Изплащането на трите лева капитал на стария собственик се отразява само чрез промяна на аналитичността към 101. От 3,00 лв на Иван става 1,50 лв на Стоян + 1,50 лв на Драган.
За допълнителните вноски записванията са така. Е, почти. Трябва да отчетеш, че вече има 3 лв. капитал и се довнасят 997 лв. или 2*498,50.
И да не забравите на впишете промяната на капитала в ТР.
Що да не може. Стига този човек да има физическата възможност да свърши определен обем работи в определен срок :)
И да се /само/осигурява за труда си
Най-добре попитайте управителят защо иска тези средства като физическо лице да минават през фирмата му.

Не виждам основание за питане. По добре обяснете на управителя да не прави глупости.
Тъй като имота е на физическото лице, а не собственост на фирмата, то, както и всичко построено/ремонтирано/ ще остане собственост на ФЛ, то единственото адекватно тълкуване на ситуацията е описаното от create. От една страна имаме фирма-строител, която върши услуга /СМР/, купува и влага материали, издава фактура и формира оборот, облагаем по ДДС и по ЗКПО. От друга страна имаме ФЛ-собственик на имота, който получава услугата и плаща за изпълнението.
Обърнете внимание, че сделката е между свързани лица и трябва да бъде осъществена по пазарни цени, а не по себестойност или на загуба.
Всичко останало е данъчноуязвима фантазия с цел икономия на ДДС.
Да, всъщност заплатата е променена от първо число.
Е, де :) От първо число :) Заплатата е за всички работни дни в месеца, нали? А първият работен ден е 05.01. Какъв е проблема? Каква според Вас е заплатата от 01.01 до 04.01 включително, ако се смята на база ОРЗ преди ДС или на база ОРЗ по новото ДС? Нали е все 0,00.
Няма никакво значение. Освен ако не държиш на някаква естетика и искаш заплатата да се промени от първо число, а не от първия работен ден
;)
Няма да възстановяваш. Просто лицето няма да прави 1, 2, 3... здравноосигурителни вноски до изчерпване на надвнесеното.
заради това не се дължи обезщетениние а само ОВ

Няма такъв вариант - осигуровки върху нищо.
Това, че в Д1 не сте попълнили клетката за нетен доход, не означава, че обезщетението не е платено. НОИ са приели документите, защото според тях обезщетението е платено. Самото подаване на Д1 за обезщетение по чл. 222, ал.1 се прави СЛЕД ПЛАЩАНЕНО на обезщетението. А в трудовата книжка не направихте ли запис?

Най-добре е да си оправите нещата с това обезщетение.
То май и нищо да не направят, след срока на договора служителката няма да може да "продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни", съответно договорът няма да премине в безсрочен. Или греша? Разбира се, аз бих пуснал заповед и т.н.
Точно така. Не може да стане безсрочен. Пък и нов не може да се сключи без да се прекрати майчинството.
Е, заемът с лихва си е вид сделка :)

Парите, платени на собственика могат да бъдат отчетени като:
- предоставен заем с договор , срок и лихва
- предоставени суми на подотчетни лица и последващо отчитане
- изплатено възнаграждение за личен труд или по договор за управление със съответното документиране, осигуровки и данъци.

Все пак това не трябва да е постоянна практика. Обяснете нещата на фирмаджията.
Прочетете какво пише в ЗКПО за скритото разпределение на печалбата.
Не ми се вижда нередно, но защо първо не си отчете аванса и върне парите. Макар и само по документи. Пък после да платите заплатите.. .
Можете да му разрешите целия отпуск, можете да разрешите само дните, полагащи се за три месеца, може изобщо да не разрешите. Решението е на шефа.
Ако напусне на 01.04. и е ползвал 15 дни отпуск за 2015 при полагащи се 9 дни за трите месеца, ще трябва да прежалите 6 неотработени надници. Нямате право да искате да Ви връща пари. Ще трябва да издадете сл.бележка за размера на ползвания отпуск, та при следващия работодател да ползва 6 дни по-малко.
Ако напусне на 01.04. и е ползвал 5 дни отпуск за 2015 при полагащи се 9 дни за трите месеца, ще трябва да му изплатите обезщетение за 4 дни неползван отпуск.
Надявам се че бях ясна и подробна.
начислява и данък по ЗДДФЛ
 :good:
Не разбрах на каква база са изчислени осигуровките? Казвате обезщетение но не сте го посочили.
Щом обезщетението е начислено без значение дали е изплатено или не трябва да удържите осигуровките от него.

И ако обезщетението не е платено трябва да ви остане салдо по 421 /задължение/
Защо осигуровките от работника се внасят в касата? Нали плащате обезщетение? Защо не ги удържате от обезщетението?

Както и да погледнете вноската от работник за погасяване осигурителни задължения не може да бъде приход, а само паричен поток по разчетите за осигуряване.
Работи на 21-ви. 21-и е нормален работен ден, а 2-ри е бил нормален почивен ден. Гледайте на дните като работни и почивни и забравете псевдотермина "отработване". Такова понятие няма. Поне от 10-20 години насам.
Ако договора е срочен с определен срок - 10.06.2015 год. - може с изтичане на срока.
Не само може, но са задължени да прекратят срочния ТД с изтичане на срока. Няма друга възможност.
Срокът за внавяне на данъка е 25-ти на месеца, следващ месеца на ПЛАЩАНЕ на заплатата. Няма значение по ведомост за кой месец е.
Справка - ЗДДФЛ.
И въобще ли не е регистриран като СОЛ?
ЕТто действа ли?
Според мен това си е оборот и не може да мине само с ОПР.
Да не говорим, че оборотът най-вероятно е облагаем по ЗДДС и е над 50000 за 12 месеца...