Кое е правилно не зная. Аз ползвам 493 аналитично за всеки собственик. Тази 107 нещо я недолюбвам.
Ако ти е счупен крака или си с проблемна бременост, какво пречи да си цъкаш на лаптопа?
Така си мисля. Изчакай и други мнения
От НОИ нямат основание да не изплащат майчинството по ТД.
По време на майчинството може да си работи като СОЛ и да се осигурява като СОЛ без ОЗМ
Сега прочетох и че има разлика в осигуровките. когато човекът е пенсионер. В случая е така - пенсионер е, но и работи на трудов договор. В този случай какви ще са осигуровките, ако регистрира фирма ?
Ако собственика е пенсионер и реши да върши всичко като самоосигуряващо се лице, има право да избере да не се осигурява за пенсия, а само здравно - авансово всеки месец по 8% от 560лв, а в края на годината прави изравняване на осигурителния доход и осигуровките на база доходите му сато самоосигуряващо се лице.
А има ли вариант собственикът да се води, че не упражнява дейност ?
Има. Ако си назначи управител и работници, които да вършат всичката работа, а той само да получава двиденти. Само че и управителя, и работниците подлежат на осигуряване.
Ако тази фирма работи и собственика/управителя упражнява някаква дейност (вкл. управленска), задължително трябва да се осигурява. Минимумът при самоосигуряване е 560. Вноската е около 155 или 175 лв месечно. Втората дава право на болничен и майчинство. Ако има договор за управление - върху повече.
Проверих: взема се дохода от последните 24 месеца ПРЕДИ месеца, в който излизате в майчинство. Така че дохода от дните през м.06 няма да окажат абсолютно никакво влияние.
За първата година се взема дохода ОТ който е изчислено майчинството, а не това, което сте получавали.  Т.е. ако сте получавали 630 лв, ще се вземе 700. (600 лв са изчислени като 90% от 700).
Дохода, ОТ който е изчислен болничния.
Единия ден отпуск (дори да е неплатен) ще се отрази на майчинството с около 1/500 от разликата във възнаграждението за този ден спрвмо предходните.
В момента нямам достъп до КСО, но си мисля, че че се вземаха 24 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността, т. е. до 31.05, а не до 20.06. Можете да прочетете някъде в чл. 41 -  49
Обезщетението за безработица е 60% от средния доход от последните 24 месеца. Когато в тези месеци влизат болнични и майчинство - за доход се взема  дохода,
от който са изчислени тези болнични. За отпуска за гледане на дете до 2 години - като доход се взема минималната работна заплата за периода (560 през 2019, 510 през 2018, а не 380).
Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
Сметка  за изплатени суми
Служебна бележка
Всяка от тях - когато ѝ дойде времето.
За неправомерно пуснатия трудов договор. Реално работата, която е извършил не е била за трудов договор, тъй като 2 дни по 2 часа, не е 5 дни в седмицата по 8 часа, както е обявено в НАП и другото , което е няма регламентирано работно време. Това си е чист ГД.
Какво е това ограничение 5 дни по 8 часа?
Има ли работно място и работно време? Тогава какъв ТД? Знаете ли колко би струвало на работодателя, ако при проверка хванат охрана без договор или дори с ГД?
Освен това: какво значи "пуснал е ТД за 1 месец"? Направихте ли проверка с ПИК колко отработени дни има по този ТД , какъв е осигурителния и облагаемия доход? Ако трябва да си търси още пари от втория работодател.
А това: от НОИ са се били свързали с него и настоял, моят близък да напише молба, че желае  длъжността му да бъде сменена звучи меко казано нелепо.
прочетох какво се крие зад отговорът Ви, мого благодаря! Реших да го пусна просто до завършване на определена работа в полза на работодателя, прекратяване с едномесечно предизвестие
Какво е това "до завършване на определена работа в полза на работодателя"? Или е "до завършване на определената работа" или "до завършване на определена работа със срок на изпитване в полза на работодателя".
И при срочен ТД, какъвто е договора по чл. 68, ал.1, т.2, срокът на предизвестието не може да е един месец.
Щом лицето работи по ТД, върху всеки ГД се начисляват и внасят осигуровки до достигане на максималния осигурителен доход. Няма значение дали сумата по ГД е под или над МРЗ. Разликата при ТЕЛКа е единствено в данъка - според сумите може да не се удържа.
Добре е сметките да са за всеки ГД поотделно. Д1може да е една, ако ГД са в един месец.
Не би ли следвало, щом има болничен към единия работодател , а липсва за втория, то тогава да не се изплати обезщетение? - следва. Но следва и първия работодател да промени по дадената Д1, защото дните на отсъствието вече не са болничен. Следват и други проблеми, някои от които посочих по-горе.
не би ли следвало след молбата да му връчат допълнителното споразумение и там да се види, дали на новата длъжност ще има срок на изпитване? - следва, но какво от това? Само че вече е поискал преминаването на нова длъжност и никой не може да забрани на работодателя да провери способностите му.  Най-много да не подпише това ДС и отново се връща в изходната ситуацията - или-или.
Отговорност на работника или служителя при предоставяне на работна сила без сключен трудов договор
Чл. 414а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., обявен за противоконституционен с РКС № 7 от 2012 г. - ДВ, бр. 49 от 2012 г.)
Защо цитирате това, което вече не е в сила?
Проблемът е работата по време на болничен.  Първо от НОИ няма да платят нищо по болничния. Второ основният работодател с основание може да обжалва болничния. Трето - щом болния не е болен по време на болничния, може да се търси дисциплинарна отговорност.  И т.н, и т.н. Нищо не е в полза на работника.
Мобата за смяна на длъжност най-вероятно ще води до ДС с добавен срок на изпитване. Последствията: възможност за прекратяване на договора в с
рока на изпитване без защита по чл.333 (заради ТЕЛКа). Плюсът за работника е, че ше има право на "пълна борса", защото при дисциплинарно уволнение ще е само минимума.

Признавам, че много хора са притиснати от нуждата и правят невъзможни неща за някой лев допълнително.  Не мога оправдая тези, дето заради този някой лев сами си подливат вода.
Някой може ли да ми цитира точните членове, при които може да се ползва максимална  борса?
Не. Но може да ти цитираме точните членове, при които борсата е минимална . Можете да ги прочетете в КСО, чл.54б или в разясненията в сайта на НОИ. Всички останали членове стават