За ДДСто- може.
За разхода - щом е от 2015 може да се наложи да правите корекции на отчетите и т.н.
Вече имаше такава тема.
Трябва да си начислите ДДС с протокол
Запорът върху дяловете с нищо не ограничава дейността на ЕООДто и задълженията на управителя. Ограничението е само при продажбата на дяловете. Подписването и обявяването на ГФО нямат общо със запора
Нулева декларация 55 не се подава
Според мен щом плащат по програмата, единственото правило е "защото било в съответствие с програмата". Добре е все пак да се уверите, че такова  изискване наистина съществува /официално, черно на бяло/.
Подавайки ОКД за начало на дейност в дружеството те всъщност декларират, че упражняват дейност като съдружници.

Само да допълня: "упражняват дейност като съдружници" не означава само управленска дейност, а всякаква друга дейност в това ООД която не е забранена от закона, естествно
[...след преназначаването мога ли да допълня още четири месеца срок на изпитване?
Да

А според мен е "Не"
Къде е истината?
Трябва да прекратите ТД по чл. 68/1/1 и да сключите нов за заместване. Със съответните уведомления. Щом вече е била на същата длъжност със срок на изпитване, позече нямате право да я изпитване. Нищо, че сте я изпитали само 2 месеца. Назначаването на нов ТД означава, че сте доволни от работата й.
И аз не разбрах защо не могат да и прекратят трудовия договор преди да е показала нов сключен?!Говорих с тяхното ТРЗ...не можело!Поисках поне заповед да ми представят,но и това не можело.Най-рано на 21,09 можело да ми представят заповедта.

Да им имам ТРЗ-то :) Поне да обясни защо. Да се оправдае с вътрешни разпоредби или нещо друго. Ами ако човекът просто иска да напусне и да се отдаде на живот? Как ще го спрат?

Щом имате уверението, че онзи ТД ще бъде прекратен, сключете си основен ТД, но не допускайте работникът да постъпи на работа преди да е показал заповедта за прекратяване на стария ТД.
Добре е все пак и самото подписване на договора при Вас да е след издадена заповед от стария работодател, но не е задължително.
Ако нещо се обърка и не освободят човека, спокойно можете да заличите уведомлението.
Щом основния ТД ще е прекратен СЧИТАНО от 29.09., а при Вас ще постъпи на 29.09 - сключвате основен /първи/ трудов договор.  Можете да сключите ТД днес и да го регистрирате в тридневен срок, а работникът да постъпи на работа след прекратяване на другия ТД. Датата на постъпване на работа се документира писмено с подписи.
Докато титулярът е на работа, новият работник не може да е назначен по чл. 68,1, т.3. Можете да го назначите например по чл. 68, ал.1, т.2 до завършване на определена работа /обучение, запознаване с дейността или както го формулирате/
Защо е нужно показването на нов договор за да се прекрати сегашния? Сегашният срочен ли е? Във вашия случай няма основание за прилагане на чл. 327 т.7, тъй като при Вас няма да е на безсрочен ТД.
Каква е играта с огъня ли? Елементарна. И елементарна за хващане при проверка.
Има непълнно работно време и график за работа. Ако работи само по това време - ОК. Ако го хванат да работи извън графика - не е добре. Дори хич не е добре.
Ако променят графика пост фактум всеки месец, или всяка седмица - ще е ОК, ако не ги проверяват. Знаете, че при проверка дават на работниците едни анкетни карти, които и аз, дето съставям и плащам заплатите, трудно бих попълнила с точни данни. Особено, ако информацията, която трябва да се попълва се мени всеки ден. При първото несъответствие пак става проблем.
От доста години се занимавам със строителство и не мога да си представя общ работник за 3 дни месечно по 4 часа. Или да работи по ПРЕДВАРИТЕЛЕН график. Ами ако има дъждовни дни и общата работа се отложи?
Пък и проверките в строителството са почти ежедневие.
Мая, писах ти нещо на лични. Прочети го!
И не си играй с огъня с СИРВ за общ работник в строителството.
Строителството сезонна работа ли е?

Старите майстори са работили от Гергьовден до Димитровден. Та значи е сезонна. Само дето сезона на морето е от Димитровден до Гергьовден :)

ПП Не смятам, че чл. 114 е най-подходящ за общ работник в строителството, нито че дейността е сезонна.
ТД по чл.114 отдавна е за ОПРЕДЕЛЕНИ дни в месеца, а не за 5 дни.
Задължително се посочват дните и работното време.
Добре бе, защото не го назначите като шофьор, а работата с багер да е допълнителна чрез ДХ?
Ако за багерист се изисква по-висок МОД - назначете го с по- високия от двата.

По вестници и списания  обичат да коментират казуси, които са ясни :)
Проблемът в случая е с "навързаното" заместване - ААА е титуляр, който излиза в отпуск, назначават БББ, който поработва малко и също излиза в отпуск, назначават ВВВ, който все още работи. /Да не изпадам в подробности, че има възможност и ВВВ да роди.../
ААА напуска без да се връща на работа. Щом няма връщане на титуляра, няма как да се приложи чл. 325, ал.1, т. 5.
БББ е в отпуск, но не е в домашен арест. В петдневния срок след напускането на ААА, БББ е някъде на море, на екскурзия в чужбина, някъде в дълбоката провинция при маминка и т.н. Няма начин да бъде уведомен/а, че титулярът е напуснал. Или ако бъде уведомен/а, няма практическа възможност да постъпи на работа и да отработи петте дни.
Остава ВВВ. Какво правим с него? От една страна - не можем да го махнем по 325/1/5, а той не иска по взаимно съгласие.  От друга страна - на това работно място ни е нужен човек.... Нов ли да обучаваме?... И докато се начудим и съветваме с този и онзи, петте дни минали... А сега де?
Извинявам се, заблудила съм Ви със "закупени", точно защото във фактурата не е упоменато количество и ед.цена , затова питам как да се коригира ?
Нищо не коригирате. Просто прикрепяте към фактурата договора, приемопредвателния протокол, стокова разписка или какъвто и да е опис на материалите подписан от двете страни /по възможност/
То и случаят е като скоропоговорка :), макар че е често срещан в практиката.
Подтиквам темата, защото и аз искам да получа недвусмислен и законовосъобразен отговор.
Вие издавате фактура с текст "закупени"? Фактурите не се ли издават за "продадени" материали?
И защо ще издавате нова фактура? Има ли промяна в количествата и цената спрямо договора? Ако няма - направете един приемо-предавателен протокол, в който да са описани всички материали по количество и стойност и го прикрепете към фактурата.
Дори само наличието в договора на опис на материалите по количество и стойност е достатъчно за идентификация на продажбата.
Не виждам как първия заместник ще продължи да работи 5 дни, за да се приложи.
Но вторият нали работи? Той ли ще стане титуляр?