Според мен паркет, плочки, мивки, тоалетни чинии и подобни първи настилки,  облицовки и санитарно оборудване увеличават функционалността на имота, правят го използваем и би трябвало да увеличат стойността. Мебели, бойлери, кухня и т,н., които имат характер на ДМА, може да се заведат като отделен актив.
В последствие, когато подменяте настилките, може да си отчетете разход,  възстановяващ първоначалните камуства и функции  .
Докато не си поиска обезщетението, нищо не правите. Чакате до 3 години. Ако в това време се сети да си го потърси - плащате и внасяте осигуровки. Независимо от датата на плащане, дохода и осигуровките се отнасят за първия месец след прекратяване на ТД.
И още нещо:
- няма да получи обезщетение за безработица за този един месец, независимо дали сте ву платили или не. Справка КСО, чл.54в или 54г
- отказът на работника от обезщетението по чл.222/1 няма правна стойност. Дори да декларира отказа писмено. Не може да се отказва от право.
Мисля да, ще трябва да се посочи, все пак е приспаднат физически през 01.2019 г.
А според мен не трябва да се посочва. Възстановеният или довнесен данък през м.01.2019 касае доходите през 2018 г и е намерил отражение в ГДД за 2018 /ако такава е подавана/.
Не смятам, че има голяма разлика. В края на краищата всичко отива на едно място ;)
Аз също ползвам 604.
Първа грешка: преди изчисляване на данъка трябва да извадите тните дни болничен от работодател. Това е обезщетение и не се облага с данък. Данъкът трябва да е 103,07 лв

Второ: при изчисляване ЗО за двата дни болничен от НОИ: През 2016 осиг.доход за СОЛ е бил 420 лв. Върху тази сума се смятат ЗО. За 2 от 22 р.д осиг.доход е 420/22*2=38,18. ЗО от работодател са 4,8% от 38,18 = 1,83

Няма да коментирам как сте изчислили размера на осигуровките - може би са Ви дадени  процентите за 2016 г.
Договорът ми е приключен по чл. 325 т. 1 ал. 1. Какво парично обезщетение мога да ползвам от бюрото по труда? 
При това прекратяване на договора, единственото обезщетение, което може да получавате е 4 месеца по 9 лв за работен ден /около 180-200 лв месечно/
Може ли в книжката да пише чл. 325 т. 3 а в договара не
В трудовата книжка пише това, което пише в заповедта. За да се прекрати договора по чл.325, ал.1, т.3, то той трябва да е сключен на основание чл. 68, ал.1, т.1 и като такъв да е обявен в НАП.
или счетоводителя е объркал? - това не мога да кажа, защото не разполагам с достатъчно факти. Най-добре питайте счетоводителя,
Това ОТВ и БТВ само за 12-те дни ли са или за пълен месец.
Долко работни дни е месеца? 17?
Колко е МОД за длъжността?
взимал помощ от бюрото по труда до м. 02.2019г. и не е бил СОЛ за цяла година - важното е докато е вземал "помощ" да не е бил СОЛ. Щом е СОЛ в някакъв следващ период, дали е с плащане на личния труд или не, това няма връзка в обезщетението за безработица.

в случай, че попълня ще трябва ли да подаваме ГДД по чл.50 за 2019г? - Ако питате за случая, когато има платен личен труд - да, трябва да подаде ГДД и да попълни таблици 1 и 2
и трябвало, включете я, колегите ще разгледат случая и ще излязат с решение...Не мога да ви кажа, но може да си я включите (фактурата) и да си искате ДДС

Не разбирам от ДДС, но аферим на шефа Ви, дето се е хванал на такъв уклончив отговор. При това- устен

Каква е тази сума  - 537.60 лв. ?

ЗОВ на СОЛ-пенсионер за цялата година  :wink1:
Чудя се дали има някаква последователност при подаване - първо ГДД, а след това Д6, или това е без значение? :question:
Без значение е.
Аз първо подавам ГДД
Да, попълва се дохода. Брутния.
Щом няма данък - в клетката за данъка пишете нула
Включвате това, което е платено през 2019, независимо за кой период се отнася и независимо кога са внесени осигуровките
При подаването на Д6-13 посочвате период 01.2019-12.2019. Вътре попълвате дължимите осигуровки само за периодите, през които е бил СОЛ.

Щом няма други доходи, освен ТД, може да не подава ГДД.

ПП Говорим за СОЛ по смисъла на КСО, а не по смисъла на ЗЗО, нали?
А счетоводителят на ООД-то какво Ви съветва?
Размерът на заплатата по трудов договор в другото дружество е малко над минималната, в допълнение има пенсия за стаж и възраст.

Не отговорихте на въпроса: Има ли договор за управление? Или ще управлява само по силата на учредителния акт?
По принцип може да откаже ползването в определен момент
Работодателят има право да откаже ползването на отпуска.
Ползването на отпуск, болничен или друго отсъствие не удължава предизвестието
Въпросът ми е съвсем друг,говорите наизуст!

Тогава се опитайте да обясните какво точно питате. Няма как да получите точен отговор при неясно зададен въпрос.
Абе не съм съвсем сигурна. Работникът е подал предизвестие и има желание да си го отработи /няма начин да се докаже противното, ако самият той не то е заявил/. Изведнъж работодателят не му дава възможност да работи, а прекратява ТД по своя инициатива, неспазвайки вече заявеното предизвестие.
Вярно,  по чл.71 може да се приложи веднага, но когато вече има подадено предизвестие от другата страна...
Може би трябва да се изкаже някой по-компетентен по трудово право.
Лично аз не бих рискувала. Или ако и двете страни бързат, бих се надочила към чл.325/1/1