеличение - подавате редовна Д6 САМО с увеличението.
Ако в Д6 стойностите са в посока намаление - коригираща Д6 с верните стойности. Погледнете в Наредба Н8 какви са сроковете за корекция на Д6
Може да има решение, може да няма, важното е  договор да има :)
Без уведомление по чл. 62.
Протоколът или самия договор не се публикуват в ТР
Защо да не може?
По всички въпроси "да".
Това, с над внесени данък е трябвало да го оправите през м. 01 при годишното изравняване на данъка. И с ГДД ще стане
Като се абстрахирам от дискриминационното отношение към част от служителите: така , както казвате би могло да стане.  Обърнете внимание на Д6 с код 8. Докато всички осигуровки са дължими до 25.03., то едната част от данъка е дължима да 25.03., а другата до 25.04.
И пак си помислете за законосъобразността на това диференцирано плащане
Фирмата - каквато решите. Аз не препоръчвам ЕТ. За ООД ще Ви трябва съдружник.. Може би в случая ЕООД върши работа.
Счетоводител не Ви е нужен постоянно, но е добре да направите няколко консултации в началото.
Печалбата се облага на годишна база с 10% данък. Няма значение, че печалбата е малка. Не е проблем и да сте на загуба.
Освен данъка, който ще трябва да се осигурявате за дейността си. Най-евтино е като самоосигуряващо се лице се (СОЛ) върху минимум 560 лв.
Касов апарат ще Ви трябва, освен ако плащанията не са само по банков път.

Ако продавате като физическо лице, в края на годината дължите 15% данък и сте задължени да се самоосигурявате върху минимум 560 лв.
Може всякък. Най-лесното е да се реши да му се плаща 'личен труд'  в размер на 1000 или повече лева. Може и да може на ТД (според това, което което ще върши). Може и ДУК, ако само ще управлява. Може СОЛ+ТД или СОЛ+ДУК. Теоритично е възможно и СОЛ+ДУ+ТД

Резервите не е задължително да са налични  в реални пари в касата или сметката
Колеги в програмата на НАП за Декл 6 , за осигуровките при дата 31 03 2019 ми излиза съобщение , че при вид плащане 5 , допустимите дати за плащане са 25 число на месеца , следващ месеца в поле 9 и т. н , При вас има ли същия проблем , като версия ми е от 11 02 2019...........най вероятно отново грешка в програмата на НАП?
Да, има проблем. Има и отделна тема по въпроса.
За сега: или поправят ръчно в текстовия файл или чакате нова версия
Може.
Може и да трябва
По посочените данни: 1  година 11 месеца и 26 дни
Договорът с втория работодател няма нищо общо с този работодател и със стажа по този договор
На първо време го водите самоотлъчка. Друг начин няма. Както казаха колегите, щом няна писмено волеизявление от негова страна (молба, предизвестие, съгласие с Ваше предложение по чл. 325/1/1 или 331), не можете да прекрати те договора едностранно. Освен ако не е в срок а изпитване.
Докато е в самоотлъчка не внасяте никакви осигуровки, вкл. и здравни.
След това минават на "полузаконни"  мерки: обаждате му се и му обяснявате за последствията (прекъсване на здравното осигуряване, опции за дисциплинарно уволнение, съдебно искане за обезщетяване на работодателя, предаване наЧСИ проблеми с бъдещи работодатели, спиране на някои социални помощи и т. н. Не е важно дали е вярно, важното е да е убедително:). Същите неща с особена "загриженост"  и "доброжелателност"  започвате да мрънкате пред колегите му. Особено пред тези, дето са му приятели. Повярвайте ми - действа.
когато възнагражденията са неначислени
А когато са начислени и платени?
Датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени - това също го пише в сайта на НАП и в наредата
809   Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ

А прочетохте ли какво включва чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ?