Какво означава "да се назнача"? Сам/а ли ще се назначавате?
Какво разбирате под "дата на назначаване" - сключването на трудовия договор или започването на работа? Ако искате да нямате прекъсване (какъвто и да е смисъла на това), трябва да започнете работа на 26.07., което изисква договора да е сключен и регистриран в НАП поне предния ден.
Искат в ТД да е вписано работното време от...до.... Или да пише "по график" и да има такъв график. Или да е на СИРВ и пак да има график.
Искат да е на работа в работното време по ТД или по график и да не е там в извън работното (за него) време.
Останалото - както при ТД на 8 часа.
Е, при определяне на МОД, при попълване на Д1, при изчисляване на осиг.стаж има малки разлики от 8- часовия работен ден, но това са подробности.
За осигуровките не се подава Д6.
Д1 е в "стандартния" срок и не зависи от плащането.
Това, за начисленото и платено след срока за Д1, се отнася за допълнителни плащания, които се начисляват в някакъв следващ месец след полагане на труда.
Има значение за Д6. Нали данъкът се декларира от 1-ви до 25-ти на  месеца, следващ месеца на плащане.
Да, ако по изчисления се получава под минимума, ще се плаща по 9 лв на работен ден.
Само да напомня, че обезщетението се определя от средния осигурителен доход 24 месеца назад, а не само от последната заплата.
От НОИ са се обадили във фирмата, която ме съкрати, и са поискали договор, заповед и фиш за заплата  :blink: Поискали са и управителят да се яви лично(или упълномощено лице) за подпис на някакви документи (без уточнение какви)... Защо се прави това?
НОИ си прави проверка  дали договора  и уволнението  не са фиктивни с цел максимална борса. Особено ако работа е продължила няколко дни.
Ако  работодателят е направил всичко  както трябва, няма да има проблем.
Подпис на работодателя и дата върху Вашия екземпляр са достатъчни.
Дните са календарни. Първият ден е 28.06. и т.н. до 30. На 31-ия не сте на работа.
Колкото и да отнема попълванито на трудовата книжка, не е мотив за забавяне. За по-сигурно говорете с шефа един-два дни предварително.
Заплатата - по график.
Първият път сте имали право само на 3 м. или са били повече и сте ги прекъснали, започвайки работа?
Ако са били повече можете да си ги ДОизползвате.
Ако ли пък не, няма да получите обезщетение.
Трябва да изминат 3 г. от предишното, за да получите право на ново обезщетение.

E, не могат да бъдат само три месеца :) Най-малко 4 трябва да са били :)
Ако в 7-дневен срок от започване на работа сте уведомили НОИ и обезщетението е спряно, сега, при напускане на работа, трябва да се регистрирате в агенцията по заетостта в 7-дневен срок и ще получите остатъка от определеното вече обезщетение. Изисква се работата да не е продължила повече от 12 месеца. Начина на прекратяване на договора няма значение.

Трябва да изминат 3 г. от предишното, за да получите право на ново обезщетение - това не е вярно. Изискването е да имате 12 месеца с осигуровки за безработица/ трудов договор/ през последните 18. Друг въпрос е, че преди да изтекат трите години обезщетението може да бъде само минимално.
Неплатения е по КТ, а СОЛът не е на трудов договор. Значи НЕ може неплатен отпуск. И платен не може :)
Да имаш някакво салдо по гр.61? Някакво незавършено производство от предходен период /начално салдо в гр.61/? Продадени материали или ДМА?
И погледни дали се равни оборотката, дали всички сметки от гр.60 са приключени.
След като вече управителя е вписан в ТР, евентуално ако се подпише договор за управление, трябва ли да се вписва в ТР отново - He
1.Да
2. Ще имате право. Щом вече сте била по майчинство, значи имате едната година осиг.стаж. Периода с обезщетение за безработица е без осигуровки за общо заболяване и майчинство и при изчисляване на обезщетението се взема минималната работна заплата.
Щом е самоосигуряващ се /разбирам, че е по смисъла на КСО/, подписва една декларация /или на допълнителен ред в молбата за отпуск/, че за периода от... до.. е здравноосигурен на друго основание. Не внасяте ЗОВ. Подавате Д1 само за периода, който е зачетен за трудов и осиг.стаж - код 01, евентуално т.15, в т.16 - дните зачетени за стаж, в съответната подточка - дни без осигуровки, зачетени за стаж и толкоз. Без осиг.доход. Системата приема Д1 в такъв вид.
510/2*8% - ако не е здравноосигурен на друго основание.
Ако е здравноосигурен /допълнителен ТД, пенсия, СОЛ.../ - не внасяте ЗОВ.
На 10.09.2015 ми беше отпуснато само за един месец. Това означава, че трябва до 10да се водя на работа ли?
Не НА коя дата, а ОТ коя дата е отпуснато обезщетението.
Пример: прекратяване на трудовия договор на 01.03., регистрация на борсата на 04.03., регистрация в НОИ на 08.05, решение от 10.05. за отпускане на обезщетение от 01.04.2015., защото от 01.03.до 31.03 е платено обезщетение от работодателя за оставане без работа. В случая се брои от 01.04.2015
За "воденето" на работа: може да работите на един договор, да напуснете, да не работите известно време, да започнете отново, да Ви съкратят и така много пъти. Важното е да имате 12 от 18 (сумарно) и последния договор, след който ще се регистрирате на борсата, приключи по подходящ начин на 02.04.2018. Ако датата е по-ранна или прекратяването е по Ваше желание или съгласие, обезщетението ще е минимално.
Датите са случайни.
Винаги можете да се запишете на борсата. :) Няма ограничения.
Ако питате за право на обезщетение - ако имате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18, не сте пенсионер и не подлежите на осигуряване на друго основание,  ще имате право.
Ако питате онова за трите години - броят се от датата на отпускане на предходното обезщетение до датата на прекратяване на трудовия договор. Вижте си предишното разпореждане. Понякога има разлика между датата на "записване" и датата на отпускане.
Много ли ти се иска да си създаваш ядове? Още повече в случая, когато Нямам никакви документи, нищо.. Пък и на познат...
Какво ти пречат нулевите декларации?
В ГДД не се прави засечка с дата на фактурата и самоосигуряването. Такава се прави само при проверка/ревизия.
Вижте какво точно е фактурирано и ако може да се тълкува, че е възнаграждение за минал/бъдещ период, през който е положен труда, нямате проблем.